Zuiveringsheffing Delfland op de schop!

13 november 2015
Zuiveringsheffing Hoogheemraadschap Delfland moet op de schop! ‘’De huidige zuiveringsheffing die door de Waterschappen wordt geïncasseerd is niet meer van deze tijd,’’ stelt fractievoorzitter Lars Nanninga van waterschapspartij Water Natuurlijk. ‘’Op dit moment hebben belastingbetalers totaal geen invloed op de hoogte van de heffing die door een waterschap wordt opgelegd en die heffing moet daarom … Lees "Zuiveringsheffing Delfland op de schop!" verder

zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing Hoogheemraadschap Delfland moet op de schop!

‘’De huidige zuiveringsheffing die door de Waterschappen wordt geïncasseerd is niet meer van deze tijd,’’ stelt fractievoorzitter Lars Nanninga van waterschapspartij Water Natuurlijk. ‘’Op dit moment hebben belastingbetalers totaal geen invloed op de hoogte van de heffing die door een waterschap wordt opgelegd en die heffing moet daarom op de schop!’’

Bewoners die zuinig zijn met water, een groen dak hebben aangelegd of die hun regenwater losgekoppeld hebben van het riool betalen evenveel belasting als mensen die niets doen en zouden juist beloond moeten worden met een lagere heffing vindt Water Natuurlijk

Nanninga: ‘’Daar komt nog bij dat een huishouden van twee personen evenveel betaalt als een gezin dat bijvoorbeeld uit zes personen bestaat. De huidige heffing is gebaseerd op een idee die nog stamt uit halverwege de vorige eeuw en het waterbewustzijn nu niet ten goede komt. Water Natuurlijk pleit er voor dat de heffing wordt uitgesplitst naar het aantal personen per huishouden. Nu is er alleen een onderscheid naar een eenpersoonshuishouden en naar meerpersoonshuishouden.’’

Donderdag 19 november komt Water Natuurlijk met een voorstel waarin het de Dijkgraaf en college vraagt stappen te ondernemen om er voor te zorgen dat meer worden afgerekend conform het principe ‘’de vervuiler betaalt’’. Dat wil zeggen dat de zuiveringsheffing voortaan wordt gebaseerd op het aantal bewoners per adres en dat bewoners die het milieu sparen worden beloond.

Watertuin gemeenlandshuis voor en door iedereen!

13 juli 2015
Denk mee over inrichting van tuin en entrees van het Gemeenlandshuis in Delft. Mail je idee, plan en/ of tekening voor 1 september 2015 naar Water Natuurlijk. Het hoofdgebouw van het Hoogheemraadschap van Delfland, het Gemeenlandshuis in Delft, wordt verbouwd. Het historische pand is hard toe aan vernieuwing en wordt duurzamer en voor meer personeel … Lees "Watertuin gemeenlandshuis voor en door iedereen!" verder

Denk mee over inrichting van tuin en entrees van het Gemeenlandshuis in Delft. Mail je idee, plan en/ of tekening voor 1 september 2015 naar Water Natuurlijk.

Het hoofdgebouw van het Hoogheemraadschap van Delfland, het Gemeenlandshuis in Delft, wordt verbouwd. Het historische pand is hard toe aan vernieuwing en wordt duurzamer en voor meer personeel beschikbaar gemaakt.

Water Natuurlijk heeft zich er hard voor gemaakt dat ook de tuin en de entrees worden verbeterd en toegankelijker worden gemaakt. Nu ligt het mooie, historische gebouw en de tuin verstopt achter muren en hekken. Er zijn ook geen informatieborden over het pand en het werk van Delfland. De tuin oogt door de hekken niet openbaar.

