Maak van Drenthe weer een spons

15 maart 2019
Ooit was Drenthe een spons die de waterhuishouding van de omgeving reguleerde. Echter, wij zien dat door de te lage waterpeilen en de klimaatverandering gehandeld moet worden. Wij raden u daarom aan deze behartigenswaardige opinie te lezen. Klik op de foto van het Oudemolense Diep:

Ooit was Drenthe een spons die de waterhuishouding van de omgeving reguleerde. Echter, wij zien dat door de te lage waterpeilen en de klimaatverandering gehandeld moet worden. Wij raden u daarom aan deze behartigenswaardige opinie te lezen.

Klik op de foto van het Oudemolense Diep:

Water Natuurlijk en de Sportvisserij

4 maart 2019
Op woensdag 20 maart vinden de verkiezingen voor de waterschappen plaats. Voor hun hobby zijn Sportvissers direct afhankelijk van de inrichting en het beheer van het water. Dus deze verkiezingen zijn voor hen extra van belang. Waarom? Omdat de waterschappen zorg dragen voor de waterkwaliteit en het natuur- en visstandbeheer. Bovendien vergemakkelijken zij de aanleg … Lees "Water Natuurlijk en de Sportvisserij" verder

Op woensdag 20 maart vinden de verkiezingen voor de waterschappen plaats. Voor hun hobby zijn Sportvissers direct afhankelijk van de inrichting en het beheer van het water. Dus deze verkiezingen zijn voor hen extra van belang. Waarom? Omdat de waterschappen zorg dragen voor de waterkwaliteit en het natuur- en visstandbeheer. Bovendien vergemakkelijken zij de aanleg van recreatievoorzieningen en de toegankelijkheid van het water.

Voor meer informatie:

 

WANDELING RUITEN AA

24 februari 2019
Wat is hier veel te zien! De steilrand langs het beekdal en de weer kronkelende Ruiten Aa. De inmiddels leeggegeten voedselveldjes rijk voorzien van sporen van muizen en braakballen van uilen. Het dooiermos op een dode vlier. De brandbare pit in pitrus. Een zeldzame ruige veldbies. En dan de roffelende spechten in het Metbroekbos. Fraaie … Lees "WANDELING RUITEN AA" verder

Wat is hier veel te zien!

De steilrand langs het beekdal en de weer kronkelende Ruiten Aa. De inmiddels leeggegeten voedselveldjes rijk voorzien van sporen van muizen en braakballen van uilen. Het dooiermos op een dode vlier. De brandbare pit in pitrus. Een zeldzame ruige veldbies. En dan de roffelende spechten in het Metbroekbos. Fraaie oesterzwammen op een dode boom. Een kunstwerk (stuw) uit de tijd van de normalisatie en kanalisatie met een vistrap die vismigratie mogelijk maakt. En natuurlijk de prachtige Westerwoldse boerderijen van Smeerling! Voor herhaling vatbaar!

WANDELING DRENTSE AA

Zaterdag 23 februari. Fractievoorzitter Harm Assies nam zijn gasten mee voor een wandeling door het Drentse Aa gebied. Ditmaal op de Hondsrug bij Zuidlaren. Daar vertelde hij over de in de voorlaatste ijstijd gevormde fraaie beekdalen en de heuvels. Dit landschap met zijn beken zijn beslist een bezoek waard. De ontstaansgeschiedenis van het landschap is … Lees "WANDELING DRENTSE AA" verder

Zaterdag 23 februari. Fractievoorzitter Harm Assies nam zijn gasten mee voor een wandeling door het Drentse Aa gebied. Ditmaal op de Hondsrug bij Zuidlaren. Daar vertelde hij over de in de voorlaatste ijstijd gevormde fraaie beekdalen en de heuvels. Dit landschap met zijn beken zijn beslist een bezoek waard. De ontstaansgeschiedenis van het landschap is goed te herkennen. Door de natuurlijke waterpeilen heeft zich een fraaie kenmerkende flora kunnen ontwikkelen.

De verschillende ijzerhoudende stroompjes van het kwelwater laten een mooi kleurenschouwspel zien. Om dit cultuurhistorisch gebied te behouden moet een juiste inzet in waterbeheer worden gevoerd. Zo zijn er enkele waterstroompjes die nu nog door hun diepte te snel stromen. Maar dat kan anders. Door ze ondieper te maken en ze de ruimte te geven om uit te vloeien over de oeverlanden vindt vernatting plaats. Natte natuur kan zich dan beter ontwikkelen. Het past ook bij de klimaatadaptatieopgave: water vasthouden en verdroging tegen gaan. Dus een echter aanrader voor een wandeling!

