Deltaplan zwemwater Delfland

9 maart 2015
De zwemwaterkwaliteit van zwemlocaties in en rond Delft voldoet nog niet altijd aan de normen. Bijvoorbeeld in de Delftse Hout en de waterspeeltuinen.

Water Natuurlijk lanceert Deltaplan Zwemwater Delfland

Water Natuurlijk Delfland, de groene waterschapspartij met hart voor blauw, lanceert het Deltaplan Zwemwater Delfland. Aanleiding is de zwemwaterkwaliteit van zwemlocaties in en rond Delft, zoals in de Delftse Hout en de waterspeeltuinen, nog niet altijd voldoet aan de normen. Woensdag 18 maart zijn Waterschapsverkiezingen. Er valt dan echt wat te kiezen.foto deltaplanduik met o.a. Ingrid ter WoorstDoor klimaatverandering ontstaan warmere en drogere zomers, waardoor blauwalgen en botulisme vaker voorkomen. Planten en dieren lijden er onder, doordat blauwalgen andere soorten verdringen en giftige stoffen afscheiden. Ook mensen hebben er last van, terwijl zij juist meer behoefte hebben aan verkoeling in schoon en gezond zwemwater. Zonder aanvullende maatregelen kunnen in de toekomst mensen minder vaak zwemmen. Bijkomend economisch effect daarvan is dat horecaondernemers bij zwemplassen inkomsten mis lopen.foto deltaplanduik Ingrid ter Woorst en Marcel BeltWater Natuurlijk vindt dat goed zwemwater vanzelf spreekt. Immers, het is goed voor mensen, planten en dieren én de lokale economie. Daarom heeft Water Natuurlijk een Deltaplan gemaakt met zeven punten. Ingrid ter Woorst, lijstrekker van Water Natuurlijk Delfland, wil dat de plas in het Delftse Hout verder wordt aangepakt. In de Krabbeplas wordt meer onderzoek gedaan naar de oorzaak van de blauwalgenbloei en geëxperimenteerd met de plaatsing van de Solarbee die ervoor zorgt dat de kans op blauwalg vermindert. Uiteindelijk moet er een duurzame oplossing komen zoals de Waterharmonica die zorgt voor extra doorspoeling.

Water Natuurlijk zal zich ook de komende jaren blijven inzetten voor een nog betere kwaliteit van de zwemwateren in de Delftse Hout en de Delftse waterspeeltuinen.

Om aandacht te besteden aan de lancering van het Deltaplan Zwemwater Delfland is de lijstrekker van Water Natuurlijk Ingrid ter Woorst samen met de nummer twee van de kandidatenlijst, Marcel Belt, op zondag 8 maart om 11 uur bij Knus in de Delftse Hout (Zavelpad 3, 2616 LH Delft) te water gegaan (zie foto’s).

Voor meer informatie over deze actie: Ingrid ter Woorst, iterwoorst@xs4all.nl, tel. 06-55173711
—————————————————————————————–
ZEVEN PUNTEN VAN DELTAPLAN ZWEMWATER DELFLAND:
Volgens Water Natuurlijk Delfland spreekt vanzelf dat er gezorgd wordt voor goed zwemwater. Daarom heeft Water Natuurlijk een Deltaplan gemaakt met zeven punten:

1. Wat moet, dat moet: Water Natuurlijk vindt dat het hoogheemraadschap van Delfland niet alleen voor droge voeten moet zorgen, maar ook voor schoon en gezond zwemwater.
2. Voorkomen is beter dan genezen: Daar moet niet alleen aan gewerkt worden als het al te laat is, dus als er al blauwalg is. Je moet continu een vinger aan de pols houden en niet pas baggeren als het al te laat is.
3. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit: Delfland zorgt samen met anderen voor voortvarende aanpak vervuiling die van buiten komt. Voor zwemwateren die direct in verbinding staan met andere wateren is het essentieel dat de glastuinbouwlozingen zo spoedig mogelijk gestopt worden.
4. Thirst thingst first: Zwemwateren met veel bezoekers of met veel kleine kinderen, een afhankelijke horeca ondernemer en de beheerder (gemeente, recreatieschap of anders) die ook wil investeren krijgen voorrang. Niks doen is geen optie.
5. Overal moet je kunnen zwemmen: Niet alleen op de officiële zwemwaterlocaties, maar ook in andere wateren moet het verantwoord zijn om in het water te springen, daarom moet er voortvarend worden ingezet op aanpak vervuilingsbronnen zoals (illegale) lozingen vanuit de glastuinbouw, of andere lokale bronnen.
6. Innovatie: Gebruik innovatieve methoden, zoals de Solarbee die water in beweging houdt en kans op blauwalg vermindert, de Waterharmonica die water extra zuivert, Smartpolder die energie, dus warmte, uit water haalt waardoor botulisme minder kans krijgt
7. Schoon en gezond water voor, en door iedereen: Eigen verantwoordelijkheid van mensen is belangrijk: liever geen eendjes voeren: eendepoep zorgt voor extra vervuiling van het water. En bewustwording: we hebben de natuur nooit helemaal in de hand.

