Peter Frey’s watervlog #08

15 maart 2019

[De YouTubefilmpjes kunt u aanklikken om ze te bekijken]

14 maart

YouTube: Peter Frey ontmoet Urgenda directeur Marjan Minnesma
Marjan Minnesma: “Mijn advies is kies Water Natuurlijk.”

In deze watervlog ontmoet Peter Frey Urgenda directeur Marjan Minnesma. Zij is vooral bekend door haar proces tegen de Nederlandse staat waarin een actiever klimaat- en energiebeleid werd geëist. De rechter oordeelde in het voordeel van Urgenda en verplichtte de overheid om de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug te dringen in 2020. Marjan Minnesma is ook ambassadeur van Water Natuurlijk.

7 maart

YouTube: Peter Frey in Meerssen in gesprek met Wim Derks, Milieudefensie en IVN Meerssen

 

De afgelopen jaren hadden de inwoners van Meerssen veel wateroverlast na hevige regenbuien.

Lijsttrekker Peter Frey vroeg aan Wim Derks van Milieudefensie en IVN in de gemeente Meerssen wat het Waterschap tot nu toe heeft gedaan.

 

28 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met doktor W.A. ter Kopf over het belang van zuiver water in deze periode van het jaar!

Een heel bijzondere gast in Peter Frey’s zesde watervlog: de eminente Duitse professor doktor W.A. ter Kopf, hoogleraar Kölnisch Institut für Fysische Wasserkunde. Hij legt uit wat het belang van water is in deze periode van het jaar. En hij geeft een stemadvies.

 

21 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met Keesjan van den Herik over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

In dit vijfde watervlog praat Peter Frey met Keesjan van den Herik . Hij is sinds de start in 2006 actief als omgevingsmanager bij de grootschalige gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Van 2000-2010 werkte hij als projectleider voor het programma Maascorridor. Hij weet alles van succes- en faalfactoren van werken aan en met de rivier.

 

Peter Frey’s watervlog #04

14 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met Jan Classens, melkveehouder in Ysselsteyn

Voor zijn vierde watervlog gaat Peter Frey naar Jan Classens in Ysselsteyn. Classens is veehouder en was daarnaast vijftien jaar lid van het algemeen bestuur bij Waterschap Peel en Maasvallei. Hoe denkt hij over de relatie tussen landbouw, natuurbeheerders en waterschap?

Peter Frey’s watervlog #03

7 februari

YouTube: in het C2C stadskantoor van Venlo spreekt Peter Frey met projectleider Michel Weijers

In zijn derde vlog ontmoet Peter Frey in het C2C stadskantoor van Venlo, Michel Weijers. Weijers was als projectleider vanaf de start t/m de oplevering betrokken bij dit indrukwekkend duurzame gebouw.
Frey was als bestuurlijk opdrachtgever (wethouder) verantwoordelijk voor het project. Michel Weijers licht toe op welke wijze duurzaam waterbeheer in het Venlose stadskantoor plaatsvindt.

Peter Frey’s watervlog #02
YouTube: Peter Frey op bezoek bij Thijs Belgers in Vlodrop, bestuurslid van Sportvisserij Limburg

31 januari

In zijn tweede watervlog gaat lijsttrekker Peter Frey van Water Natuurlijk Limburg op bezoek bij Thijs Belgers in Vlodrop. 
Als bestuurslid van Sportvisserij Limburg combineert Thijs Belgers zijn hobby vissen met natuurbeheer. Zijn vereniging bewaakt de visstand op de Roer en hij helpt het Waterschap Limburg bij visstandonderzoek en onderhoudsprojecten.

