Boris van der Ham: “In dit filmpje leg ik je uit waarom ik ambassadeur en lijstduwer ben voor Water Natuurlijk”

13 maart 2019

Water Natuurlijk staat voor doortastende klimaatmaatregelen

Hartelijk dank demonstranten in Amsterdam. Het weer was koud maar jullie inzet verwarmt! Water Natuurlijk gaat met jullie voor doortastende klimaatmaatregelen. Er is geen plan(eet) B!

Hartelijk dank demonstranten in Amsterdam. Het weer was koud maar jullie inzet verwarmt! Water Natuurlijk gaat met jullie voor doortastende klimaatmaatregelen. Er is geen plan(eet) B!

Symposium Kiezen voor Water!

9 maart 2019 Het landelijk symposium van Water Natuurlijk op zaterdag 9 maart in de Kompaszaal in Amsterdam maakte duidelijk dat er echt iets te kiezen valt bij de komende waterschapsverkiezingen. Verschillende sprekers gaven hun visie op wat er te kiezen valt op 20 maart: Kiezen voor remmen bodemdaling: Laura Bromet & Tjeerd de Groot. … Lees "Symposium Kiezen voor Water!" verder
9 maart 2019

Het landelijk symposium van Water Natuurlijk op zaterdag 9 maart in de Kompaszaal in Amsterdam maakte duidelijk dat er echt iets te kiezen valt bij de komende waterschapsverkiezingen. Verschillende sprekers gaven hun visie op wat er te kiezen valt op 20 maart:

  • Kiezen voor remmen bodemdaling: Laura Bromet & Tjeerd de Groot. Zie hier.
  • Kiezen voor een circulaire economie: Jacqueline Cramer. Zie hier.
  • Kiezen voor een klimaatrobuust watersysteem: Agnes van Zoelen. Zie hier.
  • Kiezen voor aanpak microplastics: Heather Leslie. Zie hier.
  • Kiezen voor klimaatslimme stad: Cees-Anton vd Dool. Zie hier.

Journalist Chris Aalberts riep vervolgens Water Natuurlijk, als grootste partij in de waterschappen op om een visie te ontwikkelen op de toekomst van de waterschapsverkiezingen. ‘Maak duidelijk wat er te kiezen valt, waarom het belangrijk is dat er een waterschapsbestuur is en leg verantwoording af over de gemaakte keuzes en de geboekte resultaten.’ Zie voor een verkort versie zijn column hier.

Interview met Madelief over Water Natuurlijk

5 maart 2019

GroenLinks: Waterschap is water natuurlijk!

27 februari 2019
Bijeenkomst ‘Waterschap en politiek’, 3 maart in de BroekerVeiling om 14.00 Nog 3 weken voor dat we weer mogen stemmen voor provincie en waterschappen. Veel mensen kennen de provincie wel, maar bestempelen het waterschap als onbekend. Dat vindt GroenLinks jammer. Daarom organiseert GroenLinks samen met Water Natuurlijk een bijeenkomst op 3 maart in Museum BroekerVeiling … Lees "GroenLinks: Waterschap is water natuurlijk!" verder
Bijeenkomst ‘Waterschap en politiek’,
3 maart in de BroekerVeiling om 14.00

Nog 3 weken voor dat we weer mogen stemmen voor provincie en waterschappen. Veel mensen kennen de provincie wel, maar bestempelen het waterschap als onbekend. Dat vindt GroenLinks jammer. Daarom organiseert GroenLinks samen met Water Natuurlijk een bijeenkomst op 3 maart in Museum BroekerVeiling om met iedere geïnteresseerde te praten over Waterschap en Politiek.

Waterschappen bestaan al sinds de twaalfde eeuw. Ze zijn daarmee mee niet alleen de oudste nog bestaande democratische organen in Nederland, maar behoren waarschijnlijk zelfs tot de oudste ter wereld. Iets om te koesteren, vindt GroenLinks.

“Het onderhoud van dijken, wegen en waterwegen. Het onder controle houden van de waterhuishouding. Het zuiveren van rioolwater. De waterschappen houden u droog, ze houden u veilig en ze houden u in leven. Dat zijn normaal al cruciale taken, maar in deze tijden van klimaatsverandering en wereldwijde waterproblemen kan het belang van waterschappen simpelweg niet onderschat worden. Daarom is het belangrijk te stemmen tijdens de waterschappen!” Danielle Barhorst (raadslid GroenLinks Heerhugowaard )

Door de inzet van Water Natuurlijk de afgelopen jaren is het landschap mooier geworden, zijn er meer recreatiemogelijkheden gekomen, is de leefbaarheid vooruit gegaan, zijn stappen gezet naar een duurzaam grondstoffen- en energiebeheer economie, zijn er visveilige gemalen gekomen, en zijn we beter voorbereid op de komende klimaatveranderingen. Water Natuurlijk heeft het initiatief genomen tot of een belangrijke bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld:

  • Acceptatie van het Energie & Klimaatprogramma, waarmee HHNK klimaat- en energieneutraal zal opereren vanaf 2025;
  • Terugwinning van grondstoffen uit afvalwater;
  • Unaniem aangenomen Motie inzake het verbeteren van het insectenbestand.

