Landelijk bestuur

Landelijk bestuur

Het landelijk bestuur van Water Natuurlijk is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging/stichting Water Natuurlijk. Het bestuur bereidt het beleid van de vereniging voor, zij beheert de vereniging en de middelen, zij onderhoudt contact op landelijk en Europees niveau met de relevante instanties en zij onderhoudt de contacten met de “founding fathers”.

Het bestuur bestaat uit zes leden. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Bestuursleden worden in de Algemene Leden Vergadering gekozen voor een periode van vier jaar. De volgende leden nemen plaats in het landelijke bestuur:

Bart Jan Krouwel
Voorzitter en Persvoorlichter
Veerle Slegers
Secretaris

Ik ben Veerle Slegers, geboren in Eindhoven en opgegroeid in Tilburg waar ik na omzwervingen in de Randstad en het buitenland weer woon.

Tijdens mijn MA Latin American Studies in Leiden werd ik actief als docent en beëdigd vertaler en werkte ik voor Amnesty International. Daarna riep het beroepsonderwijs als docent Engels en burgerschap aan ROC Tilburg. Toen mijn twee kinderen klein waren, werd het tijd om politiek actief te worden en zo bij te dragen aan het beter maken van ook de nabije wereld. Ik was zes jaar raadslid in Tilburg waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter, in oppositie en coalitie. Daarna werd ik vicefractievoorzitter en woordvoerder landbouw -met raakvlakken met ruimte, water en ecologie- in Provinciale Staten van Brabant, ook in oppositie en coalitie, en werkte ik als scholer/trainer voor mijn landelijke partij. Inmiddels ben ik alweer een hele poos onafhankelijk en werkzaam als adviseur onderwijs en maatschappij, onder meer voor de provincie Brabant voor FoodUp Brabant en de Landbouw Innovatie Campus. Daarnaast ben ik bestuurslid van het Natuurmuseum Brabant in Tilburg, bestuursvoorzitter van kringloopwarenhuis en Centrum voor Europese samenwerking Portagora in Tilburg en lid van de Raad van Toezicht van kennisinstituut in het sociale en culturele domein Het Pon.

Motivatie

Voldoende schoon, veilig en voor iedereen toegankelijk water is niet vanzelfsprekend en alleen mogelijk als ook natuur en leefomgeving gezond zijn. We zien overal hoe teveel nadruk op private industriële en economische belangen de kwaliteit van water, natuur en leefomgeving ernstig aantast. Water, natuur en leefomgeving zijn van levensbelang voor iedereen en dus is het nodig dat er een partij is die opkomt voor dat collectieve belang. Ik heb gezien dat Water Natuurlijk onvermoeibaar werkt aan kwaliteit van water en natuur ten bate van mens en dier en leefomgeving, in de besturen van de waterschappen en daarbuiten. En dat doet Water Natuurlijk vrij en onafhankelijk. Ik wil daar graag met mijn politieke, maatschappelijke en bestuurlijke ervaring een actieve bijdrage aan leveren.

Robert Linnekamp
Penningmeester
Ik ben Robert Linnekamp, 61 jaar, geboren en gebleven in de Zaanstreek. Ik heb qua professie een financiële achtergrond en een brede maatschappelijk belangstelling. In het verleden was ik actief bij de Fietsersbond ENFB, zowel lokaal als landelijk en bij GroenLinks in Zaanstad waar ik 4 jaar raadslid en 12 jaar wethouder was in 3 heel verschillende College van B&W.
 
Mijn interesse betreft ruimtelijke ordening, infrastructuur, waterstaat en mobiliteit,duurzaamheid, natuur en landschap. Gecombineerd betekent dit dat ik graag lopend of per fiets het landschap doorkruis en de natuur - in het bijzonder- vogels en vlinders bekijk. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in geschiedenis en daarbij speelt water ook altijd een grote rol. Water maakt ook dat andere infrastructuur in Nederland vaak duur is. 
 
Kortom, mijn interesses haken vaak in elkaar en water is daarbij een verbindende schakel. Dat probeerde ik als wethouder ook altijd te zijn wat daar goed lukte. Of dat bij Water Natuurlijk goed lukt, vraag ik me wel eens af. In ieder geval probeer ik als penningmeester financiële ruimte te vinden voor initiatieven want ik heb liever dat er goede bestedingen zijn dan ongebruikt kapitaal.
Bart Vink
Algemeen Bestuurslid Campagne

Mijn naam is Bart Vink. Ik ben van huis uit geograaf en planoloog, maar zet me ook al jaren op diverse andere terreinen in: verkeer, vervoer, stedenbouw, milieu, duurzaamheid, economie en water. Als raadslid hield ik me van 2014 tot 2018 - naast ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit - bezig met leegstandsbeleid, culturele broedplaatsen en de deelnemingen van de gemeente Amsterdam en was ik voorzitter van de raadscommissie bouwen, wonen en wijkaanpak. In de regio leidde ik een commissie gericht op versterking van het democratische gehalte en de legitimiteit. Als bestuurslid van de D66-themaafdeling ruimte en mobiliteit agendeer ik diverse onderwerpen die politieke aandacht behoeven: het opgestelde ‘waterpamflet’ is daarvan een voorbeeld.

Na mijn studie in Utrecht koos ik er samen met mijn vriendin Anja voor om in Amsterdam te gaan wonen en gebruik te maken van de mogelijkheden die stad en metropoolregio te bieden hebben. Reizen en nieuwe bestemmingen ontdekken, zit in mijn bloed. Dat doen wij ook graag samen en met onze twee dochters, Yael (20) en Rachelle (14).

