Werk jij mee aan natuurlijk waterbeheer?

25 juni 2018
Water Natuurlijk werkt in de noordelijke waterschappen al bijna 10 jaar aan een goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem. Water waar veel en gezond leven in zit, beekjes die weer op natuurlijke wijze mogen kronkelen, waterpeilen die met de hoeveelheid neerslag mee mogen bewegen; daar gaat het ons om. Zo maken we een toekomstbestendig watersysteem … Continue reading "Werk jij mee aan natuurlijk waterbeheer?"

Water Natuurlijk werkt in de noordelijke waterschappen al bijna 10 jaar aan een goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem. Water waar veel en gezond leven in zit, beekjes die weer op natuurlijke wijze mogen kronkelen, waterpeilen die met de hoeveelheid neerslag mee mogen bewegen; daar gaat het ons om. Zo maken we een toekomstbestendig watersysteem dat in staat is de steeds grotere hoeveelheden neerslag op te vangen. Tegelijkertijd bloeit de natuur in en om dit water op. Natuur die we graag willen behouden en waar veel mensen van kunnen genieten.

Ook in de stad kan wateropvang bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving

Water Natuurlijk is de grootste partij in de besturen van de noordelijke waterschappen. Dat geeft ons veel mogelijkheden om mee te denken en beslissen over de maatregelen die de waterschappen nemen om de waterkwaliteit en het watersysteem te verbeteren. We rekenen erop dat Water Natuurlijk ook bij de komende verkiezingen, in maart 2019, weer als grootste partij uit de bus gaat komen.

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor die verkiezingen en zoeken nu vooral enthousiaste mensen die voor Water Natuurlijk in de besturen van de waterschappen plaats willen gaan nemen. Dus ben jij ook zo’n groen persoon met een hart voor blauw? Loop jij ook warm voor de verrijking die natuurlijke watersystemen, zoals De Onlanden en de Hunze, vormen voor natuur en landschap in noord-Nederland? Vind jij een goede waterkwaliteit ook belangrijk voor mens en natuur? Kijk je ook liever naar een levendig moerasgebied dan naar metershoge dijken?

Je kunt meehelpen onze standpunten vorm te geven in het waterschapsbestuur van Noorderzijlvest of van Hunze en Aa’s. Meld je nu aan als kandidaat bestuurslid. Het aanmeldingsformulier en het kandidatenprofiel vind je op de website van Water Natuurlijk en op de facebookpagina’s van WNnoorderzijlvest en WNhunzeenaas. Voor meer informatie en vragen kun je altijd terecht bij de huidige bestuurders van Water Natuurlijk in jouw waterschap.

Doen hoor, voor een natuurlijke toekomst van ons water!

Grootste partij buitenspel in Hunze en Aa’s

17 november 2016
De feiten Water Natuurlijk uit het DB Tijdens een besloten vergadering op 5 oktober komt er een motie van wantrouwen tegen ons dagelijks bestuurslid Wiebe van der Ploeg. Deze is ingediend door de VVD en uiteindelijk gesteund door alle leden, behalve de leden van Water Natuurlijk en geborgd Natuur. Deze motie is volgens ons ruim … Continue reading "Grootste partij buitenspel in Hunze en Aa’s"

De feiten

Water Natuurlijk uit het DB

Tijdens een besloten vergadering op 5 oktober komt er een motie van wantrouwen tegen ons dagelijks bestuurslid Wiebe van der Ploeg. Deze is ingediend door de VVD en uiteindelijk gesteund door alle leden, behalve de leden van Water Natuurlijk en geborgd Natuur. Deze motie is volgens ons ruim van te voren gemaakt en was bij ons onbekend. Ook was er met onze fractievoorzitter van te voren niet gesproken over het slecht functioneren van ons dagelijks bestuurslid.

Daarnaast werd medegedeeld, dat het niet ging om Water Natuurlijk, maar over het functioneren van Wiebe van de Ploeg.

