Op excursie met Theunis Piersma en Nynke-Rixt Jukema

18 februari 2015
Hoe maken we waterbeheer toekomstbestendig? Een vraag die er toe doet ten tijde van klimaatverandering en benodigde kostenbesparingen. Met een pilot in de Greidhoeke geeft Wetterskip Fryslân, samen met burgers, sinds september een eerste invulling aan die vraag. Om waterbeheer tastbaar te maken voor het grote publiek, organiseert waterschapspartij Water Natuurlijk op 8 maart een … Lees "Op excursie met Theunis Piersma en Nynke-Rixt Jukema" verder

Grutto's in Friesland

Hoe maken we waterbeheer toekomstbestendig?

Een vraag die er toe doet ten tijde van klimaatverandering en benodigde kostenbesparingen. Met een pilot in de Greidhoeke geeft Wetterskip Fryslân, samen met burgers, sinds september een eerste invulling aan die vraag.
Om waterbeheer tastbaar te maken voor het grote publiek, organiseert waterschapspartij Water Natuurlijk op 8 maart een excursie in het gebied.
Trekvogel ecoloog Theunis Piersma en architecte Nynke-Rixt Jukema nemen pers en geïnteresseerden mee het land in om toepassingen en gevolgen van waterbeheer te laten zien. Waarschijnlijk vergezeld door de eerste teruggekeerde grutto’s.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar m.vroom.c@planet.nl, maximaal 50 deelnemers.
Voor meer informatie zie bijlage (PDF)

Uitnodiging Excursie waterbeheer

12