Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Hollands Noorderkwartier

 

Water Natuurlijk in Hollands Noorderkwartier

Water Natuurlijk onderscheidt zich van de andere partijen in het waterschap, omdat ze landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer geeft. Klimaatverandering zorgt voor een intensivering van het werk van de waterschappen: droge voeten, voldoende en schoon water. We krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Ook de maatschappij verandert. Inwoners, ondernemers en organisaties nemen vaker zelf het initiatief hun woonomgeving te verbeteren of te beheren. Water Natuurlijk wil actief de samenwerking aangaan met deze inwoners en collega-overheden, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties om te komen tot duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor een betere en mooiere leefomgeving.  

 


 

Talent gezocht! 
 

Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk zoekt bevlogen, gemotiveerde mensen die landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer willen geven. We zoeken sterke kandidaten uit alle gemeenten. Jouw hulp, of je u wel of geen ervaring hebt in het waterschap, is nodig om de natuur de ruimte te geven. 

Interesse? Hier kun je lezen wat we van kandidaten voor het algemeen en dagelijks bestuur vragen.

Vragen? Mail naar: Karen Jonkers karen@c-realist.nl of Gerard Roosloot roosloot52@me.com.

Wil je je kandidaat stellen? Als u geïnteresseerd bent om gekozen te worden in het Algemeen Bestuur van het waterschap Hollands Noorderkwartier namens Water Natuurlijk, stuur dan dit formulier ingevuld op voor 1 september 2018, met daarbij kort een motivering voor uw kandidatuur naar Lydia Snuif – Verweij, bestuurslid van het Regiobestuur Noord-West:  lydia@snuif.nlWe kijken uit naar alle gemotiveerde reacties! Wij verwachten van U dat U ons verkiezingsprogramma zal onderschrijven. Het definitieve programma zal binnenkort worden vastgesteld in de Ledenvergadering. Het concept-verkiezingsprogramma vindt U hierWij nemen zo spoedig mogelijk contact met U op, voor verdere afspraken.

 


 

Successen waarin bestuurlijke steun van Water Natuurlijk een rol speelde

Door onze inzet in de afgelopen jaren is het landschap mooier, zijn er meer recreatiemogelijkheden gekomen, is de leefbaarheid vooruit gegaan, zijn stappen gezet naar een circulaire economie en zijn we beter voorbereid op de toekomst. We hebben initiatief genomen tot of een belangrijke bijdrage geleverd aan de volgende thema’s:  

  • Acceptatie van het Energie & Klimaatprogramma, waarmee HHNK klimaat- en energieneutraal zal opereren vanaf 2025.  
  • Terugwinning van grondstoffen uit afvalwater.  
  • Onderzoek naar het superkritisch vergassen van slib. Als dit onderzoek slaagt, zullen we op termijn overal in Nederland energie winnen tijdens het drogen van slib in plaats van energie erin pompen. 
  • Samenwerking met bewoners van Markenbinnen inzake problemen rond waterpeilverlaging 
  • Unaniem aangenomen Motie inzake het verbeteren van het insectenbestand 
  • Meer aandacht voor bodemdaling door waterpeilverlaging in veen(weide)gebieden 
  • Aandacht voor duurzame en natuurvriendelijke oplossingen voor versterking Markermeerdijken, in samenspraak met de omwonenden, die passen in ons landschap 

 


 

Algemene informatie over waterschapswerk door het waterschap

Vanaf nu kunt u zichzelf kandidaat stellen voor het bestuur van het waterschap. HHNK organiseert vier algemene informatiebijeenkomsten verspreid in ons gebied. U bent daar van harte welkom! 

 

Programma

19:00-19:30 uur       inloop met koffie/thee
19:30-19:50 uur       welkom door de avondvoorzitter en inleiding door dijkgraaf Luc Kohsiek
19:50-20:30 uur       quiz over de waterschapsverkiezingen + verdere uitleg en gelegenheid om vragen te stellen over de verkiezingen en kandidaatstelling
20:30-20:55 uur       een ervaren bestuurder vertelt wat het betekent om waterschapsbestuurder te zijn + gelegenheid om vragen aan het bestuurslid te stellen
20:55-21:00 uur       afronding 
21:00-21:30 uur       napraten met drankje 

Het is prettig als u zich opgeeft voor de bijeenkomst. Dat kan op www.hhnk.nl/verkiezingen. 

Graag tot ziens bij een van de bijeenkomsten! 


Regiobestuur Noordwest

Onder regio Noordwest vallen de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier.

Het Regiobestuur bestaat uit: Rolf van Arendonk, Casper Colenbrander, Lydia Snuif en Luuk Hüttig.

Wilt u contact opnemen dan kan dat via waternatuurlijk.noordwest@gmail.com