Interview met Arda Gerkens, Eerste Kamerlid voor de SP

3 maart 2015
Een gesprek met Arda Gerkens, senator voor de SP en de nummer twee op de lijst bij de aanstaande indirecte verkiezingen van de Eerste Kamer.

Lars Nanninga, lid van het Algemeen Bestuur in het Hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk, heeft interviews gehouden met een aantal mensen die op verschillende bestuurlijke lagen actief zijn in de politiek.

WND Arda Gerkens van SPDit keer een gesprek met Arda Gerkens, senator voor de SP en de nummer twee op de lijst bij de aanstaande indirecte verkiezingen van de Eerste Kamer. De SP bezet op dit moment 8 zetels in de Eerste Kamer. Naast het Kamerlidmaatschap is Arda Gerkens directeur van het Meldpunt Kinderporno op Internet.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?

“Ik werkte in een jongerencentrum waar 125 jongeren uit de buurt werden opgevangen. Van de ene dag op de andere moest het buurtcentrum dicht en zouden de jongeren op straat moeten gaan hangen. Dat leek mij een slechte zaak en ben ik politiek actief geworden om het tij te keren.”

Wat heb je met water?

“Water is niet vanzelfsprekend. Door veranderingen in het klimaat kan er ineens een tekort zijn aan zoet water terwijl voldoende water altijd iets is geweest dat wij vanzelfsprekend vinden. Water is een uitermate serieuze zaak. Daarnaast vind ik het heerlijk om in mijn vrije tijd op het water te zijn.”

Wat moet er gebeuren op het gebied van Water en Natuur?
“Ik ben voorstander van de gesloten waterketen. Afvalwater moet zo gereinigd worden dat het weer gebruikt kan worden als drinkwater. Tuinders en andere vervuilers van de sloten en kanalen moeten zelf hun afvalwater zuiveren. Daarnaast moeten steden meer doen aan het aanleggen van groene daken en het verbeteren van de waterafvoer door meer gras in bijvoorbeeld tuinen te stimuleren en minder tegels te leggen. Het zou goed zijn voor de natuur als de natuurlijke loop van riviertjes weer terug kan komen en dat harde kades verdwijnen. Ten slotte moet recreatie vlak bij de stad mogelijk zijn met bijvoorbeeld mooi zwemwater”.

De waterschapsverkiezingen komen er aan. Wat vind je van de waterschappen?
“De SP vindt dat de waterschappen politieke beslissingen nemen en dat die beslissingen daar niet thuis horen maar bij de provincie. Daarnaast vind ik het slecht dat een groot aantal zetels reeds is toegewezen aan ondernemers zonder dat die door de burgers gekozen zijn. Dat is niet meer van deze tijd.”

Ga je woensdag 18 maart stemmen?
“Jazeker, ik ga stemmen op een partij die het goed voorheeft met ons water en de ecologie.”
logo SP

Interview met Paul Breitbarth, Statenlid D66 ZH

Een gesprek met Paul Breitbarth, lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland en kandidaat bij de provinciale verkiezingen in 2015 voor D66.

