Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Bestuur aan ’t woord – 17 november 2016

De fractie van Water Natuurlijk heeft waardering voor het extra geld voor duurzaamheid en klimaat in de begroting voor 2017. De extreme neerslag in Limburg, afgelopen voorjaar, heeft echter laten zien dat er een grote inspanning nodig is om droge voeten te behouden. Nu het water gezakt is worden daar extra maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Door combinatie van natuur met waterberging ontstaat er ruimte voor water, en natuur. 

Noord-Holland is dit keer aan de ergste wateroverlast ontsnapt. Wat onze fractie betreft is dit geen reden om het nemen van maatregelen uit te stellen. In het waterprogramma worden een groot aantal “bouwstenen” voorgesteld. We hebben het dagelijks bestuur gevraagd om deze plannen verder uit te werken. Gelukkig wil men volgend jaar al volop aan de slag om voorbereid te zijn op extreme neerslag. Want dat de buien in de toekomst niet alleen over Limburg trekken, is wel bijna zeker.