Water Natuurlijk Hollandse Delta zoekt kandidaten

13 juli 2018
Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een … Continue reading "Water Natuurlijk Hollandse Delta zoekt kandidaten"

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou?

Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recreëren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur. De waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon en voldoende water en veilige dijken.

Water Natuurlijk bestaat inmiddels alweer 10 jaar. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendige steden en dorpen, natuurlijk water en gezonde leefgebieden voor plant en dier, recreatief medegebruik voor wandelaars en sportvissers, ecologisch sloot- en peilbeheer, en een duurzame afvalwaterzuivering; het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde.

In maart 2019 zijn de volgende waterschapsverkiezingen, en we hopen wederom de grootste te worden. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig die het belang van mens en natuur voorop stellen!

Is dit iets voor jou?

Als je je ook via Water Natuurlijk wilt inzetten voor schoon water en groene natuur: alle informatie inclusief het aanmeldformulier is hieronder te vinden. De aanmeldingstermijn loopt l tot en met 31 augustus 2018. Heb je nog vragen? We spreken je graag! Voor vragen kun je terecht bij Anne Mollema (a.mollema.1@kpnmail.nl) of Reyer Lucas (r.lucas2@kpnmail.nl) of Christa Groshart (cpgroshart@gmail.com).

Uitgebreide informatie vind je in onderstaande documenten:

Profiel WN-kandidaat en WN-fractie

Doorkijk op Hoofdlijnen Campagne 2018

Aanmeldingsformulier kandidaten Water Natuurlijk 2019

Kennismaken met Hollandse Delta Het waterrijke gebied van Hollandse Delta is een aangename omgeving om te recreëren: water moet je kunnen beleven. Water Natuurlijk wil stimuleren dat het water van plassen, sloten en vaarten toegankelijk en beleefbaar blijft! Je moet kunnen varen, vissen en zwemmen maar vooral ook genieten! Het leven in sloot en plas spreekt nog steeds mensen van alle leeftijden aan! Binnen het gebied van Hollandse Delta zijn verschillende fraaie plekken waar het goed vertoeven is!. Het waterschap Hollandse Delta heeft een uitgebreide website (www.wshd.nl/index.html)

Bijen beter af met Water Natuurlijk

7 maart 2015
Bijen hebben het moeilijk en dreigen te verdwijnen uit het landelijk gebied. Dat geldt voor de door imkers gehouden Honingbij maar zeker ook voor de wilde soortgenoten. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel. Er zijn minder bloemen en het waterschap is hier in belangrijke mate verantwoordelijk voor. Waterschap Hollandse Delta beheert duizenden … Continue reading "Bijen beter af met Water Natuurlijk"

Bijen hebben het moeilijk en dreigen te verdwijnen uit het landelijk gebied. Dat geldt voor de door imkers gehouden Honingbij maar zeker ook voor de wilde soortgenoten. WNHD bijen HWL
Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel. Er zijn minder bloemen en het waterschap is hier in belangrijke mate verantwoordelijk voor. Waterschap Hollandse Delta beheert duizenden kilometers watergangen, oevers, bermen en dijktaluds. Het nu door het waterschap gevoerde beheer is funest voor bloeiende planten en daarmee ook voor bijen en andere insecten zoals vlinders en hommels. De planten met de daarop levende dieren worden vermalen met een klepelmaaier en blijven als een rottende massa achter op de bodem met als gevolg dat de variatie aan plantensoorten afneemt. Water Natuurlijk wil daar verandering in aanbrengen en met Uw stem op 18 maart moet dat ook lukken.
Het maaisel moet dan worden afgevoerd en dit kan worden vergist tot groen gas. Dit draagt ook bij aan een duurzamer samenleving en een beperking van de uitstoot van CO2. Onderzoek toont aan dat dit beheer niet duurder hoeft te zijn en op termijn zelfs goedkoper. Zo kan voor de laagst denkbare maatschappelijke kosten veel extra natuur worden gerealiseerd. Voor de Hoeksche Waard gaat het om ongeveer 1000 hectare. Water Natuurlijk zet zich naast veilige dijken, droge voeten en lage lasten ook hiervoor in.

