Fractie Hollands Noorderkwartier

De onderstaande algemeen bestuursleden en steunfractieleden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Saskia Borgers
Heemraad (dagelijks bestuurder)

Betrek inwoners bij voorstellen die van invloed zijn op hun leefomgeving. Dit doe ik door u op te zoeken en samen op te trekken. Ik vind het belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd en dat uw stem in het hoogheemraadschap gehoor krijgt. Door mijn politiek bestuurlijke achtergrond en mijn milieukundige kennis kan ik overzien wanneer u erover gaat. 

Portefeuille in het dagelijks bestuur: middelen, duurzaamheid, innovatie en participatie.

Luuk Zaal
fractievoorzitter en lid algemeen bestuur (Water en Wegen)

Mijn naam is Luuk Zaal, ik ben 23 jaar oud en zit in het algemeen bestuur voor Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier. Ik woon in Broek in Waterland, een dorpje vlak boven Amsterdam. Ik woon in een dijkhuis aan de Broekervaart. Van jongs af aan geniet ik van water. In de winter, als het weer meezat, schaatsen en in de zomer een verfrissende duik. Gewoon voor de deur! Als middelbare scholier was ik drie jaar  jeugdbestuurder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en promootte ik het waterschap onder mijn leeftijdsgenoten. Nu is het tijd voor het échte bestuur! In het waterschapsbestuur wil ik mij inzetten voor recreatie en de belangen van jongeren.

Eva Tannehill
lid algemeen bestuur (Bestuur, Middelen en Waterketen)

Water en natuur zijn de basis voor ons leven en dus van grote waarde voor ons allemaal. Graag zet ik me daarom in voor een duurzame toekomst en een betere leefomgeving in ons mooie Noord-Holland waarvan we ook optimaal kunnen genieten. Zoveel mogelijk voorkomen, maar ook anticiperen op klimaatverandering is daarbij voor mij een speerpunt. Momenteel werk ik bij Rijkswaterstaat en ben ik verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat ook waterschappen veel meer gebiedsgericht en samen met de omgeving moeten gaan werken.

Sjon Wagenaar
steunfractielid (Bestuur, Middelen en Waterketen)

Inmiddels ben ik alweer een aantal jaar betrokken bij Water Natuurlijk, en al een tijd als steunfractielid. Regelmatig schuif ik aan bij de commissie-vergaderingen en krijg ik steeds meer zicht op wat er allemaal speelt en de belangrijke rol van Water Natuurlijk. Op watergebied is er nog een wereld te winnen. Daarnaast ben ik als raadslid actief in de gemeente Drechterland en hou ik mij in diverse rollen bezig met de energietansitie.

Gerrit Rot
steunfractielid (Water en Wegen)

Een groep bevlogen oud-kandidaten van de afgelopen waterschapsverkiezingen ondersteunt deze bestuursleden vrijwillig als ‘brede fractie’.

Ruud Maarschall
Petten

Oud-heemraad namens Water Natuurlijk

https://www.linkedin.com/in/ruud-maarschall-93742913/
Karen Jonkers
Wogmeer
Friso Teerink
Schagen
Feiko van der Veen
Alkmaar
Gerard Roosloot
Bergen NH

Regiobestuur Noordwest
Onder regio Noordwest vallen de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier.

Het Regiobestuur bestaat uit: Atze Sytsema (voorzitter), Rolf van Arendonk (secretaris), Margriet Pel (penningmeester), Martijn de Jong, Jan Portengen en Karen Jonkers.

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Dat kan via waternatuurlijk.noordwest@gmail.com.