Water Natuurlijk zoekt nieuwe mensen

Voor de meeste mensen is het werk van een waterschap onbekend en toch vanzelfsprekend. Water Natuurlijk Hollandse Delta brengt daar verandering in en doet verslag van haar activiteiten en meningen. Ook buiten verkiezingstijd. We werken aan een groener, duurzamer en socialer waterschap en we zoeken daarvoor ook nieuwe mensen.

Onbekend maakt onbemind

De invloed van het waterschap op onze leefomgeving wordt onderschat. De zorg voor veilige dijken, het voorkomen van wateroverlast en de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit zijn meestal wel bekend maar er is meer.

Het waterschap Hollandse Delta is ook de grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden. Dijktaluds, wegbermen, oevers en tal van andere terreinen beheren ze. Zo ook tienduizenden bomen. Hierbij waren biodiversiteit, landschap en duurzaamheid nauwelijks een factor. Water Natuurlijk werkt aan verbeteringen. Resultaten hiervan worden zichtbaar maar er is nog een wereld te winnen.

Ook de organisatie van een waterschap en het bestuurlijk functioneren zijn voor de meeste mensen onbekend terrein. Water Natuurlijk realiseert zich dat het voor nieuwkomers niet simpel is om de wereld van een waterschap binnen te stappen. En daar willen we wat aan doen. Daarom werven we  mensen die we een traject van oriëntatie en ontwikkeling bieden.

Werving

Water Natuurlijk Hollandse Delta zoekt nieuwe mensen voor het waterschapsbestuur van de toekomst. Heb je de ambitie om aan de slag te gaan in het openbaar bestuur voor een groene en een sociale toekomst meld je dan aan.

Water Natuurlijk werkt in het bestuur van het waterschap Hollandse Delta aan de wettelijk vastgelegde taken. Veilige dijken, voorkomen van wateroverlast en schoon water staan centraal. We doen dat in een nieuwe context waarbij aandacht voor herstel van biodiversiteit en een eerlijke verdeling van de lasten ook speerpunten zijn.

Sterk gericht op de inhoud van het werk maar ook op de wisselwerking met de achterban. Communicatie met bewoners, leden, vrienden en verwante organisaties staat hoog in het vaandel.

Voor velen is het waterschap en hoe dit bestuurd wordt onbekend. Water Natuurlijk Hollandse Delta biedt in overleg een traject van ontwikkeling wat mogelijk kan leiden tot een plek op de kandidatenlijst bij de volgende verkiezingen. Heb je belangstelling, meld je dan aan via de contactpagina.

VRIEND WORDEN!

Vriend van Water Natuurlijk Hollandse Delta

Vriend zijn!

Zorgen over de waterkwaliteit?

Gele Plomp
Gele Plomp

Beter bescherming bomen?

Meer biodiversiteit?

Eerlijke verdeling lasten?

Betere vismigratie?

Een gezonde flora en fauna?

OTTER
otter

Vrienden van Water Natuurlijk Hollandse Delta hebben een warm hart voor hun leefomgeving. Zij zetten zich in om de zorg voor de leefomgeving een plek te geven in het werk van het waterschap. Betrokkenheid van velen is hierbij van belang. Reden om te gaan werken aan een kring van vrienden en te zorgen voor ‘wortels in de haarvaten van de samenleving’.

Een vriend is betrokken bij het werk van WNHD en steunt dit ook. De leden van het netwerk zijn ook de oren en ogen van onze organisatie. Zij kunnen signalen geven over verbeteringen.

Vrienden worden betrokken bij de ontwikkeling van WNHD. Een vriend kan

  • deelnemen aan activiteiten, zoals excursies
  • fractievergaderingen bijwonen
  • regionale ledenvergaderingen bijwonen
  • adviseren over de bestuurssamenstelling
  • adviseren over de koers
  • adviseren over de kandidatenlijst bij verkiezingen
  • adviseren over het verkiezingsprogramma.
Steun

Steun aan WNHD kan vele vormen aannemen. Morele steun, helpen met de verspreiding van berichten, inbreng in een verkiezingsprogramma, kennis over een bepaald onderwerp inbrengen etc. Het zijn allemaal mogelijkheden. De ‘vriend’ bepaalt dit zelf.

Ook financiële steun is mogelijk. Er is niet veel geld nodig, want we steunen op vrijwilligers. Helemaal zonder kan ook niet. Eenmaal per jaar wordt vrienden gevraagd 10 euro te geven. Noodzakelijk is dat niet. Immers, iedere vorm van hulp is welkom.

Hoe

Om Vriend te worden neem dan contact met ons op.

Bestuur

Sinds 1 januari 2021 beschikt Hollandse Delta over een eigen bestuur. Tot 1 januari bestond het regiobestuur West waar Hollandse Delta onderdeel van was. Dit is het gevolg van het landelijk beleid van Water Natuurlijk om elk waterschap zijn eigen bestuur te geven.

Voor meer informatie over de achtergrond van de bestuursleden samenstelling bestuur

Joost Kievit
voorzitter
LinkedInFacebook
Ton Naaijen
Secretaris/ penningmeester
LinkedinFacebook
Christa Groshart
Bestuurslid IJsselmonde
LinkedInFacebook
Frans Beuvens
bestuurslid Dordrecht
LinkedIn
Harm de Oude
bestuurslid
LinkedInTwitterFacebook
Rinus Kik
bestuurslid Goerree-Overflakkee
Piet Mout
bestuurslid Voorne-Putten
Facebook
Cees Mesker
bestuurslid Hoeksche Waard
Facebook

Organisatievernieuwing

Water Natuurlijk Hollandse Delta maakt met nog vier waterschappen deel uit van de regio West en is onderdeel van de landelijke organisatie Water Natuurlijk. In Hollandse Delta zijn we tot de conclusie gekomen dat verschillende zaken beter op een lager niveau georganiseerd kunnen worden. Er wordt nu gewerkt aan de oprichting van een afdeling Water Natuurlijk Hollandse Delta.

Relatie achterban

Er is een voorlopig bestuur gevormd van mensen met een groen hart en wortels in de verschillende groene organisaties uit het gebied van Hollandse Delta. Dit bestuur gaat de afdeling vormgeven. Belangrijke taak is het aanhalen en in stand houden van de relatie met de achterban. Dit zijn de leden, organisaties op het gebied van natuur, visserij en recreatie en de afdelingen van D66 en GroenLinks. Het bestuur verbindt hen met de fractie van Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur. Signalen van die achterban worden, voorzien van advies, neergelegd bij de fractie, zodat zij hun bestuurlijke werk kunnen doen. Ook zorgt het bestuur ervoor dat de achterban  wordt geïnformeerd over de activiteiten van de fractie.

Regio contactpersonen

De bestuursleden komen uit verschillende delen van de Hollandse Delta. Zij kennen hun regio en het netwerk van mensen en organisaties die van belang zijn bij het streven naar een groener waterschap. Zij fungeren als ambassadeurs voor Water Natuurlijk in die regio, pikken zelf signalen op en zijn een eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die van belang zijn voor het functioneren van onze fractie in het bestuur van het waterschap.

Joost Kievit MSc

(voorzitter afdeling WNHD i.o.)

Hoeksche Waard
Hoeksche Waard