De herinrichting van de tuin aan de Phoenixstraat vindt Water Natuurlijk een uitgelezen kans om te laten zien wat het Hoogheemraadschap van Delfland voor werk doet voor schoon water en droge voeten. In de tuin zouden bijvoorbeeld informatieborden, een watervriendelijke voorbeeldtuin of bijvoorbeeld een mini-afvalwaterzuivering kunnen komen. Ook moet er zichtbaar worden gemaakt dat er energie uit de nieuwe gracht aan de Phoenixstraat gehaald wordt: daarmee wordt geld bespaard op energie en het is beter voor de waterkwaliteit. De tuin moet ook duidelijk openbaar worden zodat Delftenaren en toeristen er gebruik van kunnen maken.

foto gemeenlandshuis Delft
Gemeenlandshuis Delft

Dit najaar wordt gestart met het ontwerp voor de tuin. Water Natuurlijk wil dat iedere ingelande van Delfland kan meedenken over de tuin. Wij roepen iedereen met leuke en interessante ideeën voor de tuin en hoofdentree aan de Phoenixstraat en de entree/ gevel aan de Oude Delft om deze op te sturen naar Water Natuurlijk Delfland. Wij zullen de ideeën bundelen en overhandigen aan de Dijkgraaf en de ontwerpers.

Mail je idee, plan en/ of tekening voor 1 september 2015 naar delfland@waternatuurlijk.nl.

Water Natuurlijk is DE groene waterschapspartij met hart voor blauw. Wij zijn onafhankelijk van de politiek en staan voor waterbeheer met een brede blik.

—————————————————————————————————————-

Voor meer informatie over deze actie is contact op te nemen met Marcel Belt, algemeen bestuurslid hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk; 06-28526763 / delfland@waternatuurlijk.nl.

Coalitieakkkoord Delfland gereed

28 april 2015
Water Natuurlijk herkent zich goed in de hoofdpunten van het coalitieakkoord. Wij gaan weer voor Gezond, Schoon en Zoet Water. Daarnaast wordt de Delflandse schuldenberg en de tariefstijging aangepakt. De kwijtschelding voor de afvalzuiveringsheffing wordt geleidelijk afgebouwd, in lijn met het principe de vervuiler betaalt. Er komt een hardheidsclausule voor de minst draagkrachtigen. Tevens gaan … Lees "Coalitieakkkoord Delfland gereed" verder

Water Natuurlijk herkent zich goed in de hoofdpunten van het coalitieakkoord. Wij gaan weer voor Gezond, Schoon en Zoet Water. Daarnaast wordt de Delflandse schuldenberg en de tariefstijging aangepakt. De kwijtschelding voor de afvalzuiveringsheffing wordt geleidelijk afgebouwd, in lijn met het principe de vervuiler betaalt. Er komt een hardheidsclausule voor de minst draagkrachtigen. Tevens gaan wij verder met het investeren in nieuwe technieken om bijvoorbeeld grondstoffen terug te winnen uit afvalwater.

Coalitieakkoord 2015 – 2019 – Iedereen bewust van Water
WND voorkant coalitieakkoord

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst herbenoemd

Wij feliciteren de benoemde dagelijks bestuurders en kijken uit naar een goede samenwerking. Wij zijn trots dat Ingrid voor de tweede keer deel uit maakt van het dagelijks bestuur. De ambitie om de waterkwaliteit in Delfland – zoals zwemwater en de emissieloze kas – verder te verbeteren is bij haar in goede handen.

Plaatvervangende leden benoemd

Wij feliciteren Joke Verplanke, Karen Bebelaar en Pieter Stienstra met hun benoeming als plaatsvervangend lid voor Water Natuurlijk.

De Fractie van Water Natuurlijk Delfland bestaat nu uit:

Lars Nanninga, fractievoorzitter
Marcel Belt, secretaris
Karen Bebelaar plv commissielid
Joke Verplanke plv commissielid
Pieter Stienstra plv commissielid

Het mysterie van de dode vogels

12 maart 2015
Ambassadeur Emmy Tamerus vindt veel dode vogels. "Waar zijn die vogels aan doodgegaan? Zaterdag ben ik weer eens in mijn kano geklommen om allerlei drijfvuil uit de Naaldwijkse Vaart te halen. Er lag weer erg veel vuil."