Schending geheimhouding

Na de vergadering ontdekken wij dat het verslag al geplaatst is al op intranet (interne website waterschap), ondanks de opgelegde geheimhouding. De volgende dag geven de VVD en het CDA publiekelijk commentaar op de reden van ontslag, zoals verschil in “bestuursstijl”. De volgende overtreding van de geheimhouding.

Regels Waterschapswet niet correct toegepast

Wiebe van de Ploeg treedt in overleg met het landelijk bestuur. Het blijkt tegen alle regels van openbaar bestuur te zijn om een bestuurder in een besloten vergadering af te zetten. Dit overleg moet altijd in het openbaar. Het landelijk bestuur van Water Natuurlijk schrijft een open brief en meldt dat het genomen besluit niet wettelijk tot stand is gekomen en dus ongeldig. Tevens spreekt zij de dijkgraaf aan op zijn rol als procedurebewaker en procesbegeleider. Tenslotte geeft het bestuur in de brief aan dat het waterschap een gesloten cultuur kent. Daar moet verandering in komen.

Advies fractie

De fractie adviseert van der Ploeg om zich terug te trekken uit het bestuur vanwege onvoldoende vertrouwen. Na de laatste AB vergadering van 9 november neemt hij ontslag als algemeen bestuurslid.

Uitgesproken vertrouwen door Water Natuurlijk in dijkgraaf en algemeen bestuur

Tijdens de laatste vergadering is nogmaals benadrukt dat het niet om de fractie ging en is de geheimhouding opgeheven. De fractievoorzitter heeft nogmaals zijn vertrouwen uitgesproken in de dijkgraaf en het algemeen bestuur. Tenslotte is in deze vergadering van ons geëist, dat wij afstand moesten nemen van de brief van het algemeen bestuur van Water Natuurlijk. Dat heeft de fractie geweigerd. Het kan niet van de fractie verwacht worden, dat zij afstand van haar eigen bestuur neemt. Het uitgesproken vertrouwen door de fractie had voldoende moeten zijn.

Water Natuurlijk toch uit DB gezet

 Ondanks zorgvuldige communicatie van onze kant en het uitgesproken vertrouwen staan wij alleen.

Oftewel degenen die zich niet aan de geheimhouding hebben gehouden en in onze ogen onzorgvuldig hebben gehandeld geven ons de schuld van het drama en de aantasting van de goede naam van het waterschap. Tenslotte is in de fractie van Water Natuurlijk het vertrouwen opgezegd en zijn wij uit de coalitie gezet met de opmerking, dat men het coalitieakkoord blijft uitvoeren.

Tenslotte

Verreweg de grootste fractie met 4 zetels is uit het dagelijks bestuur gezet. Niet vanwege de inhoud, niet vanwege het functioneren van de huidige fractieleden, ondanks het vertrouwen dat wij hebben uitgesproken in de organisatie, bestuur en dijkgraaf. De reden is enkel en alleen omdat wij formeel geen afstand kunnen nemen van het schrijven van het landelijk bestuur.

 Of was de opmerking gedaan in de eerste vergadering dat het niet om Water Natuurlijk ging toch niet gemeend?

De grootste groene fractie die strijdt voor schoon water en een beter leefmilieu staat buiten spel. Aangezien ons coalitieakkoord leidend blijft, zoals gesteld is door het huidige DB, zullen wij de voorstellen op haar merites beoordelen.

Namens de gehele fractie

Harm Assies

Otter bij Groninger Museum

14 maart 2015
Drentse Aa Niet voor niets “zwemt” hier een otter in het Verbindingskanaal bij het Groninger Museum, want hier stroomt het water uit de Drentse Aa. De Drentse Aa is een Natura2000 gebied en het water valt onder Kader Richtlijn Water (KRW). De otter is bij uitstek een dier dat hoort bij het zoetwatermilieu in Nederland. … Continue reading "Otter bij Groninger Museum"

Drentse Aa

Niet voor niets “zwemt” hier een otter in het Verbindingskanaal bij het Groninger Museum, want hier stroomt het water uit de Drentse Aa. De Drentse Aa is een Natura2000 gebied en het water valt onder Kader Richtlijn Water (KRW). De otter is bij uitstek een dier dat hoort bij het zoetwatermilieu in Nederland. Uit het water van de Drenste Aa wordt drinkwater gemaakt. Vasthouden van water bovenstrooms en (nood)bergingsgebieden zoals Lappenvoort en Oosterland benedenstrooms zorgen er voor dat het Groninger Museum droog blijft bij hevige en langdurige regenval!

