Stem 20 maart op lijst 2 – Waterschapsverkiezingen

20 Maart kun je weer naar de stembus voor het kiezen van de waterschapsbestuurders.
En wij hebben natuurlijk wel een advies: Stem Water Natuurlijk. Op deze site kun je ontdekken waarom. We zijn een jonge club. Onze vereniging bestaat niet alleen nog maar 10 jaar. Onze lijsttrekker is op dit moment de jongste waterschapsbestuurder van Nederland en wil graag nog een periode door met een groot team om zo veel mogelijk goede dingen te doen voor Fryslân. In het bericht hieronder vind je onze plannen in ons verkiezingsprogramma.
Water Natuurlijk is opgericht om ervoor te zorgen dat economie en ecologie beter in balans komt. Makkelijker gezegd betekent dit dat we in ons water beheer wel wat meer oog mogen hebben voor de natuur.
Mocht je nu vragen hebben voordat je wilt bepalen op wie je stemt, je kunt mailen naar:
tclevering@wetterskipfryslan.nl

Verkiezingsprogramma

Hieronder vindt u het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk Fryslân.

SPEERPUNTEN:
• We maken Fryslân weer geschikt voor weidevogels
• We dringen de C02-uitstoot in veenweidegebieden terug
• De vervuiler en gebruiker betaalt de rekening
• Waterpeilen worden gebaseerd op wat goed is voor natuur en recreatie
• Voorbereiden op klimaatverandering; we moeten meer water vasthouden voor droge periodes.

Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Fryslân 2019-2023