Ambassadeurs gezocht voor natuurlijke klimaatbuffers

12 november 2019
Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Het gaat daarbij om toenemende wateroverlast en watertekorten, en hittegolven in steden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft zes concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. De CNK zoekt ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en … Lees "Ambassadeurs gezocht voor natuurlijke klimaatbuffers" verder

Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Het gaat daarbij om toenemende wateroverlast en watertekorten, en hittegolven in steden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft zes concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven.
De CNK zoekt ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en provincies. Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer-ambassadeur te worden. Vragen? Neem contact op met Erna Krommendijk van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland via: e.krommendijk@mnh.nl.

De Nederlandse overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zijn verplicht stresstesten uit te voeren en daarover in gesprek te gaan met belanghebbenden. De komende tijd zullen er veel van dat soort dialogen worden gevoerd met maatschappelijke partijen om na te denken over de risico’s en benodigde maatregelen. De kans is groot dat zij daarbij kiezen voor oplossingen zoals hogere dijken, stuwen, pompen en ingewikkelde technische constructies.

Natuurlijke oplossing voor klimaatverandering

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen zo’n beetje alle Nederlandse natuurorganisaties, wil – naast bovenstaande oplossingen – graag de aandacht vestigen op het gebruik van natuurlijke klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering. De CNK heeft zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veiliger, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. Waarbij de natuur meewerkt en het watersysteem robuuster wordt. Waarbij investeringen meer zekerheid geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2 opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk. Dit is echt een aantrekkelijk perspectief. Lees het hier https://www.klimaatbuffers.nl/

Promotie Klimaatbuffers

De CNK is op zoek naar provinciale ambassadeurs voor de natuurlijke klimaatbuffers. Mensen die op vrijwillige basis hun expertise op gebied van water, natuur en lobby willen inzetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd.
Deze promotie richt zich op de overheden die besluiten nemen over ons toekomstige watersysteem, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Het gaat vooral om het landelijke gebied, maar ook in de stad hebben we veel aan natuurlijke oplossingen. In januari is er een landelijke briefing bijeenkomst in Utrecht voor de nieuwe ambassadeurs. Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst?
Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer ambassadeur te worden.

Excursie Ilperveld

20 juni 2019
In het zuiden van ons beheersgebied ligt een natuurgebied waar de Water Natuurlijk factie inmiddels een bijzondere band mee heeft: Het Ilperveld. Middenin campagnetijd plantten Water Natuurlijk kandidaten een voedselbos in dit veengebied, tijdens de NLdoet-dag. Jan, onze begeleider die dag, bood ons een rondleiding door het gebied aan. Een aanbod dat we graag aannamen … Lees "Excursie Ilperveld" verder

In het zuiden van ons beheersgebied ligt een natuurgebied waar de Water Natuurlijk factie inmiddels een bijzondere band mee heeft: Het Ilperveld. Middenin campagnetijd plantten Water Natuurlijk kandidaten een voedselbos in dit veengebied, tijdens de NLdoet-dag. Jan, onze begeleider die dag, bood ons een rondleiding door het gebied aan. Een aanbod dat we graag aannamen als ontspanning na de intensieve coalitie-onderhandelingen. En dus varen we op 11 mei met twee bootjes door het Ilperveld. We leren over het ontstaan van Noord-Holland en over laag – en hoogveengebieden, over cranberries en weidevogels en over kansen voor nieuwe soorten landbouw en recreatie. Als Water Natuurlijk fractie willen we dit soort natuurgebieden graag behouden, de bodemdaling in deze gebieden tegengaan door het waterpeil te

verhogen en nieuwe kansen voor landbouw en recreatie onderzoeken.

 

Hieronder een fotoverslag

Oud heemraden (algemeen bestuurders) Lydia Snuif en Gerard Roosloot genieten na jaren van toegewijde inzet.
v.l.n.r. Eva Tannehill (fractievoorzitter), Ruud Maarschal (Dagelijks bestuurder), Sjon Wagenaar (steunfractielid), Arie de Graaf, Karen Jonkers (regiobestuur)
Voldoende vogelaars in onze fractie om deze vogel te herkennen. Wat denkt u?
Jan vertelt bevlogen over het ontstaan van Hoogveen, uitheemse beplanting en agrarische mogelijkheden.
Zon, water, & mooie natuur: het recept voor een heerlijke middag
Aan de beplanting is te zien hoe oud en hoe nat het veen is.
Van welke soort is dit ei?
Cranberries voor het oprapen
Hoe toepasselijk: Onze dagelijks bestuurder Ruud Maarschal aan de helm. Hij vertelde hoe het gebied door de jaren heen veranderd is.