Zaterdag ben ik weer eens in mijn kano geklommen om allerlei drijfvuil uit de Naaldwijkse Vaart te halen. Er lag weer erg veel vuil. Bij een bocht in de vaart, waar vaak veel rommel ligt, lag een dode meerkoet. Ik haalde een hoop plastic uit het water en zag iets wat op slachtafval leek. Het waren geen ingewanden of zo, maar wat het nou wel was wist ik ook niet. Twee meter verder… weer een dode meerkoet. En ook een vuilniszak met afval. Ik kreeg die vuilniszak niet uit het water dus heb ik hem naar de kant gesleept en aan de beschoeiing vastgeknoopt.

Dode meerkoeten

Ongeveer 10 meter verder… een dode kraai. Nog een meter of 30 verder… weer een dode meerkoet. Weer een tiental meters verder… een dode muis (of rat). In ieder geval veel dode dieren, op nog geen 150 meter vaart. En 300 meter verder zie ik dode meerkoet nr. 4, met vlak daarnaast weer zo’n hoopje viezigheid wat ik aanzie voor slachtafval. Ik vraag me af of dit verband houdt met elkaar…foto dede meerkoet

Na het kanoën probeer ik een telefonische melding te maken bij Hoogheemraadschap Delfland. Ik bel, en krijg een hoop gepiep, maar geen doorverbinding. Wat nu? Het is weekend, morgen wordt het mooi weer, dan gaan er misschien veel mensen varen. Dan wil je niet al die dode dieren hebben drijven toch? Daarnaast vermoed ik een milieudelict, dus is het zaak om gauw stappen te ondernemen. Dus bel ik Jeannine Engels van Water Natuurlijk Delfland. Zij raadt mij aan de politie te bellen en een digitale melding te doen. Via politie en milieupolitie kom ik uiteindelijk in contact met de piketdienst van Delfland. Deze meneer is, in de schemering , poolshoogte gaan nemen…

Slachtafval?

Hij heeft de vuilniszak verwijderd maar kon daar niets ernstigs in vinden. Verder zag hij drie dode vogels maar dacht niet dat die vogels op dezelfde dag waren doodgegaan. Omdat het nog niet warm genoeg was kon het geen botulisme of blauwalg zijn. En het slachtafval zou in principe geen kwaad moeten kunnen. Dit aantal dode vogels is niet uitzonderlijk zei hij, maar het lijkt misschien veel omdat ze allemaal bij elkaar in een windhoek liggen. foto dode meerkoet en slachtafval?Delfland heeft nog geen boten in het water, dus hij dacht niet dat de vogels de volgende dag al opgeruimd zouden zijn. Maar er zou naar gekeken worden.

De volgende dag ben ik foto’s gaan maken en toen bleek dat wat ik voor slachtafval had aangezien, navelstrengen waren. Misschien van een paard, koe of schaap ? Dus ik heb dat weer doorgebeld naar die medewerker van Delfland. Hij zei dat er inmiddels opdracht is gegeven aan een aannemer om de dode dieren te verwijderen. Ik blijf me alleen afvragen… waar zijn die vogels aan doodgegaan? En kunnen vogels doodgegaan zijn aan een navelstreng?

P.s. van Jeannine Engels hoorde ik dat Delfland ook weer telefonisch bereikbaar is voor meldingen buiten kantooruren en in het weekend.

Door Emmy Tamerus, ambassadeur voor Water Natuurlijk Delfland

Weg met het zwerfvuil in Delfland

Emmy Tamerus is ambassadeur voor Water Natuurlijk geworden. Ze is zweminstructrice en sportduikinstructrice. Ze heeft dus iets met water. Ze heeft inmiddels ook iets met zwerfvuil in de Naaldwijkse wateren.

