Interview over Haags water met Gerwin van Vulpen, raadslid voor de Haagse stadspartij

3 maart 2015
Een interview over Haags water met Gerwin van Vulpen raadslid voor de Haagse Stadspartij raadslid voor de Haagse Stadspartij.

Lars Nanninga, lid van het Algemeen Bestuur in het Hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk, heeft interviews gehouden met een aantal mensen die op verschillende bestuurlijke lagen actief zijn in de politiek.
Foto raadslid Haagse stadspartij Gerwin van VulpenHet eerste gesprek werd gevoerd met Gerwin van Vulpen, raadslid voor de Haagse Stadspartij. Deze partij is een van de grotere partijen in Den Haag met 5 zetels en neemt deel aan het college met een wethouder. Gerwin van Vulpen heeft een brede portefeuille met onder andere Verkeer, Openbaar Vervoer, Leefomgeving, Natuur, Wonen en Stedelijk Ontwikkeling.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
“Wethouder Norder van de PvdA wilde voor het strand van Scheveningen een stuk land opspuiten voor 1000 villa’s en dat betekende dat de Hagenaars niet meer naar het strand konden. Het strand werd voor geld verkocht aan de projectontwikkelaars. GroenLinks zat toen in het college en deed niets. Ik heb mij daar vreselijk kwaad over gemaakt en heb toen besloten om politiek actief te worden.”

Wat heb je met water?
“Ik houd van de zee, het strand en de duinen! Samen met de parken en landgoederen zijn dat de kwaliteiten van Den Haag. Verder zal ik mij altijd blijven inzetten om het Haagse Stille Strand echt stil te houden. Verder zeil ik graag op zee en ben ik actief als zeeroeier bij de Scheveningsche Roei Vereeniging.”

Wat moet er gebeuren op het gebied van Natuur en Water?
“Ik zet mij in voor een betere luchtkwaliteit daarnaast ben ik mede-auteur van het initiatiefvoorstel ‘De stad kleurt groen’. Den Haag staat bekend als groene stad achter de duinen, maar is in feite een dichtbevolkte stad met gemiddeld weinig groen. Onze duin- en bosgebieden liggen grotendeels buiten de stadsgrenzen. Nieuwbouw mag niet ten koste van het groen gaan en in bouwplannen moet meer groen worden opgenomen voor het welzijn van zowel mens als dier.

Een ander probleem dat moet worden aangepakt in de stad is de klimaatverandering. De temperatuur in stad is veel hoger dan daar buiten. De regenbuien zijn veel heftiger geworden. Er moeten meer groene daken komen om het water vast te houden en de verstening in de stad moet worden tegengegaan omdat het regenwater niet meer kan wegzakken.”

De Waterschapsverkiezingen komen er aan. Wat vind je van de Waterschappen?
“Ik vind het een nuttige, maar vrij onzichtbare bestuurslaag. Hagenaars begrijpen goed dat de waterschappen er voor zorgen dat wij niet onderlopen en hier droge voeten houden, maar welke acties of budgetten daar voor nodig zijn is niet bekend. Daar zouden de waterschappen meer aan  kunnen doen.”

Ga je woensdag 18 maart stemmen?
“Natuurlijk! Ik moet me er nog in verdiepen, maar mijn stem gaat zeker naar een progressieve partij die respect heeft voor het water en de natuur.”

logo haagse stadspartij

Lijstduwer – Ben van der Velde

2 maart 2015
Kandidaat 19 van Delfland verbindt graag zijn naam en reputatie ook deze keer weer aan Water Natuurlijk Delfland.

Toen ik mij in 2008 verkiesbaar stelde voor Water Natuurlijk, had ik als ervaren bestuurder (voormalig wethouder voor GroenLinks in Vlaardingen) eigenlijk weinig weet van Waterschappen.

Foto Water Natuurlijk Delfland Ben van der Velde plakt posterMaar de nieuwe beweging trok me erg aan. Natuurlijk door de bekende founding fathers en de twee politieke partijen die Water Natuurlijk al dan niet openlijk steunden, maar meer nog door het programma waar ikzelf ook aan heb mogen meewerken.

