Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Hollands Noorderkwartier

Onze bestuurders

Bij de laatste verkiezingen in maart 2015 zijn er vier kandidaten in het Algemeen bestuur verkozen. Water Natuurlijk maakt samen met CDA, PvdA, Groen Water & Land, en LTO, deel uit van het Dagelijks bestuur.

Ruud Maarschall is ons lid in het Dagelijks bestuur. Hier is hij verantwoordelijk voor o.a de zuivering van afvalwater, maar ook voor duurzaamheid.

Gerard Roosloot is de fractievoorzitter

Eva Tannehil en Karen Jonkers zijn leden van het algemeen bestuur.

Voor vragen of opmerkingen kunt u het beste contact opnemen met de fractievoorzitter.


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is Noord-Hollandse waterschap gelegen ten Noorden van het Noordzeekanaal. Water Natuurlijk is daar dé onafhankelijke groene waterschappartij met hart voor blauw.

Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, gezond water voor mens, dier & natuur!


WATER? NATUURLIJK GEZOND!

Stem voor gezond water waar je lekker en onbezorgd in kunt zwemmen. Dus zonder blauwalg, zonder bestrijdingsmiddelen, zonder gif, zonder medicijnresten en zonder microplastics. Water Natuurlijk strijdt tegen de vervuiling van ons water: Water? Natuurlijk Gezond!

WATER? NATUURLIJK DICHTBIJ!

Stem voor schoon water dichtbij; in jouw stad, in jouw buurt. Om te kunnen spelen, recreëren of gewoon te genieten van de stadsnatuur. Water Natuurlijk wil daarom naast meer duurzame landbouw op het platteland ook meer aandacht voor de kwaliteit van water in de stad: Water? Natuurlijk Dichtbij!

WATER? NATUURLIJK BETAALBAAR!

Stem voor groene, duurzame oplossingen die tot hogere veiligheid, lagere kosten én mooiere resultaten leiden. Water Natuurlijk maakt water de motor van de circulaire economie: we halen grondstoffen uit afvalwater en wekken zelf alle benodigde energie op. Goed voor de natuur, de economie, en uw portemonnee: Water? Natuurlijk Betaalbaar!

WATER? NATUURLIJK GENIETEN!

Stem voor een mooier landschap, volop kansen voor planten en dieren, behoud van historische molens en meer ruimte om te recreëren. Wandelen, fietsen, roeien, zwemmen, zeilen, schaatsen, vissen, varen of zitten aan de waterkant: Water? Natuurlijk Genieten!

 


 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het beheergebied van het Hoogheemraadschap (waterschap) Hollands Noorderkwartier omvat een groot gebied in de provincies Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, inclusief Texel. Er wonen en werken ongeveer 1,4 miljoen mensen. Om ons te beschermen tegen overstromingen heeft Hollands Noorderkwartier 343 kilometer aan primaire waterkeringen en 1.500 kilometer aan regionale dijken. Onze 17 rioolzuiveringsinstallaties maken elk jaar 100 miljoen kubieke meter afvalwater schoon. Dat is 274 miljoen liter per dag, ruim 3 duizend liter per seconde. Benieuwd wat Water Natuurlijk in dit waterschap allemaal doet en gedaan heeft? Kijk dan bij inspanningen en resultaten.