Luuk Zaal geĂŻnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur

12 mei 2020
Op 6 mei, tijdens een bijzondere digitale CHI-vergadering, is Luuk Zaal geĂŻnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van HHNK. Hij vervangt Eva Tannehill tot eind juni 2020 aangezien zij met zwangerschapsverlof is. Het Noordhollands Dagblad publiceerde het volgende krantenartikel n.a.v. Luuk’s installatie:

Op 6 mei, tijdens een bijzondere digitale CHI-vergadering, is Luuk Zaal geĂŻnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van HHNK. Hij vervangt Eva Tannehill tot eind juni 2020 aangezien zij met zwangerschapsverlof is.

Het Noordhollands Dagblad publiceerde het volgende krantenartikel n.a.v. Luuk’s installatie:

Saskia Borgers te gast bij Meer Vrouwen in de Politiek

5 mei 2020
Onze fractievoorzitter Saskia Borgers was vanmiddag te gast bij het platform Meer Vrouwen in de Politiek. Via een Instagram-live interview konden mensen Saskia vragen stellen over haar ervaringen in de waterschapspolitiek. ”Het zou sowieso goed zijn als meer mensen vertegenwoordigd zouden willen zijn in de politiek. Het is moeilijk om mensen te activeren voor de … Lees "Saskia Borgers te gast bij Meer Vrouwen in de Politiek" verder

Onze fractievoorzitter Saskia Borgers was vanmiddag te gast bij het platform Meer Vrouwen in de Politiek. Via een Instagram-live interview konden mensen Saskia vragen stellen over haar ervaringen in de waterschapspolitiek.

”Het zou sowieso goed zijn als meer mensen vertegenwoordigd zouden willen zijn in de politiek. Het is moeilijk om mensen te activeren voor de politiek. Het is belangrijk dat vrouwen vertegenwoordigd zijn zodat er zo’n zorgvuldig mogelijke besluitvorming plaats kan vinden. Een zo divers mogelijk bestuur komt ten goede aan de zorgvuldigheid van besluitvorming. Daarom doe ik mijn best om genoeg vrouwen, maar ook jongeren, in onze partij te hebben”, aldus Borgers.

Ongeveer 25% van de leden van de Nederlandse waterschapsbesturen is vrouw. Voor de Water Natuurlijk-fracties ligt dit percentage aanzienlijk hoger. Rond de 50% van onze dagelijks- en algemeen bestuursleden zijn vrouw.

Aan het einde sloot Borgers af met een oproep. ”Ik hoop dat er meer vrouwen actief worden in de waterschappen. Het is een plek waar inhoud geldt en waar ruimte is om in gesprek te gaan.”

Impressie van de Instagram-live sessie

Water Natuurlijk-motie over zoetwater en rioolwaterzuivering aangenomen

23 december 2019
Op 13 november 2019 is de motie aangenomen die door Eva Tannehil en Saskia Borgers is ingediend. De motie zet het college van dijkgraaf en hoogheemraden aan om in kaart te brengen welke Rioolwaterzuiveringsinstallaties met hun waterlozingen positief kunnen bijdragen aan de zoetwatervoorraad en hoe ze dat willen bewerkstelligen. De motie werd naast Water Natuurlijk … Lees "Water Natuurlijk-motie over zoetwater en rioolwaterzuivering aangenomen" verder

Op 13 november 2019 is de motie aangenomen die door Eva Tannehil en Saskia Borgers is ingediend. De motie zet het college van dijkgraaf en hoogheemraden aan om in kaart te brengen welke Rioolwaterzuiveringsinstallaties met hun waterlozingen positief kunnen bijdragen aan de zoetwatervoorraad en hoe ze dat willen bewerkstelligen. De motie werd naast Water Natuurlijk gesteund door PvdA,VBNE en AWP. 

