Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Monstersche Sluis overgedragen aan stichting

Meer samenwerking voor betere waterkwaliteit, Monstersche Sluis over naar stichting, ‘Motie Terlouw’ voor duurzamer Delfland. Aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland, uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 7 april 2017:

Schoner en natuurlijker water in Delfland:

De voltallige Verenigde Vergadering stemde in met het voorstel van hoogheemraad Ter Woorst om de samenwerking en de aanpak voor een betere waterkwaliteit te intensiveren. Dit ís een belangrijke stap en één van de speerpunten van Water Natuurlijk. En nu: KEIHARD doorpakken om samen (tuinders, LTO, waterschap, gemeenten) daadwerkelijk resultaten te bereiken!

Monstersche Sluis overgedragen aan stichting

Foto van de Monstersche sluis in Maassluis
Een historisch besluit waar Water Natuurlijk zich al jaren voor heeft ingezet. De stichting Monstersche Sluis zorgt ervoor dat de sluis in Maassluis fraai blijft en zich verder kan ontwikkelen als recreatief historisch erfgoed. Delfland waarborgt de veiligheid en mede op verzoek van Water Natuurlijk is er nadrukkelijk aandacht voor vismigratie.

‘Motie Terlouw’ voor een duurzamer Delfland

Onder aanvoering van Water Natuurlijk-ambassadeur Jan Terlouw hebben politieke jongerenorganisaties in maart een manifest opgesteld voor een duurzamer Nederland. Water Natuurlijk steunt krachtig de PvdA-motie die oproept voor ook een duurzamer waterschap.

Meer informatie? www.facebook.com/WaterNatuurlijkDelfland