Emmy Tamerus is zweminstructrice en sportduikinstructrice. Ze heeft dus iets met water. Ze heeft inmiddels ook iets met zwerfvuil in de Naaldwijkse wateren.

Water Natuurlijk heeft – naar aanleiding van een vraag van haar – vragen gesteld aan Delfland over het opruimen van zwerfvuil in het water van Delfland. Water Natuurlijk waardeert het zeer dat mensen zich bekommeren om de vervuiling van het water in Delfland. We hebben haar daarom gevraagd om ambassadeur voor Water Natuurlijk te worden en dat doet ze graag.

WND Emmy Tamerus

Wat doe je met het zwerfvuil in het water van Naaldwijk?

“Sinds ik een kano heb gekocht, alweer enkele jaren geleden, ben ik begonnen met het meenemen en opruimen van zwerfvuil in het water. Ik neem het mee in mijn kano, en gooi het thuis (verantwoord) weg. Je komt de gekste dingen tegen in het water. Meestal zijn dit blikjes, flessen en drinkpakjes, chips-en broodzakken en ook wel hondenpoepzakjes. Verder aanstekers, tennisballen, pingpongballen en voetballen en allerlei ander speelgoed. En piepschuim en purschuim. Na een storm vind ik vaak plastic bloempotten en allerlei tuinmeubilair. Ik heb ook wel eens een paspoort gevonden, een rijbewijs en al 2 maal een plastic zak met goedkope sieraden die waarschijnlijk van een inbraak afkomstig waren. En een leeggeroofde handtas.

Delfland is niet verantwoordelijk voor zwerfvuil in het gemeentelijke water, dat zijn de gemeentes. Delfland ruimt alleen het zwerfvuil op als het de doorstroom van water belemmert, zoals bij roosters of gemalen of als ze drijfvuil tegenkomen als ze riet weghalen of baggeren.“

Heb je hierover ook contact gehad met de gemeente?

“Ik heb een plan ingediend bij gemeente Westland om dit werk in dienst van de gemeente te doen, – en dan voor het hele Westland – samen met enkele WW-ers. Tot nu toe ziet de gemeente nog geen mogelijkheden hiervoor, maar ik hoop dat daar nog verandering in komt.”

Wat zou Delfland nog meer kunnen doen?

“Het zou natuurlijk mooi zijn als Delfland samen met de gemeente mijn plan zou willen financieren. En ik heb begrepen dat de vergunning voor motorvaartuigen wordt afgeschaft. Als dat het geval is, zou ik toch een registratie van vaartuigen wel nuttig vinden. Als er dan bootjes de vaarweg blokkeren of half- of helemaal gezonken zijn dan is er in ieder geval nog iemand die weet van wie die boten zijn. En als ze borden langs waterwegen gaan plaatsen, dan graag rustieke houten borden die mooi in het landschap passen.”

Wat zou je doen als je dijkgraaf van Delfland was?

“Ik zou kijken of er in samenwerking met de gemeente mogelijkheden zijn om de sportvelden in te zetten als waterberging bij grote regenval. Dus een dijk om het hele sportgebied heen en alle clubkantines en kleedkamers boven op de dijk zetten of daarbuiten. Dan kan je misschien tijdelijk daar niet sporten na regenval, maar dat is altijd nog beter dan huizen of bedrijven die onderwater komen te staan.
En natuurlijk zou ik meer doen aan het opruimen van zwerfvuil. Onzichtbare vervuiling staat wel op de kaart, maar zichtbare vervuiling niet. En het drijfvuil is evenzeer een gevaar voor natuur en milieu. Burgers willen denk ik ook kunnen zien dat het water schoner wordt.”

