Fractie Water Natuurlijk Fryslân 2019-2023

Tieneke Clevering
Algemeen Bestuurslid
Warten â€“ 1993 – Fractievoorzitter

Woordvoerder:

 • Algemene bestuurlijke zaken: Communicatie, Digitalisering, Educatie, Internationale Samenwerking, Juridische Zaken en Personeel
 • Muskusratten
 • Stedelijk waterbeheer
 • Noordelijk Belasting Kantoor
 • Commissie benoeming nieuwe dijkgraaf

Dit is mijn tweede periode in het algemeen bestuur en ik kan je vertellen dat het een bijzondere wereld is, die waterschapswereld. Er wordt met deze nieuwe coalitie vooral vanuit de belangen van de boer gedacht in ons bestuur. Volgens mij is Fryslân veel meer dan dat. Ik wil me deze 4 jaar sterk maken voor een betere balans tussen economie en ecologie. Wil je met meedenken? Neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens. 

Zelf woon ik in Warten met mijn kippen en kerel, dichtbij de Ă‚lde Feanen en ook op fietsafstand van mijn stad. Mijn hobby's zijn vergaderen, slapen en eten. Ik geloof niet dat het echt mijn hobby's zijn maar het is wel wat ik tegen wil en dank het meeste doe.

Jelle Arjaans
Algemeen Bestuurslid

Dokkum – 1953 – Gebiedsplannen: Noord Fryslân en de eilanden

 • Emissiebeheer, inclusief DAW en Erfafspoeling
 • Verzilting
 • Waterkwaliteit en vis
 • Zwemwater
 • Kader richtlijn water
 • Contact persoon TBO’s en Sportvisserij

  Ik ben historisch geograaf en voormalig directeur in het voortgezet onderwijs in Noordoost Friesland. Dit wordt mijn tweede termijn als lid van het Algemeen Bestuur namens de Natuurorganisaties (TBO’s), een zogenaamde geborgde zetel Natuur. Ik ben al jaren lid van It Fryske Gea en lever graag op bestuurlijk niveau een bijdrage aan het werk van de vereniging. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar cultuurhistorie en die van het Friese landschap in het bijzonder en de rol die het water daarin speelde en speelt.

Klaas Zwart
Algemeen Bestuurslid

Woordvoerder

 • FinanciĂ«n en belastingen
 • Primaire waterkeringen en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Crisis- en calamiteitenbeheer
 • Handhaving
Monique Plantinga
Algemeen Bestuurslid

Woordvoerder:

 • Bodemdaling als gevolg van delfstoffen
 • Klimaat, energie en duurzaamheid
 • Innovatie
 • Waterketen
Auke Wouda
Algemeen Bestuurslid

Sneek - Gebiedsplannen Zuid Fryslân

Woordvoerder:

 • Veenweide
 • Deltaplan
 • Keur en legger
 • Vergunningverlening
 • Peilbeheer, boezem en kade
 • Regionale en lokale deelsystemen en keringen
 • Waterzuivering en duurzame slibverwerking
Karin Hazelhoff
fractiemedewerker

Joure - 1972

Sinds 2019 ben ik fractiemedewerker en secretaris van het regiobestuur van Water Natuurlijk Fryslân. Ik hou zo van Friesland; van de uitzichten, het water, de bossen. Ik woon met mijn gezin aan het water in Joure. Al zo’n 10 jaar werk ik met veel plezier bij het waterschap in Flevoland en ben erg betrokken bij alles wat een waterschap doet. Mijn groeiende interesse in het openbaar bestuur heeft me er toe gebracht om me in te zetten voor het waterschap in mijn eigen provincie.

 

Fractie Wetterskip Fryslân

De onderstaande bestuursleden van Wetterskip Fryslân vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Tieneke Clevering
Algemeen Bestuurslid
Warten â€“ 1993 – Fractievoorzitter

Woordvoerder:

 • Algemene bestuurlijke zaken: Communicatie, Digitalisering, Educatie, Internationale Samenwerking, Juridische Zaken en Personeel
 • Muskusratten
 • Stedelijk waterbeheer
 • Noordelijk Belasting Kantoor
 • Commissie benoeming nieuwe dijkgraaf

Dit is mijn tweede periode in het algemeen bestuur en ik kan je vertellen dat het een bijzondere wereld is, die waterschapswereld. Er wordt met deze nieuwe coalitie vooral vanuit de belangen van de boer gedacht in ons bestuur. Volgens mij is Fryslân veel meer dan dat. Ik wil me deze 4 jaar sterk maken voor een betere balans tussen economie en ecologie. Wil je met meedenken? Neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens. 

Zelf woon ik in Warten met mijn kippen en kerel, dichtbij de Ă‚lde Feanen en ook op fietsafstand van mijn stad. Mijn hobby's zijn vergaderen, slapen en eten. Ik geloof niet dat het echt mijn hobby's zijn maar het is wel wat ik tegen wil en dank het meeste doe.

Jelle Arjaans
Algemeen Bestuurslid

Dokkum – 1953 – Gebiedsplannen: Noord Fryslân en de eilanden

 • Emissiebeheer, inclusief DAW en Erfafspoeling
 • Verzilting
 • Waterkwaliteit en vis
 • Zwemwater
 • Kader richtlijn water
 • Contact persoon TBO’s en Sportvisserij

  Ik ben historisch geograaf en voormalig directeur in het voortgezet onderwijs in Noordoost Friesland. Dit wordt mijn tweede termijn als lid van het Algemeen Bestuur namens de Natuurorganisaties (TBO’s), een zogenaamde geborgde zetel Natuur. Ik ben al jaren lid van It Fryske Gea en lever graag op bestuurlijk niveau een bijdrage aan het werk van de vereniging. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar cultuurhistorie en die van het Friese landschap in het bijzonder en de rol die het water daarin speelde en speelt.

Klaas Zwart
Algemeen Bestuurslid

Woordvoerder

 • FinanciĂ«n en belastingen
 • Primaire waterkeringen en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Crisis- en calamiteitenbeheer
 • Handhaving
Monique Plantinga
Algemeen Bestuurslid

Woordvoerder:

 • Bodemdaling als gevolg van delfstoffen
 • Klimaat, energie en duurzaamheid
 • Innovatie
 • Waterketen
Auke Wouda
Algemeen Bestuurslid

Sneek - Gebiedsplannen Zuid Fryslân

Woordvoerder:

 • Veenweide
 • Deltaplan
 • Keur en legger
 • Vergunningverlening
 • Peilbeheer, boezem en kade
 • Regionale en lokale deelsystemen en keringen
 • Waterzuivering en duurzame slibverwerking
Karin Hazelhoff
fractiemedewerker

Joure - 1972

Sinds 2019 ben ik fractiemedewerker en secretaris van het regiobestuur van Water Natuurlijk Fryslân. Ik hou zo van Friesland; van de uitzichten, het water, de bossen. Ik woon met mijn gezin aan het water in Joure. Al zo’n 10 jaar werk ik met veel plezier bij het waterschap in Flevoland en ben erg betrokken bij alles wat een waterschap doet. Mijn groeiende interesse in het openbaar bestuur heeft me er toe gebracht om me in te zetten voor het waterschap in mijn eigen provincie.