Boerenland en weidevogels

Eén van onze speerpunten is het tegengaan van veenoxidatie. Daarom klinkt de oproep “Stem op groene waterschappen” van Vogelbescherming Nederland ons als muziek in de oren. Waarom? Omdat de bescherming van weidevogels gebaat is bij natuurlijker en hoger waterpeilen. Natuurlijker waterpeilen zijn ook nodig om veenoxidatie tegen te gaan. Het stoppen van de bodemdaling en werken aan het klimaat gaan hier hand in hand.

Klik op de foto voor het bericht van Vogelbescherming:

Graag wijzen wij u in deze op ons verkiezingsprogramma voor Hunze en Aa’s.
Verdere vergroening van het waterschapswerk is hoognodig. Daarom was Vogelbescherming Nederland ook één van de organisaties die in 2008 de oprichting van Water Natuurlijk ondersteunde. En met succes: Water Natuurlijk werd meteen de grootste. Wij hopen dat dat zo blijft!