Otter bij Groninger Museum-2
Verbindingskanaal bij Groninger Museum. De otter, bestaande uit kunststof flesjes en restjes leer, is gemaakt door kunstenares Maria Koijck.

Natuur en schoon water

Er zijn veel maatregelen nodig voor de terugkeer van de otter. Het instellen van natuurlijke waterpeilen is er één van. Daarmee bevorder je een goede ontwikkeling van de oeverbegroeiing en kunnen de moeras- en oeverplanten het water zuiveren. De hogere waterpeilen, zeker in de winter zorgen voor minder sterfte onder vissen en voor het voortbestaan van vispopulaties en veel andere diergroepen. Ook zal er minder water van vreemde herkomst (IJsselmeer) binnen hoeven worden gelaten waardoor minder vervuiling optreedt en op kosten wordt bespaard. Het vermijden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, waarvan er nu nog te veel in de Drentse Aa terecht komen, vergroot de veiligheid van de inname van het water om er drinkwater van te maken.  De otter krijgt door goed functionerende ecosystemen, weer een kans. Het zijn enkele van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s.

Otter in kanaal Assen

Water Natuurlijk vind schoon water en natuur in en rond watergangen belangrijk. In het gebied van de rivieren en beken van de Ruiten Aa, de Hunze en de Drentse Aa hoort de otter. Gelukkig komt hij weer voor in ons gebied, maar nog niet als levensvatbare populatie. Vandaar dat Water Natuurlijk de otter als symbool … Continue reading "Otter in kanaal Assen"

Water Natuurlijk vind schoon water en natuur in en rond watergangen belangrijk. In het gebied van de rivieren en beken van de Ruiten Aa, de Hunze en de Drentse Aa hoort de otter. Gelukkig komt hij weer voor in ons gebied, maar nog niet als levensvatbare populatie. Vandaar dat Water Natuurlijk de otter als symbool heeft gekozen om te laten zien waar we in waterschap Hunze en Aa’s voor willen staan!

Deze otter is gemaakt door kunstenares Maria Koijck en bestaat uit afval van kunststof flesjes en restjes leer. Het geeft aan dat wij veel hechten aan een goede waterkwaliteit.Otter in kanaal Assen met spandoek (ws)

De Hunze de onze!

13 maart 2015
Vrijdagmiddag 13 maart presenteerde Water Natuurlijk haar visie op de toekomst van het water in de stad Groningen. Aanleiding was wens die het Groninger- en het Drentse Landschap eerder uitten over het tot leven brengen van de rivier de Hunze in de stad. Beide landschappen waren dan ook bij de presentatie aanwezig. Carla Alma, Lijsttrekker … Continue reading "De Hunze de onze!"

Vrijdagmiddag 13 maart presenteerde Water Natuurlijk haar visie op de toekomst van het water in de stad Groningen. Aanleiding was wens die het Groninger- en het Drentse Landschap eerder uitten over het tot leven brengen van de rivier de Hunze in de stad. Beide landschappen waren dan ook bij de presentatie aanwezig.

Carla Alma, Lijsttrekker WN Noorderzijlvest, hield een inleiding op de presentaties. Rob Reintsema van het Groninger Landschap vertelde over de wensen die het landschap heeft voor het levend maken van de Hunze. De film die het Groninger Landschap gemaakt heeft over het herstel van de Hunze werd ook vertoond.

