Statuten, reglementen en jaarrekening

Statuten, reglementen en jaarrekening

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging Water Natuurlijk zijn vastgesteld door de leden op de algemene leden vergadering.

Download de Statuten (pdf)

Download het Huishoudelijk Reglement (pdf)

Download jaarrekening Stichting Water Natuurlijk (pdf)

Download jaarrekening Vereniging Water Natuurlijk(pdf)

Zoals laatst gewijzigd door de algemene leden vergadering op 21 april 2018