Voorstellen: Joost Kievit

“Voor Water Natuurlijk (Hollandse Delta) treed ik graag op als lijstduwer. Ik vind dat het waterschap een belangrijke organisatie is voor de kwaliteit van onze leefomgeving.”

Foto Joost Kievit plakt posterWant het waterschap zorgt onder meer voor veiligheid door goede dijken en een klimaatbestendig watersysteem. En voor natuur door het beheren van wateren, oevers, dijken en wegbermen. En ook voor recreatie door het ontsluiten van dijken en oevers om te wandelen en wateren om te zwemmen, varen en vissen. Ze onderhouden fietspaden en andere wegen. Ik vind wel dat wat het waterschap doet beter kan. Water Natuurlijk werkt daaraan. Ik kan en wil mijn steentje daaraan bijdragen. Daarbij kan ik gebruik maken van het feit dat ik Master of Environmental Science ben. Dat heb ik b.v. gedaan door deelname aan het symposium “Deltawater, voor nu en later”, dat op 13 februari jl werd georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds en door het Hoekschewaards Landschap, waarvan ik vele jaren voorzitter ben geweest. Dat symposium ging over de gevolgen van de Deltawerken (waar ook de Hoekse Waard bij is betrokken), met name over het openen van de Haringvlietsluizen. En ik zie overigens helemaal niet op tegen het plakken van onze posters in de Hoekse Waard. Ik hoop dat we daar veel stemmen mee zullen binnenhalen.”

– Joost Kievit

Toon alle berichten in deze rubriek