Kandidaten verkiezingen Hunze en Aa’s 2019-2023

 

1 Joke Leenders, lijsttrekker
Veelerveen – Sinds kort woon ik in het mooie Westerwolde. Daarvoor heb ik me als wethouder in Zeist en in het bestuur van het waterschap HDSR ingezet voor het waterbelang. Graag wil ik dit binnen Hunze en Aa’s voortzetten. Naast de kernthema’s natuur, gezond en schoon water, vind ik klimaatadaptatie, recreatie en behoud van erfgoed belangrijk. Duurzaam waterbeheer als basisprincipe. Dus geen afwenteling op mensen elders of op toekomstige generaties
2 Inge Eshuis
Assen – Als bestuurslid in het waterschap heb ik gerealiseerd dat geld voor uitvoering van voor duurzaamheid en energiebesparing beschikbaar kwam. En dat er een actiever beleid voor burgerparticipatie is ingezet. Tevens is veenoxidatie (CO2!) aangepakt. Dat kan niet zonder samenwerking in de klimaatadaptatie. Hierin spelen inwoners, boeren en natuurorganisaties een belangrijke rol. Het gaat om schone, veilige en gezonde ecologische watersystemen. Die dragen bij aan positieve beleving van het water. Dan heb je het ook over natuurvriendelijke oevers .
3 Marieke Creemer
Meerstad  – Ik ben landschapsecoloog en woon in waterrijk Meerstad. Graag zet ik mij in voor een natuurlijker waterbeheer en natuurlijkere inrichting van onze rivieren/beken en andere watergangen. Tevens wil ik me inzetten voor de klimaatbestendigheid van ons landelijke en stedelijke gebied.  Ik ga voor schoon en recreatief aantrekkelijk water. Trekkende (vis)soorten, agrarisch natuur- en waterbeheer zijn daarvoor belangrijk. Ik wil werken aan een goede samenwerking met andere partijen en bewoners. Het doel moet zijn een aantrekkelijke leefomgeving te realiseren.
4 Matthieu Paapst
Siddeburen – Ik sta voor meer openheid, innovatie en burgerparticipatie in het waterschap. Dat het waterschap belangrijk is heeft de droge zomer laten zien. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt tussen natuur, landbouw en recreatie. Daarbij hoort een bestuurlijk transparant waterschap bij. Ik vind het belangrijk dat jongeren actief kunnen zijn op het water en in de natuur. Hierdoor bevorderen we de bewustwording over goed waterbeheer.
5 Menno Visser
Haren – Ik ben beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid bij de gemeente Oldambt. Voorheen werkte ik bij een ingenieursbureau. Voor Zuiveringschap West-Overijssel èn het Meerschap Paterswolde was ik algemeen bestuurslid. Met die ervaringen en mijn betrokkenheid bij natuur en milieu wil ik me inzetten bij Water Natuurlijk. Belangrijke aandachtspunten zijn voor mij: eerlijke kostentoedeling, voldoende en gezond water, natuurvriendelijke oevers, schoon water voor plant en dier, veiligheid en duurzame energie.
6 Lidy Kuiper
Drouwen –Ik zet mij in voor groene organisaties zoals IVN. Want ik vertel graag over de schoonheid van de natuur. Daarom is Water Natuurlijk voor mij een logische keuze. Weliswaar is veiligheid voor een waterschap de belangrijkste doelstelling. Maar dit is niet los te zien van klimaatverandering en leefomgeving. Daarom moet het roer om! Schoon oppervlaktewater, ecologische watersystemen en natuurbehoud zullen dan ook mijn speerpunten zijn.

Kandidaten 7 – 14
7 Geerte van den Wildenberg
8 Rianne ten Veen
9 Trevor Mooijman
10 Barbara Snabilié
11 Derk Nieuwenhuis
12 Ate Flapper
13 Harm Assies