Dertig miljoen voor moderniseren rioolwaterzuivering

18 november 2019
Het waterschap HHNK maakt 30 miljoen vrij om de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties te moderniseren. Zo bericht het Noord-Hollands Dagblad. Dit geld is hard nodig omdat de ‘oude dames’ inefficient en verouderd zijn. Met dit geld willen we dat “de installaties zo slim worden ingericht, dat het waterschap energieneutraal kan werken. Of liever: dat het zuiveringsproces zelfs … Lees "Dertig miljoen voor moderniseren rioolwaterzuivering" verder

Het waterschap HHNK maakt 30 miljoen vrij om de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties te moderniseren. Zo bericht het Noord-Hollands Dagblad. Dit geld is hard nodig omdat de ‘oude dames’ inefficient en verouderd zijn. Met dit geld willen we dat “de installaties zo slim worden ingericht, dat het waterschap energieneutraal kan werken. Of liever: dat het zuiveringsproces zelfs energie oplevert. We willen geen afvalfabriek zijn, maar een energie- en grondstoffenfabriek worden, werken aan gesloten kringlopen.” Zo vertelt Dagelijks Bestuurder Ruud Maarschall. Water Natuurlijk is blij met deze investering en de plannen: een belangrijke stap naar een energieneutraal waterschap.

Het bericht is ook hier te lezen.

Ambassadeurs gezocht voor natuurlijke klimaatbuffers

12 november 2019
Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Het gaat daarbij om toenemende wateroverlast en watertekorten, en hittegolven in steden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft zes concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. De CNK zoekt ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en … Lees "Ambassadeurs gezocht voor natuurlijke klimaatbuffers" verder

Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Het gaat daarbij om toenemende wateroverlast en watertekorten, en hittegolven in steden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft zes concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven.
De CNK zoekt ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en provincies. Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer-ambassadeur te worden. Vragen? Neem contact op met Erna Krommendijk van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland via: e.krommendijk@mnh.nl.

De Nederlandse overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zijn verplicht stresstesten uit te voeren en daarover in gesprek te gaan met belanghebbenden. De komende tijd zullen er veel van dat soort dialogen worden gevoerd met maatschappelijke partijen om na te denken over de risico’s en benodigde maatregelen. De kans is groot dat zij daarbij kiezen voor oplossingen zoals hogere dijken, stuwen, pompen en ingewikkelde technische constructies.

Natuurlijke oplossing voor klimaatverandering

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen zo’n beetje alle Nederlandse natuurorganisaties, wil – naast bovenstaande oplossingen – graag de aandacht vestigen op het gebruik van natuurlijke klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering. De CNK heeft zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veiliger, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. Waarbij de natuur meewerkt en het watersysteem robuuster wordt. Waarbij investeringen meer zekerheid geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2 opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk. Dit is echt een aantrekkelijk perspectief. Lees het hier https://www.klimaatbuffers.nl/

Promotie Klimaatbuffers

De CNK is op zoek naar provinciale ambassadeurs voor de natuurlijke klimaatbuffers. Mensen die op vrijwillige basis hun expertise op gebied van water, natuur en lobby willen inzetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd.
Deze promotie richt zich op de overheden die besluiten nemen over ons toekomstige watersysteem, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Het gaat vooral om het landelijke gebied, maar ook in de stad hebben we veel aan natuurlijke oplossingen. In januari is er een landelijke briefing bijeenkomst in Utrecht voor de nieuwe ambassadeurs. Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst?
Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer ambassadeur te worden.

Over de coalitie-onderhandelingen

11 juni 2019
Op 20 maart vonden de waterschapsverkiezingen plaats. We hadden een intensieve campagne achter de rug met activiteiten als: posters plakken, flyers uitdelen, zonnebloemzaadzakjes maken en uitdelen, twee grote blauwe laarzen op verschillende plekken in Noord-Holland neerzetten, debatten, persmomenten, etc. Toen volgde de verkiezingsuitslag: 3 zetels voor Water Natuurlijk. De uitslag viel ons tegen, we leverden … Lees "Over de coalitie-onderhandelingen" verder

Op 20 maart vonden de waterschapsverkiezingen plaats. We hadden een intensieve campagne achter de rug met activiteiten als: posters plakken, flyers uitdelen, zonnebloemzaadzakjes maken en uitdelen, twee grote blauwe laarzen op verschillende plekken in Noord-Holland neerzetten, debatten, persmomenten, etc. Toen volgde de verkiezingsuitslag: 3 zetels voor Water Natuurlijk. De uitslag viel ons tegen, we leverden 1 zetel in. Maar als snel wisten we de knop om te zetten en de positieve kant in te zien: we hadden 3 zetels gehaald! Veel kiezers hebben hun vertrouwen in ons uitgesproken en dat heeft mij een gevoel van waardering en trots gegeven. Ook de positieve en soms hele persoonlijke berichten van kiezers hebben mij hier en daar ontroerd. Ook via deze weg wil ik alle kiezers nogmaals bedanken voor hun vertrouwen en de actieve leden bedanken voor de tomeloze inzet tijdens de campagne! Zonder jullie hadden we hier niet gestaan.

