Kandidaten 2019 – 2023

Anne Mollema
fractievoorzitter en kandidaat lid/voorzitter

Tijdens de Watersnood hielpen mijn vader en oudste broer mee de dijken te beschermen en versterken, terwijl de rest van het gezin werd geëvacueerd omdat de dijken in de polder doorbraken. Ons huis bleef (op zware stormschade na) gespaard. Ik was nog niet geboren, maar het ontzag voor water is toch heel diep ingeprent.

Tijdens mijn studie aan de landbouwuniversiteit werd ik gegrepen door het vak erosiebestrijding. Later in de studie en aan het werk in diverse landen zag ik twee keer een school instorten en hele oogsten vernietigen door het geweld van water.

Maar ik leerde ook hoe water voorspoed kan brengen als het beter benut wordt. Terug in Nederland heb ik nog milieukunde gestudeerd; maar altijd bleef bodem en water trekken. Als adviseur bodemsaneringen, en later in Dordrecht bij de aanpak van funderingsproblemen.

Nu werk ik al bijna 20 jaar bij de gemeente Rotterdam aan stadsontwikkeling aan projecten waarin klimaataanpak, waterberging, vergroening, natuurbouw en behoud van cultureel erfgoed een centrale rol spelen. Het liefste met een aanpak die net even anders is. Met veel betrokkenheid van burgers.

Die kennis en ervaring komt goed van pas in het Waterschap waar ik nu 4 jaar in het bestuur zit; sinds 2018 als fractievoorzitter. Als lijsttrekker weet ik dus wat er speelt, wat er moet gebeuren en wat we kunnen bereiken tot 2023.

En er moet veel gebeuren. Waterschap Hollandse Delta was alleen maar bezig met zo zuinig mogelijk aan te doen. En dat leidde tot een grote achterstand in onderhoud, een grote afstand tot de  burger en maatschappelijke partners, en ook tot veel schade aan onze beste vriend, de natuur. De afgelopen 4 jaar is mede dankzij onze inbreng een omslag gemaakt naar meer toekomstgericht werken, meer aandacht voor de omgeving en meer ambitie. Daarvoor is een sterk bestuur met Water Natuurlijk onontbeerlijk en ik wil daar met uw hulp een bijdrage aan leveren.

Ik sta voor groen, gezond, gezamenlijk en genieten. Dat gaat heel goed samen met dat ontzag voor water.

TwitterLinkedInemail
Reyer Lucas
lid verenigde vergadering kandidaat lid

Water Natuurlijk is helemaal mijn partij. Ook ik sta voor klimaatbestendige waterschappen in de stad en op het land. Dijken, duinen en kades moeten echt veilig zijn, voor nu en voor de toekomst. Die veiligheid kan heel goed samengaan met stedelijke ontwikkeling, met meer natuur en meer recreatie. Met gezond, veilig en schoon water. Belangrijk blijft ook de zekerheid van veiligheid en borging van voldoende zoet water voor de agrarische sector. Ik sta voor samenwerking met natuurverenigingen, zoals Natuurmonumenten, maar ook met provincies en met gemeenten. Ik realiseer me dat het vooral het waterschap is die deze taken moet uitvoeren. Dat vereist een efficiënte en effectief werkende organisatie, met een sterk bestuur. Daarvoor is ook een up-to-date p&c-systeem nodig, waardoor het bestuur de juiste besluiten kan nemen en de juiste prioriteiten kan stellen.
Doet u mee? Stem op Water Natuurlijk.

TwitterLinkedInFacebook
Claudia Fousert - Poeder
kandidaat lid

Claudia is opgegroeid in Rotterdam en heeft de Hoeksche Waard leren kennen door haar man. Zij is zich daardoor bewust geworden van de kwaliteit van de omgeving.
Zij vindt het belangrijk dat deze wordt behouden voor de kinderen en bewoners. Het is daarbij belangrijk dat alle kinderen en bewoners zich bewust zijn van het klimaat en de vele veranderingen.
Mens en dier moeten volgens haar kunnen genieten van een schone, gezonde en veilige omgeving met een goede waterkwaliteit, waterkeringen en toekomstgerichte wegen en vaarwegen.
Bij andere organisaties zet Claudia zich al in voor een van de grootste natuurgebieden, zoals De Biesbosch, het Haringvliet en het Hollands Diep. Ze geeft graag voorlichting voor verschillende organisaties. 

 

 

 

TwitterLinkedInFacebook