Lars Nanninga, lid van het Algemeen Bestuur in het Hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk, heeft interviews gehouden met een aantal mensen die op verschillende bestuurlijke lagen actief zijn in de politiek.

foto Paul Breitbarth Statenlid D66Dit maal een gesprek met Paul Breitbarth. Paul is lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland en kandidaat bij de provinciale verkiezingen in 2015 voor D66. Paul Breitbarth is fractiesecretaris en woordvoerder groen, water, en milieu. In het dagelijks leven werkt Paul voor het College bescherming persoonsgegevens.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
“Ik ben politiek actief geworden vanwege de opkomst van populistische partijen zoals Lijst Pim Fortuyn. D66 geeft consequent een stevig geluid tegen goedkoop populisme.”

Wat heb je met water?
“Water is belangrijk in Nederland. Belangrijk voor de industrie maar ook om te recreëren en te ontspannen en om even de stad te ontvluchten. Daarnaast is water ook gevaarlijk. Ik studeerde in Maastricht en had daar te maken met een flinke overstroming van de Maas.”

Wat moet er gebeuren op het gebied van Natuur en Water?
“Natuur moet in stand gehouden worden en toegankelijk zijn voor mensen om te recreëren. Door toezicht van de Waterschappen in samenwerking met de Provincie moet de waterkwaliteit verbeterd worden. Er zitten nu nog veel te veel bestrijdingsmiddelen in. Tenslotte zou ook het zwemwater in de plassen moeten verbeteren.”

De Waterschapsverkiezingen komen er aan. Wat vind je van de Waterschappen?
“De waterschappen hebben tot op heden bewezen op een efficiënte manier onze veiligheid tegen het water te organiseren. Ook de afvalwaterzuivering is in goede handen van de Waterschappen. Wat echt niet meer kan, zijnde zogenaamde ‘geborgde zetels’ voor ondernemers, tuinders en boeren die zonder doorzichtig democratisch proces in de waterschappen komen. Het zou ook idioot zijn als er aantallen zetels zouden worden gereserveerd voor een bepaalde groep in de Provinciale Staten. Tenslotte is de samenwerking goed geweest bijvoorbeeld met de aanpak van een aantal vervuilende tuinders. Ik vind het bizar dat de milieukosten van een kleine groep vervuilers op de burgers wordt afgewenteld.”

Ga je woensdag 18 maart stemmen?
“Ik ga 18 maart met twee stembiljetten stemmen. Uiteraard stem ik op D66, maar omdat dat voor het waterschap niet kan, kies ik daar voor Water Natuurlijk.”
logo D66

Interview met Tobias Dander, fractievoorzitter D66 Den Haag

Een interview met Tobias Dander, fractievoorzitter van D66, de grootste partij in Den Haag met 8 zetels. Tobias is woordvoerder duurzaamheid, dienstverlening en participatie.

Lars Nanninga, lid van het Algemeen Bestuur in het Hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk, heeft interviews gehouden met een aantal mensen die op verschillende bestuurlijke lagen actief zijn in de politiek.

foto Tobias Dander D66 Den HaagDit maal een gesprek met Tobias Dander. Hij is fractievoorzitter van D66, de grootste partij in Den Haag met 8 zetels. Tobias is woordvoerder duurzaamheid, dienstverlening en participatie.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
“Omdat ik graag mede vorm geef aan de inrichting van mijn omgeving. En omdat ik het leuk vind dat samen met anderen te doen. En omdat er nog zoveel beter kan. Toen ik in 2008 een boek over klimaatverandering begon te schrijven, maakte de zwaarte en de urgentie van de opgave zoveel indruk op mij dat ik me met volle kracht in de verkiezingsstrijd heb gestort. Om zelf de stad duurzamer te helpen maken. En zo werd ik in 2010 raadslid. Het is overigens een boek met een positieve strekking geworden, over wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering.”

Wat heb je met water?
“Water is de basis van het leven en daarom onmisbaar voor de mens, maar een teveel ervan kan ook weer gevaar opleveren. Het gaat om de juiste balans. Ik wandel ’s zomers graag in de bergen. In de Alpen zie je dat de gletsjers langzaam maar zeker verdwijnen door de opwarming van de aarde, terwijl het smeltwater van die gletsjers zomers wel miljoenen mensen van drinkwater voorziet. Dat is een onvoorstelbaar grote verandering waarop het antwoord nog niet is gevonden.”

