Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Kening fan de Greide

Kortgeleden ben ik op bezoek bij de voorstelling ‘Kening fan de Greide’. De voorstelling werd uitgevoerd op het erf van de gastheer Sjoerd Miedema in Haskerdiken. Agarier Miedema runt een biologische en antibioticavrije boerderij. De voorstelling wordt uitgevoerd als locatietheater door de theatergroep Pier21 in samenwerking met de theatergroep Jan Vos, waar je stil van wordt als je voor ogen en gehoor voorgeschoteld krijgt, met welke dilemma’s de tegenwoordige agrariër in zijn bedrijfsvoering wordt geconfronteerd. Dilemma’s waar Water Natuurlijk als groene waterschapspartij ook tegen aanloopt in de dagelijkse praktijk van it wetterskip Fryslân. De voorstelling ‘Kening fan de Greide’ staat in het teken van de teloorgang van de weidevogelstand, in dit geval in het bijzonder de grutto. De tegenstellingen tussen efficiënt agrarisch landbouwbeheer versus een meer ecologisch georiënteerd landbouwbeheer worden meer dan treffend in beeld gebracht op een uitzonderlijke locatie gewoon midden in een weiland achter Haskerdiken.

De voorstellingen ‘Kening fan de Greide’ worden gecombineerd met debatprogramma’s over de toekomst van de landbouw. Hierin trekken de beide toneelgroepen samen op met LTO. De nadruk ligt niet op het uitvergroten van de verschillen maar het zoeken naar gemeenschappelijke uitgangspunten voor een meer leefbaar, toekomst bestendig en ecologisch samengesteld landschap waarin meer evenwicht wordt gevonden tussen landbouw, en natuurbelangen.

Water Natuurlijk is uiteraard een groot voorstander van vooral een meer leefbaar, toekomstbestendig en ecologisch samengesteld landschap!

De voorstelling loopt de komende maanden door. Kaarten zijn te verkrijgen via www.pier21.nl

Martin Dijkhoff