Nadere informatie: Lijstduwer Water Natuurlijk Hollandse Delta Joost Kievit 078-6731522
Rapport natuurlijke bermen Hoekschewaards Landschap

Bovenstaand bericht verscheen eerder op de site van het Hoekschewaards Landschap.

Oud-voorzitter Hoekschewaards Landschap lijstduwer Water Natuurlijk

3 maart 2015
Voormalig voorzitter van Hoekschewaards Landschap Joost Kievit is lijstduwer geworden van de waterschapspartij Water Natuurlijk voor de verkiezingen van 18 maart.

Uit een persbericht van Hoekschewaards Landschap:

Voormalig voorzitter van Hoekschewaards Landschap Joost Kievit is lijstduwer
geworden van de waterschapspartij Water Natuurlijk voor de verkiezingen van 18
maart. De reden is dat het waterschap het verschil kan maken als het gaat om natuur in
de direct woonomgeving. Water Natuurlijk streeft naar een uitvoering van de
waterschapstaken met respect voor natuur.

WNHD Joost Kievit HWL en lijstduwer WNHDEen voorbeeld is het beheer van watergangen, oevers, bermen en dijktaluds. Het gaat om duizenden kilometers. Door een aanpassing van dit beheer kan veel natuurwinst worden geboekt. Er komen meer bloemen waar bijen, vlinders en andere dieren profiteren. Dat is hard nodig want bijen en vlinders hebben het moeilijk door gebrek aan voedsel in onze polders. Onderzoek toont aan dat dit kan zonder veel extra kosten. Water Natuurlijk maakt zich sterk voor een meer duurzaam beheer. Zo zijn er tal van voorbeelden dat waterschapswerk kan worden gecombineerd met de zorg voor de natuur.

Op de vraag of hij ook in het bestuur gaat als hij gekozen wordt, antwoordt Joost Kievit: “Ik verwacht niet dat ik zoveel stemmen krijg. Mocht dat wel gebeuren dan zal ik in overleg met degene die me gevraagd heeft als lijstduwer bepalen wat te doen, maar de stem van de kiezer moet je serieus nemen.”

Even voorstellen: Joost Kievit

2 maart 2015
"Voor Water Natuurlijk (Hollandse Delta) treed ik graag op als lijstduwer. Ik vind dat het waterschap een belangrijke organisatie is voor de kwaliteit van onze leefomgeving."

“Voor Water Natuurlijk (Hollandse Delta) treed ik graag op als lijstduwer. Ik vind dat het waterschap een belangrijke organisatie is voor de kwaliteit van onze leefomgeving.”

Foto Joost Kievit plakt posterWant het waterschap zorgt onder meer voor veiligheid door goede dijken en een klimaatbestendig watersysteem. En voor natuur door het beheren van wateren, oevers, dijken en wegbermen. En ook voor recreatie door het ontsluiten van dijken en oevers om te wandelen en wateren om te zwemmen, varen en vissen. Ze onderhouden fietspaden en andere wegen. Ik vind wel dat wat het waterschap doet beter kan. Water Natuurlijk werkt daaraan. Ik kan en wil mijn steentje daaraan bijdragen. Daarbij kan ik gebruik maken van het feit dat ik Master of Environmental Science ben. Dat heb ik b.v. gedaan door deelname aan het symposium “Deltawater, voor nu en later”, dat op 13 februari jl werd georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds en door het Hoekschewaards Landschap, waarvan ik vele jaren voorzitter ben geweest. Dat symposium ging over de gevolgen van de Deltawerken (waar ook de Hoekse Waard bij is betrokken), met name over het openen van de Haringvlietsluizen. En ik zie overigens helemaal niet op tegen het plakken van onze posters in de Hoekse Waard. Ik hoop dat we daar veel stemmen mee zullen binnenhalen.”

– Joost Kievit

Water Natuurlijk gaat voor open Haringvliet

20 februari 2015
Door de afsluiting van het Haringvliet zijn stromingen veranderd en sterk toegenomen. Hierdoor slijt de onderwaterbodem uit en spoelt de fundering onder de dijken weg. Water Natuurlijk zet zich in om de Haringvlietsluizen zo ver mogelijk open te zetten.

