Statuten, reglementen, jaarrekening en beleidsplan

Statuten, reglementen, jaarrekening en beleidsplan

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging Water Natuurlijk zijn vastgesteld door de leden op de algemene leden vergadering.

Download de Statuten (pdf)

Download het Huishoudelijk Reglement (pdf)

Download het jaarverslag 2018 Water Natuurlijk

Download concept jaarrekening 2017 Stichting Water Natuurlijk (pdf)

Download concept jaarrekening 2017 Vereniging Water Natuurlijk(pdf)

Zoals laatst gewijzigd door de algemene leden vergadering op 13 april 2019

Beleidsplan Water Natuurlijk 2020-2025