‚ÄėVecht niet tegen het water, maar benut het beter‚Äô

16 maart 2019
Waterschappen zijn onmisbaar bij de klimaatopgave. Elze Reitsema en Tom Rustebiel van Water Natuurlijk pleiten voor het vergroenen van landelijk √©n stedelijk gebied om klimaatverandering zowel op te vangen als tegen te gaan. Het is oktober 1998. Na hevige regenval dreigt het wassende water het Martiniziekenhuis en het Groninger Museum te overstromen. Het museum wordt … Continue reading "‚ÄėVecht niet tegen het water, maar benut het beter‚Äô"

Waterschappen zijn onmisbaar bij de klimaatopgave. Elze Reitsema en Tom Rustebiel van Water Natuurlijk pleiten voor het vergroenen van landelijk én stedelijk gebied om klimaatverandering zowel op te vangen als tegen te gaan.

Het is oktober 1998. Na hevige regenval dreigt het wassende water het Martiniziekenhuis en het Groninger Museum te overstromen. Het museum wordt gesloten en het ziekenhuis moet noodgedwongen 150 mensen verhuizen. Deze situatie is ontstaan door menselijk ingrijpen in de natuur. Waterlopen werden rechtgetrokken en moerasgebieden ontgonnen. De natuur, die van oudsher de draagkracht had om wateroverlast op te vangen, kon het niet meer aan. De stad had het ommeland nodig om dit probleem het hoofd te bieden. In nauwe samenwerking tussen overheden, agrari√ęrs, natuurbeheerders √©n waterschappen ontstonden de Onlanden. Een gebied dat we nu vooral kennen als een prachtig natuurgebied, maar dat uit bittere noodzaak als waterberging is ontstaan. Het vangt bij hevige regenval water uit de Drentse beekdalen op, dat anders de stad in zou spoelen.

Waar we in het verleden vaak vochten tegen het water, ontstaat nu de trend om juist weer te gaan werken met water. Een beweging waar Water Natuurlijk hartstochtelijk voorstander van is. Nu moeten we de volgende stap zetten. We willen de natuur, het water en het groen ook weer terug in de stad en de dorpen brengen. Klimaatverandering noopt steden en dorpen om niet alleen na te denken over wateroverlast, maar ook over hittestress. In een versteende omgeving kan het water niet infiltreren in de bodem. Het stroomt over de verharding weg naar het riool dat overbelast is, met wateroverlast tot gevolg. Ook houdt het verharde oppervlak warmte vast en wordt het te heet in stedelijke gebieden.

Deze hitteplekken zijn snel 4 graden warmer en zijn bedreigend voor kwetsbare mensen. Hittestress en wateroverlast zetten de leefbaarheid onder druk, terwijl groen en water juist koelte en extra kwaliteit toevoegen. We zijn blij dat de gemeente Groningen werk gaat maken van klimaatadaptatie. En wij vinden dat het waterschap hierin een voorname rol heeft. Zeker nu het VN-kenniscentrum voor klimaatadaptatie naar Groningen is gehaald moeten we samen aan de slag om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Door hevige regenval en perioden van extreme droogte wordt het werk van het waterschap steeds urgenter. Niet alleen omdat door klimaatverandering de zeespiegel stijgt en we daardoor dijken moeten versterken. Ook binnen de dijken spelen er grote vraagstukken rondom waterbeheer. Zo kwam enkele weken geleden het bericht in het nieuws dat een miljoen huizen in Nederland dreigt te verzakken door verdroging van de grond. Dit is het gevolg van het verdrogingsbeleid dat in Nederland decennialang in zwang was. Verhoging van het waterpeil kan dergelijke problematiek tegengaan, maar is √≥√≥k een impuls voor biodiversiteit. En vorige week verscheen de problematiek in het Fochtelo√ęrveen in de krant. Door een dalend waterpeil dreigt het veen te oxideren. Bij veenoxidatie komen grote hoeveelheden CO2 en daalt de natuurwaarde. Allemaal vraagstukken, waarbij het waterschap onmisbaar is.

De waterschapsverkiezingen genieten helaas geen grote bekendheid. Maar waterschappen maken wel keuzes die grote invloed hebben op ons klimaat en uw leefomgeving. En daar heeft u op 20 maart invloed op.

Elze Reitsema en Tom Rustebiel, lijsttrekker en lijstduwer Water Natuurlijk Noorderzijlvest.

Wandelen met Water Natuurlijk, loop je mee?

