Statuten, reglementen, jaarrekening en beleidsplan

Statuten, reglementen, jaarrekening en beleidsplan

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging Water Natuurlijk zijn vastgesteld door de leden op de algemene leden vergadering.

Download de Statuten Vereniging Water Natuurlijk (pdf)

Download de Statuten Stichting Water Natuurlijk (pdf)

Download het Huishoudelijk Reglement (pdf)

Download jaarrekening 2021 Vereniging Water Natuurlijk

Download jaarrekening 2021 Stichting Water Natuurlijk

Download jaarrekening 2020 Vereniging Water Natuurlijk

Download jaarrekening 2020 Stichting Water Natuurlijk

Download Jaarverslag 2019 Water Natuurlijk (pdf)

Download jaarrekening 2019 Vereniging Water Natuurlijk

Download jaarrekening 2019 Stichting Water Natuurlijk

Download het jaarverslag 2018 Water Natuurlijk (pdf)

 

Zoals laatst gewijzigd door de algemene leden vergadering op 13 april 2019

Beleidsplan Water Natuurlijk 2020-2025

Werkplan 2021-2022

ANBI:

ANBI verklaring Vereniging Water Natuurlijk 2021

ANBI verklaring Stichting Water Natuurlijk 2021