Na een drukke periode van onderhandelingen hebben we woensdag 8 mei het collegeakkoord vastgesteld en de nieuwe coalitie gekozen in het algemeen bestuur. Weer een mijlpaal! Ik kijk terug op goede onderhandelingen met een positieve sfeer en een transparant proces. Rob Veenman, lijsttrekker van de grootste partij Groen Water & Land, werd benoemd tot informateur en later formateur. Als lijsttrekkers hebben we voor de verkiezingen met elkaar uitgesproken dat we graag een breed gedragen collegeakkoord zouden willen, echter wel met zijn weerslag van de uitslag van de verkiezingen (mijn opmerking).

Ik ben erg tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen. Gezien onze positie (zetel verlies en 4e partij), hebben we veel punten in het collegeakkoord gekregen (denk aan biodiversiteit, verbrakking, klimaatverandering, participatie, etc). Ook mogen we weer een dagelijks bestuurder, Ruud Maarschall, leveren en hij krijgt de portefeuille: middelen (financiën en organisatie), duurzaamheid (waaronder biodiversiteit!), innovatie en participatie. Het waren drukke tijden, maar de inzet loont zich.

Nu is het tijd om ons weer gereed te maken voor het bestuurswerk en de belangrijke dossiers die de komende tijd zullen worden behandeld in het dagelijks en algemeen bestuur. Wil je ook meedenken of actief worden voor Water Natuurlijk? Laat het ons weten!

Eva Tannehill
Fractievoorzitter Water Natuurlijk HHNK

Portret Eva Tannehill in Dagblad voor West-Friesland

Op dinsdag 11 juni schreef het Dagblad voor West-Friesland over onze fractievoorzitter Eva Tannehill. Onze ambitie dat een schoner milieu, natuur en klimaatadaptatie steviger ingebed wordt in het Hoogheemraadschap kwam sterk naar voren. Lees hier het volledige bericht.

Op dinsdag 11 juni schreef het Dagblad voor West-Friesland over onze fractievoorzitter Eva Tannehill. Onze ambitie dat een schoner milieu, natuur en klimaatadaptatie steviger ingebed wordt in het Hoogheemraadschap kwam sterk naar voren. Lees hier het volledige bericht.

Water natuurlijk stelt vragen over gebruik geotextiel

15 mei 2019
Algemeen bestuurslid Saskia Borgers heeft het hoogheemraadschap gevraagd of er geotextiel wordt gebruikt bij de dijkversterking tussen Hoorn en Edam. Wij pleiten voor natuurvriendelijkere alternatieven. Hierover schrijft het Noord Hollands Dagblad.

Algemeen bestuurslid Saskia Borgers heeft het hoogheemraadschap gevraagd of er geotextiel wordt gebruikt bij de dijkversterking tussen Hoorn en Edam. Wij pleiten voor natuurvriendelijkere alternatieven. Hierover schrijft het Noord Hollands Dagblad.

Nieuwe dagelijks bestuurders (hoogheemraden) verkozen

13 mei 2019
Afgelopen woensdagavond 8 mei 2019 werden de nieuwe heemraden en steunfractieleden verkozen en geinstalleerd. Deze vergadering was voor ons een feestelijke afsluiting van intensieve coalitieonderhandelingen. Namens Water Natuurlijk is Ruud Maarschall verkozen tot dagelijks bestuurder met de portefeuille middelen, duurzaamheid, participatie en innovatie. Ook werden Nelleke Domburg en Sjon Wagenaar geinstalleerd als onze steunfractieleden. We … Lees "Nieuwe dagelijks bestuurders (hoogheemraden) verkozen" verder