18 februari 2019
In de aanloop naar de verkiezingen organiseert Water Natuurlijk Noorderzijlvest twee wandelingen. Op zaterdag 23 februari bij De Drie Polders en zondag 3 maart bij Noorddijk. Lees hieronder meer. Ook Water Natuurlijk Hunze en Aa’s organiseert wandelingen, zie¬†hier. Zaterdag 23 februari, De Drie Polders Hoe kun je waterberging en natuur met elkaar verbinden?¬†Dat is de … Continue reading "Wandelen met Water Natuurlijk, loop je mee?"

In de aanloop naar de verkiezingen organiseert Water Natuurlijk Noorderzijlvest twee wandelingen. Op zaterdag 23 februari bij De Drie Polders en zondag 3 maart bij Noorddijk. Lees hieronder meer.

Ook Water Natuurlijk Hunze en Aa’s organiseert wandelingen, zie¬†hier.

Zaterdag 23 februari, De Drie Polders

Hoe kun je waterberging en natuur met elkaar verbinden? Dat is de opgave die in het Zuidelijk Westerkwartier gerealiseerd moet worden. Wat moet je daarvoor doen en wat zijn de consequenties voor de bewoners en gebruikers van het land.

Zaterdag 23 februari wil de fractie van Water Natuurlijk Noorderzijlvest met jou op pad gaan en vertellen wat er in De Drie Polders bij de A7 gaat veranderen. We hebben Arjen Boer, agrari√ęr woonachtig in het gebied, gevraagd om ons rond te rijden door De Drie Polders.

Paul Tameling van de fractie van Water Natuurlijk Noorderzijlvest zal de plannen uitleggen.

Vanaf 10.00u ben je welkom bij het bedrijf Ande Niedijk, Lettelberterdijk 16 in Enumatil waar je wordt ontvangen met een kop koffie. Daarna krijg je een rondleiding over dit biologische bedrijf. Tot slot gaan we de polder in om te kijken wat er gaat veranderen. Rond 12 uur zijn we dan weer terug bij Ande Niedijk.

Wil je mee? Dan is het wel prettig dat je je opgeeft bij Paul Tameling, 0594 513876 of tamelingpaul@gmail.com.

Het is handig om laarzen aan te doen of schoenen die tegen wat water en modder kunnen.

Zondag 3 maart, Noorddijk

Noorddijk is een mooie streek net buiten de stad Groningen . Het grenst aan  de wijken Beijum en Lewenborg. Om het gebied heen ligt het natuurgebied Kardinge. Hier vind je ook het Bevrijdingsbos.

In dit gebied heeft waterschap Noorderzijlvest het waterstructuurplan Noorddijk uitgevoerd. Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn onder andere natuurvriendelijke oevers, duikers, stuwen en gemalen aangelegd. Met deze maatregelen zijn ook de aangrenzende wijken Beijum, De Hunze en Lewenborg voorzien van een robuuster watersysteem. Zo is het gebied beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

Vanuit Water Natuurlijk Noorderzijlvest vertellen Carla Alma en Titus Franzen graag meer over dit gebied en de maatregelen die hier door het waterschap, in samenwerking met onder andere Natuurmonumenten, zijn uitgevoerd.

Wil je mee? Stuur dan een bericht of bel naar Titus Franzen. titusfranzen@hetnet.nl of 06-44251857.

De wandeling start om 11:00 bij de kerk van Noorddijk.

Hebben we een date?

14 februari 2019
Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. En er valt wat te kiezen. Water Natuurlijk gaat voor een groene en duurzame stem in het Waterschap Noorderzijlvest. Hebben we een date? Meer weten over de verkiezingen? Klik hier voor meer informatie. Lees hier ons verkiezingsprogramma.

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats.
En er valt wat te kiezen.

Water Natuurlijk gaat voor een groene en duurzame stem in het Waterschap Noorderzijlvest.

Hebben we een date?

Meer weten over de verkiezingen? Klik hier voor meer informatie.

Lees hier ons verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst online

11 februari 2019
Ons verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst staan vanaf nu op onze website.

Ons verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst staan vanaf nu op onze website.

Vistrap Sterrebos in gebruik genomen

3 oktober 2018
Op 27 september werd de nieuwe vispassage in het Peizerdiep, bij het Sterrebos in Roden, in gebruik genomen. De ‘buren’ van de vistrap mochten de inlaatklep omhoog draaien, waarna het water snel haar weg zocht door de 14 treden van de trap. Vanaf nu kunnen ook kleine vissoorten als Bermpje en Riviergrondel de bovenlopen van … Continue reading "Vistrap Sterrebos in gebruik genomen"

Op 27 september werd de nieuwe vispassage in het Peizerdiep, bij het Sterrebos in Roden, in gebruik genomen. De ‘buren’ van de vistrap mochten de inlaatklep omhoog draaien, waarna het water snel haar weg zocht door de 14 treden van de trap. Vanaf nu kunnen ook kleine vissoorten als Bermpje en Riviergrondel de bovenlopen van het Peizerdiep bereiken. De oude vistrap was alleen voor grote vissoorten als Winde en Beekforel passeerbaar. Voor de andere soorten was het hoogteverschil te groot en de stroming te snel.