Wat moet er gebeuren op het gebied van Water en Natuur?
“Door de klimaatverandering krijgen wij warmer en natter weer en als het regent, regent het vaak heftiger. In een stad als Den Haag moeten we meer ruimte maken om die hevige buien op te vangen en om te zorgen dat de stad niet te heet wordt in de zomer. Dat kan met meer groene daken, minder betegeld en dus meer groen oppervlak, en slimme oplossingen om water tijdelijk op te vangen. En ik las dat er ideeën zijn om bijvoorbeeld in Mariahoeve, een lagergelegen polder, wadi’s tussen flatgebouwen aan te leggen. Ik vind dat een interessant idee. Verder valt er nog een wereld te winnen als het gaat om de waterkwaliteit. Zo wordt (vervuild) regenwater vanaf de Utrechtsebaan nu nog naar oppervlaktewater afgevoerd. Dat kan echt beter. Dit alles biedt ook kansen voor de natuur in de stad.”

De waterschapsverkiezingen komen er aan. Wat vind je van de waterschappen?
“Ze doen belangrijk werk. D66 ziet de waterschappen als uitvoeringsorganisaties die kunnen opgaan in het middenbestuur. Maar zolang de waterschappen bestaan, zijn wij – uiteraard – voor directe waterschapsverkiezingen. En dan is het meer dan fijn om de keus te hebben uit twee Haagse D66’ers die op de lijst van Water Natuurlijk staan, namelijk Lars Nanninga op nummer 3 en Riëtte van der Werff op nummer 10.”

Ga je woensdag 18 maart stemmen?
“Uiteraard! Want eigenlijk heb je maar liefst drie stemmen op 18 maart: voor de Provinciale Staten, voor de Eerste Kamer én voor de Waterschappen.”

logo D66

Interview over Haags water met Gerwin van Vulpen, raadslid voor de Haagse stadspartij

Een interview over Haags water met Gerwin van Vulpen raadslid voor de Haagse Stadspartij raadslid voor de Haagse Stadspartij.

Lars Nanninga, lid van het Algemeen Bestuur in het Hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk, heeft interviews gehouden met een aantal mensen die op verschillende bestuurlijke lagen actief zijn in de politiek.
Foto raadslid Haagse stadspartij Gerwin van VulpenHet eerste gesprek werd gevoerd met Gerwin van Vulpen, raadslid voor de Haagse Stadspartij. Deze partij is een van de grotere partijen in Den Haag met 5 zetels en neemt deel aan het college met een wethouder. Gerwin van Vulpen heeft een brede portefeuille met onder andere Verkeer, Openbaar Vervoer, Leefomgeving, Natuur, Wonen en Stedelijk Ontwikkeling.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
“Wethouder Norder van de PvdA wilde voor het strand van Scheveningen een stuk land opspuiten voor 1000 villa’s en dat betekende dat de Hagenaars niet meer naar het strand konden. Het strand werd voor geld verkocht aan de projectontwikkelaars. GroenLinks zat toen in het college en deed niets. Ik heb mij daar vreselijk kwaad over gemaakt en heb toen besloten om politiek actief te worden.”

Wat heb je met water?
“Ik houd van de zee, het strand en de duinen! Samen met de parken en landgoederen zijn dat de kwaliteiten van Den Haag. Verder zal ik mij altijd blijven inzetten om het Haagse Stille Strand echt stil te houden. Verder zeil ik graag op zee en ben ik actief als zeeroeier bij de Scheveningsche Roei Vereeniging.”

Wat moet er gebeuren op het gebied van Natuur en Water?
“Ik zet mij in voor een betere luchtkwaliteit daarnaast ben ik mede-auteur van het initiatiefvoorstel ‘De stad kleurt groen’. Den Haag staat bekend als groene stad achter de duinen, maar is in feite een dichtbevolkte stad met gemiddeld weinig groen. Onze duin- en bosgebieden liggen grotendeels buiten de stadsgrenzen. Nieuwbouw mag niet ten koste van het groen gaan en in bouwplannen moet meer groen worden opgenomen voor het welzijn van zowel mens als dier.

Een ander probleem dat moet worden aangepakt in de stad is de klimaatverandering. De temperatuur in stad is veel hoger dan daar buiten. De regenbuien zijn veel heftiger geworden. Er moeten meer groene daken komen om het water vast te houden en de verstening in de stad moet worden tegengegaan omdat het regenwater niet meer kan wegzakken.”