Interview met Emmy Tamerus door Joke Verplanke

Elections for Regional Water Authority Delfland

10 maart 2015
If you care for clean and safe water please vote! On Wednesday March 18 there will be elections for the board members of the Regional Water Authority Delfland ...

If you care for clean and safe water please vote!
On Wednesday March 18 there will be elections for the board members  of the Regional Water Authority Delfland (Hoogheemraadschap Delfland). As an international resident in the Netherlands, you have the right to vote in this election!
foto Nicki VillarsDelfland is one of the twenty-four regional water authorities in the Netherlands, and is responsible for: protecting you from flooding by maintaining all the local dikes and dams, maintaining water levels in the all the lakes, ponds, canals and ditches, and  safeguarding the water quality and ecosystems of these same waters. This includes responsibility for the waste water treatment. ‘Water Natuurlijk’ is one of the many parties participating in the election. It distinguishes itself from other parties with its focus on Safety, Value for Money, Environmental Quality and Recreation. See you on Wednesday March 18!

Nicki Villars is expat and senior adviser in coastal and marine management at research institute Deltares. She served in the general management board of Hoogheemraadschap Delfland starting in 2004 and has been a member of Water Natuurlijk since this party was founded in 2008.

Deltaplan zwemwater Delfland

9 maart 2015
De zwemwaterkwaliteit van zwemlocaties in en rond Delft voldoet nog niet altijd aan de normen. Bijvoorbeeld in de Delftse Hout en de waterspeeltuinen.

Water Natuurlijk lanceert Deltaplan Zwemwater Delfland

Water Natuurlijk Delfland, de groene waterschapspartij met hart voor blauw, lanceert het Deltaplan Zwemwater Delfland. Aanleiding is de zwemwaterkwaliteit van zwemlocaties in en rond Delft, zoals in de Delftse Hout en de waterspeeltuinen, nog niet altijd voldoet aan de normen. Woensdag 18 maart zijn Waterschapsverkiezingen. Er valt dan echt wat te kiezen.foto deltaplanduik met o.a. Ingrid ter WoorstDoor klimaatverandering ontstaan warmere en drogere zomers, waardoor blauwalgen en botulisme vaker voorkomen. Planten en dieren lijden er onder, doordat blauwalgen andere soorten verdringen en giftige stoffen afscheiden. Ook mensen hebben er last van, terwijl zij juist meer behoefte hebben aan verkoeling in schoon en gezond zwemwater. Zonder aanvullende maatregelen kunnen in de toekomst mensen minder vaak zwemmen. Bijkomend economisch effect daarvan is dat horecaondernemers bij zwemplassen inkomsten mis lopen.foto deltaplanduik Ingrid ter Woorst en Marcel BeltWater Natuurlijk vindt dat goed zwemwater vanzelf spreekt. Immers, het is goed voor mensen, planten en dieren én de lokale economie. Daarom heeft Water Natuurlijk een Deltaplan gemaakt met zeven punten. Ingrid ter Woorst, lijstrekker van Water Natuurlijk Delfland, wil dat de plas in het Delftse Hout verder wordt aangepakt. In de Krabbeplas wordt meer onderzoek gedaan naar de oorzaak van de blauwalgenbloei en geëxperimenteerd met de plaatsing van de Solarbee die ervoor zorgt dat de kans op blauwalg vermindert. Uiteindelijk moet er een duurzame oplossing komen zoals de Waterharmonica die zorgt voor extra doorspoeling.

Water Natuurlijk zal zich ook de komende jaren blijven inzetten voor een nog betere kwaliteit van de zwemwateren in de Delftse Hout en de Delftse waterspeeltuinen.

Om aandacht te besteden aan de lancering van het Deltaplan Zwemwater Delfland is de lijstrekker van Water Natuurlijk Ingrid ter Woorst samen met de nummer twee van de kandidatenlijst, Marcel Belt, op zondag 8 maart om 11 uur bij Knus in de Delftse Hout (Zavelpad 3, 2616 LH Delft) te water gegaan (zie foto’s).

