Ben je bezorgd over de kwaliteit van water en natuur?
Steun dan Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste. Alleen in Limburg nog niet – daar zijn we met 3 van de 21 beschikbare zetels nog relatief klein. We hopen met de verkiezingen van maart 2023 ook in Limburg de grootste fractie te worden.

De vereniging Water Natuurlijk
Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Een aantal partijen die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals GroenLinks, PvdA en D66, adviseren in Limburg hun kiezers om op Water Natuurlijk te stemmen.

De waterschapsverkiezingen van maart 2023
Op 15 maart 2023 vindt, tegelijkertijd met de Provinciale Staten, de verkiezing plaats voor een nieuw bestuur van Waterschap Limburg..

Onze kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden; zeker niet iedereen is bij een reguliere politieke partij aangesloten. Water Natuurlijk overstijgt partijbelangen en zorgt voor samenwerking in een groenblauwe beweging. Wat ons bindt is ons – vaak gepassioneerd – streven naar mooiere landschappen, natuurherstel, duurzaamheid en aandacht voor cultuurhistorie. Maar ook het genieten op, rond en in watergebieden.

Alle informatie over de kandidaatstelling vind je hier: https://www.waternatuurlijk.nl/limburg/verkiezingen-2023

Onze visie en uitgangspunten
Water Natuurlijk wil werken aan een land met schoon en gezond water, waar inwoners veilig kunnen wonen. Met landschappen waar de natuur floreert en mensen kunnen genieten van water. Met groene steden waar het prettig is om te wonen. Waar agrariërs, ondernemers en bedrijven een plek hebben en duurzaam kunnen werken. Waar voldoende (drink)water is voor iedereen.

Om dit te kunnen bereiken moet er veel gebeuren. We weten dat het klimaat steeds sneller verandert: meer clusterbuien, meer hitte en droogte, de zeespiegel stijgt. De huidige landbouw en industrie brengen schade toe aan natuur en waterkwaliteit. Zoet water wordt schaars, de natuur verdroogt en de biodiversiteit neemt af. En de tijd om te veranderen is kort.

Water Natuurlijk wil keihard aan de slag om deze veranderingen mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat nu te weinig doen zal leiden tot onherstelbare schade en hogere kosten in de toekomst.

Ons programma in een notendop
Wij streven ingrijpende veranderingen na. De belangrijkste in kort bestek:
Van technisch waterbeheer naar: waterbeheer gericht op herstel van natuurwaarden
Van beheer van het watergangenstelsel naar: werken aan landschappen met waterfuncties
Van een natuurnetwerk ingesloten door productiegebieden naar: landschappen met blauwgroene dooradering waar de natuur overal weer kansen krijgt
Van oppervlaktewaterbeheer naar: beheer van het gehele watersysteem en van afvoeren en droogleggen naar: vasthouden en vernatten
Van volledige controle en garanties naar: beperken en beheersen van risico’s
En: we vinden dat de vervuiler en de gebruiker moeten betalen voor de kosten van schoonmaak en gebruik van water.

Het concept-programma voor de verkiezingen van maart 2023 is vrijwel gereed en zal binnenkort op de website gezet worden. Het programma moet – samen met de concept-kieslijst – nog worden besproken in onze Algemene Ledenvergadering. Dit gebeurt in principe op maandag 25 september aanstaande in Roermond. Alle leden zullen hiervoor een digitale uitnodiging ontvangen.

Onze vertegenwoordigers in het Bestuur van Waterschap Limburg

De vertegenwoordigers van Water Natuurlijk Limburg in het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg zijn:

Peter Freij
(Venlo)

Weike Medendorp
(Maastricht)

Gerard IJff
(Roermond)

 

 

Nog geen lid van Water Natuurlijk?
Meld je via deze link aan bij de grootste waterschappartij van Nederland!

Werkgebied Waterschap Limburg

Hieronder zie je het werkgebied van Limburg. Voor meer informatie over het waterschap Limburg zie

www.waterschaplimburg.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen