Fractie Wetterskip Fryslân

De onderstaande bestuursleden van Wetterskip Fryslân vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Tieneke Clevering
Algemeen Bestuurslid
Warten â€“ 1993 – Fractievoorzitter

Woordvoerder:

 • Organisatie en Bestuur
 • Communicatie
 • Educatie
 • Muskusratten
 • Stedelijk waterbeheer
 • Zuiveringen

Ik kom uit Haulerwijk waar ik op een boerderij opgegroeid ben. Hier heb ik een gigantische voorliefde voor alles wat bloeit en groeit ontwikkeld. Zo woon ik nu samen met mijn kippen en kerel midden in het mooie Warten. Hiernaast houd ik van schilderen, zwemmen en statistiek. Al is in dat laatste geval “houden van” wel een heel groot woord. Naast mijn werk voor het waterschap werk ik als lobbyist voor agenda netwerk Noordoost Fryslân en werk ik voor ProDemos waar ik cursussen geef en maak. Zo sta ik aan de wieg van de cursus Actief voor het Waterschap.

Water Natuurlijk heeft een verkiezingsprogramma dat naadloos aansluit bij mijn idealen omtrent landschap, natuur, milieu, recreatie en ga zo maar door. Vooral de wil om naar een passend evenwicht te komen tussen landbouw en verantwoord omgaan met onze aardbol spreekt me erg aan.

 
Jelle Arjaans
Algemeen Bestuurslid

Dokkum – 1953 – Gebiedsplannen: Noordwest Fryslân en de eilanden

 • Verzilting
 • Waterkwaliteit
 • Boezem en kade
 • Kader richtlijn water

Jelle is directeur van het Dockinga College in Ferwert en directeur van de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog. Hij is maatschappelijk betrokken en heeft naast zijn werk ook diverse andere functies vervuld, zoals informateur en formateur van het college B&W van de gemeente Dongeradeel in 2006, lid van de gebiedscommissie Dongeradeel, bestuurslid van museum het Fiskershûske te Moddergat en voorzitter van museum Het Admiraliteitshuis te Dokkum. Arjaans is al jaren lid van It Fryske Gea en levert graag op bestuurlijk niveau een bijdrage aan het werk van de vereniging. Hij heeft veel belangstelling voor cultuurhistorie en die van het Friese landschap in het bijzonder.

Irona Groeneveld
Algemeen Bestuurslid

Burgum – 1966 – gebiedsplan Noordoost en Westerkwartier

 • Crisis en veiligheid / waterveiligheid / HWBP
 • Deltaplan
 • Vaarwegbeheer
 • Emissiebeheer

Met man en zoon (twee dochters al het huis uit) woon ik in Burgum, in de mooie Fryske Wâlden. In het dagelijks leven werk ik bij WELLZO in Leeuwarden als projectleider Statushouders en Vluchtelingen. Mijn betrokkenheid bij de samenleving vertaalt zich al mijn hele leven in diverse bestuursfuncties. Op dit moment ben ik o.a. voorzitter van Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker en voorzitter van de RvT van BV Extra Handen, een stichting die bouwt aan sociale netwerken op buurtniveau.

Voor GroenLinks/GrienLinks ben ik 10 jaar lid geweest van Provinciale Staten in Fryslân, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter. Daar heb ik o.a. op de groene en blauwe portefeuilles het woord gevoerd en het belang ontdekt van het op duurzame wijze omgaan met de Friese natuur, het water en het landschap. Als interim wethouder op Terschelling heb ik meegemaakt wat waterveiligheid in de praktijk betekent: met zuidwesterstorm vliegt en vaart er niets meer en moet je het met elkaar redden op het eiland. Sindsdien heb ik een grote liefde ontwikkeld voor de Wadden, de Waddeneilanden en Terschelling in het bijzonder.

Klaas Zwart

Info volgt.

Monique Plantinga

Info volgt.