Peter Frey’s watervlog #01
YouTube: Peter Frey in gesprek met Wilfred Alblas van Het Limburgs Landschap

24 januari

Lijsttrekker Peter Frey start met een wekelijkse vlog waarin hij op zoek gaat naar mensen voor wie waterkwaliteit en veiligheid belangrijk zijn.
In de eerste aflevering ontmoet hij Wilfred Alblas van Het Limburgs Landschap. Alblas maakt zich zorgen over de veiligheidsdiscussie in de Noordelijke Maasvallei.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Niet zeiken – reactie op Frans Pollux


NIET ZEIKEN

In zijn column van 8 maart maakt Frans Pollux zich onder de veelzeggende titel “ZEIKEN” zorgen over de legitimiteit van het Waterschapsbestuur. De “oplossing” die hij voor dit probleem heeft is even kortzichtig als ineffectief: “schrijf heel groot ‘ZEIK’ op het biljet”. Het enige effect daarvan is namelijk dat het stembiljet ongeldig wordt verklaard.

Schoon en voldoende water en bescherming tegen hoog water zijn voor Nederland zó belangrijk dat daarvoor een aparte overheid is ingesteld met een eigen bestuur en eigen geldstromen. Zo hoeft waterbeheer niet te concurreren met andere beleidsterreinen, zoals onderwijs of zorg. De waterschappen hebben kennis van de regio, zijn onafhankelijk en innovatief. Het Nederlandse waterbeheer is niet voor niks toonaangevend in de wereld.

Pollux lijkt (gelukkig) geen bezwaar tegen het werk of bestaan van het Waterschap te hebben maar vindt het vooral bezwaarlijk dat daar rechtstreekse verkiezingen voor georganiseerd worden. Zijn argument: ‘omdat niemand goed uitlegt waarom dat moet’. Er is echter een heel logische verklaring voor: er wordt (waterschaps)belasting geheven. Belastingmiddelen mogen alleen worden uitgegeven door een bestuur dat via verkiezingen gelegitimeerd is om beslissingen te nemen over de besteding daarvan. Val mij daar niet mee lastig en laat de verantwoordelijkheid om dat waterschapsbestuur te kiezen dan maar over aan de gemeenteraden, zegt Pollux. Dat is inderdaad een optie, maar daar is een wetswijziging voor nodig. En laat deze optie er nou net bij de laatste wetswijziging uitgehaald zijn. ‘ZEIK’ op je stembiljet zetten verandert daar niks aan.

Waarom dan vooral wél gaan stemmen op 20 maart? Omdat er iets te kiezen valt! Focus op de landbouw of meer aandacht voor natuur? Dijken of rivierverruiming? Stevige aanpak van vervuilers of laat maar waaien? Aandacht voor landschapskwaliteit of liever baggergaten? Wat te doen aan hittestress, hoe om te gaan met extreem veel neerslag?

Er doen inderdaad veel oud-politici/bestuurders aan deze verkiezingen mee. Gezien de onbekendheid van het Waterschapsbestuur doen ze dit niet voor eigen glorie en gezien de beperkte vergoeding ook niet voor hun portemonnee. Zijn ze allemaal inhoudelijke experts? Nee, maar dat hoeft ook niet. De experts zijn de duizenden professionals die in dienst zijn van de waterschappen. Van kandidaat-bestuurders mag wel verwacht worden dat ze een visie hebben op de materie, dat ze in staat zijn deze op aansprekende wijze uit te dragen, dat ze ambitieus en kritisch zijn én dat ze zich regelmatig naar de belastingbetaler verantwoorden. Of de kandidaten van de (zes) deelnemende partijen voor Waterschap Limburg aan deze kwalificaties voldoen? Dat mag de kiezer gelukkig zelf bepalen….. En zo hoort het ook.

Beste Frans, wees trots op het feit dat de democratie in Nederland goed is geregeld. Neem de moeite je te verdiepen in de keuzemogelijkheden. Maak vooral gebruik van je recht om te stemmen.
En anders: niet zeiken.

Peter Freij, Venlo – Lijsttrekker voor Water Natuurlijk Limburg

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

De relatie waterschap en watermolens


Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Limburg staan twee vrijwillige molenaars: Rose Marie Kaanen (# 5) en Bea Tilanus (#15).
In de Gildebrief, het blad van van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verscheen van hun hand een artikel over de relatie tussen watermolens en het waterschap.