Water Natuurlijk en Energiebesparing

9 januari 2019
Wij hebben als fractie van Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s in oktober 2017 een motie ingediend om zuiniger om te gaan met energie. Het resultaat was dat het algemeen bestuur onze motie heeft overgenomen. Daardoor kan daadwerkelijk worden gewerkt aan energiebesparing. Mooi meegenomen is dat kosten worden bespaard op de lange termijn. De … Lees "Water Natuurlijk en Energiebesparing" verder

Wij hebben als fractie van Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s in oktober 2017 een motie ingediend om zuiniger om te gaan met energie. Het resultaat was dat het algemeen bestuur onze motie heeft overgenomen. Daardoor kan daadwerkelijk worden gewerkt aan energiebesparing. Mooi meegenomen is dat kosten worden bespaard op de lange termijn. De motie is een vervolg op het energieakkoord dat in mei 2016 werd vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het waterschap om klimaatbestendig te werken. Het is een mooie opdracht voor het dagelijks bestuur om de motie uit te werken.

Door het aannemen van onze motie zal waterschap Hunze en Aa’s 30% van het energieverbruik zelf gaan opwekken. Bovendien zal 40% op energie worden bespaard. Beide energiedoelen kunnen worden bereikt door “Werk met werk te maken”. Wij juichen het toe dat aansprekende ideeën van medewerkers van het waterschap gehonoreerd worden. Het waterschap zal deelnemen aan duurzame initiatieven van derden.

Heel mooi vinden wij dat in diverse projecten wordt geïnvesteerd. Voorbeelden zijn een duurzaam en energiezuinig nieuw laboratorium, kleine windmolens bij bijvoorbeeld gemalen, en zonnepanelen op het parkeerterrein van Hunze en Aa’s. Vaak zijn verschillende afdelingen en organisaties betrokken bij energiemaatregelen. Wij hebben daarom gevraagd stevig in te zetten op samenwerking. Het uiteindelijk doel is dat deze klimaatmaatregelen leiden tot minder kosten.

Wij zijn als fractie Water Natuurlijk in Hunze en Aa’s verheugd over het bereikte resultaat! We zullen de voortgang in de gaten houden en berichten over de genomen stappen.

De otter en WaterNatuurlijk

Water Natuurlijk vind schoon water en natuur in en rond watergangen belangrijk. In het gebied van de rivieren en beken van de Ruiten Aa, de Hunze en de Drentse Aa hoort de otter. Gelukkig komt hij weer voor in ons gebied… en breidt zich uit. Maar om tot een levensvatbare populatie te komen moet er … Lees "De otter en WaterNatuurlijk" verder

Water Natuurlijk vind schoon water en natuur in en rond watergangen belangrijk. In het gebied van de rivieren en beken van de Ruiten Aa, de Hunze en de Drentse Aa hoort de otter. Gelukkig komt hij weer voor in ons gebied… en breidt zich uit. Maar om tot een levensvatbare populatie te komen moet er nog wel wat gebeuren. Vandaar dat Water Natuurlijk de otter als symbool heeft gekozen om te laten zien waar we in waterschap Hunze en Aa’s voor willen staan!
Otter in kanaal Assen met spandoek (ws)

Deze otter is gemaakt door kunstenares Maria Koijck en bestaat uit afval van kunststof flesjes en restjes leer. Het geeft aan dat wij veel hechten aan een goede waterkwaliteit.

Natuurlijk waterpeil Westpolder-Oosterland-Vestdijklaan

9 mei 2018
De provincies Groningen en Drenthe hebben op voorspraak van Water Natuurlijk in Hunze en Aa’s  besloten om de polder Oosterland te bestemmen voor natuur. Aanleiding is de vaststelling van het peilbesluit Westerpolder-Oosterland-Vestdijklaan (Haren). Het voorstel (april 2018) was om het winterpeil en het zomerpeil te verlagen. Maar dat was geen oplossing voor de agrariër (bodem … Lees "Natuurlijk waterpeil Westpolder-Oosterland-Vestdijklaan" verder

De provincies Groningen en Drenthe hebben op voorspraak van Water Natuurlijk in Hunze en Aa’s  besloten om de polder Oosterland te bestemmen voor natuur.

Aanleiding is de vaststelling van het peilbesluit Westerpolder-Oosterland-Vestdijklaan (Haren). Het voorstel (april 2018) was om het winterpeil en het zomerpeil te verlagen. Maar dat was geen oplossing voor de agrariër (bodem te nat) en ook niet voor Natuurmonumenten (te droog). Bovendien is het een veengebied. Door veenoxidatie zou het maaiveld verder dalen en de voorgestelde aanpassing is voor het klimaat niet verantwoord. Daarom heeft de fractie van Water Natuurlijk gepleit voor uitstel van de vaststelling van het peilbesluit.

De fractie is verheugd over het uitstel van het peilbesluit. De beide provincies en het waterschap zoeken nu naar oplossingen voor de grondeigenaar.

 

1234