Fractie Hunze en Aa’s

De onderstaande bestuursleden van Hunze en Aa’s vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Inge Eshuis
Lid Dagelijks Bestuur
Portefeuille: Beleid, projecten en laboratorium (BPL) voor gebied Noord. Hierin onder meer: veiligheid, watersystemen, Wadden (Eems en Dollard), stedelijk waterbeheer, waterketen, dierenwelzijn, duurzaamheid, energie, klimaat, veenoxidatie, KRW, deltaprogramma zoetwater, deltaprogramma ruimtelijke adaptatie, Beheerprogramma 2022-2027, coördinerend portefeuillehouder innovatie.
Joke Leenders
Lid Algemeen Bestuur

Voorzitter commissie veilig, voldoende en schoon water (VVSW)

Voorzitter fractie van Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa's

Marieke Creemer
Lid Algemeen Bestuur
Commissie beleid, projecten en laboratorium (BPL).
Menno Visser
Lid Algemeen Bestuur
Commissie financiën en algemene bestuurszaken (FAZ).
Lidy Kuiper
Lid Algemeen Bestuur

Commissielid veilig, voldoende en schoon water (VVSW).

Waterschap Hunze en Aa’s valt onder de regio Noordoost.

Voorzitter van het regiobestuur is Tineke van der Schoor, secretaris en contactpersoon is Laura Punt.

mail: laura.punt@gmail.com