Het visiedocument ‘Leven met water in de stad 2.0’ werd door Lijsttrekker van WN Hunze en Aa’s, Wiebe van der Ploeg, aangeboden aan de wethouders Paul de Rook (GroenLinks) en Mattias Gijsbertsen (D’66). Voor zij het document konden aannemen werden ze echter, net als alle aanwezigen, uitgenodigd mee te zingen met een lied dat de bekende Groningse zangeres en presentator Hanneke Kappen speciaal voor deze gelegenheid gemaakt had. Het refrein van ‘de Hunze de onze’ werd door beide heren dapper meegezongen.

Hanneke Kappen zingt samen met de wethouders het Hunze-lied
Hanneke Kappen zingt samen met de wethouders het Hunze-lied

In de visie van Water Natuurlijk op het stadswater worden de mogelijkheden geschetst om water een prominentere plaats te geven in de stadswijken. het water moet schoner worden en meer doorstromen. Het moet ruimte voor recreatie geven en de ruimte krijgen bij hevige regenval. De stedelingen moeten zich meer bewust worden van het water in hun omgeving en er ook meer gebruik van kunnen maken. De Hunze moet ook in de stad weer tot leven worden gebracht, zodat het stadsleven aangenamer wordt.

Wiebe van der Ploeg bood, namens Water Natuurlijk, de visie 'Leven met water in de stad' aan
Wiebe van der Ploeg biedt, namens Water Natuurlijk, de visie ‘Leven met water in de stad 2.0’ aan

De wethouders en de Lijsttrekkers van Water Natuurlijk in de stad Groningen spraken gezamenlijk de wens uit om na de waterschapsverkiezingen de mogelijkheden voor realisatie van deze visie verder te bespreken.

Het hele visiedocument is te lezen door hier te klikken.

Verkiezingen 2015

31 december 2014
Waterschapsverkiezingen 2015: Water Natuurlijk Hunze en Aa’s! Water Natuurlijk in Hunze en Aa’s zet zich in voor schoon water, natuur en recreatie Visie De fractie van Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s hecht aan een gezond zoetwatermilieu voor planten, dieren en mensen. Daartoe moet het waterbeheer gericht zijn op duurzaamheid. Dit betekent dat levensgemeenschappen … Continue reading "Verkiezingen 2015"

Waterschapsverkiezingen 2015: Water Natuurlijk Hunze en Aa’s!

Tekst 1-2-D

Water Natuurlijk in Hunze en Aa’s zet zich in voor schoon water, natuur en recreatie

Visie

De fractie van Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s hecht aan een gezond zoetwatermilieu voor planten, dieren en mensen. Daartoe moet het waterbeheer gericht zijn op duurzaamheid. Dit betekent dat levensgemeenschappen in en rond het water blijvend zijn en zo mogelijk worden uitgebreid. Het betekent ook dat er samenhang is met de veiligheid achter de dijken (“droge voeten”) en met het gebruik door mensen zoals bij recreatie.

Inzet

We zetten ons in voor natuurlijker waterpeilen in boezems, wijken en sloten. Groene dijken met natuurlijke kustverdediging door opslibbing van kwelders. Besparing op energie door materieel en waterzuiveringen. Herstel van beken zoals de Hunze, de Ruiten Aa en de Drentse Aa waardoor natuurontwikkeling hand in hand is gegaan met vasthouden van water en aantrekkelijke landschappen voor de recreatie.

Onze lijst

Naam Woonplaats
1 Wiebe van der Ploeg Groningen
2 Harm Assies Zuidlaren
3 Tjerd van Riemsdijk Groningen
4 Derk Nieuwenhuis Winschoten
5 Inge Eshuis Assen
6 Sipke Havinga Haren
7 Ergün Sengül Assen
8 Mathieu Paapst Siddeburen
9 Aart Jan Langbroek Winschoten
10 Meino Smit Paterswolde
11 Nelleke de Graaf Beerta
12 Ronald Stork Groningen
13 Tim Zwertbroek Groningen

Bij de waterschapsverkiezingen in 2015 is Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s de grootste partij.

Verkiezingsprogramma

Ons verkiezingsprogramma voor de periode 2015-2018 vindt u hier: Hunzeenaas-VK