Vriend van Water Natuurlijk Hollandse Delta

Water Natuurlijk Hollandse Delta (WNHD) bestaat uit een groep mensen met een warm hart voor hun leefomgeving. Zij zet zich in om de zorg voor de leefomgeving een plek te geven in het werk van het waterschap. Betrokkenheid van velen is hierbij van belang. Reden om te gaan werken aan een kring van vrienden en te zorgen voor ‘wortels in de haarvaten van de samenleving’.

Vriend zijn

Een vriend is betrokken bij het werk van WNHD en steunt dit ook. De leden van het netwerk zijn ook de oren en ogen van onze organisatie. Zij kunnen signalen geven over verbeteringen.

Vrienden worden betrokken bij de ontwikkeling van WNHD. Een vriend kan:

  • deelnemen aan activiteiten, zoals excursies
  • op verzoek fractievergaderingen bijwonen
  • regionale ledenvergaderingen bijwonen
  • adviseren over de bestuurssamenstelling
  • adviseren over de koers
  • adviseren over de kandidatenlijst bij verkiezingen
  • adviseren over het verkiezingsprogramma.

Steun

Steun aan WNHD kan vele vormen aannemen. Morele steun, helpen met de verspreiding van berichten, inbreng in een verkiezingsprogramma, kennis over een bepaald onderwerp inbrengen etc. Het zijn allemaal mogelijkheden. De ‘vriend’ bepaalt dit zelf.

Ook financiële steun is mogelijk. Er is niet veel geld nodig, want we steunen op vrijwilligers. Helemaal zonder kan ook niet. Eenmaal per jaar wordt vrienden gevraagd 10 euro te geven. Noodzakelijk is dat niet. Immers, iedere vorm van hulp is welkom.

Hoe

Om Vriend te worden kun je contact opnemen met ons via  info.waternatuurlijk.hd@gmail.com

Bestuur

Joost Kievit
voorzitter
LinkedInFacebook
Ton Naaijen
Secretaris/ penningmeester
LinkedinFacebook
Christa Groshart
Bestuurslid
LinkedInFacebook
Frans Beuvens
bestuurslid
LinkedIn
Harm de Oude
bestuurslid
LinkedInTwitterFacebook
Rinus Kik
bestuurslid
Piet Mout
bestuurslid
Facebook
Cees Mesker
bestuurslid
Facebook
John Steegh
Conttactpersoon sportvisserij
FacebookLinkedInTwitter

Voor meer informatie over de samenstelling zie de Samenstelling bestuur

Organisatievernieuwing

Water Natuurlijk Hollandse Delta maakt met nog vier waterschappen deel uit van de regio West en is onderdeel van de landelijke organisatie Water Natuurlijk. In Hollandse Delta zijn we tot de conclusie gekomen dat verschillende zaken beter op een lager niveau georganiseerd kunnen worden. Er wordt nu gewerkt aan de oprichting van een afdeling Water Natuurlijk Hollandse Delta.

Relatie achterban

Er is een voorlopig bestuur gevormd van mensen met een groen hart en wortels in de verschillende groene organisaties uit het gebied van Hollandse Delta. Dit bestuur gaat de afdeling vormgeven. Belangrijke taak is het aanhalen en in stand houden van de relatie met de achterban. Dit zijn de leden, organisaties op het gebied van natuur, visserij en recreatie en de afdelingen van D66 en GroenLinks. Het bestuur verbindt hen met de fractie van Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur. Signalen van die achterban worden, voorzien van advies, neergelegd bij de fractie, zodat zij hun bestuurlijke werk kunnen doen. Ook zorgt het bestuur ervoor dat de achterban  wordt geïnformeerd over de activiteiten van de fractie.

Regio contactpersonen

De bestuursleden komen uit verschillende delen van de Hollandse Delta. Zij kennen hun regio en het netwerk van mensen en organisaties die van belang zijn bij het streven naar een groener waterschap. Zij fungeren als ambassadeurs voor Water Natuurlijk in die regio, pikken zelf signalen op en zijn een eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die van belang zijn voor het functioneren van onze fractie in het bestuur van het waterschap.

Joost Kievit MSc

(voorzitter afdeling WNHD i.o.)

Hoeksche Waard
Hoeksche Waard