Landelijk verkiezingsprogramma

Klik hier voor het Landelijk programma Water Natuurlijk

Het landelijk programma van Water Natuurlijk wordt opgesteld door de leden van Water Natuurlijk. Het biedt algemene uitgangspunten die duidelijk maken Water Natuurlijk voor staat. Op basis hiervan maken onze lokale fracties een lokaal programma met speerpunten.

Het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk voor de verkiezingen van 2019 is hier te vinden.

De voorlopige korte versie van het verkiezingsprogramma is hier te vinden.

Het lokale verkiezingsprogramma kun je vinden op de fractiepagina van het desbetreffende waterschap.