Zwerfvuil

2 augustus 2018

Stoort u zich ook zo aan rommel in de natuur? Sommige mensen schrikken er helaas niet voor terug hun afval achteloos weg te gooien of dumpen zelfs doelbewust hun afval in het buitengebied. Zoals op bijgaande foto, genomen in de Heldense Bossen.

Naast het voorkĂłmen van afval is het belangrijk dat het zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Immers, afval trekt afval aan.
Met de gratis Buitenbeter app kunt u allerlei klachten over de openbare ruimte op een simpele manier 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de betreffende gemeente melden. Zwerfvuil, afvaldumping, vernield straatmeubilair, kapotte straatverlichting etc.
Het werkt heel simpel: u maakt een foto, de telefoon bepaalt de locatie en stuurt de melding met foto naar de betreffende gemeente.

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze leefomgeving weer een beetje mooier wordt.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Maak kennis met de Limburgse wateren

30 juli 2018
Langs de Limburgse beken en vennen kunt u prachtige wandelingen maken. U kunt kiezen uit wandelingen die worden begeleid door een gids en wandelroutes om te downloaden zodat u zelf op pad kunt gaan. Tijdens begeleide wandelingen langs prachtige beken en vennen of over de Maasdijken vertelt een watergids u over het belang van water voor … Continue reading "Maak kennis met de Limburgse wateren"

Langs de Limburgse beken en vennen kunt u prachtige wandelingen maken.
U kunt kiezen uit wandelingen die worden begeleid door een gids en wandelroutes om te downloaden zodat u zelf op pad kunt gaan.

Tijdens begeleide wandelingen langs prachtige beken en vennen of over de Maasdijken vertelt een watergids u over het belang van water voor natuur en landbouw en het werk van het waterschap.

U kunt natuurlijk ook zelf op pad. In onze provincie zijn talloze wandelroutes aangelegd, waaronder ook diverse waterwandelingen.

Een deel van deze wandelingen vindt u in de Waterwandelingen App van Waterschap Limburg. Aan de hand van een gps-route en handige beschrijvingen wordt u wegwijs gemaakt in ons prachtige landschap.
Voor meer informatie en aanvragen: waterwandelingen

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Limburg, maart 2018

28 maart 2018
In deze nieuwsbrief wordt verslag gedaan van het werk van de groene fractie, bestaande uit de 4 leden van Water Natuurlijk en 2 leden namens de natuurterreinen. nieuwsbrief WNL maart 2018

In deze nieuwsbrief wordt verslag gedaan van het werk van de groene fractie, bestaande uit de 4 leden van Water Natuurlijk en 2 leden namens de natuurterreinen.
nieuwsbrief WNL maart 2018

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Waterschappen aan de bak bij handhaving mestfraude

6 februari 2018
Mestfraude leidt tot milieuschade   Plan van aanpak mestfraude Naast een grote groep integere ondernemers in de mestketen, hebben we helaas ook te maken met ondernemers die doelbewust frauderen met mest. Deze fraudeurs zitten door de hele mestketen. De fraude leidt onder andere tot milieuschade, een slecht imago en oneerlijke concurrentie. Dat constateren Land- en … Continue reading "Waterschappen aan de bak bij handhaving mestfraude"

Mestfraude leidt tot milieuschade

 

Plan van aanpak mestfraude

Naast een grote groep integere ondernemers in de mestketen, hebben we helaas ook te maken met ondernemers die doelbewust frauderen met mest. Deze fraudeurs zitten door de hele mestketen. De fraude leidt onder andere tot milieuschade, een slecht imago en oneerlijke concurrentie. Dat constateren Land- en Tuinbouw Organisatie LTO, de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, CUMELA en Transport en Logistiek Nederland (TLN) in een plan van aanpak om de mestfraude te bestrijden. Ze vinden dat ze te lang alleen hebben gekeken naar de rol van de overheid in regelgeving, controle en handhaving. Die rol blijft nodig, maar het hoort niet meer dan normaal te zijn dat ondernemers zich aan regelgeving houden en elkaar daarop aanspreken. Om zichtbaar te maken wie zich aan de regels houdt en wie niet, komt er een kwaliteitskeurmerk voor alle ondernemers binnen de mestketen.

Taskforce

De minister van LNV spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van een goede eerste stap. De overheid zet in op meer gericht toezicht en handhaving in de gebieden waar mestfraude vaker voorkomt. Hiervoor zal intensief worden samengewerkt met provincies, gemeenten en waterschappen en de omgevingsdiensten. Als er fraude wordt geconstateerd is in veel gevallen veel (personele) inzet nodig om daadwerkelijk tot vervolging over te kunnen gaan. Daarom wordt met alle betrokken partijen, waaronder het Openbaar Ministerie, bekeken of hiervoor zogenoemde taskforce een opgezet kan worden.