De Waterschapsverkiezingen komen er aan. Wat vind je van de Waterschappen?
“Ik vind het een nuttige, maar vrij onzichtbare bestuurslaag. Hagenaars begrijpen goed dat de waterschappen er voor zorgen dat wij niet onderlopen en hier droge voeten houden, maar welke acties of budgetten daar voor nodig zijn is niet bekend. Daar zouden de waterschappen meer aan  kunnen doen.”

Ga je woensdag 18 maart stemmen?
“Natuurlijk! Ik moet me er nog in verdiepen, maar mijn stem gaat zeker naar een progressieve partij die respect heeft voor het water en de natuur.”

logo haagse stadspartij

Lijstduwer – Ben van der Velde

2 maart 2015
Kandidaat 19 van Delfland verbindt graag zijn naam en reputatie ook deze keer weer aan Water Natuurlijk Delfland.

Toen ik mij in 2008 verkiesbaar stelde voor Water Natuurlijk, had ik als ervaren bestuurder (voormalig wethouder voor GroenLinks in Vlaardingen) eigenlijk weinig weet van Waterschappen.

Foto Water Natuurlijk Delfland Ben van der Velde plakt posterMaar de nieuwe beweging trok me erg aan. Natuurlijk door de bekende founding fathers en de twee politieke partijen die Water Natuurlijk al dan niet openlijk steunden, maar meer nog door het programma waar ikzelf ook aan heb mogen meewerken.

Als fractievoorzitter heb ik me ingezet voor de profilering van de fractie Water Natuurlijk Delfland. Dat viel niet altijd mee in een omgeving die beheerst wordt door agrariërs en ondernemers die zich gesteund wisten door het CDA een de VVD. Toch hebben wij door deelname aan het college het verschil kunnen maken. Natuurlijk in het programma Schoon Water, maar ook als het ging over Cultureel Historisch Erfgoed, of stellingname tegen plannen van het Schaliegasboren.

Daarom verbind ik mijn naam en reputatie in volle overtuiging ook deze keer weer aan Water Natuurlijk Delfland.

Sloot en gracht schoner

20 februari 2015
Gezonder regiowater: gerealiseerd dankzij de inzet van Water Natuurlijk Defland. De grachten, sloten en plassen in de regio Westland zijn straks schoner dankzij een speciale spoelmethode.

Onderstaand bericht stond op 18 februari 2015 in AD/Haagsche Courant. Fractievoorzitter Ingrid ter Woorst: “Dit is gerealiseerd dankzij de inzet van Water Natuurlijk Defland.”

AD/Haagsche Courant, Lex de Jonge, Copyright 2015 De Persgroep Nederland BV.

Bijzondere spoelmethode maakt regiowater gezonder.

De grachten, sloten en plassen in de regio Westland zijn straks schoner dankzij een speciale spoelmethode. Vanuit het Brielse Meer pompt het Hoogheemraadschap van Delfland grote hoeveelheden gezond water door het gebied.

Die bijzondere verversingstechniek is nodig omdat het oppervlaktewater in de regio’s Delft, Den Haag en Westland te veel bestrijdingsmiddelen en meststoffen bevat.

Een proef uit het voorjaar van 2014 toont aan dat de methode werkt. ,,We raken de rotzooi in onze vaarten en grachten beter kwijt,” zegt een woordvoerder van het hoogheemraadschap.

Zo laten metingen zien dat de hoeveelheid stikstof in het regiowater met 20 procent daalt als gevolg van de spoelbeurt. Ook troffen controleurs in de regionale sloten en grachten veel minder kroos en algen aan. ,,Het betekent dat het water zuurstofrijker en dus gezonder is.”

Misschien wel het opvallendst waren de resultaten op zwemlocaties als Plas Madestein (Den Haag) en Plas Prinsebos (Naaldwijk). Daar kwam de giftige blauwalg afgelopen zomer veel minder vaak voor dan verwacht mocht worden, gezien de weersomstandigheden.

Dankzij het succes van de proef gaat het waterschap volgende maand weer veel extra water uit het Brielse Meer door de regionale sloten, vaarten en grachten pompen. Of de bijzondere spoelmethode in de jaren na 2015 opnieuw wordt ingezet, is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterkwaliteit in Delfland.

