24 juni Ledenactiviteit Water Natuurlijk Fryslân

24 mei 2022
Op vrijdagmiddag 24 juni, van 15:30 tot 17:30, organiseert Water Natuurlijk Fryslân weer een leuke activiteit voor haar leden. Na twee jaar Corona en al haar beperkingen leek het ons als bestuur leuk om jullie in een ontspannen sfeer, in de natuur, duurzaam en op het water en in een gebied dat al jaren de … Lees "24 juni Ledenactiviteit Water Natuurlijk Fryslân" verder

Op vrijdagmiddag 24 juni, van 15:30 tot 17:30, organiseert Water Natuurlijk Fryslân weer een leuke activiteit voor haar leden.

Na twee jaar Corona en al haar beperkingen leek het ons als bestuur leuk om jullie in een ontspannen sfeer, in de natuur, duurzaam en op het water en in een gebied dat al jaren de aandacht van It Wetterskip vraagt te ontmoeten.

Dus geen agenda! En alles is bespreekbaar!

We hebben voor jullie in samenwerking met It Fryske Gea een vaarexcursie geregeld in Nationaal Park De Alde Feanen

Het startpunt is het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen. Klik hier voor de routedetails.

Maximum aantal personen: 25
Kosten: € 0,00
Vrijdag 24 juni 2022 van 15:30 tot 17:30

 Hieronder vind je de details van de activiteit(en)

Excursie onder begeleiding van een gids van It Fryske Gea met de fluisterboot op zonne-energie de Blaustirns. De Blaustirns is deels overdekt en in totaal is er plaats voor 25 personen. Het zicht vanaf het bovendek over het gebied is prachtig, trek daarom bij voorkeur een wind- en waterdichte jas aan, zodat u ook buiten van de vaartocht kunt genieten. Mochten de deelnemers over een verrekijker beschikken dan is het aan te raden deze mee te nemen.

Aanmelden voor 20 juni bij Paul via email  secretaris@waternatuurlijk.frl

Ben je nog geen lid? Geen probleem, ga mee en word lid!

Wij hopen op een grote opkomst!

Namens het bestuur van Water Natuurlijk Fryslân

 

Water Natuurlijk Fryslân zoekt kandidaten voor het waterschapsbestuur

15 mei 2022
Op 15 maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn inmiddels in volle gang, eerder ontvingen jullie daarover al bericht. We zijn op zoek naar mensen die willen meedoen en meedenken, en stem willen geven aan Water Natuurlijk in de provincie Fryslân. Alle aanmeldingen zijn welkom! We willen graag een breed en … Lees "Water Natuurlijk Fryslân zoekt kandidaten voor het waterschapsbestuur" verder

Op 15 maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn inmiddels in volle gang, eerder ontvingen jullie daarover al bericht.

We zijn op zoek naar mensen die willen meedoen en meedenken, en stem willen geven aan Water Natuurlijk in de provincie Fryslân.
Alle aanmeldingen zijn welkom! We willen graag een breed en divers samengestelde kandidatenlijst. Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen of die vooral de lijst willen ondersteunen.

Kandidaten die lokaal bekendheid genieten willen we in het bijzonder oproepen zich kandidaat te stellen, ook als ze minder tijd voor de campagne beschikbaar hebben. Goede ambassadeurs zijn zeer welkom!

 

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? Voor belangstellenden is een informatiepakket beschikbaar bestaande uit een profielschets, een toelichting op de kandidaatstellingsprocedure en een aanmeldingsformulier. Aanmelden kan tot 1 juni 2022.

Voor deze informatie of verdere vragen over de kandidaatstelling kunt u bij ondergetekende terecht.

Voor informatie over het werk van de huidige WN-fractie:

Fractievoorzitter Water Natuurlijk Fryslân, Tieneke Clevering 0645806173, t.clevering@wetterskipfryslan.nl

Jelle Arjaans, Voorzitter Water Natuurlijk Fryslân, 0612987433, j.arjaans@wetterskipfryslan.nl

 

22 februari 2022: ALV Water Natuurlijk Fryslân

25 februari 2022
Na ruim twee jaar konden we elkaar als leden van Water Natuurlijk Fryslân eindelijk weer eens fysiek ontmoeten. Op 22 februari was onze ALV in Grand Café Wouters in Leeuwarden. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken: jaarverslag 2021 van het bestuur en de fractie, de jaarrekening 2021 en het déchargeren van het bestuur hiervoor, stond de … Lees "22 februari 2022: ALV Water Natuurlijk Fryslân" verder

Na ruim twee jaar konden we elkaar als leden van Water Natuurlijk Fryslân eindelijk weer eens fysiek ontmoeten.

Op 22 februari was onze ALV in Grand Café Wouters in Leeuwarden. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken: jaarverslag 2021 van het bestuur en de fractie, de jaarrekening 2021 en het déchargeren van het bestuur hiervoor, stond de ALV vooral in het teken van de voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen van 2023.