Rol Waterschappen

Peter Glas, watergraaf van waterschap De Dommel, noemde de aanpak van de mestfraude een maatschappelijke uitdaging van formaat. Ook de waterschappen moeten daarbij een rol spelen. Ze moeten de waterkwaliteit analyseren en de resultaten frequent online zetten, ze moeten een gecoördineerde milieuhandhaving uitvoeren, en ervoor zorgen dat akkerranden vrij blijven van bemesting.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Pilot akkerrandbeheer

18 april 2016
De waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei willen gaag dat agrariĂ«rs bijdragen aan het waterbeheer door middel van het beheer van akkerranden. Beide waterschappen gaan daarvoor een pilot uitvoeren in samenwerking met de agrariĂ«rsorganisatie Natuurrijk Limburg. Waarom is dit belangrijk? De landbouw heeft door het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen gevolgen voor de … Continue reading "Pilot akkerrandbeheer"

De waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei willen gaag dat agrariërs bijdragen aan het waterbeheer door middel van het beheer van akkerranden. Beide waterschappen gaan daarvoor een pilot uitvoeren in samenwerking met de agrariërsorganisatie Natuurrijk Limburg.

Waarom is dit belangrijk?

De landbouw heeft door het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen gevolgen voor de kwaliteit van het beekwater. Door de aanleg van akkerranden langs beken ontstaat een bufferstrook. Die kan voorkomen dat verontreinigende stoffen, zoals stikstof en fosfaat en bestrijdingsmiddelen, in het water terecht komen. Daarnaast wordt het mogelijk om ruimte te creëren voor waterberging.

Dat zijn dus twee voordelen: minder stoffen in het water en meer ruimte voor waterberging. Dat betekent dat de waterkwaliteit verbetert, de natuur zich beter kan ontwikkelen en dat er minder snel wateroverlast optreedt.

Wat gaat er gebeuren?

Akkerranden die langs beken liggen komen in aanmerking voor een vergoeding. Natuurrijk Limburg gaat bekijken welke akkerranden geschikt zijn en zoekt agrariërs die belangstelling hebben om aan de pilot mee te doen. Het is de bedoeling om nu in totaal 10 hectare akkerranden aan te leggen. Dan worden de akkerranden gerealiseerd en wordt gekeken of de verwachte kwaliteitsverbetering ook daadwerkelijk plaats vindt. Als de proef goed verloopt is het de bedoeling dat deze aanpak breder gaat worden toegepast in Limburg.

Wat vindt de fractie Water Natuurlijk?

Wij zijn heel blij met dit initiatief en we gaan het met belangstelling volgen.

De fractie: Ruben van Beusekom, Jacqueline Aelen, Marianne den Broeder

SONY DSC
SONY DSC

App voor waterstanden in Limburg

1 februari 2016
Limburgse waterschappen lanceren waterstandenapp Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei lanceren vandaag een nieuwe unieke app WaterstandLimburg. Via deze app is 24 uur per dag, 7 dagen in de week de actuele waterstand en –afvoer te raadplegen van alle belangrijke Limburgse beken Ă©n de Maas. Hiermee is Limburg de eerste provincie in … Continue reading "App voor waterstanden in Limburg"

WRO-waterstandenapp
Limburgse waterschappen lanceren waterstandenapp

Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei lanceren vandaag een nieuwe unieke app WaterstandLimburg. Via deze app is 24 uur per dag, 7 dagen in de week de actuele waterstand en –afvoer te raadplegen van alle belangrijke Limburgse beken én de Maas. Hiermee is Limburg de eerste provincie in Nederland waar dergelijke informatie op deze manier wordt aangeboden.

Met deze app komen de waterschappen tegemoet aan een wens van inwoners en agrariërs om op elk gewenst moment gemakkelijk waterstanden en –afvoeren te kunnen raadplegen. De app is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de beide Limburgse waterschappen en Rijkswaterstaat.

Op de kaart van Limburg zijn de actuele waterstanden en -afvoeren te zien van de online meetpunten in de beken en de Limburgse Maas. Vier kleurcodes (groen, geel, oranje, rood) geven weer of er sprake is van een normale toestand of (dreigende) wateroverlast. Mensen die direct geïnformeerd willen worden wanneer bij een bepaalde beek wateroverlast dreigt (code oranje), kunnen  een alert instellen. Zij ontvangen dan e-mail of een pushbericht via de App.

Het is goed te zien dat onze waterschappen innovatief bezig zijn en de burger goed bedienen met de informatie die zij nodig hebben.

Marianne den Broeder
Fractie Water Natuurlijk Waterschap Roer en Overmaas

Lees reacties en/of reageer op dit bericht
1234