Verkiezingsprogramma Hunze en Aa’s

Wij zetten ons in voor een duurzaam waterschap dat zich vooral richt op een gezonde, veilige leefomgeving waarin het goed toeven is. En dat bovendien gericht is op de toekomst. Voorts moet het waterschap betaalbaar blijven.

VERKIEZINGSPROGRAMMA HUNZE EN AA’S:

ELECTION PROGRAM  WATER NATUURLIJK 2019-2023 (English version):

What do you want to do ?

New mail