Lees hier het artikel “Waterschap en watermolens”uit Gildebrief maart 2019
Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Water natuurlijk ruimt op: Mheer en Altenbroek

11 maart 2019

bekijk de Youtube: opruimactie Mheer en Altenbroek

De kandidaten Bea Tilanus (Mheer, lijst 11 nr 15) en Ali Daliry (Heerlen, lijst 11 nr 26) gingen 9 maart samen met de Belgische vrienden van Natuurpunt aan de slag.

Bij Mheer en Altenbroek haalden ze een volle kar vol met rotzooi op.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Estafette door Limburg

9 maart 2019

Elke zaterdag organiseren kandidaten van Water Natuurlijk Limburg een buitenactiviteit. Dat kan zijn een wandeling langs een van de mooie Limburgse waterlopen, een actie om zwerfafval op te ruimen, een bezoek aan een watermolen, etc. etc.

 

Bekijk de Youtube: vele handen maken licht werk

Zaterdag 9 maart ruimden kandidaten Bea Tilanus (Mheer, lijst 11 nr 15) en Ali Daliry (Heerlen, lijst 11 nr 26) samen met de Belgische vrienden van Natuurpunt een karrenvracht rotzooi op bij Mheer (NL) en Altenbroek (B).

Bekijk de Youtube: opruimactie Arcen (2 maart)

Zaterdag 2 maart gingen Water Natuurlijk Limburg kandidaten Gerard IJff en Rose-Marie Kaanen aan de slag in Arcen, het gebied waar de Lingsforterbeek uitmondt in de Maas. Na hoogwater ligt hier heel veel plastic en andere rommel.

Wij zijn er. U ook?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 februari waren kandidaten van Water Natuurlijk Limburg in Maastricht !  We ruimden afval op aan de monding van de Jeker, de oever van de Maas en langs de stadsvijver.

 

 

Geleenbeek

 

 

Zaterdag 16 februari werd er gewandeld in de schitterende omgeving van de Geleenbeek.

 

 

 

 

Dit afval kan in elk geval niet meer in het water terecht komen!

Zaterdag 9 februari hebben we zwerfafval opgeruimd in de bermen langs de N293 en de Heinsbergerweg

 

Vistrap ECI centrale Roermond

 

 

 

 

en een werkbezoek gebracht aan vistrap bij de ECI centrale in Roermond.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Campagnestart: Excursie naar de Geleenbeek

2 maart 2019

Maandag 18 februari ging de campagne voor de waterschapsverkiezingen van start. Die verkiezing voor het bestuur van de 21 Nederlandse waterschappen wordt tegelijkertijd gehouden met de provinciale statenverkiezingen op 20 maart. De kandidaten van Water Natuurlijk Limburg kwamen dit weekend naar Geleen voor de aftrap.

 

Een impressie vindt u in onderstaande Youtube video:

YouTube: Campagnestart Water Natuurlijk Limburg

 

Zaterdag 16 februari was er een excursie van Water Natuurlijk Limburg naar de vrolijk meanderende Geleenbeek en prachtige omgeving.

 

 

 

 

 

Oudere mensen herinneren zich nog dat de beek vroeger zwart was van het kolengruis.
Tegenwoordig is de beek gelukkig weer schoon en mag op veel plaatsen weer vrijuit stromen;versnellingsplekken zijn aangebracht, waar vissen kunnen schuilen, en vijvers voor extra wateropvang. De natuur krijgt meer ruimte! Natuurlijk waren onze regionale kandidaten Jan-Willem Westra (Geleen, nr 11) en Paul Fekkes (Sittard, nr 12)voor de waterschapsverkiezingen ook erbij.:)

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

1 maart: Complimentendag!

