Landelijk bestuur

Landelijk bestuur

Het landelijk bestuur van Water Natuurlijk is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging/stichting Water Natuurlijk. Het bestuur bereidt het beleid van de vereniging voor, zij beheert de vereniging en de middelen, zij onderhoudt contact op landelijk en Europees niveau met de relevante instanties en zij onderhoudt de contacten met de “founding fathers”.

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Bestuursleden worden in de Algemene Leden Vergadering (ALV) gekozen voor een periode van drie jaar. De volgende leden nemen plaats in het landelijke bestuur:

Peter Snoeren
Voorzitter

Geboren en getogen in Breda, na omzwervingen via ’s-Hertogenbosch en Zoetermeer uiteindelijk in Nieuwegein terecht gekomen. Heb Verkeerskunde gestudeerd in Tilburg en Staats- en bestuursrecht in Utrecht. Ben getrouwd en samen hebben we drie kinderen, die inmiddels een zelfstandig leven hebben opgebouwd. Hou van theater en theaterfestivals, die frequent met vrouw en soms de kinderen bezocht worden. Badminton graag en probeer daarnaast iets aan de conditie te doen.

Ben in mijn periode in Breda vooral bestuurlijk actief geweest in het jeugd- en jongerenwerk. In Nieuwegein eerst besturlijk betrokken bij de kinderopvang en daarna zes jaar voorzitter geweest van de bestuurscommissie openbaar basisonderwijs. Vanaf het eind van de vorige eeuw actief in de politiek voor D66: afdelingsbestuur, commissielid, raadslid, regiobestuur en in de periode 2014-2018 wethouder namens D66 en GroenLinks. Portefeuilles: Duurzaamheid Ruimte (RO en stadsbeheer), Mobiliteit, Jeugd en Onderwijs, Internationale samenwerking.

Motivatie

Motivatie om nu het landelijk bestuur te versterken is de noodzaak dat er in 2019 waterschapverkiezingen zijn waar Water Natuurlijk moet scoren om te zorgen voor een goede waterkwaliteit en waterkwantiteit. Samen met de andere bestuursleden kunnen we er voor zorgen dat in alle regio’s de voorbereidingen op die verkiezingen zo soepel als mogelijk verlopen. Daarbij is de steun van de ‘founding fathers’ van Water Natuurlijk onontbeerlijk.

Voldoende water en ook nog van een goede kwaliteit vinden we vanzelfsprekend. Juist de waterschappen, alhoewel bij het grote publiek vaak niet erg bekend, vormen hierin de spil. Klimaatveranderingen maken dat de uitdaging om hiervoor zorg te dragen steeds groter wordt. Het gaat dan niet alleen om weinig water in perioden van droogte zoals in de zomer van 2018, maar ook om de opvang van forse regenbuien. Ook afgeleide problematieken zoals bodemdaling en verzilting horen bij die uitdagingen waar de waterschappen voor aan de lat staan. En dit alles onder druk van zorg voor de natuur, de biodiversiteit en het toenemende ruimtegebruik door inwoners.

Met al deze uitdagingen moeten we gezamenlijk aan de slag. Vanuit het landelijk bestuur wil ik daarbij mijn bijdrage leveren.

Wybren Bakker
Vice-voorzitter

Van huis uit ben ik boerenzoon. Als kinderen werden we gestimuleerd om ook iets voor anderen te doen. Mijn hart lag direct al bij het ‘meedoen’ en invloed uitoefenen om het voor anderen beter te maken. Zelfstandig ondernemer. Inzetbaar als coach en adviseur. Opdrachten in maatschappelijke dienstverlening: welzijn, sport, wonen en zorg. Kundig in governance en strategische positionering van een organisatie. Bijzondere passie voor het openbaar bestuur. Ruime kennis en ervaring in publiek - private samenwerkingsvormen. Ik draag de verenigingsvorm / coöperatiemodel een warm hart toe. Ruime ervaringen als manager, directeur, bestuurder en toezichthouder in diverse gremia en regio's. Politiek werkzaam vanuit het sociaal liberale gedachtegoed.

WebsiteTwitterLinkedIn
Laura Punt
Secretaris

Geboren in Amsterdam, maar al 24 jaar woonachtig in Assen. Al jarenlang actief voor GroenLinks in Drenthe, waaronder fractiemedewerker Drenthe en raadslid Assen. Ook mede-bestuurder Stichting Princessendag en Stichting Educatie achter buitenlandse tralies.

LinkedInTwitter
Henk de Graaf
Penningmeester

Ik ben Henk de Graaf, 49 jaar, en woonachtig in Eindhoven. Van huis uit scheikundige en milieukundige, maar direct na mij  studie als fondsenwerver actief geworden bij goede doelen organisaties, de laatste 14 jaar met mijn eigen bedrijf. Mijn gehele leven geboeid door de natuur. Gezien het belang van de waterschappen voor natuur en milieu ben ik lid geworden van Water Natuurlijk en in het Landelijk Bestuur terecht gekomen. Daar hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan het behouden en verbeteren van al wat mooi is in Nederland.

Hoofdfunctie: directeur Centrum Nalatenschappen.

penningmeester email

Landelijk bestuur +

Het zogeheten landelijk bestuur + (LB+) bestaat uit de landelijke bestuursleden en alle regiovoorzitters. Dit is het verenigingsbestuur van Water Natuurlijk. Het beleid en werkzaamheden van het landelijk bestuur worden in eerste instantie gecontroleerd door alle regiovoorzitters.