Voor meer informatie over deze actie: Ingrid ter Woorst, iterwoorst@xs4all.nl, tel. 06-55173711
—————————————————————————————–
ZEVEN PUNTEN VAN DELTAPLAN ZWEMWATER DELFLAND:
Volgens Water Natuurlijk Delfland spreekt vanzelf dat er gezorgd wordt voor goed zwemwater. Daarom heeft Water Natuurlijk een Deltaplan gemaakt met zeven punten:

1. Wat moet, dat moet: Water Natuurlijk vindt dat het hoogheemraadschap van Delfland niet alleen voor droge voeten moet zorgen, maar ook voor schoon en gezond zwemwater.
2. Voorkomen is beter dan genezen: Daar moet niet alleen aan gewerkt worden als het al te laat is, dus als er al blauwalg is. Je moet continu een vinger aan de pols houden en niet pas baggeren als het al te laat is.
3. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit: Delfland zorgt samen met anderen voor voortvarende aanpak vervuiling die van buiten komt. Voor zwemwateren die direct in verbinding staan met andere wateren is het essentieel dat de glastuinbouwlozingen zo spoedig mogelijk gestopt worden.
4. Thirst thingst first: Zwemwateren met veel bezoekers of met veel kleine kinderen, een afhankelijke horeca ondernemer en de beheerder (gemeente, recreatieschap of anders) die ook wil investeren krijgen voorrang. Niks doen is geen optie.
5. Overal moet je kunnen zwemmen: Niet alleen op de officiële zwemwaterlocaties, maar ook in andere wateren moet het verantwoord zijn om in het water te springen, daarom moet er voortvarend worden ingezet op aanpak vervuilingsbronnen zoals (illegale) lozingen vanuit de glastuinbouw, of andere lokale bronnen.
6. Innovatie: Gebruik innovatieve methoden, zoals de Solarbee die water in beweging houdt en kans op blauwalg vermindert, de Waterharmonica die water extra zuivert, Smartpolder die energie, dus warmte, uit water haalt waardoor botulisme minder kans krijgt
7. Schoon en gezond water voor, en door iedereen: Eigen verantwoordelijkheid van mensen is belangrijk: liever geen eendjes voeren: eendepoep zorgt voor extra vervuiling van het water. En bewustwording: we hebben de natuur nooit helemaal in de hand.

Interview met Arda Gerkens, Eerste Kamerlid voor de SP

3 maart 2015
Een gesprek met Arda Gerkens, senator voor de SP en de nummer twee op de lijst bij de aanstaande indirecte verkiezingen van de Eerste Kamer.

Lars Nanninga, lid van het Algemeen Bestuur in het Hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk, heeft interviews gehouden met een aantal mensen die op verschillende bestuurlijke lagen actief zijn in de politiek.

WND Arda Gerkens van SPDit keer een gesprek met Arda Gerkens, senator voor de SP en de nummer twee op de lijst bij de aanstaande indirecte verkiezingen van de Eerste Kamer. De SP bezet op dit moment 8 zetels in de Eerste Kamer. Naast het Kamerlidmaatschap is Arda Gerkens directeur van het Meldpunt Kinderporno op Internet.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?

“Ik werkte in een jongerencentrum waar 125 jongeren uit de buurt werden opgevangen. Van de ene dag op de andere moest het buurtcentrum dicht en zouden de jongeren op straat moeten gaan hangen. Dat leek mij een slechte zaak en ben ik politiek actief geworden om het tij te keren.”

Wat heb je met water?

“Water is niet vanzelfsprekend. Door veranderingen in het klimaat kan er ineens een tekort zijn aan zoet water terwijl voldoende water altijd iets is geweest dat wij vanzelfsprekend vinden. Water is een uitermate serieuze zaak. Daarnaast vind ik het heerlijk om in mijn vrije tijd op het water te zijn.”

