Fractie

Anne Mollema
Algemeen Bestuurslid en fractievoorzitter

Ik ben opgegroeid in de polder met zicht op een vloedschuur en met ontzag voor het water. Als kind was ik altijd te vinden bij het water om te vissen, te zwemmen of te schaatsen. Daarna heb ik tijdens mijn studie en werk in verschillende landen de verwoestende kracht van het water gezien. Tijdens en na mijn opleiding in bodem- en waterconservering heb ik ook de scheppende kracht van water leren kennen en leren toepassen. Bijvoorbeeld met een plan voor grondwatermaatregelen voor behoud van funderingen in Dordrecht. Of met het maken van mooie natuur als watercompensatie. Want juist met respect voor de natuur kunnen wij ons in deze dynamische (Hollandse) Delta handhaven met een goede kwaliteit van leven. Het is dus belangrijk keuzes te maken, die de veiligheid van ons waterrijke gebied waarborgen en daarnaast ons landschap nog aantrekkelijker maken voor ons allemaal. Daarom zal ik me inzetten voor de volgende zaken:
– Gezond en bereikbaar water voor de sportvisser, de boer en de zwemmer.
– Versterking van natuur en behoud van cultuurhistorische elementen voor fietsers en andere recreanten.
– Een beter zichtbaar waterschap voor ons allemaal.

EMailTwitterLinkedIn
Reyer Lucas
Algemeen Bestuurslid

Water Natuurlijk is helemaal mijn partij. Ook ik sta voor klimaatbestendige waterschappen in de stad en op het land. Dijken, duinen en kades moeten echt veilig zijn, voor nu en voor de toekomst. Die veiligheid kan heel goed samengaan met stedelijke ontwikkeling, met meer natuur en meer recreatie. Met gezond, veilig en schoon water. Belangrijk blijft ook de zekerheid van veiligheid en borging van voldoende zoet water voor de agrarische sector. Ik sta voor samenwerking met natuurverenigingen, zoals Natuurmonumenten, maar ook met provincies en met gemeenten.  Ik realiseer me dat het vooral het waterschap is die deze taken moet uitvoeren. Dat vereist een efficiënte en effectief werkende organisatie, met een sterk bestuur. Daarvoor is ook een up-to-date P&C-systeem nodig, waardoor het bestuur de juiste besluiten kan nemen en de juiste prioriteiten kan stellen. 
Doet u mee? Stem op Water Natuurlijk.

FacebookTwitterLinkedIn
Christa Groshart
Steunfractielid

   

 

 

 

 

 

LinkedInFacebook