Fractie Limburg

De Algemeen Bestuursleden van Water Natuurlijk [WN] en Natuurterreinen [NT] vormen samen één fractie.
Daarnaast zijn er twee burgercommissieleden benoemd.
 

Peter Frey [WN]
lid algemeen bestuur en cie. Waterkeringen @ Bestuur en Organisatie. fractievoorzitter

Water intrigeert me al sinds mijn omgeving uit vruchtwater bestond. Water is dé bron van leven, we bestaan voor 55-60% uit water, water is worldwide een thema. Zelf hebben we inmiddels te maken met klimaatproblematiek, hittestress, hoog en/of laag water, verdroging en vernatting. Water is beweging en beweging is wat mij boeit, in letterlijke en figuurlijke zin.
Te lang is er ééndimensionaal naar water gekeken. Water als transportweg, als recreatiemiddel, als afvoerkanaal, als gevaar, als bevloeiingsmiddel, als vestigingsfactor. Ik denk dat een aantal van deze functies zeer goed te combineren is. Met het programma Maascorridor heb ik daar als wethouder in Venlo vorm aan mogen geven. Op dit moment vormt de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een lichtend voorbeeld.
Als bestuurder van Waterschap Limburg ga ik me inzetten om door middel van schoon, veilig, gezond en betaalbaar water onze omgeving nóg mooier te maken!
Peter Freij, Venlo. Bestuurder. Actief (geweest) in vakbond, cultuur, milieu, politiek, sport, overheid, natuur, onderwijs. En water.

Gerard IJff [WN]
lid algemeen bestuur en cie. Waterkeringen & Bestuur en Organisatie
Wat moet je doen om te kunnen genieten van ons oppervlaktewater. Die vraag heeft de Roermondse kandidaat Gerard IJff voor Water Natuurlijk Limburg zichzelf gesteld. Schoon en toegankelijk water vindt hij belangrijk! Water is immers de bron van het leven. Het is fantastisch om te zien hoe bijvoorbeeld sportvissers of wandelaars genieten aan de waterkant. Sportvissers zijn bovendien de ogen en oren aan de waterkant. Hun suggesties en ideeën over hoe het water nog beter beheerd kan worden, zijn van onschatbare waarde. Graag ga ik met sportvissers in gesprek om van ze te leren. De opgedane kennis wil ik gebruiken in het bestuur van Waterschap Limburg. Maatregelen ter verbetering van o.a. de waterkwaliteit, visstand en toegankelijkheid van oevers en stekken moeten concreet gerealiseerd worden. Die toegankelijkheid geldt uiteraard ook voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Ook hen mogen we niet vergeten! Vanuit zijn achtergrond als hoofd van een analytisch-chemisch waterlaboratorium weet hij als geen ander wat het effect kan zijn van stoffen in het oppervlaktewater die er niet in thuishoren. Er valt nog veel te doen voordat alle medicijnresten, hormonen en bestrijdingsmiddelen uit het water verwijderd zijn. Die inzet van Gerard sluit naadloos aan bij het streven van Water Natuurlijk Limburg om te kiezen voor preventie en extra zuivering van het afvalwater. Gerard IJff woont in Roermond en was in die plaats als wethouder 16 jaar lang verantwoordelijk voor het stedelijk waterbeheer, ruimte voor de Rivieren de Maas, de Roer en de Swalm en het voorkomen van schade door extreme regenbuien.
Weike Medendorp [WN]
lid algemeen bestuur en cie. Watersysteem, Zuiveren en Waterketen
“Werken voor duurzaamheid en de publieke zaak, het mooiste werk dat er is” aldus Weike Medendorp. Haar hele werkzame en bestuurlijke leven staat al altijd al ten dienste van duurzaamheid. “Heel langzaam lijkt iedereen ervan overtuigd geraakt te zijn dat we zuinig moeten zijn op natuur, op onze aarde. Er lijkt een kentering. Maar als de kranten vol staan over 75% insectensterfte, over de bedreigde uitsterving van de bijen, gevolgen van klimaatverandering, plastic soep, de droogte deze zomer en er geen duizenden alarmbellen afgaan en direct actie volgt dan denk ik: dat moet nog veel sneller, veel beter.” Ze vindt dat we altijd moeten kijken naar wat nodig is, en wat we als samenleving kunnen dragen: de sterkste schouders de zwaarste lasten. Weike werkt op het moment als regisseur energietransitie voor de gemeente Maastricht en werkte eerder o.a. bij CNME, bij Milieufederatie Limburg en heeft ook haar sporen in het bestuur verdient: ze was o.m. fractievoorzitter in het Limburgs Parlement, raadslid en bestuurslid bij verschillende organisaties.
Rose-Marie Kaanen [WN]
lid cie. Waterkeringen & Bestuur en Organisatie

Het verbeteren van het leefmilieu … omdat het kan, staat bij Rose-Marie Kaanen centraal. Ze was betrokken bij de start- en scale-up van DSM-Niaga. Bij dit nieuwe productieproces voor tapijt, worden de grondstoffen 100% hergebruikt. Er is geen afval en er wordt minder energie en water gebruikt. Na deze succeservaring wil Rose-marie een verdere brug slaan tussen creatieve mensen en innovatie. Samen meedenken over de grote vraagstukken van nu. Rose-Marie heeft daarnaast veel ervaring opgedaan met de borging van erfgoed binnen de Omgevingswet. Ze weet waar het goed gaat en waar niet. Rose-marie wil haar creatieve kennis, kunde en netwerk inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Ze wil op een vernieuwende manier bijdragen aan de huidige waterproblematiek, zowel voor de landelijke- als stedelijke gebieden. Rose-Marie Kaanen is kunstenaar/designer en studeerde aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Ze woont en werkt in Arcen.

Arnold Jansen [NT]
lid dagelijks bestuur, portefeuille Leefbaarheid / kwaliteit/zuiveren
Ria Dielissen [NT]
lid algemeen bestuur en cie. Watersysteem, Zuiveren en Waterketen
Frédérique Verheij-Péters [NT]
lid cie. Waterkeringen & Bestuur en Organisatie

 

Het bestuur van Water Natuurlijk regio Limburg:
Voorzitter: vacant

Secretaris: Chris Biemans
chrisbiemans@home.nl

Penningmeester: Ron De Cock
decockra@gmail.com