Fractie Limburg

De Algemeen Bestuursleden van Water Natuurlijk [WN] en Natuurterreinen [NT] vormen samen één fractie.
Daarnaast zijn er twee burgercommissieleden benoemd.
 

Peter Frey [WN]
lid algemeen bestuur en cie. Waterkeringen @ Bestuur en Organisatie. fractievoorzitter

Water intrigeert me al sinds mijn omgeving uit vruchtwater bestond. Water is dé bron van leven, we bestaan voor 55-60% uit water, water is worldwide een thema. Zelf hebben we inmiddels te maken met klimaatproblematiek, hittestress, hoog en/of laag water, verdroging en vernatting. Water is beweging en beweging is wat mij boeit, in letterlijke en figuurlijke zin.
Te lang is er ééndimensionaal naar water gekeken. Water als transportweg, als recreatiemiddel, als afvoerkanaal, als gevaar, als bevloeiingsmiddel, als vestigingsfactor. Ik denk dat een aantal van deze functies zeer goed te combineren is. Met het programma Maascorridor heb ik daar als wethouder in Venlo vorm aan mogen geven. Op dit moment vormt de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een lichtend voorbeeld.
Als bestuurder van Waterschap Limburg ga ik me inzetten om door middel van schoon, veilig, gezond en betaalbaar water onze omgeving nóg mooier te maken!
Peter Freij, Venlo. Bestuurder. Actief (geweest) in vakbond, cultuur, milieu, politiek, sport, overheid, natuur, onderwijs. En water.

Weike Medendorp [WN]
lid algemeen bestuur en cie. Watersysteem, Zuiveren en Waterketen
“Werken voor duurzaamheid en de publieke zaak, het mooiste werk dat er is” aldus Weike Medendorp. Haar hele werkzame en bestuurlijke leven staat al altijd al ten dienste van duurzaamheid. “Heel langzaam lijkt iedereen ervan overtuigd geraakt te zijn dat we zuinig moeten zijn op natuur, op onze aarde. Er lijkt een kentering. Maar als de kranten vol staan over 75% insectensterfte, over de bedreigde uitsterving van de bijen, gevolgen van klimaatverandering, plastic soep, de droogte deze zomer en er geen duizenden alarmbellen afgaan en direct actie volgt dan denk ik: dat moet nog veel sneller, veel beter.” Ze vindt dat we altijd moeten kijken naar wat nodig is, en wat we als samenleving kunnen dragen: de sterkste schouders de zwaarste lasten. Weike werkt op het moment als regisseur energietransitie voor de gemeente Maastricht en werkte eerder o.a. bij CNME, bij Milieufederatie Limburg en heeft ook haar sporen in het bestuur verdient: ze was o.m. fractievoorzitter in het Limburgs Parlement, raadslid en bestuurslid bij verschillende organisaties.
Rose-Marie Kaanen [WN]
lid cie. Waterkeringen & Bestuur en Organisatie

Het verbeteren van het leefmilieu … omdat het kan, staat bij Rose-Marie Kaanen centraal. Ze was betrokken bij de start- en scale-up van DSM-Niaga. Bij dit nieuwe productieproces voor tapijt, worden de grondstoffen 100% hergebruikt. Er is geen afval en er wordt minder energie en water gebruikt. Na deze succeservaring wil Rose-marie een verdere brug slaan tussen creatieve mensen en innovatie. Samen meedenken over de grote vraagstukken van nu. Rose-Marie heeft daarnaast veel ervaring opgedaan met de borging van erfgoed binnen de Omgevingswet. Ze weet waar het goed gaat en waar niet. Rose-marie wil haar creatieve kennis, kunde en netwerk inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Ze wil op een vernieuwende manier bijdragen aan de huidige waterproblematiek, zowel voor de landelijke- als stedelijke gebieden. Rose-Marie Kaanen is kunstenaar/designer en studeerde aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Ze woont en werkt in Arcen.

Arnold Jansen [NT]
lid dagelijks bestuur, portefeuille Leefbaarheid / kwaliteit/zuiveren
Ria Dielissen [NT]
lid algemeen bestuur en cie. Watersysteem, Zuiveren en Waterketen
Frédérique Verheij-Péters [NT]
lid cie. Waterkeringen & Bestuur en Organisatie