Carla Alma, DB-lid voor Water Natuurlijk bij waterschap Noorderzijlvest, benadrukte in haar toespraak voorafgaand aan de opening de goede samenwerking met natuurbeheerder Staatsbosbeheer, de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe en de gemeente Noordenveld. Deze samenwerking leidde tot het optimale resultaat voor de Natuur en ook voor de recreanten, die van het stromende water kunnen blijven genieten. De brug die over de vispassage loopt biedt bijvoorbeeld een mooi uitzicht op het geheel.

Met de ingebruikname van deze vispassage is het herstel van de noord-Drentse beken vrijwel geheel afgerond. Alleen enkele bovenlopen van het Eelderdiep moeten nog aangepakt worden. Het waterschap is daar, onder leiding van Alma, momenteel mee bezig.

Maak jij het noordelijk waterbeheer groen?

22 juni 2018
Water Natuurlijk¬†werkt in de noordelijke waterschappen al bijna 10 jaar¬†aan een¬†goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem. Water waar veel en gezond leven in zit, beekjes die weer op natuurlijke wijze mogen kronkelen, waterpeilen die met de hoeveelheid neerslag mee mogen bewegen; daar gaat het ons om. Zo maken we een toekomstbestendig watersysteem dat in staat … Continue reading "Maak jij het noordelijk waterbeheer groen?"

Water Natuurlijk werkt in de noordelijke waterschappen al bijna 10 jaar aan een goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem. Water waar veel en gezond leven in zit, beekjes die weer op natuurlijke wijze mogen kronkelen, waterpeilen die met de hoeveelheid neerslag mee mogen bewegen; daar gaat het ons om. Zo maken we een toekomstbestendig watersysteem dat in staat is de steeds grotere hoeveelheden neerslag op te vangen. Tegelijkertijd bloeit de natuur in en om dit water op. Natuur die we graag willen behouden en waar veel mensen van kunnen genieten.

De Onlanden: waterberging én natuurgebied, voor onze droge voeten en om van te genieten.

Water Natuurlijk is de grootste partij in de besturen van de noordelijke waterschappen. Dat geeft ons veel mogelijkheden om mee te denken en beslissen over de maatregelen die de waterschappen nemen om de waterkwaliteit en het watersysteem te verbeteren. We rekenen erop dat Water Natuurlijk ook bij de komende verkiezingen, in maart 2019, weer als grootste partij uit de bus gaat komen.

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor die verkiezingen en zoeken nu¬†vooral enthousiaste mensen die voor Water Natuurlijk in¬†de besturen van de waterschappen¬†plaats¬†willen gaan¬†nemen. Dus ben jij ook zo’n groen persoon met een hart voor blauw? Loop jij ook warm voor de verrijking die natuurlijke watersystemen, zoals De Onlanden¬†en de Hunze, vormen voor natuur en landschap¬†in noord-Nederland? Vind jij een goede waterkwaliteit ook belangrijk voor mens en natuur? Kijk je ook liever¬†naar een levendig moerasgebied dan naar¬†metershoge dijken? Je kunt meehelpen onze standpunten vorm te geven in¬†het waterschapsbestuur van Noorderzijlvest of van¬†Hunze en Aa’s. Meld je¬† nu aan als kandidaat bestuurslid. Het aanmeldingsformulier en het kandidatenprofiel vind je op de website van Water Natuurlijk en op de facebookpagina’s van WNnoorderzijlvest en WNhunzeenaas. Voor meer informatie en¬†vragen kun je altijd terecht bij de huidige bestuurders van Water¬†Natuurlijk in jouw waterschap.

Doen hoor, voor een natuurlijke toekomst van ons water!

Beekherstel in noord-Drenthe bijna afgerond

Op 22 juni kon met een klein feestje een groot project voorlopig afgerond worden. De afgelopen jaren is door waterschap Noorderzijlvest, in samenwerking met de provincie Drenthe, hard gewerkt aan het herstel van de bovenlopen van het Peizerdiep in noord-Drenthe. De Slokkert en het Groote Diep waren al volledig terug gebracht naar de oude staat … Continue reading "Beekherstel in noord-Drenthe bijna afgerond"
Carla Alma, DB lid van waterschap Noorderzijlvest namens Water Natuurlijk
De laatste barrière wordt verwijderd. De beek kan weer kronkelen.