Als fractievoorzitter heb ik me ingezet voor de profilering van de fractie Water Natuurlijk Delfland. Dat viel niet altijd mee in een omgeving die beheerst wordt door agrariërs en ondernemers die zich gesteund wisten door het CDA een de VVD. Toch hebben wij door deelname aan het college het verschil kunnen maken. Natuurlijk in het programma Schoon Water, maar ook als het ging over Cultureel Historisch Erfgoed, of stellingname tegen plannen van het Schaliegasboren.

Daarom verbind ik mijn naam en reputatie in volle overtuiging ook deze keer weer aan Water Natuurlijk Delfland.

Sloot en gracht schoner

20 februari 2015
Gezonder regiowater: gerealiseerd dankzij de inzet van Water Natuurlijk Defland. De grachten, sloten en plassen in de regio Westland zijn straks schoner dankzij een speciale spoelmethode.

Onderstaand bericht stond op 18 februari 2015 in AD/Haagsche Courant. Fractievoorzitter Ingrid ter Woorst: “Dit is gerealiseerd dankzij de inzet van Water Natuurlijk Defland.”

AD/Haagsche Courant, Lex de Jonge, Copyright 2015 De Persgroep Nederland BV.

Bijzondere spoelmethode maakt regiowater gezonder.

De grachten, sloten en plassen in de regio Westland zijn straks schoner dankzij een speciale spoelmethode. Vanuit het Brielse Meer pompt het Hoogheemraadschap van Delfland grote hoeveelheden gezond water door het gebied.

Die bijzondere verversingstechniek is nodig omdat het oppervlaktewater in de regio’s Delft, Den Haag en Westland te veel bestrijdingsmiddelen en meststoffen bevat.

Een proef uit het voorjaar van 2014 toont aan dat de methode werkt. ,,We raken de rotzooi in onze vaarten en grachten beter kwijt,” zegt een woordvoerder van het hoogheemraadschap.

Zo laten metingen zien dat de hoeveelheid stikstof in het regiowater met 20 procent daalt als gevolg van de spoelbeurt. Ook troffen controleurs in de regionale sloten en grachten veel minder kroos en algen aan. ,,Het betekent dat het water zuurstofrijker en dus gezonder is.”

Misschien wel het opvallendst waren de resultaten op zwemlocaties als Plas Madestein (Den Haag) en Plas Prinsebos (Naaldwijk). Daar kwam de giftige blauwalg afgelopen zomer veel minder vaak voor dan verwacht mocht worden, gezien de weersomstandigheden.

Dankzij het succes van de proef gaat het waterschap volgende maand weer veel extra water uit het Brielse Meer door de regionale sloten, vaarten en grachten pompen. Of de bijzondere spoelmethode in de jaren na 2015 opnieuw wordt ingezet, is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterkwaliteit in Delfland.

Want ondanks de mooie resultaten waarschuwt het waterschap dat de verversingsmethode geen structurele oplossing biedt. ,,Het is niet goed om steeds maar water van buitenaf nodig te hebben om je eigen water te verbeteren,” zegt de woordvoerder van het hoogheemraadschap. ,,Dan ben je toch bezig met symptoombestrijding.”

Delfland wordt duurzamer

Water Natuurlijk streeft naar Duurzaam: ecologisch én economisch. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor duurzame energie bij waterschappen.

Water Natuurlijk streeft naar Duurzaam: ecologisch én economisch. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor duurzame energie bij waterschappen. Ook Delfland is duurzamer gaan werken. Dit wordt ook duidelijk uit de resultaten van de Klimaatmonitor Waterschappen 2014.

Bellamyplein, Rotterdam
Klimaatbestendige stad

In de afgelopen jaren is de totale hoeveelheid CO2-uitstoot van Delfland gehalveerd door over te stappen op groene energie. Daarnaast wordt er steeds meer duurzame energie gewonnen uit afvalwater dat we ontvangen van huishoudens en bedrijven in ons gebied. Inmiddels wekt Delfland ruim 38 % van zijn energieverbruik zelf op. De komende jaren blijft het besparen van energie aandacht houden van Delfland. In het kader van het Waterbeheerplan 2016-2021 wordt nieuw beleid gemaakt om Delfland voor 2050 klimaatneutraal te maken. Dan draagt Delfland dus niet langer bij aan het vergroten van het broeikaseffect.

