Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Macrofauna: ‘de zwemmende insecten’ maatlat voor ecologische waterkwaliteit

Afname landinsecten in Duitsland
In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 het totale aantal insecten met 80 procent afgenomen. Ecologen van de Radboud Universiteit publiceerden er met hun Duitse collega’s een artikel over in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.  Dankzij Water Natuurlijk gaat het ministerie van LNV in Nederland de langjarige trendafname en de oorzaken van de macrofauna toe voegen aan een nationaal onderzoek. 

Waarom is deze extra aandacht nodig? Carlo Rutjes licht het toe.
Het is heel aannemelijk dat in Nederland hetzelfde fenomeen plaats heeft gevonden. Het beeld past in het plaatje van almaar doorzettende bijensterfte, teloorgang van allerlei broedvogels en weidevogels etcetera.

Mede door Water Natuurlijk zijn er in de diverse waterschappen dit jaar meerdere moties aangenomen om ervoor te zorgen dat er aandacht komt voor de trendafname. Voor het grootste gedeelte gaat het waterschap er niet over, maar het waterschap is wel een belangrijke grondeigenaar en beheerder van oevers, dijken en ecologische verbindingszones. Daarmee hebben de waterschappen wel degelijk een rol te vervullen.


Macrofauna

Het Duitse onderzoek ging over landinsecten. Er is echter ook een ‘aquatische component’ waar het waterschap via de Kaderrichtlijn Water wel over gaat. Namelijk de macrofauna. Macrofauna is een enorme grote groep aan kleine ongewervelde onderwaterdiertjes bestaande uit slakjes, wormpjes, vlokreeften, insectenlarven, libellen, muggen, eendagsvliegen enzovoorts.  Het gaat om ruwweg tweeduizend soorten. Je ziet ze weinig, behalve geplet op je voorruit, maar ze zijn essentieel. Bovendien gaat het om ontelbaar grote aantallen die in het water leven. Ze eten algen en maken dode planten en dieren kleiner en fijner waardoor ze goed verteerd kunnen worden en de kringloop van het leven weer rond is. Daarnaast vormt macrofauna het stapelvoedsel voor vissen en veel vogels. En laat nu de visstand ook al sterk zijn teruggelopen de laatste jaren.

Water Natuurlijk zorgt voor nationaal onderzoek insectenstand
Het Duitse onderzoek laat niet zien of het met de ‘aquatische component’ ook zo slecht gesteld is, maar enkele  snelle onderzoekjes van waterschappen stellen niet gerust. Mede door de lobby van verschillende hoogheemraden en bestuursleden van Water Natuurlijk heeft het ministerie van LNV het op zich genomen om in Nederland ook de langjarige trend en de oorzaken van de macrofauna toe te voegen aan een nationaal onderzoek naar de insectenstand en oorzaken van achteruitgang. Zodra er meer bekend over is, delen we de informatie.

Carlo Rutjes