Wat moet er gebeuren op het gebied van Water en Natuur?
“Ik ben voorstander van de gesloten waterketen. Afvalwater moet zo gereinigd worden dat het weer gebruikt kan worden als drinkwater. Tuinders en andere vervuilers van de sloten en kanalen moeten zelf hun afvalwater zuiveren. Daarnaast moeten steden meer doen aan het aanleggen van groene daken en het verbeteren van de waterafvoer door meer gras in bijvoorbeeld tuinen te stimuleren en minder tegels te leggen. Het zou goed zijn voor de natuur als de natuurlijke loop van riviertjes weer terug kan komen en dat harde kades verdwijnen. Ten slotte moet recreatie vlak bij de stad mogelijk zijn met bijvoorbeeld mooi zwemwater”.

De waterschapsverkiezingen komen er aan. Wat vind je van de waterschappen?
“De SP vindt dat de waterschappen politieke beslissingen nemen en dat die beslissingen daar niet thuis horen maar bij de provincie. Daarnaast vind ik het slecht dat een groot aantal zetels reeds is toegewezen aan ondernemers zonder dat die door de burgers gekozen zijn. Dat is niet meer van deze tijd.”

Ga je woensdag 18 maart stemmen?
“Jazeker, ik ga stemmen op een partij die het goed voorheeft met ons water en de ecologie.”
logo SP

Interview met Paul Breitbarth, Statenlid D66 ZH

Een gesprek met Paul Breitbarth, lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland en kandidaat bij de provinciale verkiezingen in 2015 voor D66.

Lars Nanninga, lid van het Algemeen Bestuur in het Hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk, heeft interviews gehouden met een aantal mensen die op verschillende bestuurlijke lagen actief zijn in de politiek.

foto Paul Breitbarth Statenlid D66Dit maal een gesprek met Paul Breitbarth. Paul is lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland en kandidaat bij de provinciale verkiezingen in 2015 voor D66. Paul Breitbarth is fractiesecretaris en woordvoerder groen, water, en milieu. In het dagelijks leven werkt Paul voor het College bescherming persoonsgegevens.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
“Ik ben politiek actief geworden vanwege de opkomst van populistische partijen zoals Lijst Pim Fortuyn. D66 geeft consequent een stevig geluid tegen goedkoop populisme.”

Wat heb je met water?
“Water is belangrijk in Nederland. Belangrijk voor de industrie maar ook om te recreëren en te ontspannen en om even de stad te ontvluchten. Daarnaast is water ook gevaarlijk. Ik studeerde in Maastricht en had daar te maken met een flinke overstroming van de Maas.”

Wat moet er gebeuren op het gebied van Natuur en Water?
“Natuur moet in stand gehouden worden en toegankelijk zijn voor mensen om te recreëren. Door toezicht van de Waterschappen in samenwerking met de Provincie moet de waterkwaliteit verbeterd worden. Er zitten nu nog veel te veel bestrijdingsmiddelen in. Tenslotte zou ook het zwemwater in de plassen moeten verbeteren.”

De Waterschapsverkiezingen komen er aan. Wat vind je van de Waterschappen?
“De waterschappen hebben tot op heden bewezen op een efficiënte manier onze veiligheid tegen het water te organiseren. Ook de afvalwaterzuivering is in goede handen van de Waterschappen. Wat echt niet meer kan, zijnde zogenaamde ‘geborgde zetels’ voor ondernemers, tuinders en boeren die zonder doorzichtig democratisch proces in de waterschappen komen. Het zou ook idioot zijn als er aantallen zetels zouden worden gereserveerd voor een bepaalde groep in de Provinciale Staten. Tenslotte is de samenwerking goed geweest bijvoorbeeld met de aanpak van een aantal vervuilende tuinders. Ik vind het bizar dat de milieukosten van een kleine groep vervuilers op de burgers wordt afgewenteld.”

