Gemalen vis?

27 mei 2014
Opheffen barrières voor vis Uit onderzoek bleek dat veel van de nieuwe pompen weliswaar heel goed water in en uit de polder kunnen pompen, maar dat de overlevingskans voor de vis daarbij minimaal was. Sommige pompen werken als een soort staafmixer; je kunt je voorstellen dat hoe langer de vis is, hoe groter de kans … Lees "Gemalen vis?" verder

Opheffen barrières voor vis
Uit onderzoek bleek dat veel van de nieuwe pompen weliswaar heel goed water in en uit de polder kunnen pompen, maar dat de overlevingskans voor de vis daarbij minimaal was. Sommige pompen werken als een soort staafmixer; je kunt je voorstellen dat hoe langer de vis is, hoe groter de kans dat deze er in mootjes gehakt weer uit komt.

gemalen vissen
Gemalen vis
uit: Stowa-rapport “malen of gemalen worden”

Dat is uiteraard niet goed voor de visstand. Voor palingen is het moeilijk om de Sargassozee te bereiken (en vice versa). En als er ergens vis sterft in een gebied, is het belangrijk dat er nieuwe vissen naar toe kunnen zwemmen. Dus is er ingezet op het verbeteren van vismigratie door aanleg van 19 vispassages. En bij het vernieuwen van gemalen worden door de inzet van Water Natuurlijk in principe alleen visvriendelijke pompen toegepast. Verder is er ook ingezet op innovatie: de vislift wordt ontwikkeld, waardoor de vismigratie verbetert, en kosten worden bespaard.

Een zichtbaar resultaat
Om een voorbeeld te noemen: duizenden jonge palingen zwemmen nu bij gemaal Schoute in Scheveningen het gebied van Delfland in waarna ze op kunnen groeien in onze polders alvorens ze als volwassen palingen weer terug kunnen zwemmen naar de Sargassozee. Ook is er in het water van de Scheveningse haven een zalm gevonden die mogelijk vanuit zee afkomstig is. Water Natuurlijk heeft zich ook ingezet om vis en vismigratie beter zichtbaar te maken voor een breed publiek, want onbekend maakt onbemind.

Dit bericht is onderdeel van een nieuwsbrief. Lees hier de hele nieuwsbrief.

Jaarrekening 2013 en veilige kust

19 mei 2014
Voor het zesde jaar op rij heeft de fractie Water Natuurlijk ingestemd met de Jaarrekening (2013), het belangrijkste financiële document in de Planning & Controlcyclus. Voor het eerst in die zes jaar is het rekeningresultaat positief. Niet omdat er realistisch is begroot, maar omdat er een aantal meevallers waren. Water Natuurlijk heeft haar complimenten uitgesproken … Lees "Jaarrekening 2013 en veilige kust" verder

Voor het zesde jaar op rij heeft de fractie Water Natuurlijk ingestemd met de Jaarrekening (2013), het belangrijkste financiële document in de Planning & Controlcyclus. Voor het eerst in die zes jaar is het rekeningresultaat positief. Niet omdat er realistisch is begroot, maar omdat er een aantal meevallers waren. Water Natuurlijk heeft haar complimenten uitgesproken richting het College en de medewerkers. We zijn op de goede weg!

Een veilige kust

Delfland heeft berekend en vastgelegd tot hoever de veiligheidszones landinwaarts reiken. Dit is nodig voor een veilige kust. Ook wordt dynamische kustbeheer ingevoerd: door stuivend zand kunnen de duinen aangroeien en ontstaat meer diversiteit van planten en dieren.

Dienstreizen dijkgraaf onder de loep

In de vergadering van 24 april heeft de dijkgraaf van Delfland een toelichting gegeven op zijn reisgedrag. Water Natuurlijk wil weten wat de dienstreizen opleveren? Kennisoverdracht, stimuleren van de Nederlandse export, ontwikkelingshulp? Wij horen het graag.

Schaliegas en vislift

Water Natuurlijk is enthousiast over de brief van o.a. de Unie van Waterschappen, gericht aan minister Kamp. Hierin staan vijf voorwaarden alvorens proefboringen naar schaliegas toe te staan. Delfland reageerde met: “Daar gaan we niet over”. Het college antwoordde bij monde van de Dijkgraaf dat zij geen bemoeienis hebben gehad bij de totstandkoming van de … Lees "Schaliegas en vislift" verder

Water Natuurlijk is enthousiast over de brief van o.a. de Unie van Waterschappen, gericht aan minister Kamp. Hierin staan vijf voorwaarden alvorens proefboringen naar schaliegas toe te staan. Delfland reageerde met: “Daar gaan we niet over”. Het college antwoordde bij monde van de Dijkgraaf dat zij geen bemoeienis hebben gehad bij de totstandkoming van de Uniebrief en haar oude standpunt handhaaft. “We gaan er niet over”. Water Natuurlijk Delfland is zeer tevreden met de Uniebrief.

Vis en waterkwaliteit

Veel gemaalpompen bleken goed voor droge voeten, maar hakten vissen aan stukjes, met name palingen. Wat te doen? Kennis ontbrak, bestaande techniek was ongeschikt, of te duur. Daarom is de vislift ontwikkeld, een methode om vissen veilig heen en weer te laten zwemmen (www.hhdelfland.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@58214/vis-soepel-vislift/)

En toen? Onderzoek wijst nu uit dat de Delflandse vislift werkt! Water Natuurlijk is verheugd over deze positieve ontwikkeling. Ook afspraken met de glastuinbouw, het kwaliteitsbaggeren en het doorspoelen van sloten verdienen steun.

Verbeteringen in Delfland

Water Natuurlijk constateert dat Delfland opnieuw een aantal verbeteringen aanbrengt in de waterhuishouding. Vaak een combinatie van waterberging of verbetering van de doorstroming aan de ene kant en verfraaiing van het landschap anderzijds. Bijvoorbeeld bij het Waterspoorpark en park ’t Loo in Leidschendam-Voorburg. Waterkwaliteit Ook wordt er fors ingezet op een betere waterkwaliteit. Daarom is … Lees "Verbeteringen in Delfland" verder

Water Natuurlijk constateert dat Delfland opnieuw een aantal verbeteringen aanbrengt in de waterhuishouding. Vaak een combinatie van waterberging of verbetering van de doorstroming aan de ene kant en verfraaiing van het landschap anderzijds. Bijvoorbeeld bij het Waterspoorpark en park ’t Loo in Leidschendam-Voorburg.

Waterkwaliteit

Ook wordt er fors ingezet op een betere waterkwaliteit. Daarom is Water Natuurlijk blij met de aanleg van extra waternatuur. Het eerste Deelstroomgebiedplan voor de Kaderrichtlijn Water ligt goed op koers, en aan de opzet van het tweede Deelstroomgebiedplan 2016-2021 wordt ook al hard gewerkt.

Delfland trouwlocatie

Samen met de Algemene Waterschapspartij en de PvdA heeft Water Natuurlijk een motie ingediend om het monumentale gebouw van Delfland toegankelijker te maken voor inwoners van Delft en toeristen. Rondleidingen, het bijwonen van vergaderingen en in het huwelijk treden zou mogelijk moeten worden gemaakt in het Gemeenlandshuis van Delfland

123456789