Dit bericht is gebaseerd op Nieuwsbrief Delfland van 17 februari 2015.

Lekker warm met afvalwater

Water Natuurlijk Delfland vindt dat er bij de zuivering van ons afvalwater nog veel winst te behalen is, financieel en kwalitatief.

Water Natuurlijk Delfland vindt dat er bij de zuivering van ons afvalwater nog veel winst te behalen is, financieel en kwalitatief. Delfland onderzoekt samen met de gemeente Den Haag of de restwarmte van schoongemaakt rioolwater kan worden gebruikt om woningen te verwarmen. Een nieuwe manier om huishoudens te voorzien van duurzame warmte.

Het afvalwater dat Delfland schoonmaakt op de afvalwaterzuivering Houtrust, wordt normaal gesproken geloosd op de Noordzee. Dat gezuiverde water heeft een gemiddelde temperatuur van 15 graden. Door die warmte te gebruiken voor het verwarmen van de huizen in Duindorp en de geplande nieuwbouw op het Norfolkterrein, kan flink worden bespaard op energie. Goed voor het milieu en voor de kosten.

Foto zuivering van afvalwater
Afvalwaterzuivering

Dit bericht is gebaseerd op Nieuwsbrief Delfland van 17 februari 2015.

Vissen is mensenwerk

18 februari 2015
Vissen zijn belangrijk voor Delfland. Door samenwerking met andere partijen zijn o.a. al visliften geraliseerd.

Vissen zijn belangrijk voor Delfland. Ze zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Daarom wil Delfland de vis helpen. Dat doen we bijvoorbeeld door het voor vissen mogelijk te maken om veilig heen en weer te kunnen zwemmen, of door omstandigheden te creëren waar zij zich veilig en prettig voelen. Denk aan de vislift en vispaaiplaatsen. Maar er is meer nodig. Delfland wil dit samen met andere partijen doen en dus werken we graag samen met de sport- en beroepsvissers.

Opening vislift
Opening vislift

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Water Natuurlijk Delfland: “Het totstandkomingproces van een gezamenlijk afsprakenkader leidde tot een betere samenwerking tussen Delfland en de visserijpartijen. We werken samen op basis van consensus en vertrouwen, waarbij Delfland rekening houdt met zijn eigen taken en de wettelijke kaders. Voor mij is dit een voorbeeld van de veranderende samenwerking tussen overheden en andere partijen. Ik ben er heel blij mee dat dit zo kan. We kijken ook samen met de visserijpartijen binnen ons gebied hoe we de periode na 2019 in kunnen vullen.”

Dit bericht is gebaseerd op Nieuwsbrief Delfland van 17 februari 2015.

Samen met Ingrid voor vijftig tinten groenblauw

Samenwerking overheden Delfland zorgt voor schoner water, vindt Hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Water Natuurlijk Delfland.

Het gebied van Delfland is zeer waterrijk. Helaas is dit water niet altijd even schoon. Dat moet en dat kan beter. Een complexe opgave die, vanwege de dichte bebouwing en het grote aantal belangrijke economische functies van ons gebied, alleen kan worden bereikt door een gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen.

Samenwerking
Met de laatste handtekening van wethouder Joost Eerdmans van de gemeente Rotterdam is de samenwerking tussen overheden nu een feit. Bestuurders van de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland, Delft, Lansingerland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Leidschendam-Voorburg hadden reeds getekend voor schoon water en een toekomstbestendige leefomgeving.

Foto lijsttrekker Ingrid ter Woorst
Lijsttrekker Ingrid ter Woorst

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Water Natuurlijk Delfland vertelt zichtbaar trots: “Dat samenwerken levert winst op. Kijk maar naar de samenwerking in de afgelopen periode. Als alle plannen straks ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd, hebben we eind 2015 in totaal 28 hectare aan natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen gerealiseerd.”

In het Delflandse water zitten nu nog vaak meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Die zijn niet goed voor de waternatuur, terwijl waternatuur zo belangrijk is voor schoon water. “Want”, vervolgt Ingrid Ter Woorst, “hoe meer verschillende soorten planten en dieren er in het water leven, des te schoner het water vaak is.”