Op 22 juni kon met een klein feestje een groot project voorlopig afgerond worden. De afgelopen jaren is door waterschap Noorderzijlvest, in samenwerking met de provincie Drenthe, hard gewerkt aan het herstel van de bovenlopen van het Peizerdiep in noord-Drenthe. De Slokkert en het Groote Diep waren al volledig terug gebracht naar de oude staat van kronkelende, smalle beken met glooiende oeverlanden. Ook de oostelijke tak van de bovenloop van het Peizerdiep, het Oostervoortsche Diep, was al grotendeels hersteld, maar √©√©n deel van deze beek moest nog aangepakt worden. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de plannen en de uitvoering van dit laatste ‘loodje’ van het beekherstel. Nu konden Carla Alma en gedeputeerde Henk Jumelet gezamenlijk de laatste barri√®re slechten en het water in het herstelde beekdal laten stromen. Met enige deskundige ondersteuning lukte het hen om de grond weg te graven.

Nu ook het Oostervoortsche Diep volledig in de oude glorie hersteld is kan zich ook hier de natuur in en rond de beek volop gaan ontwikkelen. Ook zal in perioden van stevige regenval veel water vastgehouden kunnen worden in de oeverlanden van de beek. Zo draagt de natuur flink bij aan het verminderen van de kans op wateroverlast in de benedenstroomse delen van het Peizerdiep. Het Drentse deel van het Peizerdiepsysteem is op √©√©n klein deel bij Roden na weer volledig natuurlijk ingericht. In de toekomst wordt hopelijk ook dit laatste stukje aangepakt en kan de aandacht alvast gericht worden op het natuurlijker maken van het Groningse deel van het watersysteem, met name het Reitdiep. Water Natuurlijk hoopt dat, over niet al te lange tijd, het regenwater weer op natuurlijke wijze van het Fochtelo√ęrveen naar de Waddenzee zal stromen.

Oudste waterberging krijgt opknapbeurt

29 maart 2017
De¬†Bergboezem langs het Lettelberterdiep werd al¬†in 2002 door waterschap Noorderzijlvest in gebruik genomen. Dit eerste waterbergingsgebied van het waterschap heeft zijn nut inmiddels menigmaal bewezen en bleek ook voor de natuur meerwaarde te hebben. Veel watervogels en steltlopers¬†gebruiken de ondiepe plassen en plas-dras¬†graslanden om voedsel te zoeken. Ook broedt er een flink aantal moerasvogels en … Continue reading "Oudste waterberging krijgt opknapbeurt"

De¬†Bergboezem langs het Lettelberterdiep werd al¬†in 2002 door waterschap Noorderzijlvest in gebruik genomen. Dit eerste waterbergingsgebied van het waterschap heeft zijn nut inmiddels menigmaal bewezen en bleek ook voor de natuur meerwaarde te hebben. Veel watervogels en steltlopers¬†gebruiken de ondiepe plassen en plas-dras¬†graslanden om voedsel te zoeken. Ook broedt er een flink aantal moerasvogels en is de Waterspitsmuis er te vinden. Maar¬†na bijna 15 jaar is de Bergboezem wel aan een grondige renovatie toe. De stuwen tussen de berging en het diepje functioneren niet goed meer en de kades zijn hier en daar verzakt. Ook is, in de huidige situatie,¬†vismigratie tussen de beide wateren niet mogelijk¬†wanneer de stuwen ’s zomers¬†omhoog staan. Waterschap Noorderzijlvest trekt een kleine miljoen euro uit om¬†haar oudste waterbergingsgebied weer volledig en optimaal geschikt te maken¬†voor zijn taak.

De Bergboezem met de noordelijke plas.
De Bergboezem met de noordelijke plas.

Er komen nieuwe stuwen, die hoger opgetrokken kunnen worden dan de oude. Zo kan de berging ook als noodberging dienen in extreem hoogwater situaties. De berging wordt dan in een eerder stadium helemaal leeggepompt. Aan de noordkant komt een betere verbinding tussen de berging en het diepje, waardoor vismigratie tussen beide wateren mogelijk wordt. De plassen in de bergboezem, met hun ondiepe en plantenrijke oevers, kunnen straks eindelijk door vissen gebruikt worden als paai- en opgroeigebied. Ook de kade tussen de bergboezem en het diepje wordt hersteld. Hierbij wordt meteen een natuurvriendelijke oever langs het Lettelberterdiep aangelegd. Dit is voor vissen en andere waternatuur ook een hele verbetering vergeleken met de oude situatie. Verantwoordelijk DB-lid Carla Alma, van Water Natuurlijk, is dan ook zeer te spreken over het realiseren van deze KRW maatregelen in combinatie met het herstel van de waterbergingsfunctie. Winst voor waterveiligheid én waternatuur.