1 maart 2019

Vandaag 1 maart is het Complimentendag. Weike Medendorp (Maastricht, lijst 11 nr. 3) reikt namens Water Natuurlijk Limburg een compliment uit en zegt: “Ik kan niemand bedenken die het compliment meer verdient dan de Limburgse plastic soep bestrijder Sylvia Spierts-Brouwer!

Ze doet grootse dingen!”

Sylvia is op verzoek van verschillende personen in 2012 betrokken geraakt bij de plastic soep problematiek van de Maas oevers. Dit leidde tot de eerste pilot Schone Maas met 5 gemeenten en terreinbeheerders in 2013 waarbij verenigingen op dezelfde manier hoogwatervuil gingen opruimen en de data gezamenlijk werden getoond aan het publiek en instanties.
De pilot werd daarop voortgezet totdat in 2016 alle Limburgse Maasgemeenten in de samenwerking mee deden en gecoördineerd met verenigingen de oevers opruimden op meer dan 100 trajecten. Inmiddels werd de manier van werken ook in andere provincies gekopieerd.

Omdat opruimen dweilen met de kraan open is, bedacht Sylvia een onderzoeksmethodiek om inzichtelijk te krijgen wélk en waar afval er op de oevers aanspoelt. Met het trainen van zogenaamde oeverafvalonderzoekers in 2015 en 2016 kon Sylvia landelijk aantonen dat er nood was aan gezamenlijke en diverse bronaanpak. De methode werd met partners van het IVN, Stichting De Noordzee en de Plastic Soup Foundation verbeterd en uitgebreid en vormt inmiddels samen met het opruimen de basis voor het oplossen van de groei van plastic soep met vele partners. Recentelijk trekt Sylvia dit succes door over de grenzen heen in de Euregio Maas Rijn als projectleider LIVES (Litter Free Divers and Streams).

Ook Chris Reutelingsperger wordt in het zonnetje gezet.
Het begon rond 2009 …. gewoon een paar mensen die elkaar kenden, aan een keukentafel in Arcen. Samen wilden ze de wereld verbeteren. Tien jaar later deelt Rose-Marie Kaanen (Arcen, lijst 11 nr. 5) namens Water Natuurlijk Limburg hiervoor een compliment uit aan Chris Reutelingsperger.

YouTube: Rose-Marie Kaanen deelt namens Water Natuurlijk Limburg een compliment uit aan Chris Reutelingsperger

De wereld verlossen van afval en slimmer om gaan met grondstoffen, energie en water, dat moest toch haalbaar zijn. Grondstoffen hergebruiken, again and again …. ‘Niaga’ in spiegelschrift. Cradle-to-Cradle, het motto van Venlo en de Floriade, het waren inspiratiebronnen.
Inmiddels, bijna 10 jaar later neemt Mohawk Industries, de wereldwijde marktleider in vloerbedekking deze, door inmiddels ‘DSM-Niaga’, ontwikkelde tapijttechnologie in productie.
Chris Reutelingsperger: „Bestaand tapijt bestaat uit minstens vier lagen, gemaakt met vier verschillende grondstoffen. Het tapijt van Niaga bestaat uit één materiaal, polyester, en kan na gebruik zonder veel moeite worden omgezet in granulaatkorrels, die op hun beurt weer kunnen dienen voor het maken van nieuw tapijt.
Bij de productie wordt 90 procent minder energie gebruikt dan bij traditionele methodes, en geen water. De productnaam Niaga is de omkering van het Engelse ‘again’ en dit is meteen de meest onderscheidende producteigenschap: tapijt van het bedrijf is 100 procent opnieuw te gebruiken.

Beiden onze welverdiende grote complimenten!

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Grensoverschrijdend visverkeer

27 februari 2019

Joke Kersten opent de vispassage in de Worm bij de Baalsbruggermolen

26 februari opende Joke Kersten, Water Natuurlijk, dagelijks bestuurslid van Waterschap Limburg de vispassage bij de Baalsbruggermuhle [Kerkrade] in de Worm.
Het opheffen van barrières voor vissen is een van de speerpunten van Water Natuurlijk Limburg.