Dit bericht is gebaseerd op Nieuwsbrief Delfland van 17 februari 2015.

Water Westland kan nog schoner

10 februari 2015
In een achtergrondverhaal gaat LTO-blad Nieuwe Oogst van 31 januari 2015 in op Gebiedsgericht Meten in het Westland. Ingrid ter Woorst, Hoogheemraad en lijsttrekker van Water Natuurlijk Delfland, noemt dit een mooi voorbeeld van samenwerking met de glastuinbouw om de vervuilers aan te pakken. “De glastuinbouw wil imagoschade aan de glastuinbouw en ongelijke concurrentieverhoudingen – … Lees "Water Westland kan nog schoner" verder

In een achtergrondverhaal gaat LTO-blad Nieuwe Oogst van 31 januari 2015 in op Gebiedsgericht Meten in het Westland.

Ingrid ter Woorst, Hoogheemraad en lijsttrekker van Water Natuurlijk Delfland, noemt dit een mooi voorbeeld van samenwerking met de glastuinbouw om de vervuilers aan te pakken. “De glastuinbouw wil imagoschade aan de glastuinbouw en ongelijke concurrentieverhoudingen – waarbij de ene tuinder wel en de andere niet investeert – voorkomen. Het hoogheemraadschap zet zich in voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de handhavingskosten. Die bedragen nu tonnen per jaar, die niet nodig zouden zijn als er een andere mentaliteit zou zijn. Wij trekken hierin samen op: wij meten, LTO organiseert avonden waarop wij de meetgegevens presenteren, daarna gaan wij weer weg en discussiëren ze onderling.”

Foto van handhaver die meting m.b.t. lozong verrichtNieuwe Oogst:

“Schoon oppervlaktewater is voor de glastuinbouw een voorwaarde voor behoud van het middelenpakket. Maar de link tussen schoon water en het eigen gedrag wordt door niet alle bedrijven gelegd. Ruim 10 procent van de telers loost nog steeds. Om hardnekkige vervuilers aan te pakken, introduceerde Hoogheemraadschap van Delfland in het Westland de methode Gebiedsgericht Meten. Samen met LTO Glaskracht wil Delfland de methode uitrollen naar meer locaties. Ook andere waterschappen hebben interesse in deze handhavingsaanpak.”

Ook Ingrid ter Woorst, is hierover geïnterviewd: “De mentaliteit van sommige telers moet echt beter.”

Lees de artikelen over Gebiedsgericht Meten in Nieuwe Oogst.

Wat bereikte Water Natuurlijk Delfland sinds 2008?

30 januari 2015
Aan de hand van de speerpunten van 2008 en de verkiezingsleus ‘Delfland veilig en mooi’ blikken we terug.

In de eerste nieuwsbrief van 2015 (lees hier de hele nieuwsbrief in PDF) blikken we terug op wat we beloofd en beriekt hebben. In de laatste waterschapsverkiezingen van ging het verkiesbaar stellen voor het eerst via partijen. Zowel politieke, maar ook niet-politieke zoals Water Natuurlijk, dat speciaal hiervoor was opgericht: “Een groene partij, met hart voor blauw”. Founding fathers waren o.a. Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, en Sportvisserij. Landelijk werd Water Natuurlijk in één klap de grootste partij. In Delfland werden we derde met evenveel zetels als de winnaar, en we kregen een plek in het Dagelijks Bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Aan de hand van de toenmalige speerpunten en de verkiezingsleus ‘Delfland veilig en mooi’ blikken we terug.

Delfland veilig en mooi?!

1. Veiligheid staat voorop

Dat vonden – en vinden – alle partijen, maar Water Natuurlijk zei dat dit ook “kansen voor natuur, landschap en recreatie zoals … bredere duinen en stranden” op zou leveren. Het resultaat is inmiddels zichtbaar, zoals de dijk in het duin met een boulevard bij Scheveningen, en het Spanjaardsduin, een heel nieuw natuurgebied bij ’s Gravenzande.

“De financiering van dijken en duinen (de primaire keringen)” vonden we ook “belangrijk (…) De kosten mogen niet alleen voor rekening komen van de waterschappen aan de kust …” Dat is gelukt: het Rijk blijft meefinancieren.

