Vistrap Sterrebos in gebruik genomen

3 oktober 2018
Op 27 september werd de nieuwe vispassage in het Peizerdiep, bij het Sterrebos in Roden, in gebruik genomen. De ‘buren’ van de vistrap mochten de inlaatklep omhoog draaien, waarna het water snel haar weg zocht door de 14 treden van de trap. Vanaf nu kunnen ook kleine vissoorten als Bermpje en Riviergrondel de bovenlopen van … Continue reading "Vistrap Sterrebos in gebruik genomen"

Op 27 september werd de nieuwe vispassage in het Peizerdiep, bij het Sterrebos in Roden, in gebruik genomen. De ‘buren’ van de vistrap mochten de inlaatklep omhoog draaien, waarna het water snel haar weg zocht door de 14 treden van de trap. Vanaf nu kunnen ook kleine vissoorten als Bermpje en Riviergrondel de bovenlopen van het Peizerdiep bereiken. De oude vistrap was alleen voor grote vissoorten als Winde en Beekforel passeerbaar. Voor de andere soorten was het hoogteverschil te groot en de stroming te snel.

Carla Alma, DB-lid voor Water Natuurlijk bij waterschap Noorderzijlvest, benadrukte in haar toespraak voorafgaand aan de opening de goede samenwerking met natuurbeheerder Staatsbosbeheer, de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe en de gemeente Noordenveld. Deze samenwerking leidde tot het optimale resultaat voor de Natuur en ook voor de recreanten, die van het stromende water kunnen blijven genieten. De brug die over de vispassage loopt biedt bijvoorbeeld een mooi uitzicht op het geheel.

Met de ingebruikname van deze vispassage is het herstel van de noord-Drentse beken vrijwel geheel afgerond. Alleen enkele bovenlopen van het Eelderdiep moeten nog aangepakt worden. Het waterschap is daar, onder leiding van Alma, momenteel mee bezig.

Maak jij het noordelijk waterbeheer groen?

22 juni 2018
Water Natuurlijk werkt in de noordelijke waterschappen al bijna 10 jaar aan een goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem. Water waar veel en gezond leven in zit, beekjes die weer op natuurlijke wijze mogen kronkelen, waterpeilen die met de hoeveelheid neerslag mee mogen bewegen; daar gaat het ons om. Zo maken we een toekomstbestendig watersysteem dat in staat … Continue reading "Maak jij het noordelijk waterbeheer groen?"

Water Natuurlijk werkt in de noordelijke waterschappen al bijna 10 jaar aan een goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem. Water waar veel en gezond leven in zit, beekjes die weer op natuurlijke wijze mogen kronkelen, waterpeilen die met de hoeveelheid neerslag mee mogen bewegen; daar gaat het ons om. Zo maken we een toekomstbestendig watersysteem dat in staat is de steeds grotere hoeveelheden neerslag op te vangen. Tegelijkertijd bloeit de natuur in en om dit water op. Natuur die we graag willen behouden en waar veel mensen van kunnen genieten.

De Onlanden: waterberging én natuurgebied, voor onze droge voeten en om van te genieten.

Water Natuurlijk is de grootste partij in de besturen van de noordelijke waterschappen. Dat geeft ons veel mogelijkheden om mee te denken en beslissen over de maatregelen die de waterschappen nemen om de waterkwaliteit en het watersysteem te verbeteren. We rekenen erop dat Water Natuurlijk ook bij de komende verkiezingen, in maart 2019, weer als grootste partij uit de bus gaat komen.

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor die verkiezingen en zoeken nu vooral enthousiaste mensen die voor Water Natuurlijk in de besturen van de waterschappen plaats willen gaan nemen. Dus ben jij ook zo’n groen persoon met een hart voor blauw? Loop jij ook warm voor de verrijking die natuurlijke watersystemen, zoals De Onlanden en de Hunze, vormen voor natuur en landschap in noord-Nederland? Vind jij een goede waterkwaliteit ook belangrijk voor mens en natuur? Kijk je ook liever naar een levendig moerasgebied dan naar metershoge dijken? Je kunt meehelpen onze standpunten vorm te geven in het waterschapsbestuur van Noorderzijlvest of van Hunze en Aa’s. Meld je  nu aan als kandidaat bestuurslid. Het aanmeldingsformulier en het kandidatenprofiel vind je op de website van Water Natuurlijk en op de facebookpagina’s van WNnoorderzijlvest en WNhunzeenaas. Voor meer informatie en vragen kun je altijd terecht bij de huidige bestuurders van Water Natuurlijk in jouw waterschap.

Doen hoor, voor een natuurlijke toekomst van ons water!

Beekherstel in noord-Drenthe bijna afgerond

Op 22 juni kon met een klein feestje een groot project voorlopig afgerond worden. De afgelopen jaren is door waterschap Noorderzijlvest, in samenwerking met de provincie Drenthe, hard gewerkt aan het herstel van de bovenlopen van het Peizerdiep in noord-Drenthe. De Slokkert en het Groote Diep waren al volledig terug gebracht naar de oude staat … Continue reading "Beekherstel in noord-Drenthe bijna afgerond"
Carla Alma, DB lid van waterschap Noorderzijlvest namens Water Natuurlijk
De laatste barrière wordt verwijderd. De beek kan weer kronkelen.

Op 22 juni kon met een klein feestje een groot project voorlopig afgerond worden. De afgelopen jaren is door waterschap Noorderzijlvest, in samenwerking met de provincie Drenthe, hard gewerkt aan het herstel van de bovenlopen van het Peizerdiep in noord-Drenthe. De Slokkert en het Groote Diep waren al volledig terug gebracht naar de oude staat van kronkelende, smalle beken met glooiende oeverlanden. Ook de oostelijke tak van de bovenloop van het Peizerdiep, het Oostervoortsche Diep, was al grotendeels hersteld, maar één deel van deze beek moest nog aangepakt worden. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de plannen en de uitvoering van dit laatste ‘loodje’ van het beekherstel. Nu konden Carla Alma en gedeputeerde Henk Jumelet gezamenlijk de laatste barrière slechten en het water in het herstelde beekdal laten stromen. Met enige deskundige ondersteuning lukte het hen om de grond weg te graven.

