Statuten, reglementen, jaarrekening en beleidsplan

Statuten, reglementen, jaarrekening en beleidsplan

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging Water Natuurlijk zijn vastgesteld door de leden op de algemene leden vergadering.

Download de Statuten Vereniging Water Natuurlijk (pdf)

Download de Statuten Stichting Water Natuurlijk (pdf)

Download het Huishoudelijk Reglement (pdf)

Download Jaarverslag 2019 Water Natuurlijk (pdf)

Download jaarrekening 2019 Vereniging Water Natuurlijk

Download jaarrekening 2019 Stichting Water Natuurlijk

Download het jaarverslag 2018 Water Natuurlijk (pdf)

Download jaarrekening 2018 Stichting Water Natuurlijk

Download jaarrekening 2018 Vereniging Water Natuurlijk

Download concept jaarrekening 2017 Stichting Water Natuurlijk (pdf)

Download concept jaarrekening 2017 Vereniging Water Natuurlijk(pdf)

Zoals laatst gewijzigd door de algemene leden vergadering op 13 april 2019

Beleidsplan Water Natuurlijk 2020-2025

Werkplan 2021-2022