Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Update: Ervaring twee jaar samenwerken Water Natuurlijk-HDSR met geborgden-fractie

De geborgde vertegenwoordigers van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden staken in 2015 de koppen bij elkaar en vormden een fractie van zeven personen: Fractie Landbouw, Natuur en Economie (LNE). Deze gestructureerde samenwerking bestaat -voor zover bekend- binnen de vaderlandse waterschapwereld verder nergens.

Artikel vaktijdschrift Het waterschap
Hoe verloopt deze  samenwerking nu? De journalist Jaap van Peperstraten beschrijft voor het Vaktijdschrift “Het waterschap” (januari-februari 2018) de ervaringen van twee jaar samenwerking in opdracht van de fractie LNE zelf. Hij vroeg daarnaast onder andere ook Els Otterman, fractievoorzitter van Water Natuurlijk-HDSR om haar mening.  

Portret van Els Otterman
Photography:
Remke Spijkers – www.remkespijkers.
com

Een oneigenlijke machtpositie
Els Otterman geeft namens Water Natuurlijk (zes zetels) aan: “De samenwerking verloopt goed. Maar dat LNE als één fractie opereert, vinden wij principieel onjuist”. Ze geeft als onderbouwing aan dat de Waterwet voorschrijft dat er in het dagelijks bestuur altijd één zetel beschikbaar is voor één van de geborgde fracties.

“Binnen ons Hoogheemraadschap, waar de drie geborgde fracties samen optrekken, ontstaat daardoor een vreemde situatie. De fractie LNE heeft zo een wettelijke gegarandeerde zetel in het dagelijks bestuur. Je kunt je daarom afvragen of het past om als geborgden als één fractie te opereren. Je creëert voor jezelf een oneigenlijke machtspositie, omdat de politieke partijen bij de coalitieonderhandelingen niet om je heen kunnen”. Het hele artikel is hier te lezen: Het kussen en de duivel.

Anja van Berckel