Water Natuurlijk staat voor doortastende klimaatmaatregelen

11 maart 2019
Hartelijk dank demonstranten in Amsterdam. Het weer was koud maar jullie inzet verwarmt! Water Natuurlijk gaat met jullie voor doortastende klimaatmaatregelen. Er is geen plan(eet) B!

Hartelijk dank demonstranten in Amsterdam. Het weer was koud maar jullie inzet verwarmt! Water Natuurlijk gaat met jullie voor doortastende klimaatmaatregelen. Er is geen plan(eet) B!

Heb je ze al gezien?

De manshoge laarsen van Water Natuurlijk zwerven nog steeds door Noord-Holland. Je kunt een taart winnen door een foto van ze te maken, en die met de juiste locatie door te sturen naar onze Facebookpagina: Water Natuurlijk HHNK. Er is ook een taart voor het grappigste onderschrift!

Blauwe laarzen - heb jij ze al gezien?

De manshoge laarsen van Water Natuurlijk zwerven nog steeds door Noord-Holland. Je kunt een taart winnen door een foto van ze te maken, en die met de juiste locatie door te sturen naar onze Facebookpagina: Water Natuurlijk HHNK. Er is ook een taart voor het grappigste onderschrift!

Symposium Kiezen voor Water!

9 maart 2019 Het landelijk symposium van Water Natuurlijk op zaterdag 9 maart in de Kompaszaal in Amsterdam maakte duidelijk dat er echt iets te kiezen valt bij de komende waterschapsverkiezingen. Verschillende sprekers gaven hun visie op wat er te kiezen valt op 20 maart: Kiezen voor remmen bodemdaling: Laura Bromet & Tjeerd de Groot. … Lees "Symposium Kiezen voor Water!" verder
9 maart 2019

Het landelijk symposium van Water Natuurlijk op zaterdag 9 maart in de Kompaszaal in Amsterdam maakte duidelijk dat er echt iets te kiezen valt bij de komende waterschapsverkiezingen. Verschillende sprekers gaven hun visie op wat er te kiezen valt op 20 maart:

  • Kiezen voor remmen bodemdaling: Laura Bromet & Tjeerd de Groot. Zie hier.
  • Kiezen voor een circulaire economie: Jacqueline Cramer. Zie hier.
  • Kiezen voor een klimaatrobuust watersysteem: Agnes van Zoelen. Zie hier.
  • Kiezen voor aanpak microplastics: Heather Leslie. Zie hier.
  • Kiezen voor klimaatslimme stad: Cees-Anton vd Dool. Zie hier.

Journalist Chris Aalberts riep vervolgens Water Natuurlijk, als grootste partij in de waterschappen op om een visie te ontwikkelen op de toekomst van de waterschapsverkiezingen. ‘Maak duidelijk wat er te kiezen valt, waarom het belangrijk is dat er een waterschapsbestuur is en leg verantwoording af over de gemaakte keuzes en de geboekte resultaten.’ Zie voor een verkort versie zijn column hier.

Verkiezingsdebat op 6 maart

4 maart 2019
Op woensdag 6 maart gaan de negen lijsttrekkers voor de verkiezing van de leden van ons algemeen bestuur met elkaar in debat. Aan de hand van actuele thema’s worden de verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemende partijen blootgelegd. Het debat vindt plaats in ons kantoor aan het Stationsplein 136 te Heerhugowaard. Aanvang van het debat is … Lees "Verkiezingsdebat op 6 maart" verder

Op woensdag 6 maart gaan de negen lijsttrekkers voor de verkiezing van de leden van ons algemeen bestuur met elkaar in debat. Aan de hand van actuele thema’s worden de verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemende partijen blootgelegd.

