Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Waar natuur en veiligheid elkaar versterken

Uniek project hoogwaterbeschermingsprogramma: Waar natuur en veiligheid elkaar versterken!

De afgelopen week heb ik op een boerencamping De Westert in Limmen (aanbevolen) een aantal dagen gekampeerd. Een locatie waar vandaan je uitstekend in staat bent het prachtige Kennemerduinengebied te verkennen. Dit heeft ook de uitvalsbasis gevormd voor een bezoek aan de in 2015 in gebruik genomen vernieuwde Hondsbossche zeewering. Een aantal jaren geleden werd geconstateerd dat de oorspronkelijke ‘harde’ zeewering met basaltblokken versterking nodig had.

Daarbij is er voor gekozen een natuurlijke kustversterking tot stand te laten komen. Met 35 miljoen m3 zand is Nederland tussen Camperduin en Petten 400 voetbalvelden groter gemaakt. Hierdoor is een nieuw strand met duinen tot stand gebracht met tal van recreatieve versterkingen voor het toerisme. En dat in samenhang met een natuurlijke innovatieve kustversterking.

Waarom?

  • Innovatieve oplossingen zijn hard nodig om in te spelen op complexere opgaven en altijd beperkte middelen. ‘Samenwerken met de natuur’ is zo’n innovatie.
  • Versterken met zand is een relatief goedkope oplossing; de natuur doet een belangrijk deel van het werk.

Kustversterking met zand kent meerdere voordelen. Het is een heel natuurlijke en duurzame oplossing: zand beweegt mee met het water en met de stijgende zeespiegel. Spoelt de zee zand weg, dan kan dit eenvoudig worden teruggebracht.

Het project heet Kust op Kracht en is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). Water Natuurlijk is een warm voorstander van dit soort innovatieve projecten.

WN fractie – Martin Dijkhoff