Afgelopen woensdagavond 8 mei 2019 werden de nieuwe heemraden en steunfractieleden verkozen en geinstalleerd. Deze vergadering was voor ons een feestelijke afsluiting van intensieve coalitieonderhandelingen. Namens Water Natuurlijk is Ruud Maarschall verkozen tot dagelijks bestuurder met de portefeuille middelen, duurzaamheid, participatie en innovatie. Ook werden Nelleke Domburg en Sjon Wagenaar geinstalleerd als onze steunfractieleden. We zijn blij met het behaalde resultaat, het coalitieakkoord, de portefeuille, en natuurlijk met de versterkingen aan onze fractie. Onze fractievoorzitster Eva Tannehill sprak deze woorden uit n.a.v. de instelling van de coalitie. Scheidend steunfractielid Gerrit Rot schreef dit persoonlijk verslag over de vergadering.

Uit de fractie: onze reactie op het coalitieakkoord

Woensdagavond 8 mei 2019 reageerde onze fractievoorzitster Eva Tannehill als volgt op het coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe hoogheemraden. “Water Natuurlijk is blij met het collegeakkoord dat nu voorligt. Sinds de verkiezingen hebben wij meegedaan in het proces om te komen tot een gedragen collegeakkoord en coalitie. Dit is een zorgvuldig proces geweest … Lees "Uit de fractie: onze reactie op het coalitieakkoord" verder

Woensdagavond 8 mei 2019 reageerde onze fractievoorzitster Eva Tannehill als volgt op het coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe hoogheemraden.

“Water Natuurlijk is blij met het collegeakkoord dat nu voorligt. Sinds de verkiezingen hebben wij meegedaan in het proces om te komen tot een gedragen collegeakkoord en coalitie. Dit is een zorgvuldig proces geweest waarbij de informateur alle partijen heeft geraadpleegd. Het akkoord wat nu voorligt is compleet en geeft de goede richting. De specifieke invulling zullen we de komende 4 jaar gaan doen, die ruimte zit in het akkoord.

Water Natuurlijk is positief gestemd over de aandacht die biodiversiteit heeft gekregen in het nieuwe akkoord. Ook het hoogheemraadschap kan veel doen om bij te dragen aan behoud en herstel van biodiversiteit in het gebied en heeft daarin ook een belangrijke verantwoordelijkheid.

Verder heeft bodemdaling in relatie tot peilverlaging steeds onze blijvende aandacht gehad. Wij kijken daarom uit naar een proactieve rol van het hoogheemraadschap in dit dossier om samen met de provincie en de vele andere partijen te komen tot afspraken voor oplossingen die passen in het toekomstbestendig houden van Noord-Holland. We zien hierbij dat een taakverdelingsbenadering (‘je gaat erover of niet’) plaats maakt voor Multi level governance benadering (opgave in gebied is leidend voor de aanpak), zie hiervoor het rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur van eind vorig jaar. Bij de aanpak van bodemdaling kan wat ons betreft in bepaalde gevallen van het principe peil volgt functie afgeweken worden.

Tot slot zien we de komende jaren grote uitdagingen als het gaat om het samen met onze omgeving werken aan maatschappelijke opgaven in ons gebied. We zullen stappen moeten zetten en scherp moeten blijven op goede participatie en communicatie. Het gaat hierbij om het vooraf proactief betrekken van belanghebbenden bij de vorming van ons beleid en de uitvoering ervan, met oog voor innovaties en nieuwe ontwikkelingen.

Kortom: wij kunnen dit nieuwe collegeakkoord onderstrepen en zijn blij met het advies van de informateur om Water Natuurlijk op te nemen in de coalitie en een dagelijks bestuurslid te laten leveren. Wij zullen deze taak naar ons beste vermogen uitvoeren en danken de leden van het CHI voor het gestelde vertrouwen tot zover. Wij wensen de heer Maarschall veel succes en plezier in zijn rol als dagelijks bestuurslid met een nieuwe portefeuille middelen, duurzaamheid, participatie en innovatie. Een portefeuille met stevige uitdagingen, maar ook een portefeuille die hem goed past.

Verder stemmen wij in met het voorgestelde aantal hoogheemraden en de benoeming van de geborgde zetel ongebouwd en danken wij het oude dagelijks bestuur voor hun harde werk en mooie resultaten.”

12345