Vistrap Sterrebos krijgt bypass

2 februari 2017
De vistrap in het Lieverense Diep bij het Sterrebos, ten oosten van Roden, is dringend aan vernieuwing toe. Niet omdat de bouwkundige constructie van deze betonnen trap niet goed meer is, maar omdat hij voor een aantal kleinere vissoorten niet blijkt te werken. Het Peizerdiep-systeem, waarin het¬†Lieverense Diep een belangrijke schakel is,¬†wordt steeds natuurlijker¬†en ook … Continue reading "Vistrap Sterrebos krijgt bypass"

De vistrap in het Lieverense Diep bij het Sterrebos, ten oosten van Roden, is dringend aan vernieuwing toe. Niet omdat de bouwkundige constructie van deze betonnen trap niet goed meer is, maar omdat hij voor een aantal kleinere vissoorten niet blijkt te werken. Het Peizerdiep-systeem, waarin het¬†Lieverense Diep een belangrijke schakel is,¬†wordt steeds natuurlijker¬†en ook beter toegankelijk voor alle vissoorten. Met een achterland van zo’n 16.000 hectare is de afvoer in het Lieverense Diep vaak zo groot dat voor de kleine vissoorten de stroomsnelheden bij de huidige stuw (zie foto) veel te hoog zijn. Deze soorten kunnen daardoor de bovenlopen van het Peizerdiep, De Slokkert en het Oostervoortsche Diep, niet bereiken. vistrap sterrebos oud

Waterschap Noorderzijlvest heeft¬†als¬†taak te zorgen voor een goede en natuurlijke visstand in het hele watersysteem. Dit is belangrijk onderdeel van de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor ons DB-lid Carla Alma verantwoordelijk is. De verbetering van de vispassage bij het Sterrebos is daarin een grote stap voorwaarts. Door een ‘bypass’ te maken naast de bestaande vistrap, wordt de stroomsnelheid flink verlaagd. Het water stroomt straks gedeeltelijk via een lange lus met¬†13 stapjes naar het lagere niveau (zie schets).¬†Zo kunnen ook kleinere vissoorten het bovenstroomse gebied bereiken.

De omgeving van de vistrap bij het Sterrebos wordt door grote aantallen recreanten bezocht. Veel mensen staan graag op de betonnen brug over de vistrap te kijken naar het mooi slingerende Lieverense Diep en het klaterende water dat over de traptreden stroomt. Om de toegankelijkheid van deze ontspanningsplek te behouden wordt een nieuwe brug over de bypass aangelegd. Zo kunnen zowel vissen als mensen straks optimaal gebruik maken van deze mooie plek.vistrap sterrebos

Carla Alma kan door.

23 april 2015
Op 22 april is onze Lijsttrekker Carla Alma tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest gekozen als √©√©n van de vier leden van het nieuwe Dagelijks Bestuur.¬†Carla heeft opnieuw de uitvoering van de KRW maatregelen in haar portefeuille en daarnaast de watersystemen in het zuiden en westen van het waterschapsgebied en het … Continue reading "Carla Alma kan door."

Carla AlmaOp 22 april is onze Lijsttrekker Carla Alma tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest gekozen als één van de vier leden van het nieuwe Dagelijks Bestuur. Carla heeft opnieuw de uitvoering van de KRW maatregelen in haar portefeuille en daarnaast de watersystemen in het zuiden en westen van het waterschapsgebied en het stedelijk oppervlaktewater. Daarmee is Carla onder andere verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, de vismigratiemaatregelen en de aanleg van waterbergingen in combinatie met natuurontwikkeling. Carla kan dus weer vier jaar doorgaan met werken aan goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem.

De Water Natuurlijk fractie is zeer tevreden met het bestuursakkoord dat gesloten is met de gecombineerde CDA-CU-VVD fractie en de fractie geborgd-ongebouwd. We gaan er vanuit dat we ook deze bestuursperiode weer goed zullen samenwerken met deze partijen.

Het hele bestuursakkoord is te lezen op de website van waterschap Noorderzijlvest.

123