Cursus ‘Actief voor het waterschap’

6 april 2022
In aanloop naar de verkiezingen in 2023 biedt Waterschap Limburg de cursus ‘Actief voor het Waterschap’ aan. Deze gratis cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om betrokken te zijn bij het waterschap en zich misschien wel kandidaat wil stellen bij de komende verkiezingen.  Het betreft een cursus van 4 avonden (25 mei, 8, 22 en … Lees "Cursus ‘Actief voor het waterschap’" verder
In aanloop naar de verkiezingen in 2023 biedt Waterschap Limburg de cursus ‘Actief voor het Waterschap’ aan. Deze gratis cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om betrokken te zijn bij het waterschap en zich misschien wel kandidaat wil stellen bij de komende verkiezingen. 
Het betreft een cursus van 4 avonden (25 mei, 8, 22 en 29 juni) en het bijwonen van de AB-vergadering op 6 juli 2022.
 
De cursus ‘Actief voor het Waterschap’ is een basiscursus voor inwoners van het waterschap die meer willen weten over:
    • wat het waterschap doet,
    • wie binnen het waterschap beslissingen neemt en hoe die beslissingen tot stand komen, 
    • hoe het algemeen bestuur werkt,
    • hoe je als burger invloed op het beleid van het waterschap kunt uitoefenen.

Op woensdag 20 april om 19.30 uur staat een voorlichtingsavond gepland, waar we uitleg geven over de cursus en geïnteresseerden de mogelijkheid hebben vragen over de cursus te stellen.

 
Voor de cursus en/of voorlichtingsavond kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op de site van het Waterschap Limburg.

 

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Pleidooi voor vervolg op natuur- en waterprojecten

19 maart 2022
Uit de Limburger van 15 maart 2022: Horst aan de Maas, Venray en Waterschap Limburg willen dat het gezamenlijk natuurproject Maasgaard een vervolg krijgt. Ze zijn bereid geld beschikbaar te stellen voor Maasgaard 2.0.

Uit de Limburger van 15 maart 2022: Horst aan de Maas, Venray en Waterschap Limburg willen dat het gezamenlijk natuurproject Maasgaard een vervolg krijgt. Ze zijn bereid geld beschikbaar te stellen voor Maasgaard 2.0.


Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Kernteam werving kandidaten WaterNatuurlijk

8 maart 2022
Een ‘kernteam’ is een groepje van 2-3 (of meer) personen dat zich gedurende korte tijd intensief bezighoudt met de werving van kandidaten voor de verkiezingslijst(en) van Water Natuurlijk Limburg. In elke grote Limburgse gemeente is een kernteam actief dat in die gemeente en de aanpalende regio kandidaten werft. Opdracht Kernteam De opdracht is in de … Lees "Kernteam werving kandidaten WaterNatuurlijk" verder

Een ‘kernteam’ is een groepje van 2-3 (of meer) personen dat zich gedurende korte tijd intensief bezighoudt met de werving van kandidaten voor de verkiezingslijst(en) van Water Natuurlijk Limburg. In elke grote Limburgse gemeente is een kernteam actief dat in die gemeente en de aanpalende regio kandidaten werft.

Opdracht Kernteam
De opdracht is in de periode eind maart – eind juni minimaal 10, bij voorkeur meer, kandidaten te werven. Kandidaten kunnen zich melden voor een verkiesbare plaats (volgen dan de procedure van de kandidatencommissie) of voor een niet verkiesbare “steun”plek.

Meer informatie over Kernteams WaterNatuurlijk

 

 

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

27 augustus 2018
In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Dergelijke hoge waterstanden waren sinds 1926 niet meer voorgekomen en de economische schade was dan ook enorm. Ook het gebied Ooijen-Wanssum werd zwaar getroffen. Impressie Wanssum bron: www.ooijen-wanssum.nl Ter voorkoming van acute problemen en vooruitlopend op integrale beschermingsprogramma’s werden in 1996 … Lees "Integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum" verder

In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Dergelijke hoge waterstanden waren sinds 1926 niet meer voorgekomen en de economische schade was dan ook enorm. Ook het gebied Ooijen-Wanssum werd zwaar getroffen.

Impressie Wanssum
bron: www.ooijen-wanssum.nl

Ter voorkoming van acute problemen en vooruitlopend op integrale beschermingsprogramma’s werden in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied op korte termijn moesten verbeteren. Zo werden op diverse plekken nooddijken aangelegd en werd de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen altijd meestroomde met hoogwater, afgesloten.

De afdamming van de 10 kilometer lange Oude Maasarm veroorzaakte echter een onwenselijke opstuwing van het Maaswater bij Broekhuizen. Verder bleken een aantal nooddijken bezien vanuit de verschillende gebiedsfuncties niet op de juiste plaats te liggen.

Besloten werd tot een integrale gebiedsontwikkeling vanuit de uitgangspunten: waterveiligheid, leefbaarheid, ecologie en economie.
De doelstellingen van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn samengevat:
• Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
• Waterstanddaling van de Maas van 35 cm (bij hoogwater)
• Ontwikkelen van natuur en landschap
• Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
• Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Om deze doelstellingen te realiseren worden de volgende maatregelen genomen:
1. Primaire waterkeringen/ Kademaatregelen.
2. Hoogwatergeul Ooijen, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Ooijen in combinatie met natuurontwikkeling.
3. Hoogwatergeul Wanssum, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Wanssum in combinatie met natuurontwikkeling.
4. Reactiveren van de Oude Maasarm
5. Rondweg Wanssum, aanleg van nieuwe noordelijke Provinciale rondweg, 
inclusief brug over haven Wanssum.
6. Bieden van economische ontwikkelingsruimte door het benutten van rivierkundige overruimte die wordt gerealiseerd met rivierverruimende maatregelen.

Het project bevindt zich thans in de uitvoeringsfase.

Chris Biemans

Lees reacties en/of reageer op dit bericht
12