Het debat vindt plaats in ons kantoor aan het Stationsplein 136 te Heerhugowaard. Aanvang van het debat is 20:00 uur (inloop 19:30 uur). Het debat is openbaar, maar er is plaats voor maximaal 120 gasten.

GroenLinks: Waterschap is water natuurlijk!

27 februari 2019
Bijeenkomst ‘Waterschap en politiek’, 3 maart in de BroekerVeiling om 14.00 Nog 3 weken voor dat we weer mogen stemmen voor provincie en waterschappen. Veel mensen kennen de provincie wel, maar bestempelen het waterschap als onbekend. Dat vindt GroenLinks jammer. Daarom organiseert GroenLinks samen met Water Natuurlijk een bijeenkomst op 3 maart in Museum BroekerVeiling … Lees "GroenLinks: Waterschap is water natuurlijk!" verder
Bijeenkomst ‘Waterschap en politiek’,
3 maart in de BroekerVeiling om 14.00

Nog 3 weken voor dat we weer mogen stemmen voor provincie en waterschappen. Veel mensen kennen de provincie wel, maar bestempelen het waterschap als onbekend. Dat vindt GroenLinks jammer. Daarom organiseert GroenLinks samen met Water Natuurlijk een bijeenkomst op 3 maart in Museum BroekerVeiling om met iedere geïnteresseerde te praten over Waterschap en Politiek.

Waterschappen bestaan al sinds de twaalfde eeuw. Ze zijn daarmee mee niet alleen de oudste nog bestaande democratische organen in Nederland, maar behoren waarschijnlijk zelfs tot de oudste ter wereld. Iets om te koesteren, vindt GroenLinks.

“Het onderhoud van dijken, wegen en waterwegen. Het onder controle houden van de waterhuishouding. Het zuiveren van rioolwater. De waterschappen houden u droog, ze houden u veilig en ze houden u in leven. Dat zijn normaal al cruciale taken, maar in deze tijden van klimaatsverandering en wereldwijde waterproblemen kan het belang van waterschappen simpelweg niet onderschat worden. Daarom is het belangrijk te stemmen tijdens de waterschappen!” Danielle Barhorst (raadslid GroenLinks Heerhugowaard )

Door de inzet van Water Natuurlijk de afgelopen jaren is het landschap mooier geworden, zijn er meer recreatiemogelijkheden gekomen, is de leefbaarheid vooruit gegaan, zijn stappen gezet naar een duurzaam grondstoffen- en energiebeheer economie, zijn er visveilige gemalen gekomen, en zijn we beter voorbereid op de komende klimaatveranderingen. Water Natuurlijk heeft het initiatief genomen tot of een belangrijke bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld:

  • Acceptatie van het Energie & Klimaatprogramma, waarmee HHNK klimaat- en energieneutraal zal opereren vanaf 2025;
  • Terugwinning van grondstoffen uit afvalwater;
  • Unaniem aangenomen Motie inzake het verbeteren van het insectenbestand.

“Wij zijn blij met de steun van GroenLinks en ook al zijn beide verkiezingen er met een andere betekenis en gevolgen, zowel deze politieke partij als wij als waterschap partij vinden dat natuur, milieu en water er toe doen! Alleen samen kunnen we zorgen voor verandering zowel in de Noord Hollandse provincie als bij alle waterschappen uit Noord Holland!”, zegt Saskia Borgers van Water Natuurlijk.

GroenLinks en Water Natuurlijk organiseren samen een bijeenkomst op 3 maart om 14.00, bij Museum BroekerVeiling om met iedere geïnteresseerde te praten over het waterschap en over beide verkiezingen zowel de provinciale als de waterschappen. Voor Water Natuurlijk zal de nummer 3 Saskia Borgers aanwezig zijn en voor GroenLinks Noord-Holland de nummer 6 Rien Cardol. Het is belangrijk voor verandering en samen zijn we sterker dan alleen!

SAMEN GAAN WE HET DOEN, SAMEN VOOR MOOIER GROEN!

Prijsvraag: heb jij ze al gezien?

9 februari 2019

Blauwe laarzen - heb jij ze al gezien?

