Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Hollands Noorderkwartier

 

Water Natuurlijk onderscheidt zich van andere partijen door de manier waarop we veilig, schoon en mooi water willen bereiken. Wij geven natuur, het landschap, duurzaamheid en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer.

Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het weer: we krijgen nu al vaker te maken met lange perioden van droogte en stevige hoosbuien. Daar willen we het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tijdig op voorbereiden. Tot slot zoeken we actief de samenwerking met inwoners, en ook met collega-overheden, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties. 

 

 


 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het beheergebied van het Hoogheemraadschap (waterschap) Hollands Noorderkwartier omvat een groot gebied in de provincies Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, inclusief Texel. Er wonen en werken ongeveer 1,4 miljoen mensen. Om ons te beschermen tegen overstromingen heeft Hollands Noorderkwartier 343 kilometer aan primaire waterkeringen en 1.500 kilometer aan regionale dijken. Onze 17 rioolzuiveringsinstallaties maken elk jaar 100 miljoen kubieke meter afvalwater schoon. Dat is 274 miljoen liter per dag, ruim 3 duizend liter per seconde. Benieuwd wat Water Natuurlijk in dit waterschap allemaal doet en gedaan heeft? Kijk dan bij inspanningen en resultaten.