Stroomgebied Maas – Roer – Worm

Dankzij deze vistrap hebben vissen die stroomopwaarts zwemmen geen last meer van de molenstuw en wordt een hoogteverschil van 2 m overbrugd.
De vissen kunnen nu weer vanuit de Maas, via de Roer en de Worm het Aachener Wald bereiken.

 

Zie ook: Grensoverschrijdend visverkeer weer mogelijk in het Wormdal

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Water Natuurlijk Limburg ruimt op – en blijft dat de komende jaren doen!

24 februari 2019

 

Zaterdag 23 februari hebben Water Natuurlijk Limburg kandidaten Weike Medendorp (lijst 11 nr 3, Maastricht) Rose Marie Kaanen (lijst 11 nr 5 Arcen) en Samad Belmahi ( lijst 11 nr 9, Roermond) zwerfafval opgeruimd in Maastricht, in de hoek Maas – Jeker – Stadsvijver: klimmen, en zorgen dat je niet in het water valt.

 

Tien minuten opruimen bij de vijver en bingo: al drie zakken. Veel flesjes vooral…zo jammer die rommel – maar dit kan gelukkig niet meer in het water vallen.

 

Er moet natuurlijk iets gebeuren aan de bron: statiegeld, en misschien ook vette boetes voor iedereen die iets zomaar uit de handen laat vallen.
Als team hebben we afgesproken: Water Natuurlijk ruimt op – en blijft dat de komende jaren doen. We blijven meerwerken aan de acties ‘Schone Maas’.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Als een vis in het water

20 februari 2019

Het leefgebied voor alle levende organismen dient in het oppervlaktewater in Limburg verder verbeterd te worden, van snel stromende beken tot diepe Maasplassen. Zo is aanpassing van bestaande stuwen, waterkrachtcentrales en watermolens noodzakelijk, zodat deze geen barrières vormen voor o.a. de vissen. Goede voorbeelden zijn de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Beekmondingen Maas, zoals al zichtbaar is bij de Everlosebeek. Realisatie van vispassages in de bebouwde omgeving krijgt extra aandacht, zodat vismigratie ook daar de kans krijgt.

Vispassage Vogelmolen Haelen

 

 

 

 

 

Realisatie van natuurvriendelijke oevers krijgt prioritaire aandacht voor de Limburgse beken.

Nieuwe waterkracht centrales worden niet aangelegd in de Limburgse beken, tenzij dit zodanig gerealiseerd kan worden dat het geen schade berokkent aan de vissen. Goed en tijdig onderhoud aan de bestaande vispassages draagt eveneens bij aan doelmatige vismigratie. Watermolens die tot ons cultureel erfgoed behoren behouden die status en worden niet omgebouwd met turbines.

Uffelse Molen
Sarsven

Venherstel is een van de meest succesvolle natuurherstelmaatregelen. Bijzondere planten en dieren krijgen dan de kans om terug te keren. Dit venherstel wordt onverminderd voortgezet samen met natuurorganisaties en particulieren. Een goed voorbeeld is het Sarsven en de Banen in Nederweert.

Het – deels – opvullen van vennen, meren en plassen met vervuilde grond of baggerspecie, laat staan met ander milieuvreemd materiaal, past niet bij een natuurvriendelijk waterbeheer en dient verboden te worden.

Water Natuurlijk Limburg is van mening dat ons oppervlaktewater bereikbaar dient te zijn voor de recreant die daar vervolgens op een respectvolle wijze mee om dient te gaan.

uitzetten van Schubkarpers in Midden-Limburg

Wandelaars en sportvissers zijn de ogen langs onze oevers waardoor oneigenlijke zaken snel kunnen worden gesignaleerd. Om dat mogelijk te maken zet Water Natuurlijk Limburg in op goede bereikbaarheid van het viswater met goede visstand en voldoende visstekken, ook voor mindervaliden. Het hele stroomgebied van de Roer is daar een aansprekend voorbeeld van.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht
1234