Waar staan ze deze week? Er wordt een prijs verloot onder de juiste inzenders van de locatie van de laarzen. Meld de juiste locatie op de facebookpagina van Water Natuurlijk HHNK. Ben je meer een tekst- dan een beelddenker? Er is ook prijs te winnen voor het beste onderschrift bij de laarzen…

Heb jij ze al gezien?

20 januari 2019
Kick-off campagne in Kolhorn, 2 februari “Ik weet het zeker, ik zag ze staan bij de Markermeerdijk!”. “Nee joh, ze stonden op de kaasmarkt van Alkmaar”. “Hoe kan dat nou, ik heb ze op het strand tussen Camperduin en Hargen zien staan”. Ons campagne-team wordt de laatste dagen overspoeld met telefoontjes, appjes, facebook berichten en … Lees "Heb jij ze al gezien?" verder

Kick-off campagne in Kolhorn, 2 februari

“Ik weet het zeker, ik zag ze staan bij de Markermeerdijk!”. “Nee joh, ze stonden op de kaasmarkt van Alkmaar”. “Hoe kan dat nou, ik heb ze op het strand tussen Camperduin en Hargen zien staan”. Ons campagne-team wordt de laatste dagen overspoeld met telefoontjes, appjes, facebook berichten en tweets over waar ze staan. “Our lips are sealed”, zeggen de coördinatoren Luuk Zaal en Saskia Borgers met vastberaden blik.

De onthulling zal op 2 februari plaatsvinden in Kolhorn bij de Stichting Watertoerisme, Ansjoviskade 22a. Zelfs het landelijk bestuur van Water Natuurlijk reist naar het Noord-Hollandse dorpje af om met eigen ogen te zien waar al die ophef in de regio van Hollands Noorderkwartier over gaat.

Als u ook nieuwsgierig geworden bent, en bij de kick off van onze campagne wilt zijn, de pep-talk van onze lijsttrekker Eva Tannehill wilt horen, kom dan naar Kolhorn.
Alle natuur- en milieuorganisaties, de fracties van GroenLinks en D’66 zijn uitgenodigd vanaf 16.00 uur. Tot dan!

Algemene informatie over waterschapswerk door het waterschap

30 juli 2018
Vanaf nu kunt u zichzelf kandidaat stellen voor het bestuur van het waterschap. HHNK organiseert vier algemene informatiebijeenkomsten verspreid in ons gebied. U bent daar van harte welkom! Programma 19:00-19:30 uur       inloop met koffie/thee 19:30-19:50 uur       welkom door de avondvoorzitter en inleiding door dijkgraaf Luc Kohsiek 19:50-20:30 uur       quiz over de waterschapsverkiezingen + verdere uitleg en gelegenheid om vragen … Lees "Algemene informatie over waterschapswerk door het waterschap" verder

Vanaf nu kunt u zichzelf kandidaat stellen voor het bestuur van het waterschap. HHNK organiseert vier algemene informatiebijeenkomsten verspreid in ons gebied. U bent daar van harte welkom!

Programma

19:00-19:30 uur       inloop met koffie/thee
19:30-19:50 uur       welkom door de avondvoorzitter en inleiding door dijkgraaf Luc Kohsiek
19:50-20:30 uur       quiz over de waterschapsverkiezingen + verdere uitleg en gelegenheid om vragen te stellen over de verkiezingen en kandidaatstelling
20:30-20:55 uur       een ervaren bestuurder vertelt wat het betekent om waterschapsbestuurder te zijn + gelegenheid om vragen aan het bestuurslid te stellen
20:55-21:00 uur       afronding
21:00-21:30 uur       napraten met drankje

Het is prettig als u zich opgeeft voor de bijeenkomst. Dat kan op www.hhnk.nl/verkiezingen.

Graag tot ziens bij een van de bijeenkomsten!

Alle handen zijn welkom in de komende verkiezingen. Wil je je inzetten voor bloemen op dijken en vissen in de sloot? Vind je het leuk mee te doen aan onze verkiezingsacties? Vind je het leuk om je handen uit de mouwen te steken en mensen te ontmoeten? Neem contact op met Gerard Roosloot gpw.roosloot@quicknet.nl. Dank je wel bij voorbaat!