Bellamyplein, Rotterdam
Bellamyplein, Rotterdam

Maar als één van de eersten zeiden we ook: “Goede voorbereiding op mogelijke calamiteiten omdat 100% veiligheid niet bestaat. Meer veiligheid kan ook met andere maatregelen dan alleen hogere dijken.” Dit is nu een breed gedragen idee. Zo wordt binnen Delfland hard gewerkt aan de zgn. klimaatbestendige stad. En het Bellamyplein in Delfshaven-Rotterdam, geopend door Water Natuurlijk bestuurder Ingrid ter Woorst en o.a. de toenmalige deelraadvoorzitter Karen Bebelaar (nu verkiesbaar voor Water Natuurlijk) bewijst dat veiligheid ook anders kan.

2. Schoon en gezond water

“ Vervuiling zo veel mogelijk voorkomen: brongerichte aanpak. … van actief optreden tegen vervuilers, betere rioleringen, aanpak riooloverstorten tot doorspoelen van waterspeeltuinen.” Hier heeft Water Natuurlijk zich keihard voor ingezet. Door goed samenwerken met LTO Glaskracht en de glastuinbouwgemeenten zijn in korte tijd nagenoeg alle glastuinders aangesloten op het riool. Dat ging niet vanzelf, maar dankzij Water Natuurlijk is het gelukt. Hiermee lopen we zelfs voorop vergeleken bij andere glastuinbouwwaterschappen in Nederland.

“De waterkwaliteit kan sterk worden verbeterd door slimmer om te gaan met vervuilingen en vervuilers.” Toen onlangs bleek dat de gehalten aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw te hoog waren, is er innovatief speurwerk verricht: met een nieuwe online meetmethode werden de vervuilers opgespoord en gaan de gehalten omlaag.

aansluiten op het riool: verbetering chemische waterkwaliteit
Iedereen aansluiten op het riool zorgt voor schoner water

“Samenwerken is belangrijk: met Provincie, Rijk en Europa …, met het bedrijfsleven … , met de gemeenten…” Samenwerken heeft zeker winst opgeleverd, niet alleen qua droge voeten en schoon water, maar ook financieel. Het Programma Schoon Water waarvoor Water Natuurlijk verantwoordelijk is in het Dagelijks bestuur is qua doelstellingen op schema, en er is door slim samenwerken minder uitgegeven dan begroot. De lokale winst: op diverse plaatsen zijn samen met gemeenten knelpunten op het gebied van waterkwaliteit aangepakt, zoals de aanpak van kroos in Den Haag, van vissterfte in Maassluis, en van riooloverstort in Schipluiden.

3. Natuur in en langs het water voor mens, plant en dier

“Meer natuurlijk aangelegde waterkanten met bloemrijke oevers”. Dat is zeker gelukt! In 2015 is er in totaal 28 hectare waternatuur aangelegd in de vorm van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen, dat zijn ongeveer 56 voetbalvelden (!!!) verspreid over heel Delfland. En in de periode 2015-2021 komt er nog eens 30 ha bij. Dat is niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook voor de kwaliteit van de leefomgeving, dus ook voor burgers en bedrijven.

Maar, zeiden we “niet alleen de ecologische kwaliteit is belangrijk, maar ook de toegankelijkheid voor recreatie en sportvissers en de veiligheid”. Water Natuurlijk heeft zich er voor ingezet dat waar dat kan, hier nadrukkelijk rekening mee gehouden wordt.

Natuur is er niet alleen in natuurgebieden, dus zeiden we: “In agrarische gebieden kan de aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers gestimuleerd worden door groen-blauwe diensten.” Nu is er een succesvolle pilot waarbij agrarisch natuurvereniging Vockestaert samen met boeren natuurvriendelijke oevers onderhoudt. Dat was niet gemakkelijk, maar is gelukt! Het is goed voor de natuur en voor de melkveehouderij als pijler van het agrarisch cultuurlandschap zoals in Midden-Delfland.

