Peter Frey’s watervlog #09

[De YouTubefilmpjes kunt u aanklikken om ze te bekijken]

24 maart

De waterschapsverkiezingen 2019 zitten erop en lijsttrekker Peter Frey kijkt in de Graasj in Roermond samen met het campagneteam, de kandidaten en leden van het bestuur naar de behaalde resultaten.

14 maart

YouTube: Peter Frey ontmoet Urgenda directeur Marjan Minnesma
Marjan Minnesma: “Mijn advies is kies Water Natuurlijk.”

In deze watervlog ontmoet Peter Frey Urgenda directeur Marjan Minnesma. Zij is vooral bekend door haar proces tegen de Nederlandse staat waarin een actiever klimaat- en energiebeleid werd geëist. De rechter oordeelde in het voordeel van Urgenda en verplichtte de overheid om de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug te dringen in 2020. Marjan Minnesma is ook ambassadeur van Water Natuurlijk.

7 maart

YouTube: Peter Frey in Meerssen in gesprek met Wim Derks, Milieudefensie en IVN Meerssen

 

De afgelopen jaren hadden de inwoners van Meerssen veel wateroverlast na hevige regenbuien.

Lijsttrekker Peter Frey vroeg aan Wim Derks van Milieudefensie en IVN in de gemeente Meerssen wat het Waterschap tot nu toe heeft gedaan.

 

28 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met doktor W.A. ter Kopf over het belang van zuiver water in deze periode van het jaar!

Een heel bijzondere gast in Peter Frey’s zesde watervlog: de eminente Duitse professor doktor W.A. ter Kopf, hoogleraar Kölnisch Institut für Fysische Wasserkunde. Hij legt uit wat het belang van water is in deze periode van het jaar. En hij geeft een stemadvies.

 

21 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met Keesjan van den Herik over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

In dit vijfde watervlog praat Peter Frey met Keesjan van den Herik . Hij is sinds de start in 2006 actief als omgevingsmanager bij de grootschalige gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Van 2000-2010 werkte hij als projectleider voor het programma Maascorridor. Hij weet alles van succes- en faalfactoren van werken aan en met de rivier.

 

Peter Frey’s watervlog #04

14 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met Jan Classens, melkveehouder in Ysselsteyn

Voor zijn vierde watervlog gaat Peter Frey naar Jan Classens in Ysselsteyn. Classens is veehouder en was daarnaast vijftien jaar lid van het algemeen bestuur bij Waterschap Peel en Maasvallei. Hoe denkt hij over de relatie tussen landbouw, natuurbeheerders en waterschap?

Peter Frey’s watervlog #03

7 februari

YouTube: in het C2C stadskantoor van Venlo spreekt Peter Frey met projectleider Michel Weijers

In zijn derde vlog ontmoet Peter Frey in het C2C stadskantoor van Venlo, Michel Weijers. Weijers was als projectleider vanaf de start t/m de oplevering betrokken bij dit indrukwekkend duurzame gebouw.
Frey was als bestuurlijk opdrachtgever (wethouder) verantwoordelijk voor het project. Michel Weijers licht toe op welke wijze duurzaam waterbeheer in het Venlose stadskantoor plaatsvindt.

Peter Frey’s watervlog #02
YouTube: Peter Frey op bezoek bij Thijs Belgers in Vlodrop, bestuurslid van Sportvisserij Limburg

31 januari

In zijn tweede watervlog gaat lijsttrekker Peter Frey van Water Natuurlijk Limburg op bezoek bij Thijs Belgers in Vlodrop. 
Als bestuurslid van Sportvisserij Limburg combineert Thijs Belgers zijn hobby vissen met natuurbeheer. Zijn vereniging bewaakt de visstand op de Roer en hij helpt het Waterschap Limburg bij visstandonderzoek en onderhoudsprojecten.

Peter Frey’s watervlog #01
YouTube: Peter Frey in gesprek met Wilfred Alblas van Het Limburgs Landschap

24 januari

Lijsttrekker Peter Frey start met een wekelijkse vlog waarin hij op zoek gaat naar mensen voor wie waterkwaliteit en veiligheid belangrijk zijn.
In de eerste aflevering ontmoet hij Wilfred Alblas van Het Limburgs Landschap. Alblas maakt zich zorgen over de veiligheidsdiscussie in de Noordelijke Maasvallei.