Actueel

Water Natuurlijk viert haar tienjarig bestaan

13 november 2018
Op 2 November was het zover: Water Natuurlijk vierde haar tienjarig bestaan in de Kompaszaal in Amsterdam. Het was een heugelijke middag waarbij werd stilgestaan bij het verleden, heden en toekomst van Water Natuurlijk. Daarnaast werd er natuurlijk ook feest gevierd! Onder leiding van de nieuwe landelijke voorzitter Bart-Jan Krouwel werden de festiviteiten geopend. Marjan … Continue reading "Water Natuurlijk viert haar tienjarig bestaan"

Op 2 November was het zover: Water Natuurlijk vierde haar tienjarig bestaan in de Kompaszaal in Amsterdam. Het was een heugelijke middag waarbij werd stilgestaan bij het verleden, heden en toekomst van Water Natuurlijk. Daarnaast werd er natuurlijk ook feest gevierd!

Onder leiding van de nieuwe landelijke voorzitter Bart-Jan Krouwel werden de festiviteiten geopend. Marjan Minnesma trapte af met een pleidooi waarin zorgelijke ontwikkelingen werden aangekaart, zoals de biodiversiteit, hoosbuien, droogtes, verzuring en zeespiegelstijging. Ze waarschuwde hierbij voor een gebrek aan urgentie. Marjan benadrukte dat de techniek om verandering te bewerkstelligen aanwezig is, maar dat de houding veranderd moet worden! Waterschappen kunnen volgens haar ook veel meer gebruik maken van duurzame energie: ‘’Er zijn heel veel plekken op het wateroppervlak waar je drijvende panelen kan plaatsen die meedraaien met de zon. Ook alle pompen die jullie gebruiken moeten duurzaam worden’’. Na Marjan Minnesma betrad Jan Terlouw het podium. Hij haalde een wat optimistischere toon aan en richtte zich meer op het politieke aspect van deze problemen. Jan gelooft dat mensen klimaatverandering willen adresseren, maar vreest een gebrek aan bewustzijn: “de mensen weten het niet”. Hij benadrukte dat de politiek hier het voortouw in moet nemen. Daarbij moeten we ook de ‘ongeborenen’ meenemen als partij. Jan Terlouw vertelt hoe belangrijk de waterschappen zijn en hoe blij hij was dat Water Natuurlijk 10 jaar geleden werd opgericht: ‘’Want het gaat niet alleen om landbouw of droge voeten houden. Het gaat erom dat de natuur in het waterschap meepraat’’.

Het tweede deel van de middag richtte zich op de toekomst, waarbij een filmpje werd getoond van voorgaande Water Natuurlijk voorzitters die een boodschap meegaven aan de partij voor de komende waterschapsverkiezingen. De boodschap was overweldigend positief met het vertrouwen dat Water Natuurlijk de grootste partij in de waterschappen zal blijven! Hierna werden de zogenaamde ‘Founding Parents’ in het zonnetje gezet. Vertegenwoordigers van Sportvisserij Nederland en de Provinciale Natuurfederaties ontvingen allen een IJsvogel-speld als dank voor de jaren van steun. Helaas was Natuurmonumenten niet vertegenwoordigd, maar ook zij zijn onze gewaardeerde ‘Founding Parent’. Hierna kwam Tjeerd de Groot aan het woord, kamerlid namens D66. Hij houdt zich bezig met water- en klimaatadaptatie en steunt zonder twijfel Water Natuurlijk. Vervolgens werden één voor één de nieuwe landelijke ambassadeurs van Water Natuurlijk naar voren geroepen: Merijn Tinga (de Plastic Soup surfer), Maurice Beijk (deskundige duurzaam bouwen en rentmeester 2050) en Erick Wuestmann (specialist circulaire economie). Natuurlijk blijven Jan Terlouw en Marjan Minnesma ook onze landelijke ambassadeurs

Nadat er aandacht was besteed aan het verleden en de toekomst van Water Natuurlijk, werd er  stilgestaan bij het heden tijdens een avondborrel en buffet, waarbij alle aanwezigen trots konden zijn op wat is bereikt in de afgelopen tien jaar. De muziek en het gelach klonken tot in de late uurtjes in de Kompaszaal, waarna alle aanwezigen met een voldaan gevoel huiswaarts keerden.

Uitnodiging viering 10 jaar Water Natuurlijk

12 oktober 2018

Persbericht waterschapspartij Water Natuurlijk

23 september 2018

Water Natuurlijk, de groenste waterschapspartij van Nederland, heeft afgelopen zaterdag 22 september op de Algemene Ledenvergadering Bart Jan Krouwel unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter. Daarmee is in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van maart 2019 een waardige opvolger gevonden voor groene waterschapper John Steegh die het voorzitterschap de laatste vijf jaar succesvol vervulde. Bart Jan Krouwel heeft een enorme staat van dienst als voorvechter van een duurzame wereld.

Zo was Krouwel mede-oprichter en eerste directeur van Triodos, een van de duurzaamste banken ter wereld, en later directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de Rabobank. Ook was hij voorzitter van EPE (European Partners for the Environment), bestuurslid van de ECNC (European Centre for Nature Conservation) en lid van de Raad van Advies van Wageningen Universiteit en Alterra. Krouwel was onder meer ook voorzitter van de kerngroep van de Taskforce Voedselvertrouwen die na de paardenvleesaffaire werd ingesteld, en van de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE) na de Fipronil-affaire. Na zijn arbeidzame leven vervult Krouwel nog enkele bestuursfuncties maar is hij als zoon van een fruitteler vooral ook graag als hobbyboer actief tussen de dieren, groente en fruit op zijn eigen 3 hectare grond in Didam.

Op de ledenvergadering is ook Peter Snoeren unaniem tot bestuurslid gekozen. Snoeren was wethouder voor D66 en GroenLinks tegelijk in zijn woonplaats Nieuwegein. Snoeren is van huis uit verkeerskundige en werkte behalve in Nederland aan duurzaamheid en verkeersveiligheid in westelijk Afrika.

In april van dit jaar waren al twee nieuwe bestuursleden gekozen, eveneens unaniem: Dave van Balkom uit Schagen, net klaar met een studie land- en watermanagement en actief betrokken bij de sportvisserij, en Veerle Slegers uit Tilburg, voormalig provinciaal en lokaal parlementariër en nu adviseur landbouw en onderwijs bij de provincie Brabant. Zij schoven aan bij zittende bestuursleden Robert Linnekamp, adviseur maatschappelijke vraagstukken en voormalig wethouder voor GroenLinks in Zaanstad, en Bart Vink, voormalig D66-raadslid in Amsterdam, werkzaam op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hbo-docent ruimtelijke ordening.

Met Bart Jan Krouwel als nieuw boegbeeld en een vernieuwd bestuur denkt Water Natuurlijk grote kans te maken om nog sterker en groter uit de aanstaande waterschapsverkiezingen te komen. Doel is om in de besturen van de waterschappen op te komen voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water, en om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie nog beter te kunnen beschermen.