Kandidaten 2019-2023 Water Natuurlijk Hunze en Aa’s

16 januari 2019
Hieronder de eerste vijf kandidaten op de lijst voor Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s. vlnr:Marieke Creemer, Matthieu Paapst, Joke Leenders, Inge Eshuis, Menno Visser Voor de volledige lijst en motivaties: Kandidaten verkiezingen Hunze en Aa’s 2019-2023

Hieronder de eerste vijf kandidaten op de lijst voor Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s.

vlnr:Marieke Creemer, Matthieu Paapst, Joke Leenders, Inge Eshuis, Menno Visser

Voor de volledige lijst en motivaties: Kandidaten verkiezingen Hunze en Aa’s 2019-2023

Water Natuurlijk en Energiebesparing

9 januari 2019
De fractie van Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s heeft in december 2019 een motie ingediend om zuiniger om te gaan met energie. Het algemeen bestuur heeft deze motie overgenomen. Het betekent dat daadwerkelijk wordt gewerkt aan energiebesparing en daarmee aan besparing op kosten op de lange termijn. De motie is een vervolg op … Continue reading "Water Natuurlijk en Energiebesparing"

De fractie van Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s heeft in december 2019 een motie ingediend om zuiniger om te gaan met energie. Het algemeen bestuur heeft deze motie overgenomen. Het betekent dat daadwerkelijk wordt gewerkt aan energiebesparing en daarmee aan besparing op kosten op de lange termijn. De motie is een vervolg op het energieakkoord dat in mei 2016 werd vastgesteld. Het is een belangrijke stap voor het waterschap om klimaatbestendig te werken. Het is een mooie opdracht voor het dagelijks bestuur om de motie uit te werken.

Door het aannemen van de motie zal waterschap Hunze en Aa’s 30% van het energieverbruik zelf gaan opwekken en bovendien zal 40% op energie worden bespaard. De beide energiedoelen kunnen worden bereikt door “Werk met werk te maken”.  Innovatieve ideeën van medewerkers van het waterschap zullen worden gehonoreerd. Het waterschap zal participeren in duurzame initiatieven van derden.

In diverse projecten zal worden geïnvesteerd. Voorbeelden zijn een duurzaam en energiezuinig nieuw laboratorium, kleine windmolens bij bijvoorbeeld gemalen, en zonnepanelen op het parkeerterrein van Hunze en Aa’s. Aangezien vaak verschillende afdelingen en organisaties zijn betrokken bij de energiemaatregelen wordt stevig ingezet op samenwerking. Het uiteindelijk doel is dat deze klimaatmaatregelen leiden tot minder kosten.

Water Natuurlijk in Hunze en Aa’s is verheugd over het bereikte resultaat! We zullen de voortgang in de gaten houden en berichten over de genomen stappen.

De otter en WaterNatuurlijk

Water Natuurlijk vind schoon water en natuur in en rond watergangen belangrijk. In het gebied van de rivieren en beken van de Ruiten Aa, de Hunze en de Drentse Aa hoort de otter. Gelukkig komt hij weer voor in ons gebied… en breidt zich uit. Maar om tot een levensvatbare populatie te komen moet er … Continue reading "De otter en WaterNatuurlijk"

Water Natuurlijk vind schoon water en natuur in en rond watergangen belangrijk. In het gebied van de rivieren en beken van de Ruiten Aa, de Hunze en de Drentse Aa hoort de otter. Gelukkig komt hij weer voor in ons gebied… en breidt zich uit. Maar om tot een levensvatbare populatie te komen moet er nog wel wat gebeuren. Vandaar dat Water Natuurlijk de otter als symbool heeft gekozen om te laten zien waar we in waterschap Hunze en Aa’s voor willen staan!
Otter in kanaal Assen met spandoek (ws)

Deze otter is gemaakt door kunstenares Maria Koijck en bestaat uit afval van kunststof flesjes en restjes leer. Het geeft aan dat wij veel hechten aan een goede waterkwaliteit.

…en daarom stemmen wij 20 maart 2019 op ….Water Natuurlijk!

Water Natuurlijk werkt in de noordelijke waterschappen al ruim 10 jaar aan een goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem. Water waar veel en gezond leven in zit, beekjes die weer op natuurlijke wijze mogen kronkelen, waterpeilen die met de hoeveelheid neerslag mee mogen bewegen; daar gaat het ons om. Zo maken we een toekomstbestendig watersysteem … Continue reading "…en daarom stemmen wij 20 maart 2019 op ….Water Natuurlijk!"

Water Natuurlijk werkt in de noordelijke waterschappen al ruim 10 jaar aan een goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem. Water waar veel en gezond leven in zit, beekjes die weer op natuurlijke wijze mogen kronkelen, waterpeilen die met de hoeveelheid neerslag mee mogen bewegen; daar gaat het ons om. Zo maken we een toekomstbestendig watersysteem dat in staat is de steeds grotere hoeveelheden neerslag op te vangen. Tegelijkertijd bloeit de natuur in en om dit water op. Natuur die we graag willen behouden en waar veel mensen van kunnen genieten.

Ook in de stad kan wateropvang bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving

Water Natuurlijk is de grootste partij in de besturen van de noordelijke waterschappen. Dat geeft ons veel mogelijkheden om mee te denken en beslissen over de maatregelen die de waterschappen nemen om de waterkwaliteit en het watersysteem te verbeteren. We rekenen erop dat Water Natuurlijk ook bij de komende verkiezingen op 20 maart 2019 weer als grootste partij uit de bus gaat komen.

Natuurlijk waterpeil Westpolder-Oosterland-Vestdijklaan

9 mei 2018
De provincies Groningen en Drenthe hebben op voorspraak van Water Natuurlijk in Hunze en Aa’s  besloten om de polder Oosterland te bestemmen voor natuur. Aanleiding is de vaststelling van het peilbesluit Westerpolder-Oosterland-Vestdijklaan (Haren). Het voorstel (april 2018) was om het winterpeil en het zomerpeil te verlagen. Maar dat was geen oplossing voor de agrariër (bodem … Continue reading "Natuurlijk waterpeil Westpolder-Oosterland-Vestdijklaan"

De provincies Groningen en Drenthe hebben op voorspraak van Water Natuurlijk in Hunze en Aa’s  besloten om de polder Oosterland te bestemmen voor natuur.

Aanleiding is de vaststelling van het peilbesluit Westerpolder-Oosterland-Vestdijklaan (Haren). Het voorstel (april 2018) was om het winterpeil en het zomerpeil te verlagen. Maar dat was geen oplossing voor de agrariër (bodem te nat) en ook niet voor Natuurmonumenten (te droog). Bovendien is het een veengebied. Door veenoxidatie zou het maaiveld verder dalen en de voorgestelde aanpassing is voor het klimaat niet verantwoord. Daarom heeft de fractie van Water Natuurlijk gepleit voor uitstel van de vaststelling van het peilbesluit.

De fractie is verheugd over het uitstel van het peilbesluit. De beide provincies en het waterschap zoeken nu naar oplossingen voor de grondeigenaar.