Uitnodiging Kandidaten Waterschapsverkiezingen 2023

Logo-WaterNatuurlijk_Hollandse_Delta

In maart 2023 worden er weer verkiezingen gehouden voor het bestuur van waterschap Hollandse Delta. Water Natuurlijk Hollandse Delta (WNDH) heeft in de ledenvergadering van 2 maart jl. een kandidatencommissie gekozen. Daarmee is het officiële startsein gegeven voor de werving van kandidaten.

Tegelijkertijd is het kandidatenprofiel en zijn de statutaire criteria vastgesteld.

Kandidatencommissie

De kandidatencommissie bestaat uit: Christa Groshart, Ed Lafeber (voorzitter), Piet Mout, Ton Naaijen en John Steegh. De commissie stelt zich ten doel een breed samengestelde lijst met ten minste 20 kandidaten te presenteren aan de Algemene Ledenvergadering WN Hollandse Delta.

De commissie roept daarom leden en vrienden van Water Natuurlijk op zich kandidaat te stellen voor de kandidatenlijst van Water Natuurlijk voor het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta.
Dat kan in de vorm van een geselecteerde kandidaat op de plaats 1 tot en met 10 of als zogenaamde lijstduwer.

De kandidatencommissie zal deze oproep ook delen met verenigingen en stichtingen die actief zijn in natuurbeheer of -behoud en waterrecreatie, om een breed samengestelde lijst te presenteren met kandidaten die de koers van Water Natuurlijk Hollandse Delta onderschrijven en gaan uitdragen.

Verkiezingsplan 2023

In het Verkiezingsplan 2023 (link opent op een nieuw tabblad) kunt u het profiel van de kandidaten, de criteria voor de kandidatenlijst en de Koers van WNHD uiteraard nalezen.

In overeenstemming met de wens in de ledenvergadering streeft de commissie naar een lijst met kandidaten die lokale binding hebben met (delen van) het verzorgingsgebied van Hollandse Delta. We zoeken dus naar spreiding over het gebied van WSHD en zoeken met nadruk ook vertegenwoordigers van het stedelijke gebied. Deskundigheid en bekendheid met de werkzaamheden van het waterschap zijn een pré.
Een tweede doelstelling betreft de diversiteit van de samen te stellen kieslijst met evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen en oog voor andere diversiteitsaspecten.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur overeenkomstig de statuten en het huidige huishoudelijk reglement van Water Natuurlijk melden door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier (link opent op een nieuw tabblad) voor 30 mei 2022, te sturen aan de secretaris van de verkiezingscommissie: ajjnaaijen1994@kpnmail.nl

Procedure

De commissie zal met de kandidaten in de maanden juni tot en met september gesprekken voeren en op basis daarvan een conceptkandidatenlijst voorleggen ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering in november 2022.

Stappenplan

Actie Uiterste datum
  1.  
Sluitingsdatum aanmeldingsprocedure 30 mei
  1.  
Ontvangen formulieren beoordelen 15 juni
  1.  
Gesprekken inplannen met kandidaten juni / sept
  1.  
Besluitvorming over kandidaten binnen verkiezingscommissie 20 sept
  1.  
Verslag over indeling kandidatenlijst opstellen 1 okt
  1.  
Kandidaten informeren over volgorde van de lijst 15 okt
  1.  
Reactie kandidaten inwinnen 30 okt
  1.  
Voorstel aan Algemene Ledenvergadering opstellen 15 nov
  1.  
Afsluiting verkiezingscommissie 1 dec