Bestuur

Sinds 1 januari 2021 beschikt Hollandse Delta over een eigen bestuur. Tot 1 januari bestond het regiobestuur West waar Hollandse Delta onderdeel van was. Dit is het gevolg van het landelijk beleid van Water Natuurlijk om elk waterschap zijn eigen bestuur te geven.

Voor meer informatie over de achtergrond van de bestuursleden samenstelling bestuur

Joost Kievit
voorzitter
LinkedInFacebook
Ton Naaijen
Secretaris/ penningmeester
LinkedinFacebook
Christa Groshart
Bestuurslid IJsselmonde
LinkedInFacebook
Frans Beuvens
bestuurslid Dordrecht
LinkedIn
Harm de Oude
bestuurslid
LinkedInTwitterFacebook
Rinus Kik
bestuurslid Goerree-Overflakkee
Piet Mout
bestuurslid Voorne-Putten
Facebook
Cees Mesker
bestuurslid Hoeksche Waard
Facebook

Organisatievernieuwing

Water Natuurlijk Hollandse Delta maakt met nog vier waterschappen deel uit van de regio West en is onderdeel van de landelijke organisatie Water Natuurlijk. In Hollandse Delta zijn we tot de conclusie gekomen dat verschillende zaken beter op een lager niveau georganiseerd kunnen worden. Er wordt nu gewerkt aan de oprichting van een afdeling Water Natuurlijk Hollandse Delta.

Relatie achterban

Er is een voorlopig bestuur gevormd van mensen met een groen hart en wortels in de verschillende groene organisaties uit het gebied van Hollandse Delta. Dit bestuur gaat de afdeling vormgeven. Belangrijke taak is het aanhalen en in stand houden van de relatie met de achterban. Dit zijn de leden, organisaties op het gebied van natuur, visserij en recreatie en de afdelingen van D66 en GroenLinks. Het bestuur verbindt hen met de fractie van Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur. Signalen van die achterban worden, voorzien van advies, neergelegd bij de fractie, zodat zij hun bestuurlijke werk kunnen doen. Ook zorgt het bestuur ervoor dat de achterban  wordt geïnformeerd over de activiteiten van de fractie.

Regio contactpersonen

De bestuursleden komen uit verschillende delen van de Hollandse Delta. Zij kennen hun regio en het netwerk van mensen en organisaties die van belang zijn bij het streven naar een groener waterschap. Zij fungeren als ambassadeurs voor Water Natuurlijk in die regio, pikken zelf signalen op en zijn een eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die van belang zijn voor het functioneren van onze fractie in het bestuur van het waterschap.

Joost Kievit MSc

(voorzitter afdeling WNHD i.o.)

Hoeksche Waard
Hoeksche Waard

Samenwerking fractie Natuurterreinen

De waterschappen kennen naast de gekozen bestuurders ook ‘geborgde zetels’. De bestuurders voor deze zetels worden voorgedragen door belangenorganisaties. In het waterschap Hollandse Delta zijn vier zetels voor de landbouw, vier voor de bedrijfsgebouwen en Ă©Ă©n voor natuurterreinen. De Rijksoverheid heeft dit besloten omdat de belangen bij het functioneren van een waterschap zodanig groot zijn, dat een aparte bestuurlijke vertegenwoordiging op zijn plaats is. De landbouwvertegenwoordiging wordt voorgedragen door de Land- en Tuinbouworganisatie, voor bedrijfsgebouwen gebeurt dat door de Kamer van Koophandel. De zetel voor natuurterreinen wordt bezet door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Fractie Natuurterreinen

In Hollandse Delta is dus 1 bestuurder die de belangen van natuurterrein-eigenaren vertegenwoordigd. Dit zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollandse Landschap en een groot aantal kleinere eigenaren, vertegenwoordigd in de Federatie Particulier Grondbezit.

  • Ies Klok (Rockanje), algemeen bestuurslid en lid commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving
  • Arina Zeelenberg, steunfractielid en lid commissie Waterkeringen, Wegen en Vergunningverlening
  • Joost Kievit (‘s-Gravendeel), steunfractielid en lid commissie Water
Samenwerking

Water Natuurlijk Hollandse Delta werkt samen met de fractie Natuurterreinen. In een gezamenlijk fractieoverleg worden de vergaderingen van de adviescommissies voorbereid. Standpunten word gedeeld en er wordt zoveel als mogelijk samen opgetrokken. De stem van de natuur in bestuur van Hollandse Delta wordt hierdoor sterker.

Joost Kievit MSc