Water Natuurlijk zet zich in om de Haringvlietsluizen zo ver mogelijk open te zetten. Door de afsluiting van het Haringvliet is de stroming in onder andere het Spui en de Dordtse Kil veranderd en sterk toegenomen. Hierdoor slijt de onderwaterbodem uit en spoelt de fundering onder de dijken weg. Het vergt tientallen miljoenen om met steenbestortingen het inzakken van de dijken te voorkomen.

Op het symposium “Deltawater, nu en later” dat op 13 februari jl werd georganiseerd door het Hoekschewaards Landschap (HWL) en Wereld Natuur Fonds over de gevolgen van de Deltawerken waren ook vertegenwoordigers van Water Natuurlijk aanwezig onder wie lijstduwer Joost Kievit, vele jaren voorzitter van HWL.

Water Natuurlijk zet zich in om de Haringvlietsluizen zover mogelijk open te zetten. De stroomsnelheid in het Spui en de Dordtse Kil vermindert dan waardoor de erosie afneemt. Dat is goed voor de veiligheid, het is goedkoper, duurzamer en beter voor de natuur.
Foto HaringvlietsluizenMet een open Haringvliet wordt de relatie van het Haringvliet met de Noordzee hersteld. Dat is goed voor trekvissen als zalm, paling en steur. Tal van andere diersoorten zullen hiervan profiteren. Denk aan zeehonden en vele vogelsoorten. Ook voor de recreatie zoals de sportvisserij biedt het nieuwe kansen.
Een open Haringvliet is ook goed voor de veiligheid op Voorne Putten, de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. Door een goed beheer van de Haringvlietsluizen en een verplaatsing van zoetwaterinlaten voor Goeree Overflakkee, Voorne Putten en het Groene Hart wordt zoet water voor landbouw en bedrijven gegarandeerd. De verplaatsing van deze inlaten is voor een groot deel al in uitvoering.

Water Natuurlijk is een waterschapspartij die streeft naar de uitvoering van waterschapstaken met respect voor natuur. Natuurlijke processen worden zoveel mogelijk gebruikt bij de zorg voor veiligheid en droge voeten.

Lijsttrekkers Zuid-Holland en Utrecht

16 december 2014
De leden van Water Natuurlijk hebben op donderdag 4 december de kandidatenlijsten voor de regio West vastgesteld. Daarmee zijn de lijsttrekkers voor Zuid-Holland en Utrecht voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 bekend. Op de foto (vlnr): voor Hollandse Delta mw. Ellen Slachter (Zuidland) voor De Stichtse Rijnlanden dhr. Guus Beugelink  (Wijk bij Duurstede) voor Rijnland mw. … Continue reading "Lijsttrekkers Zuid-Holland en Utrecht"

De leden van Water Natuurlijk hebben op donderdag 4 december de kandidatenlijsten voor de regio West vastgesteld. Daarmee zijn de lijsttrekkers voor Zuid-Holland en Utrecht voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 bekend.

lijsttrekkers regiowest

Op de foto (vlnr):

voor Hollandse Delta mw. Ellen Slachter (Zuidland)

voor De Stichtse Rijnlanden dhr. Guus Beugelink  (Wijk bij Duurstede)

voor Rijnland mw. Martine Leewis  (Leiden)

voor Delfland mw. Ingrid ter Woorst (Delft)

voor Schieland en de Krimpenerwaard dhr. Antoin Deul  (Rotterdam)

Water Natuurlijk, speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te behartigen, richt zich op een goede balans tussen economie en ecologie.  Daarbij ligt de focus op schoon water en anticiperen op klimaatverandering . Maatregelen moeten worden uitgewerkt samen met omwonenden. Veiligheid is belangrijk, maar mag fijn gebruik van water en dijken niet in de weg staan. Water is ook om van te genieten en biedt veel kansen voor mens, plant en dier.

Bij de vorige verkiezingen werd Water Natuurlijk landelijk de grootste partij. In alle 23 waterschappen in Nederland is zij vertegenwoordigd en in 18 waterschappen is Water Natuurlijk vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk werkt samen met organisaties als Sportvisserij Nederland, Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, De Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Onderwatersport Bond, Vereniging voor Veldbiologie KNNV, Reptielen amfibieën vissen onderzoek Nederland RAVON, Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting De Noordzee, Wandelnet, Vogelbescherming en IVN.