Door de ledenvergadering is het besluit genomen om weer zelfstandig deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen. Vervolgens is het Verkiezingsplan 2023 vastgesteld.

Er zijn een drietal commissies ingesteld te weten;

  • De kandidatencommissie met als taak een selectie te maken van de aangemelde kandidaten en een advies uit te brengen aan het bestuur.
  • Daarnaast is een programma commissie benoemd bestaande uit Tieneke Clevering, Auke Wouda en Martin Dijkhoff.
  • Tenslotte is de campagnecommissie aangesteld met als leden
    Monique Plantinga, Pieter de Vries, Michel Hania en Jelle Arjaans.

De ledenvergadering is ook akkoord gegaan met de kandidaatstellingsprocedure.

Uitnodiging voor alle leden: Kom naar de ALV op 26 november aanstaande!

4 november 2019
Welkom op de halfjaarlijkse ALV van Water Natuurlijk Fryslân! Als speciale gast is Lenneke Büller uitgenodigd. Zij is projectcoördinator  van burgerinitiatief Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/De Nije Boarn. Zij neemt ons mee in de problematiek rondom de veenweidegebieden. De agenda en vergaderstukken worden binnenkort verstuurd. Wanneer: 26 november 2019 Tijd: 19:30-22:00 uur Waar: Grand Café Wouters (bovenzaal), … Lees "Uitnodiging voor alle leden: Kom naar de ALV op 26 november aanstaande!" verder

Welkom op de halfjaarlijkse ALV van Water Natuurlijk Fryslân!

Als speciale gast is Lenneke Büller uitgenodigd. Zij is projectcoördinator  van burgerinitiatief Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/De Nije Boarn. Zij neemt ons mee in de problematiek rondom de veenweidegebieden.

De agenda en vergaderstukken worden binnenkort verstuurd.

Wanneer: 26 november 2019

Tijd: 19:30-22:00 uur

Waar: Grand Café Wouters (bovenzaal), Leeuwarden

 

Algemene Ledenvergadering/campagnebijeenkomst

4 februari 2019
Aan de leden en vrienden van Water Natuurlijk Fryslân, Graag nodigt het bestuur van Water Natuurlijk Fryslân u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering/campagnebijeenkomst op woensdag 13 februari. De uitnodiging vind je hier. De bijeenkomst staat in het teken van de komende verkiezingen op 20 maart a.s. We bespreken de planning en de aanpak … Lees "Algemene Ledenvergadering/campagnebijeenkomst" verder

Aan de leden en vrienden van Water Natuurlijk Fryslân,

Graag nodigt het bestuur van Water Natuurlijk Fryslân u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering/campagnebijeenkomst op woensdag 13 februari. De uitnodiging vind je hier. De bijeenkomst staat in het teken van de komende verkiezingen op 20 maart a.s. We bespreken de planning en de aanpak van de campagne en trappen de campagne af met een speech van de lijsttrekker Tieneke Clevering.

In de bijlage treft u de agenda en het verslag van de vorige ALV.

Graag tot 13 februari!

Met vriendelijke groeten,

Namens het regiobestuur van Water Natuurlijk,

Paul van der Vegt

Secretaris

Algemene Ledenvergadering 17 oktober

11 oktober 2018
Aan de leden van Water Natuurlijk Fryslân, Op woensdag 17 oktober is er een bijeenkomst van Water Natuurlijk Fryslân Het programma is te vinden in de bijlage. Graag nodigen we leden van water Natuurlijk Fryslân uit hierbij aanwezig te zijn. Graag tot ziens op de 17e! Bestuur en fractie Water Natuurlijk Fryslân uitnodiging ALV 17 oktober … Lees "Algemene Ledenvergadering 17 oktober" verder

Aan de leden van Water Natuurlijk Fryslân,

Op woensdag 17 oktober is er een bijeenkomst van Water Natuurlijk Fryslân Het programma is te vinden in de bijlage. Graag nodigen we leden van water Natuurlijk Fryslân uit hierbij aanwezig te zijn.

Graag tot ziens op de 17e!

Bestuur en fractie Water Natuurlijk Fryslân

uitnodiging ALV 17 oktober 2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering

19 maart 2018
Woensdag 28 maart is er weer een ledenvergadering, het programma vind je hier: “uitnodiging ALV WNF 28 maart 2018” De vergadering zal beginnen om 8 uur. Graag tot dan! Jelle Arjaans – Water Natuurlijk Fryslân

Woensdag 28 maart is er weer een ledenvergadering, het programma vind je hier: “uitnodiging ALV WNF 28 maart 2018” De vergadering zal beginnen om 8 uur.

Graag tot dan!