Want ondanks de mooie resultaten waarschuwt het waterschap dat de verversingsmethode geen structurele oplossing biedt. ,,Het is niet goed om steeds maar water van buitenaf nodig te hebben om je eigen water te verbeteren,” zegt de woordvoerder van het hoogheemraadschap. ,,Dan ben je toch bezig met symptoombestrijding.”

Delfland wordt duurzamer

Water Natuurlijk streeft naar Duurzaam: ecologisch én economisch. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor duurzame energie bij waterschappen.

Water Natuurlijk streeft naar Duurzaam: ecologisch én economisch. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor duurzame energie bij waterschappen. Ook Delfland is duurzamer gaan werken. Dit wordt ook duidelijk uit de resultaten van de Klimaatmonitor Waterschappen 2014.

Bellamyplein, Rotterdam
Klimaatbestendige stad

In de afgelopen jaren is de totale hoeveelheid CO2-uitstoot van Delfland gehalveerd door over te stappen op groene energie. Daarnaast wordt er steeds meer duurzame energie gewonnen uit afvalwater dat we ontvangen van huishoudens en bedrijven in ons gebied. Inmiddels wekt Delfland ruim 38 % van zijn energieverbruik zelf op. De komende jaren blijft het besparen van energie aandacht houden van Delfland. In het kader van het Waterbeheerplan 2016-2021 wordt nieuw beleid gemaakt om Delfland voor 2050 klimaatneutraal te maken. Dan draagt Delfland dus niet langer bij aan het vergroten van het broeikaseffect.

Dit bericht is gebaseerd op Nieuwsbrief Delfland van 17 februari 2015.

Lekker warm met afvalwater

Water Natuurlijk Delfland vindt dat er bij de zuivering van ons afvalwater nog veel winst te behalen is, financieel en kwalitatief.

Water Natuurlijk Delfland vindt dat er bij de zuivering van ons afvalwater nog veel winst te behalen is, financieel en kwalitatief. Delfland onderzoekt samen met de gemeente Den Haag of de restwarmte van schoongemaakt rioolwater kan worden gebruikt om woningen te verwarmen. Een nieuwe manier om huishoudens te voorzien van duurzame warmte.

Het afvalwater dat Delfland schoonmaakt op de afvalwaterzuivering Houtrust, wordt normaal gesproken geloosd op de Noordzee. Dat gezuiverde water heeft een gemiddelde temperatuur van 15 graden. Door die warmte te gebruiken voor het verwarmen van de huizen in Duindorp en de geplande nieuwbouw op het Norfolkterrein, kan flink worden bespaard op energie. Goed voor het milieu en voor de kosten.

Foto zuivering van afvalwater
Afvalwaterzuivering

Dit bericht is gebaseerd op Nieuwsbrief Delfland van 17 februari 2015.

Vissen is mensenwerk

18 februari 2015
Vissen zijn belangrijk voor Delfland. Door samenwerking met andere partijen zijn o.a. al visliften geraliseerd.

Vissen zijn belangrijk voor Delfland. Ze zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Daarom wil Delfland de vis helpen. Dat doen we bijvoorbeeld door het voor vissen mogelijk te maken om veilig heen en weer te kunnen zwemmen, of door omstandigheden te creëren waar zij zich veilig en prettig voelen. Denk aan de vislift en vispaaiplaatsen. Maar er is meer nodig. Delfland wil dit samen met andere partijen doen en dus werken we graag samen met de sport- en beroepsvissers.

Opening vislift
Opening vislift

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Water Natuurlijk Delfland: “Het totstandkomingproces van een gezamenlijk afsprakenkader leidde tot een betere samenwerking tussen Delfland en de visserijpartijen. We werken samen op basis van consensus en vertrouwen, waarbij Delfland rekening houdt met zijn eigen taken en de wettelijke kaders. Voor mij is dit een voorbeeld van de veranderende samenwerking tussen overheden en andere partijen. Ik ben er heel blij mee dat dit zo kan. We kijken ook samen met de visserijpartijen binnen ons gebied hoe we de periode na 2019 in kunnen vullen.”

Dit bericht is gebaseerd op Nieuwsbrief Delfland van 17 februari 2015.

1234567