Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit tenminste vijf vertegenwoordigers van de belangrijkste ondersteunende organisaties, die worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de stichting. De Raad van Advies heeft uitsluitend een adviserende functie.

De huidige Raad van Advies bestaat uit:

  • (…)