“Geen gebruik van tropisch hardhout, zoveel mogelijk duurzaam,” is nu vastgelegd in een FSC-overeenkomst. “Indien mogelijk gebiedseigen materiaal voor de aanleg van oevers”: Nu wordt voor de aanleg van nieuwe natuurvriendelijke oevers zoveel mogelijk plantenmateriaal uit bestaande oevers gebruikt. Duurzamer, doordat ze minder snel worden opgegeten door ganzen, maar ook nog eens goedkoper dan nieuw plantenmateriaal van de kweker.

4. Water als ordenend principe

“Door water als uitgangspunt te nemen in de ruimtelijke ordening wordt voorkomen dat er later veel tijd, geld en moeite nodig is om een ‘droge voeten en schoon water’ te houden.” Door de crisis kwam de exploitatie van woonwijken en bedrijfsterreinen onder druk te staan: elke meter moest geld opleveren. Toch is het gelukt, voor droge voeten én voor schoon en gezond water. Zo worden in het volgebouwde Westland juist o.a. als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen veel natuurvriendelijke oevers aangelegd.

5. Water biedt ruimte voor recreatie en groen

“De nieuwe Europese Kader Richtlijn Water (KRW) biedt kansen voor water, natuur en landschap.” We beamen dit volmondig: in 2015 is 28 ha waternatuur gerealiseerd. Zoals het achtste gat bij de Zeven Gaten van Van Lingen, natuurvriendelijke oevers bij kadeverbeteringen in Midden-Delfland, vispaaiplaatsen bij de Vlietlanden en Broekpolder, de Polderwatering als vispaaiplaats beschermd, natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen bij Technopolis en een natuurvriendelijke oever bij de aanleg van een bypass in de Bergboezem Berkel bij Oude Leede.Vispaaiplaats opening door HH Delfland

De KRW kent een resultaatverplichting voor grotere wateren, maar “Water in de stad verdient meer aandacht. De woonkwaliteit in de stad wordt verhoogd door singels, grachten en sloten in het straatbeeld. Deze moeten er dan wel mooi uitzien en toegankelijk zijn voor mens en dier.” Dat is waargemaakt: ook in kleinere wateren is er nu meer aandacht voor waterkwaliteit, en in alle gemeenten zijn er natuurvriendelijke oevers. En dat is niet gelukt door meer geld uit te geven, maar door samenwerken en het geven van goede adviezen.

W ater Natuurlijk was ook de eerste partij die opkwam voor vis: “Een goed visstandbeheer levert ook een bijdrage aan de waterkwaliteit: meer snoek, meer diversiteit aan soorten. Samen met de visstandbeheerders (de hengelsport) zoeken naar mogelijkheden voor verbetering.” Voor de snoek en andere vissen zijn vispaaiplaatsen aangelegd. En alle plannen van het hoogheemraadschap van Delfland worden besproken in de Visstandbeheercommissie (VBC) waarin hengelsportverenigingen goed vertegenwoordigd zijn. Ook wordt samengewerkt aan een visstandbeheerplan. De huidige voorzitter van de visstandbeheercommissie Lars Nanninga, tevens kandidaat voor Water Natuurlijk, zal zich de komende tijd hard maken voor de toegankelijkheid van viswater en ruimte voor wedstrijdlocaties.

“Belangrijk is ook de vermindering van de barrières voor de vissen: als gemalen vernieuwd worden moeten deze visvriendelijk aangelegd worden.” In 2015 zijn 19 knelpunten aangepakt zodat vissen niet meer vermalen worden maar vrij heen en weer kunnen zwemmen. En bij nieuwe gemalen wordt altijd rekening gehouden met vis. Aangepakte knelpunten tussen polder en boezemkanalen: Woudse Polder, Holierhoekse Zouteveense polder, Ackerdijkse polder, Bergboezem Berkel, Abtswoudse polder, Aalkeetbuitenpolder, en vanaf het buitenwater: gemaal Westland, gemalen in Scheveningen en Schiedam. Hierdoor kunnen duizenden glasalen, stekelbaarsjes en andere vissen weer van zoet naar zout trekken en dus hun levenscyclus volbrengen.

6. Duurzaam peilbeheer en grondwater

“Peilbeheer moet duurzaam zijn zodat bodemdaling wordt beperkt en de natuur een kans krijgt.” De laatste jaren worden de gevolgen voor waterkwaliteit en natuur volwaardig meegenomen.

