Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Het vergroten van het waterbewustzijn!

Daar kan natuurlijk helemaal niemand op tegen zijn. De OESO schreef over het Nederlandse waterbeheer dat het allemaal goed op orde was maar dat het wel goed zou zijn om meer onder de aandacht te brengen dat er waterschappen zijn en dat water in Nederland gemanaged dient te worden (droge voeten, niet te veel maar ook zeker niet te weinig water). Sindsdien gaat het in de Nederlandse waterschapsbesturen vaak over het vergroten over het waterbewustzijn. Een dankbaar onderwerp want daar kan natuurlijk niemand, als echte wetterskipper, op tegen zijn. De vraag is alleen wel; ‘hoever ga je hierin?’ Wat Water Natuurlijk betreft mag je hier best heel ver ingaan als je de standpunten van onze fractie bijvoorbeeld vergelijkt met die van Lagere Lasten Burger.

Zo vinden wij het goed dat it Wetterskip aan verschillende evenementen deelneemt van Culturele Hoofdstad LF2018. Dit is natuurlijk geen kerntaak van een waterschap. Maar wij vinden het logisch, dat mocht je (hopelijk ergens dit jaar) je aanslag ontvangen je ook weet waarvoor je betaald. Anders gezegd; dat je weet wat dat waterschap doet. Zo kun je sinds het waterfestival een doorzichtige kano huren bij het stadstrand in Leeuwarden om meer te leren over waterkwaliteit en dat moest natuurlijk even getest worden: Link

Verder is Water Natuurlijk van mening, in het kader van datzelfde waterbewustzijn, een Noordelijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt) slechts een middel is om belasting te innen en geen doel op zich. Hoe vervelend die aanslag ook is, inwoners mogen weten dat het geld naar een waterschap gaat en dat die er goede en belangrijke dingen mee doet. Hier zullen we voor dan ook nogmaals voor pleiten in de commissievergadering van 25 juni 2018.

Tieneke Clevering

Fractievoorzitter  Water Natuurlijk Fryslân