“Wij zijn blij met de steun van GroenLinks en ook al zijn beide verkiezingen er met een andere betekenis en gevolgen, zowel deze politieke partij als wij als waterschap partij vinden dat natuur, milieu en water er toe doen! Alleen samen kunnen we zorgen voor verandering zowel in de Noord Hollandse provincie als bij alle waterschappen uit Noord Holland!”, zegt Saskia Borgers van Water Natuurlijk.

GroenLinks en Water Natuurlijk organiseren samen een bijeenkomst op 3 maart om 14.00, bij Museum BroekerVeiling om met iedere geïnteresseerde te praten over het waterschap en over beide verkiezingen zowel de provinciale als de waterschappen. Voor Water Natuurlijk zal de nummer 3 Saskia Borgers aanwezig zijn en voor GroenLinks Noord-Holland de nummer 6 Rien Cardol. Het is belangrijk voor verandering en samen zijn we sterker dan alleen!

SAMEN GAAN WE HET DOEN, SAMEN VOOR MOOIER GROEN!

Vlog met Lydia Snuif

22 februari 2019

Reactie op Jaffe Vink: Woedend water smeekt om ingenieurs

16 februari 2019
Ingezonden brief in het NRC, gepubliceerd op 15 februari in het Opinie-katern op pagina 17. Binnenkort zijn er waterschapsverkiezingen én daarbij valt iets te kiezen, maakte Jaffe Vink duidelijk in Woedend water smeekt om ingenieurs (9/2). Hoe wij omgaan met water bepaalt namelijk nog steeds hoe we kunnen wonen, werken en leven in dit natte, … Lees "Reactie op Jaffe Vink: Woedend water smeekt om ingenieurs" verder

Ingezonden brief in het NRC, gepubliceerd op 15 februari in het Opinie-katern op pagina 17.

Binnenkort zijn er waterschapsverkiezingen én daarbij valt iets te kiezen, maakte Jaffe Vink duidelijk in Woedend water smeekt om ingenieurs (9/2). Hoe wij omgaan met water bepaalt namelijk nog steeds hoe we kunnen wonen, werken en leven in dit natte, laaggelegen land. Aloude ingenieurskennis speelt nog steeds een rol van betekenis, stelt hij terecht. Tegelijkertijd zijn de opgaven van vandaag wezenlijk anders dan die van de vorige eeuw, toen ingenieurs de Afsluitdijk, de Deltawerken en vele lokale en regionale waterwerken ontwierpen. Ingenieurs voorzagen de stijging van de zeespiegel niet voldoende, noch de veel grotere regenbuien waarmee we tegenwoordig te maken hebben, noch het tegenovergestelde, namelijk watertekorten en droogte.
Steeds hogere, bredere dijken en nieuwe gemalen zijn niet langer het antwoord waarmee we Nederland leefbaar kunnen houden. Zeker niet als we op de oude manier blijven doorgaan met het omlaag pompen van het grondwater voor de boeren, waardoor de bodem steeds verder daalt en het probleem in feite alleen maar toeneemt. Kiezen we voor nog meer brede dijken die waardevol landschap hun karakteristieke erfgoed ontnemen? Of bouwen we mèt de natuur en geven we, waar dat kan, ruimte aan de rivier? Kiezen we voor een monotoon agrarisch productielandschap of voor een landelijk gebied dat plaats biedt aan natuur, recreanten en (kringloop)landbouw? Ja, technische kennis is nodig, maar juist bij dit soort keuzes gaat het om veel meer dan dat.

Bart Jan Krouwel en Bart Vink
voorzitter en landelijk bestuurder Water Natuurlijk

Vlog met bosboer Ids

10 februari 2019

Prijsvraag: heb jij ze al gezien?

9 februari 2019

Blauwe laarzen - heb jij ze al gezien?

Waar staan ze deze week? Er wordt een prijs verloot onder de juiste inzenders van de locatie van de laarzen. Meld de juiste locatie op de facebookpagina van Water Natuurlijk HHNK. Ben je meer een tekst- dan een beelddenker? Er is ook prijs te winnen voor het beste onderschrift bij de laarzen…

1234