Fractie Hollands Noorderkwartier

De onderstaande algemeen bestuursleden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Eva Tannehill
fractievoorzitter en lid algemeen bestuur (Bestuur, Middelen en Waterketen)
Water en natuur zijn de basis voor ons leven en dus van grote waarde voor ons allemaal. Graag zet ik me daarom in voor een duurzame toekomst en een betere leefomgeving in ons mooie Noord-Holland waarvan we ook optimaal kunnen genieten. Zoveel mogelijk voorkomen, maar ook anticiperen op klimaatverandering is daarbij voor mij een speerpunt. Momenteel werk ik bij Rijkswaterstaat en ben ik verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat ook waterschappen veel meer gebiedsgericht en samen met de omgeving moeten gaan werken.
Ruud Maarschall
Dagelijks Bestuurder
Samen met anderen zorgen voor toekomstbestendig waterbeheer vind ik een essentiële maatschappelijke taak. Vanaf 2015 doe ik dat als portefeuillehouder Waterketen, Schoon water en Duurzaamheid in het dagelijks bestuur. HHNK energie- en CO2 neutraal in 2025; het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater en het terugdringen van kosten samen met gemeenten en PWN zijn voorbeelden. Mijn studies biologie (aquatisch ecologie) en milieukunde (met waterschappen als onderwerp) helpen om als bestuurder visie te ontwikkelen en resultaat te boeken. De inbreng vanuit jong en oud voor die duurzame toekomst is daarbij zeer welkom.
Saskia Borgers
Lid algemeen bestuur (Water en Wegen)
Betrek inwoners bij voorstellen die van invloed zijn op hun leefomgeving. Dit doe ik door u op te zoeken en samen op te trekken. Ik vind het belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd en dat uw stem in het hoogheemraadschap gehoor krijgt. Door mijn politiek bestuurlijke achtergrond en mijn milieukundige kennis kan ik overzien wanneer u erover gaat. De besluitvorming over de versterking Markermeerdijk was mij een doorn in het oog. Dat kan beter.
Nelleke Domburg
steunfractielid (Water en Wegen)
Ik ben aan de Wageningen Universiteit afgestudeerd (Cultuurtechniek/Landinrichtingswetenschappen) en gepromoveerd. Als onderzoeker en adviseur heb ik jaren gewerkt aan projecten op het gebied van landgebruik en milieu. Daarnaast heb ik als gemeenteraadslid in Harenkarspel en als lid van een rekenkamercommissie bestuurlijke ervaring opgedaan. Goed omgaan met water staat centraal bij de veiligheid, het landgebruik en de leefbaarheid in onze provincie. Als inwoner van Stroet / Sint Maarten (gemeente Schagen) geniet ik dagelijks van het prachtige Noord-Hollandse landschap. Ik wil mijn kennis en ervaring - op het gebied van milieuonderzoek en openbaar bestuur - graag inzetten voor een goed beheer van ons waterschapsgebied. Belangrijke aandachtspunten voor mij zijn duurzaamheid en natuur. Luisteren naar en samenwerken met inwoners, gemeenten en andere partijen vind ik daarbij heel belangrijk.
Sjon Wagenaar
steunfractielid (Bestuur, Middelen en Waterketen)
Inmiddels ben ik alweer vijf jaar betrokken bij Water Natuurlijk, en twee jaar als steunfractielid. Regelmatig schuif ik aan bij de commissie-vergaderingen en krijg ik steeds meer zicht op wat er allemaal speelt en de belangrijke rol van Water Natuurlijk. Op watergebied is er nog een wereld te winnen. Daarnaast ben ik als raadslid actief in de gemeente Drechterland en hou ik mij in diverse rollen bezig met de energietansitie.

Een groep bevlogen oud-kandidaten ondersteunt deze bestuursleden vrijwillig als ‘brede fractie’

Luuk Zaal
Broek in Waterland

Ik ben opgegroeid in Broek in Waterland. In de zomer varen en zwemmen in ’t Bozenmeertje. In de winter schaatsen op het Havenrak. Opgroeien in Waterland was voor mij een sprookje. De prachtige natuur en het water, daar kreeg je niet genoeg van. In het beheersgebied van HHNK zijn er veel meer van dit soort prachtige gebieden. Of het nu de Markermeerdijken zijn of de Helderse Duinen.

Deze natuur en ons water moeten we koesteren. Ons unieke landschap is van grote waarde en moet behouden blijven. Wat mij betreft heeft het Hoogheemraadschap hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Ons waterrijke beheersgebied moet intact blijven en moet toegankelijker
worden voor recreanten. Dit is een belangrijke uitdaging voor HHNK: een toegankelijk beheersgebied voor recreanten waarin onze natuur gewaarborgd blijft. Het is mijn persoonlijke ambitie om het waterschap te helpen om deze uitdaging succesvol aan te pakken.

Karen Jonkers
Wogmeer
Friso Teerink
Schagen
Feiko van der Veen
Alkmaar
Gerard Roosloot
Bergen NH
Gerrit Rot
Schagen

Regiobestuur Noordwest
Onder regio Noordwest vallen de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier.

Het Regiobestuur bestaat uit: Atze Sytsema (voorzitter), Rolf van Arendonk (secretaris), Margriet Pel (penningmeester), Martijn de Jong, Jan Portengen en Karen Jonkers.

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Dat kan via waternatuurlijk.noordwest@gmail.com.