Als middle-manager bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trok ik verschillende projecten en programma’s. Momenteel zorg ik vanuit IenW onder meer voor de water-,

bereikbaarheids-, milieu- en duurzaamheidsinput in de nationale omgevingsvisie. Daarnaast geef ik ruimtelijke ordening aan hbo-verkeerskundestudenten van de NOVI Verkeersacademie in Utrecht.

Motivatie

Ik hou ervan om - zowel voor als achter de schermen - na te denken over keuzes voor de toekomst, maar ook datgene te doen wat vandaag nodig is. Het geeft mij energie om de mensen om mij heen te stimuleren om mee te doen, actief bij te dragen én niet bang te zijn om (met mij) nieuwe wegen te verkennen en die vervolgens ook daadwerkelijk in te slaan. Die nieuwe wegen zijn hard nodig om de kwaliteit van water, natuur en landschap te verbeteren en Nederland aantrekkelijk en duurzaam te maken. Vanzelfsprekend is het daarbij wel belangrijk om politiek-bestuurlijke sensitiviteit, professionaliteit en een zeker ‘gogme’ te verbinden aan concrete resultaten waar iedereen van kan meeprofiteren. Het is daarbij belangrijk zichtbaar te maken wat we doen, zodat de inzet van waterschappen dichter bij komt voor alle bewoners van ons land. Daarvoor zet ik me bij Water Natuurlijk graag in.

Dave van Balkum
Algemeen Bestuurslid

Geboren in 1994 te Alkmaar. Mijn jeugd heb ik door gebracht in de kop van Noord-Holland. Altijd al ben ik geobsedeerd geweest door water en specifiek het onderwaterleven. Na mijn zwemdiploma’s te hebben behaald mocht ik dan eindelijk zelf op pad. Eerst met een schepnet en later met een hengel om het onderwaterleven te kunnen bekijken. Na de middelbare school te hebben afgerond ging ik naar de MBO opleiding Sportvisserij/watermanagement en werkte ik daarnaast meer dan 10 jaar in een hengelsportzaak. Hierna was het tijd om mijn horizon te verbreden en ben ik Land- en watermanagement gaan studeren aan hogeschool Van Hall Larenstein. Tijdens mijn internationale stages werden de snoeken en voorns van weleer tonijnen en marlijnen. Met de wat technischere opleidingen als basis kwam ik wat verder van de sportvisserij te staan en uiteindelijk studeerde ik af op het onderwerp stedelijk water. Met het onderzoeken van het traject rondom de klimaatstresstest. In mijn vrije tijd zwem, vaar of vis ik graag. Hiervoor is schoon water met een rijk onderwaterleven voor mij van belang. Om hier een bijdrage te kunnen leveren heb ik zitting genomen in het landelijk bestuur van Water Natuurlijk.

Peter Snoeren
Algemeen Bestuurslid Verkiezingsprogramma

Geboren en getogen in Breda, na omzwervingen via ’s-Hertogenbosch en Zoetermeer uiteindelijk in Nieuwegein terecht gekomen. Heb Verkeerskunde gestudeerd in Tilburg en Staats- en bestuursrecht in Utrecht. Ben getrouwd en samen hebben we drie kinderen, die inmiddels een zelfstandig leven hebben opgebouwd. Hou van theater en theaterfestivals, die frequent met vrouw en soms de kinderen bezocht worden. Badminton graag en probeer daarnaast iets aan de conditie te doen.

Ben in mijn periode in Breda vooral bestuurlijk actief geweest in het jeugd- en jongerenwerk. In Nieuwegein eerst besturlijk betrokken bij de kinderopvang en daarna zes jaar voorzitter geweest van de bestuurscommissie openbaar basisonderwijs. Vanaf het eind van de vorige eeuw actief in de politiek voor D66: afdelingsbestuur, commissielid, raadslid, regiobestuur en in de periode 2014-2018 wethouder namens D66 en GroenLinks. Portefeuilles: Duurzaamheid Ruimte (RO en stadsbeheer), Mobiliteit, Jeugd en Onderwijs, Internationale samenwerking.

Motivatie

Motivatie om nu het landelijk bestuur te versterken is de noodzaak dat er in 2019 waterschapverkiezingen zijn waar Water Natuurlijk moet scoren om te zorgen voor een goede waterkwaliteit en waterkwantiteit. Samen met de andere bestuursleden kunnen we er voor zorgen dat in alle regio’s de voorbereidingen op die verkiezingen zo soepel als mogelijk verlopen. Daarbij is de steun van de ‘founding fathers’ van Water Natuurlijk onontbeerlijk.

Voldoende water en ook nog van een goede kwaliteit vinden we vanzelfsprekend. Juist de waterschappen, alhoewel bij het grote publiek vaak niet erg bekend, vormen hierin de spil. Klimaatveranderingen maken dat de uitdaging om hiervoor zorg te dragen steeds groter wordt. Het gaat dan niet alleen om weinig water in perioden van droogte zoals in de zomer van 2018, maar ook om de opvang van forse regenbuien. Ook afgeleide problematieken zoals bodemdaling en verzilting horen bij die uitdagingen waar de waterschappen voor aan de lat staan. En dit alles onder druk van zorg voor de natuur, de biodiversiteit en het toenemende ruimtegebruik door inwoners.

Met al deze uitdagingen moeten we gezamenlijk aan de slag. Vanuit het landelijk bestuur wil ik daarbij mijn bijdrage leveren.

Landelijk bestuur +

Het zogeheten landelijk bestuur + (LB+) bestaat uit de landelijke bestuursleden en alle regiovoorzitters. Dit is het verenigingsbestuur van Water Natuurlijk. Het beleid en werkzaamheden van het landelijk bestuur worden in eerste instantie gecontroleerd door alle regiovoorzitters.