“Grondwater is een nieuw item voor de waterschappen. Belangrijk voor de burger is dat duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.” Inmiddels is er beleid, en om te voorkomen dat je als burger van het kastje naar de muur gestuurd wordt, zijn er grondwaterloketten.

7. Water als drager van natuur. Meer stadsnatuur, schoon stadswater.

“Natuur is overal, niet alleen in natuurgebieden waar er in dit gebied zo weinig van zijn. Daarom is het belangrijk dat water mogelijkheden biedt voor meer groen in stedelijk gebied. Het hoogheemraadschap van Delfland zoekt ruimte voor water, om water te kunnen bergen bij zware regenval en om de ecologische kwaliteit te verbeteren. Dat draagt ook bij aan een betere leefomgeving: wonen aan het water, mooie oevers, plassen en singels vlakbij huis, waar je kunt vissen, varen en spelen. Veiligheid van oevers is hierbij een belangrijk aandachtspunt.” Zoals blijkt uit het voorgaande hebben we het mooier gemaakt de afgelopen jaren!

8. In stand houden van het typisch Hollandse Landschap

W ater Natuurlijk koestert “polders waar het authentieke agrarisch cultuurlandschap bewaard is gebleven” zoals “Midden-Delfland, de Bieslandse polder en het gebied rondom Oude Leede”. Hier heeft Water Natuurlijk echt het verschil gemaakt. Zo zijn bij de Bergboezem Berkel geen plassen gegraven maar is het polderlandschap zoveel mogelijk bewaard gebleven. Water Natuurlijk heeft respect voor de betrokkenen die samen in het Natuur- en Milieuplatform een alternatief plan hebben ontwikkeld. Anny Beckers, één van de initiatiefnemers, doet mee aan de waterschapsverkiezingen voor Water Natuurlijk.

9. Bewustzijn van de rol van het water

“Het is belangrijk dat in een laaggelegen en waterrijk gebied als Delfland mensen … bewust worden van het water om hen heen.” Water Natuurlijk liep voorop: we hebben ervoor gezorgd dat projecten uitgebreid wereldkundig werden gemaakt. Niet alleen door een traditioneel persbericht, maar ook door een vaartocht bij de bypass tussen Pijnacker en Delft, een “open huis” bij de Bergboezem Berkel of koffiedrinken met de buurt bij de opening van de vispaaiplaats bij de Zeven Gaten bij De Lier.

10. Verstandig investeren bespaart geld

“Door verstandig investeren, kansen benutten, innovatie, samenwerken met andere overheden en bedrijven en rekening te houden met de lange termijn, kunnen we kosten besparen en water betaalbaar houden voor iedereen.” Helemaal waar: het programma Schoon Water waar Water Natuurlijk bestuurlijk voor verantwoordelijk is, ligt qua doelen goed op schema, en er is minder uitgegeven dan destijds begroot! Er is ingezet op slim samenwerken en innovatie. Zo wisten we destijds wel dat veel vissen vermalen werden in de pompen, maar de aanpak was buitensporig duur. Dus is de vislift uitgevonden, veel goedkoper, en het werkt ook nog eens beter! (bekijk het filmpje op youtube!)

“Bovendien zorgt goed waterbeheer met oog voor kwaliteit voor een veilig en aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Dat is belangrijk in dit deel van de Randstad!” en het is “belangrijk dat het hoogheemraadschap zelf het goede voorbeeld geeft. Maatregelen moeten dus getoetst worden op duurzaamheid.” Sinds Water Natuurlijk in het bestuur zit, worden alle voorstellen getoetst op duurzaamheid. En, er wordt ook actief ingezet op verminderen van de CO2 uitstoot, energieneutraal werken en het sluiten van de kringloop.

Naast de zaken die we allemaal bereikt hebben, is er dus ook nog een wensenlijstje voor de toekomst!