Jelle Arjaans – Water Natuurlijk Fryslân

Algemene ledenvergadering 27 oktober

26 oktober 2017
Aan de leden van Water Natuurlijk Fryslân, Op vrijdagmiddag 27 oktober a.s. (15.30 -18.00 uur) houden we onze komende Algemene Ledenvergadering. Eerder ontving u een aankondiging, hierbij sturen we u het programma en de vergaderstukken voor de bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats vanuit het Kweldercentrum Noarderleech, te Hallum. concept Jaarrekening WNF 2016 concept jaarverslag 2016 regiobestuur Water Natuurljk Fryslân … Lees "Algemene ledenvergadering 27 oktober" verder

Aan de leden van Water Natuurlijk Fryslân,

Op vrijdagmiddag 27 oktober a.s. (15.30 -18.00 uur) houden we onze komende Algemene Ledenvergadering. Eerder ontving u een aankondiging, hierbij sturen we u het programma en de vergaderstukken voor de bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats vanuit het Kweldercentrum Noarderleech, te Hallum.

concept Jaarrekening WNF 2016
concept jaarverslag 2016 regiobestuur Water Natuurljk Fryslân
concept Verslag ALV WN Fryslân 22 nov 2016
Positionering Water Natuurlijk – kort

We combineren de ALV met een bezoek aan Project Vijfhuizen. Na een (kort) huishoudelijk deel is er uitgebreid aandacht voor Project Vijfhuizen. Dit project gaat over de bouw van een gemaal in de zeedijk en de inrichting van het buitendijkse kweldergebied bij Hallum. Door het gemaal ontstaat buitendijks een kweldergebied met een geleidelijke overgang van zoet naar zout water. Dit is goed voor de natuurontwikkeling in het kwelderlandschap en voor de migratie van trekvissen.

Het programma van de bijeenkomst vindt u hier: uitnodiging ALV WNF 27 oktober 2017.

Graag nodigen we de leden van Water Natuurlijk Fryslân uit hierbij aanwezig te zijn, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Graag tot ziens op de 27e!

Bestuur en fractie Water Natuurlijk Fryslân

ALV Klimaatparaplu

8 mei 2017
24 Mei is het weer tijd voor een ALV. Deze editie in het thema van klimaatverandering. De pdf van de uitnodiging vind u hier: ALV WNF 24 mei 2017 Hopelijk tot dan!

24 Mei is het weer tijd voor een ALV. Deze editie in het thema van klimaatverandering.

De pdf van de uitnodiging vind u hier: ALV WNF 24 mei 2017

Hopelijk tot dan!

Met een Virtual Reality bril door het Woudagemaal

14 januari 2017
Week 2 was een bijzondere waterschapsweek, naast dat de bestuurders weer op een paar nieuwjaarsborrels hun gezichten mochten laten zien, werd deze week door Jet Bussemaker de nieuwe beleving van ons UNESCO werelderfgoed geopend. Het Woudagemaal heeft virtual reality brillen gekregen, waardoor je altijd het gemaal kunt beleven alsof de machines draaien. Het Woudagemaal is … Lees "Met een Virtual Reality bril door het Woudagemaal" verder

Week 2 was een bijzondere waterschapsweek, naast dat de bestuurders weer op een paar nieuwjaarsborrels hun gezichten mochten laten zien, werd deze week door Jet Bussemaker de nieuwe beleving van ons UNESCO werelderfgoed geopend. Het Woudagemaal heeft virtual reality brillen gekregen, waardoor je altijd het gemaal kunt beleven alsof de machines draaien.

Het Woudagemaal is het enige nog werkende stoomgemaal in deze grote in de wereld. Ook heeft het waterschap een tijd terug meegekregen dat we meer moeten doen met waterbewustzijn. Het OESO rapport (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/rapporten/2014/03/17/oecd-studies-on-water-water-governance-in-the-netherlands-fit-for-the-future) schreef dat het waterschap er zo goed in slaagt haar taken te vervullen dat de belastingaanslag het enige moment is waarop ingezeten beseffen dat er een waterschap is.

Dat is natuurlijk zorgwekkend, we leven onder in ons Deltalandje onder de zeespiegel wat ook zeker voor een groot gedeelte van ons beheergebied geldt. Of dit ook voor u geldt, checkt u via: https://www.overstroomik.nl/ . Daarom heeft het waterschap besloten in te zetten op waterbewustzijn, een onderwerp wat vaak terugkomt in onze betogen. We vinden het daarom belangrijk dat we met virtual reality aan de slag gaan.

Een mooie bijkomstigheid is dat het nu (ja nu!) hoogtij is. Gisteren kregen de bestuurders op de mail dat er sprake is van een noordwesterstorm in combinatie met springtij, een verhoogde waterstand van de Waddenzee. Bij Haringen werd 3.10m NAP +. Daarbij is het Woudagemaal aangezet om het bedienende personeel op te leiden in de praktijk! Komt dat zien!

Belangstellenden zijn welkom van zaterdag 14 tot en met maandag 16 januari tussen 10.00 en 17.00 uur.

Fractievoorzitter Tieneke Clevering

12