Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Limburg

Ons programma
Het concept-programma voor de verkiezingen van maart 2023 vind u hier.
Het is opgesteld door de werkgroep Verkiezingsprogramma (bestaande uit Peter Frey (vz), Harry Tolkamp en Torben Mulder} die een 8-tal personen (waaronder Gerard IJff, Phlip Bossenbroek, Ria Dielissen, Thijs Belgers en Wilfred Alblas) als klankbordgroep geraadpleegd heeft;
Reacties  zijn welkom maar het concept-programma kan pas aangepast worden na de bespreking hiervan in de ALV die gepland is op maandag 26 september aanstaande.
Alle leden zullen een digitale uitnodiging voor deze ALV ontvangen.
Amendementen kunnen tot 1 september aanstaande ingediend worden bij de secretaris (anw@ziggo.nl).

Ons programma in een notendop
Wij streven ingrijpende veranderingen na. De belangrijkste in kort bestek:
Van technisch waterbeheer naar: waterbeheer gericht op herstel van natuurwaarden
Van beheer van het watergangenstelsel naar: werken aan landschappen met waterfuncties
Van een natuurnetwerk ingesloten door productiegebieden naar: landschappen met blauwgroene dooradering waar de natuur overal weer kansen krijgt
Van oppervlaktewaterbeheer naar: beheer van het gehele watersysteem en van afvoeren en droogleggen naar: vasthouden en vernatten
Van volledige controle en garanties naar: beperken en beheersen van risico’s
En: we vinden dat de vervuiler en de gebruiker moeten betalen voor de kosten van schoonmaak en gebruik van water.
Zie hier onze concept-visie in een notendop