Ga je woensdag 18 maart stemmen?
“Ik ga 18 maart met twee stembiljetten stemmen. Uiteraard stem ik op D66, maar omdat dat voor het waterschap niet kan, kies ik daar voor Water Natuurlijk.”
logo D66

Interview met Tobias Dander, fractievoorzitter D66 Den Haag

Een interview met Tobias Dander, fractievoorzitter van D66, de grootste partij in Den Haag met 8 zetels. Tobias is woordvoerder duurzaamheid, dienstverlening en participatie.

Lars Nanninga, lid van het Algemeen Bestuur in het Hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk, heeft interviews gehouden met een aantal mensen die op verschillende bestuurlijke lagen actief zijn in de politiek.

foto Tobias Dander D66 Den HaagDit maal een gesprek met Tobias Dander. Hij is fractievoorzitter van D66, de grootste partij in Den Haag met 8 zetels. Tobias is woordvoerder duurzaamheid, dienstverlening en participatie.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
“Omdat ik graag mede vorm geef aan de inrichting van mijn omgeving. En omdat ik het leuk vind dat samen met anderen te doen. En omdat er nog zoveel beter kan. Toen ik in 2008 een boek over klimaatverandering begon te schrijven, maakte de zwaarte en de urgentie van de opgave zoveel indruk op mij dat ik me met volle kracht in de verkiezingsstrijd heb gestort. Om zelf de stad duurzamer te helpen maken. En zo werd ik in 2010 raadslid. Het is overigens een boek met een positieve strekking geworden, over wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering.”

Wat heb je met water?
“Water is de basis van het leven en daarom onmisbaar voor de mens, maar een teveel ervan kan ook weer gevaar opleveren. Het gaat om de juiste balans. Ik wandel ’s zomers graag in de bergen. In de Alpen zie je dat de gletsjers langzaam maar zeker verdwijnen door de opwarming van de aarde, terwijl het smeltwater van die gletsjers zomers wel miljoenen mensen van drinkwater voorziet. Dat is een onvoorstelbaar grote verandering waarop het antwoord nog niet is gevonden.”

Wat moet er gebeuren op het gebied van Water en Natuur?
“Door de klimaatverandering krijgen wij warmer en natter weer en als het regent, regent het vaak heftiger. In een stad als Den Haag moeten we meer ruimte maken om die hevige buien op te vangen en om te zorgen dat de stad niet te heet wordt in de zomer. Dat kan met meer groene daken, minder betegeld en dus meer groen oppervlak, en slimme oplossingen om water tijdelijk op te vangen. En ik las dat er ideeën zijn om bijvoorbeeld in Mariahoeve, een lagergelegen polder, wadi’s tussen flatgebouwen aan te leggen. Ik vind dat een interessant idee. Verder valt er nog een wereld te winnen als het gaat om de waterkwaliteit. Zo wordt (vervuild) regenwater vanaf de Utrechtsebaan nu nog naar oppervlaktewater afgevoerd. Dat kan echt beter. Dit alles biedt ook kansen voor de natuur in de stad.”

De waterschapsverkiezingen komen er aan. Wat vind je van de waterschappen?
“Ze doen belangrijk werk. D66 ziet de waterschappen als uitvoeringsorganisaties die kunnen opgaan in het middenbestuur. Maar zolang de waterschappen bestaan, zijn wij – uiteraard – voor directe waterschapsverkiezingen. En dan is het meer dan fijn om de keus te hebben uit twee Haagse D66’ers die op de lijst van Water Natuurlijk staan, namelijk Lars Nanninga op nummer 3 en Riëtte van der Werff op nummer 10.”

Ga je woensdag 18 maart stemmen?
“Uiteraard! Want eigenlijk heb je maar liefst drie stemmen op 18 maart: voor de Provinciale Staten, voor de Eerste Kamer én voor de Waterschappen.”

logo D66

123456789