Nieuwsbrief Water Natuurlijk Limburg september 2019

In deze nieuwsbrief van Water Natuurlijk Limburg  de inbreng van de fractie bij de bespreking van de kadernota 2020 in het Algemeen Bestuur van het waterschap.
Verder de oproep zich kandidaat te stellen voor de functie van regiovoorzitter.

Nieuwsbrief 2019 september

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Limburg oktober 2018

In deze nieuwsbrief van Water Natuurlijk Limburg laat de gecombineerde fractie van Water Natuurlijk en de twee benoemde leden van de natuurterreinen zien waar ze zich de afgelopen maanden sterk voor gemaakt hebben.
nieuwsbrief WNL 2018 – 02

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Limburg, maart 2018

In deze nieuwsbrief wordt verslag gedaan van het werk van de groene fractie, bestaande uit de 4 leden van Water Natuurlijk en 2 leden namens de natuurterreinen.
nieuwsbrief WNL maart 2018