Fractie Hollands Noorderkwartier

De onderstaande bestuursleden van Hollands Noorderkwartier  vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Ruud Maarschall
Dagelijks Bestuurslid

Ruud Maarschall is bioloog, gespecialiseerd in volwassenen educatie, duurzaamheid en innovatie. Hij is binnen het alegemeen bestuur verantwoordelijk voor transport en zuivering van afvalwater, waaronder rioleringsplannen, de slibstrategie, beheer en onderhoud zuiveringstechnische inrichtingen, samenwerken in de keten, sanering van lozingen in het buitengebied, milieu- en energiebeleid, energie- en grondstoffenfabrieken en vooral duurzaamheid. Hij kreeg het voor elkaar om het klimaat en Energieplan – wat de ambitie vastlegde om als HHNK in 2025 energieneutraal te opereren – door het dagelijks bestuur te loodsen met unanieme stemmen.”

Gerard Roosloot
Fractievoorzitter en Algemeen Bestuurslid

De Roosloot is een natuurlijke waterbron uit ons mooi duingebied. Het stroomt onder de Herenweg door zo de polder in. Daar heb ik als kleine jongen ook mijn eerste vissen gevangen. Daar is mijn bloed gaan stromen voor water en alles wat er in woont en leeft. Ik kan daar uren lang kijken naar molens, bunkers, stuwen en gemalen. Als sportvisser maak ik graag gebruik van die polder water en hun kunstwerken. Vele jaren later ben ik als bestuurder verder gegaan. Er was te veel aan de hand met onze wateren om mij daar niet mee te gaan bemoeien.

Net als het weidse in de polders wil ik de ruimte hebben om mijn standpunten naar voren te brengen. Ik probeer als algemeen bestuurslid van HHNK een bijdrage te leveren om voor de toekomstige bewoners van dit gebied iets moois over te dragen. De toekomst, vernieuwing en medezeggenschap en open gebruik te kunnen maken van ons water en omgeving is voor mij belangrijk. Veiligheid boven alles! Maar er is meer: we mogen oog hebben voor de natuur, insecten, geen plasticsoep in ons water, verwijder medicijnresten en zuinig omgaan met energie. We moeten kunnen blijven recreëren en ook vissen.

Eva Tannenhill
Algemeen Bestuurslid

Sinds maart 2015 zit ik in het algemeen bestuur van HHNK. Ook mijn hart klopt voor groen en blauw. Onze natuur en het water in Nederland zijn op veel vlakken onlosmakelijk met elkaar verbonden en heel belangrijk voor ons leefklimaat. Ik wil me daar hard voor maken en daarom heb ik gekozen voor Water Natuurlijk. Als bestuurslid van HHNK zet ik me in voor deze waarden en probeer ik daarnaast jongeren te enthousiasmeren en te betrekken bij het belangrijke werk van de waterschappen.
Ik heb een master Omgevingsrecht en Strafrecht gedaan aan de UvA en heb na mijn studie de overstap van de advocatuur naar de overheid gemaakt. Toen is mijn ervaring in de waterschapswereld begonnen. Daarna ben ik gaan werken bij Rijkswaterstaat waar ik momenteel werk aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Karen Jonkers
Algemeen Bestuurslid

Als ondernemer in duurzaamheid zie ik de klimaatverandering als risico en als kans. We mogen onze criteria voor goed en prettig wonen opnieuw bepalen en de boel opnieuw inrichten. Dat maakt het waterschap ‘the place to be’. Ik wil een stevige bijdrage leveren aan hoe we Noord-Holland prettig bewoonbaar en droog houden in de komende decennia. De zeespiegelstijging is spannend, maar geeft ook een boost aan ons noodzaak om te leren om te gaan met hoosbuiten, droogte en hitte. Bouwen en inrichten met de natuur als belangrijkste bouwsteen biedt veel voordelen. Bomen vangen fijnstof af, bergen water, geven koelte en verankeren de bodem. Er zijn bacterien gevonden die plastic afbreken: dat biedt uitwegen voor de plastic soep.

Goede samenwerking tussen tal van partijen bepaalt de ontwikkeling van ons landschap. Gemeente, kennisinstellingen, provincie, het waterschap, de unie van Waterschappen, ze hebben allemaal een rol te spelen in de inrichting van onze regio. Ik sta voor goede samenwerking om de klimaat uitdagingen van antwoorden te voorzien.

Sjon Wagenaar
Steunfractie
Gerrit Rot
Steunfractie
Arie de Graaf
Steunfractie

‘Van kinds af aan heb ik altijd grote belangstelling gehad voor het onderwaterleven. Op de lagere school maakte ik een album over het leven in sloot en plas aangevuld met de waarnemingen van de ontwikkeling van kikkervisjes tot kikkers en het kweken van stekelbaarsjes in aquaria. Later groeide deze belangstelling uit tot de biologische waterbeoordeling, d.w.z. het zuiveren van water door waterplanten. Om die reden ben ik ook gaan duiken en ben actief binnen de Biologische Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB), d.w.z. het doen van waarnemingen van flora en fauna onderwater. Daarnaast ben ik cytotaxonomisch onderzoek gaan doen aan het plantengeslacht Echinodorus, een geslacht uit de familie van de waterweegbreeachtigen uit Zuid-Amerika.

Het is die ‘drive’ en mede als jurist en accountant en mijn bestuurlijke ervaring dat ik mij ook in bestuurlijke zin met het beheer van water en watersystemen wil bezighouden’.

Regiobestuur Noordwest

Onder regio Noordwest vallen de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier.

Het Regiobestuur bestaat uit: Rolf van Arendonk, Casper Colenbrander, Lydia Snuif en Luuk Hüttig.

Wilt u contact opnemen dan kan dat via waternatuurlijk.noordwest@gmail.com