Kandidaten verkiezingen Hunze en Aa’s 2019-2023

 

Joke Leenders, lijsttrekker
Veelerveen – Sinds kort woon ik in het mooie Westerwolde. Ik heb me als wethouder in Zeist en in het bestuur van het waterschap HDSR ingezet voor het waterbelang. Binnen Hunze en Aa’s wil ik dit graag voortzetten. Naast de kernthema’s natuur, gezond en schoon water, vind ik klimaatadaptatie, recreatie en behoud van erfgoed belangrijk. Duurzaam waterbeheer als basisprincipe en geen afwenteling op mensen elders of op toekomstige generaties
Inge Eshuis (2)
Assen – Als bestuurslid in waterschap Hunze en Aa’s heb ik gerealiseerd dat geld voor uitvoering van de duurzaamheid-energienota beschikbaar kwam, een actiever beleid voor burgerparticipatie is ingezet en veenoxidatie (CO2!) is aangepakt. Samenwerken in de klimaatadaptatie met inwoners, boeren en natuurorganisaties is noodzakelijk. Schoon, veilig, mooie ecologische watersystemen met hoogwaardige natuurvriendelijke oevers dragen bij aan positieve beleving van het water
Marieke Creemer (3)
Meerstad  – Ik ben landschapsecoloog en woon in waterrijk Meerstad. Graag zet ik mij in voor een natuurlijker waterbeheer en natuurlijkere inrichting van onze rivieren/beken en andere watergangen, voor de klimaatbestendigheid van ons landelijke en stedelijke gebied, en voor een aantrekkelijke leefomgeving. Ik ga voor schoon en recreatief aantrekkelijk water, voor trekkende (vis)soorten, agrarisch natuur- en waterbeheer en goede samenwerking met andere partijen en bewoners
Matthieu Paapst (4)
Siddeburen – Ik sta voor meer openheid, innovatie en burgerparticipatie in het waterschap. De droge zomer heeft laten zien hoe belangrijk de taken van het waterschap zijn, en dat keuzes moeten worden gemaakt tussen natuur, landbouw en recreatie. Het waterschap moet bestuurlijk transparant zijn. Ik vind het belangrijk dat jongeren actief kunnen zijn op het water en in de natuur. Hierdoor bevorderen we de bewustwording over goed waterbeheer.
Menno Visser (5)
Haren – Ik ben beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid bij de gemeente Oldambt wen werkte bij een ingenieursbureau. Voor Zuiveringschap West-Overijssel èn het Meerschap Paterswolde was ik algemeen bestuurslid. Die ervaringen en mijn betrokkenheid bij natuur en milieu wil ik inzetten bij Water Natuurlijk. Belangrijke aandachtspunten zijn voor mij: eerlijke kostentoedeling, voldoende en gezond water, natuurvriendelijke oevers, schoon water voor plant en dier, veiligheid en duurzame energie
Lidy Kuiper (6)
Drouwen –Ik zet mij in voor groene organisaties zoals IVN. Ik vertel graag over de schoonheid van de natuur. Water Natuurlijk is dus voor mij een logische keuze. Veiligheid is voor een waterschap de belangrijkste doelstelling, maar dit is niet los te zien van klimaatverandering en leefomgeving. Het roer moet om! Schoon oppervlaktewater, ecologische watersystemen en natuurbehoud zullen dan ook mijn speerpunten zijn

Kandidaten 7 – 14
7 Geerte van den Wildenberg
8 Rianne ten Veen
9 Trevor Mooijman
10 Barbara Snabilié
11 Derk Nieuwenhuis
12 Tom Rustebiel
13 Ate Flapper
14 Harm Assies