Waterschapsverkiezingen 2023

Waterschapsverkiezingen 2023:

Voortgang werving kandidaten voor de Waterschapsverkiezing in 2023

Per 1 augustus jl. zijn we gestopt met het werven voor de komende verkiezing.
De kandidatencommissie bekijkt nu wie zich hebben aangemeld en gaat in gesprek met de kandidaten die een plek hoog op de kieslijst ambiëren.
Deze gesprekken worden in de laatste 2 weken van augustus gevoerd.
Vervolgens stelt de kandidatencommissie een advies op mbt. de officiële kandidatenlijst van Water Natuurlijk voor de verkiezing van het Algemeen bestuur van Waterschap Limburg.
Dit advies gaat vergezeld van de volledige lijst van ontvangen kandidaten naar het regiobestuur, uiterlijk op 1 september 2022. Deze lijst komt ook ter beschikking van de regiovergadering.

Het regiobestuur stelt op basis van dit advies de voorlopige lijst vast en maakt deze lijst bekend aan het landelijk bestuur en organisaties en personen die regionaal bij Water Natuurlijk zijn betrokken, inclusief de bestuurskandidaten.
Zij krijgen twee weken de tijd (tot 16 september) om eventuele bedenkingen in te dienen bij het regiobestuur.Het regiobestuur kan indieners van bedenkingen uitnodigen voor het mondeling toelichten ervan.
De regiovergadering stelt de definitieve kandidatenlijst vast op voorstel van het regiobestuur. Deze vergadering vindt plaats op 26 september 2022.
De vastgestelde kandidatenlijst wordt z.s.m. ingediend bij het bestuur van de vereniging en de kiescommissie van het waterschap. De functie van regiobestuurder is geen belemmering voor plaatsing op de kandidatenlijst.
Na vaststelling van de kandidatenlijst door de regiovergadering op 26 september kan er nog bezwaar en beroep worden ingesteld bij de landelijke beroepscommissie, tot ca. 1 december 2022.

Water Natuurlijk zet zich ook in Limburg in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water én voor natuur, landschap en recreatie. Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale natuur- en milieuorganisaties, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. Er zijn veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Ook GroenLinks, D66 en PvdA, die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk Limburg te stemmen.

Onze visie en uitgangspunten
Water Natuurlijk wil werken aan een land met schoon en gezond water, waar inwoners veilig kunnen wonen. Met landschappen waar de natuur floreert en mensen kunnen genieten van water. Met groene steden waar het prettig is om te wonen. Waar agrariërs, ondernemers en bedrijven een plek hebben en duurzaam kunnen werken. Waar voldoende (drink)water is voor iedereen.
Om dit te kunnen bereiken moet er veel gebeuren. We weten dat het klimaat steeds sneller verandert: meer clusterbuien, meer hitte en droogte, de zeespiegel stijgt. De huidige landbouw en industrie brengen schade toe aan natuur en waterkwaliteit. Zoet water wordt schaars, de natuur verdroogt en de biodiversiteit neemt af. En de tijd om te veranderen is kort.
Water Natuurlijk wil keihard aan de slag om deze veranderingen mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat nu te weinig doen zal leiden tot onherstelbare schade en hogere kosten in de toekomst.

Ons programma
Het concept-programma voor de verkiezingen van maart 2023 vind u hier.
Het is opgesteld door de werkgroep Verkiezingsprogramma (bestaande uit Peter Frey (vz), Harry Tolkamp en Torben Mulder} die een 8-tal personen (waaronder Gerard IJff, Phlip Bossenbroek, Ria Dielissen, Thijs Belgers en Wilfred Alblas) als klankbordgroep geraadpleegd heeft;
Reacties  zijn welkom zijn maar het concept-programma kan pas aangepast worden na de bespreking hiervan in de ALV die gepland is op maandag 26 september aanstaande. Alle leden zullen een digitale uitnodiging voor deze ALV ontvangen.

Ons programma in een notendop
Wij streven ingrijpende veranderingen na. De belangrijkste in kort bestek:
Van technisch waterbeheer naar: waterbeheer gericht op herstel van natuurwaarden
Van beheer van het watergangenstelsel naar: werken aan landschappen met waterfuncties
Van een natuurnetwerk ingesloten door productiegebieden naar: landschappen met blauwgroene dooradering waar de natuur overal weer kansen krijgt
Van oppervlaktewaterbeheer naar: beheer van het gehele watersysteem en van afvoeren en droogleggen naar: vasthouden en vernatten
Van volledige controle en garanties naar: beperken en beheersen van risico’s
En: we vinden dat de vervuiler en de gebruiker moeten betalen voor de kosten van schoonmaak en gebruik van water.
Zie hier onze concept-visie in een notendop

Nog geen lid van Water Natuurlijk?
Meld je via
deze link aan bij de grootste waterschappartij van Nederland!