Fractie Wetterskip Fryslân

De onderstaande bestuursleden van Wetterskip Fryslân vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Tieneke Clevering
Algemeen Bestuurslid
Warten â€“ 1993 – Fractievoorzitter

Woordvoerder:

 • Organisatie en Bestuur
 • Communicatie
 • Educatie
 • Muskusratten
 • Stedelijk waterbeheer
 • Zuiveringen

Dit is mijn tweede periode in het algemeen bestuur en ik kan je vertellen dat het een bijzondere wereld is, die waterschapswereld. Er wordt met deze nieuwe coalitie vooral vanuit de belangen van de boer gedacht in ons bestuur. Volgens mij is Fryslân veel meer dan dat. Ik wil me deze 4 jaar sterk maken voor een betere balans tussen economie en ecologie. Wil je met meedenken? Neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens. 

Zelf woon ik in Warten met mijn kippen en kerel, dichtbij de Ă‚lde Feanen en ook op fietsafstand van mijn stad. Mijn hobby's zijn vergaderen, slapen en eten. Ik geloof niet dat het echt mijn hobby's zijn maar het is wel wat ik tegen wil en dank het meeste doe.

Jelle Arjaans
Algemeen Bestuurslid

Dokkum – 1953 – Gebiedsplannen: Noordwest Fryslân en de eilanden

 • Verzilting
 • Waterkwaliteit
 • Boezem en kade
 • Kader richtlijn water

Jelle is directeur van het Dockinga College in Ferwert en directeur van de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog. Hij is maatschappelijk betrokken en heeft naast zijn werk ook diverse andere functies vervuld, zoals informateur en formateur van het college B&W van de gemeente Dongeradeel in 2006, lid van de gebiedscommissie Dongeradeel, bestuurslid van museum het Fiskershûske te Moddergat en voorzitter van museum Het Admiraliteitshuis te Dokkum. Arjaans is al jaren lid van It Fryske Gea en levert graag op bestuurlijk niveau een bijdrage aan het werk van de vereniging. Hij heeft veel belangstelling voor cultuurhistorie en die van het Friese landschap in het bijzonder.

Irona Groeneveld
Algemeen Bestuurslid

Burgum – 1966 – gebiedsplan Noordoost en Westerkwartier

 • Crisis en veiligheid / waterveiligheid / HWBP
 • Deltaplan
 • Vaarwegbeheer
 • Emissiebeheer

Met man en zoon (twee dochters al het huis uit) woon ik in Burgum, in de mooie Fryske Wâlden. In het dagelijks leven werk ik bij WELLZO in Leeuwarden als projectleider Statushouders en Vluchtelingen. Mijn betrokkenheid bij de samenleving vertaalt zich al mijn hele leven in diverse bestuursfuncties. Op dit moment ben ik o.a. voorzitter van Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker en voorzitter van de RvT van BV Extra Handen, een stichting die bouwt aan sociale netwerken op buurtniveau.

Voor GroenLinks/GrienLinks ben ik 10 jaar lid geweest van Provinciale Staten in Fryslân, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter. Daar heb ik o.a. op de groene en blauwe portefeuilles het woord gevoerd en het belang ontdekt van het op duurzame wijze omgaan met de Friese natuur, het water en het landschap. Als interim wethouder op Terschelling heb ik meegemaakt wat waterveiligheid in de praktijk betekent: met zuidwesterstorm vliegt en vaart er niets meer en moet je het met elkaar redden op het eiland. Sindsdien heb ik een grote liefde ontwikkeld voor de Wadden, de Waddeneilanden en Terschelling in het bijzonder.

Klaas Zwart

Info volgt.

Monique Plantinga

Info volgt.