Waterlelie 2000 – 2015

Jeannine Engels van Water Natuurlijk Delfland bood dijkgraaf mr. M.A.P. van Haersma Buma het overzicht Waterlelie 2000 – 2015 en de enquête onder vrouwelijke waterschapsbestuurders aan op de Verenigde Vergadering hoogheemraadschap Delfland op 20 november 2014. “Ondervertegenwoordiging van vrouwen in het waterschapsbestuur is uit het oogpunt van democratie onacceptabel”. Dit stelde staatssecretaris Monique de Vries … Lees "Waterlelie 2000 – 2015" verder

Jeannine Engels van Water Natuurlijk Delfland bood dijkgraaf mr. M.A.P. van Haersma Buma het overzicht Waterlelie 2000 – 2015 en de enquête onder vrouwelijke waterschapsbestuurders aan op de Verenigde Vergadering hoogheemraadschap Delfland op 20 november 2014.

WND Jeaninne Engels en Dijkgraaf klein

Ondervertegenwoordiging van vrouwen in het waterschapsbestuur is uit het oogpunt van democratie onacceptabel”. Dit stelde staatssecretaris Monique de Vries in 1999 op een studiedag. Die bijeenkomst leidde tot de oprichting van een netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders “Waterlelie”. Aanleiding was de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse waterschapsbesturen (11%).

Ten behoeve van de waterschapsverkiezingen in 1998 en 2004 attendeerden Vrouwenorganisaties en de Provinciale Vrouwen Raden vrouwen op een mogelijke kandidaatstelling voor de besturen van de waterschappen. Ook werden cursussen georganiseerd. In 2008 speelde de Nederlandse Vrouwen Raad daar een actieve rol in.

Werkbezoeken

Tussen 1999 en 2015 organiseerde Waterlelie twee keer per jaar een werkbezoek aan een waterschap. Het bleken enorm stimulerende dagen te zijn. ’s Morgens informatie over de gang van zaken bij het betreffende waterschap, ’s middags een bezoek aan een project in het gebied. Tussendoor veel kennisuitwisseling tussen de deelnemers. En velen gingen met nieuwe ideeën hoe zaken ook kunnen worden aangepakt terug naar het eigen waterschap.

Overigens: oud V.V. lid Jaap van Dam, aangestoken door het enthousiasme, heeft destijds voorgesteld dergelijke werkbezoeken ook voor het totale Delflandse bestuur te organiseren. Bijvoorbeeld in samenwerking met de Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen.

Hoe staat het anno 2014 met de vertegenwoordiging van vrouwen in de waterschapsbesturen?

Gemiddeld zitten in de waterschappen nu 21 % vrouwen in de besturen. Er zijn meer vrouwen doorgestroomd naar het dagelijks bestuur dan in 1999. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen in het waterschapsbestuur die de enquête hebben ingevuld, is 50 jaar en ouder.

We zijn er dus nog niet. Bovendien: veel vrouwelijke bestuurders gaan in 2015 niet verder (minimaal 37 van de 126 respondenten). Uit de enquête komt een aantal aanbevelingen zoals: ga opnieuw aan de slag vrouwen te interesseren voor de waterschappen en betrek de Unie van Waterschappen daarbij. Een aanbeveling is ook: kijk naar de gewenste vertegenwoordiging in brede zin en probeer ook om jonge mensen te interesseren en inwoners van allochtone afkomst. En een meer algemene aanbeveling: probeer het waterbewustzijn bij burgers te verhogen, dat zou ook de diversiteit van bestuurders ten goede kunnen komen.

Vrouwen in Delfland

Wat betreft Delfland: 30 % van de bestuurders is vrouw en in het dagelijks bestuur is 1/3 vrouw. Geen slechte score; maar ook hier is het raadzaam bij de verkiezingen aandacht te hebben voor de diversiteit van kandidaat-bestuursleden. De vraag dient zich ook aan: hoe staat het met de diversiteit van de medewerkers bij Delfland? September 2011 heeft de PvdA daarover schriftelijke vragen gesteld, ondersteund door het CDA. Met onder andere de vraag: hoe is de bedrijfscultuur ten aanzien van diversiteit? Wat is er sinds september 2011 gebeurd en hoe is de situatie nu?

Kortom: genoeg aanleiding om diversiteit met elkaar te bespreken, bijvoorbeeld in de commissie BOB.

Het overzicht Waterlelie 2000 – 2015 en de enquête onder vrouwelijke waterschapsbestuurders kunnen daaraan bijdragen. Deze bied ik hierbij aan aan onze dijkgraaf.

Jeannine Engels

123456789