Nu ook het Oostervoortsche Diep volledig in de oude glorie hersteld is kan zich ook hier de natuur in en rond de beek volop gaan ontwikkelen. Ook zal in perioden van stevige regenval veel water vastgehouden kunnen worden in de oeverlanden van de beek. Zo draagt de natuur flink bij aan het verminderen van de kans op wateroverlast in de benedenstroomse delen van het Peizerdiep. Het Drentse deel van het Peizerdiepsysteem is op één klein deel bij Roden na weer volledig natuurlijk ingericht. In de toekomst wordt hopelijk ook dit laatste stukje aangepakt en kan de aandacht alvast gericht worden op het natuurlijker maken van het Groningse deel van het watersysteem, met name het Reitdiep. Water Natuurlijk hoopt dat, over niet al te lange tijd, het regenwater weer op natuurlijke wijze van het Fochteloërveen naar de Waddenzee zal stromen.

Oudste waterberging krijgt opknapbeurt

29 maart 2017
De Bergboezem langs het Lettelberterdiep werd al in 2002 door waterschap Noorderzijlvest in gebruik genomen. Dit eerste waterbergingsgebied van het waterschap heeft zijn nut inmiddels menigmaal bewezen en bleek ook voor de natuur meerwaarde te hebben. Veel watervogels en steltlopers gebruiken de ondiepe plassen en plas-dras graslanden om voedsel te zoeken. Ook broedt er een flink aantal moerasvogels en … Continue reading "Oudste waterberging krijgt opknapbeurt"

De Bergboezem langs het Lettelberterdiep werd al in 2002 door waterschap Noorderzijlvest in gebruik genomen. Dit eerste waterbergingsgebied van het waterschap heeft zijn nut inmiddels menigmaal bewezen en bleek ook voor de natuur meerwaarde te hebben. Veel watervogels en steltlopers gebruiken de ondiepe plassen en plas-dras graslanden om voedsel te zoeken. Ook broedt er een flink aantal moerasvogels en is de Waterspitsmuis er te vinden. Maar na bijna 15 jaar is de Bergboezem wel aan een grondige renovatie toe. De stuwen tussen de berging en het diepje functioneren niet goed meer en de kades zijn hier en daar verzakt. Ook is, in de huidige situatie, vismigratie tussen de beide wateren niet mogelijk wanneer de stuwen ’s zomers omhoog staan. Waterschap Noorderzijlvest trekt een kleine miljoen euro uit om haar oudste waterbergingsgebied weer volledig en optimaal geschikt te maken voor zijn taak.

De Bergboezem met de noordelijke plas.
De Bergboezem met de noordelijke plas.

Er komen nieuwe stuwen, die hoger opgetrokken kunnen worden dan de oude. Zo kan de berging ook als noodberging dienen in extreem hoogwater situaties. De berging wordt dan in een eerder stadium helemaal leeggepompt. Aan de noordkant komt een betere verbinding tussen de berging en het diepje, waardoor vismigratie tussen beide wateren mogelijk wordt. De plassen in de bergboezem, met hun ondiepe en plantenrijke oevers, kunnen straks eindelijk door vissen gebruikt worden als paai- en opgroeigebied. Ook de kade tussen de bergboezem en het diepje wordt hersteld. Hierbij wordt meteen een natuurvriendelijke oever langs het Lettelberterdiep aangelegd. Dit is voor vissen en andere waternatuur ook een hele verbetering vergeleken met de oude situatie. Verantwoordelijk DB-lid Carla Alma, van Water Natuurlijk, is dan ook zeer te spreken over het realiseren van deze KRW maatregelen in combinatie met het herstel van de waterbergingsfunctie. Winst voor waterveiligheid én waternatuur.

Vistrap Sterrebos krijgt bypass

2 februari 2017
De vistrap in het Lieverense Diep bij het Sterrebos, ten oosten van Roden, is dringend aan vernieuwing toe. Niet omdat de bouwkundige constructie van deze betonnen trap niet goed meer is, maar omdat hij voor een aantal kleinere vissoorten niet blijkt te werken. Het Peizerdiep-systeem, waarin het Lieverense Diep een belangrijke schakel is, wordt steeds natuurlijker en ook … Continue reading "Vistrap Sterrebos krijgt bypass"

De vistrap in het Lieverense Diep bij het Sterrebos, ten oosten van Roden, is dringend aan vernieuwing toe. Niet omdat de bouwkundige constructie van deze betonnen trap niet goed meer is, maar omdat hij voor een aantal kleinere vissoorten niet blijkt te werken. Het Peizerdiep-systeem, waarin het Lieverense Diep een belangrijke schakel is, wordt steeds natuurlijker en ook beter toegankelijk voor alle vissoorten. Met een achterland van zo’n 16.000 hectare is de afvoer in het Lieverense Diep vaak zo groot dat voor de kleine vissoorten de stroomsnelheden bij de huidige stuw (zie foto) veel te hoog zijn. Deze soorten kunnen daardoor de bovenlopen van het Peizerdiep, De Slokkert en het Oostervoortsche Diep, niet bereiken. vistrap sterrebos oud

Waterschap Noorderzijlvest heeft als taak te zorgen voor een goede en natuurlijke visstand in het hele watersysteem. Dit is belangrijk onderdeel van de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor ons DB-lid Carla Alma verantwoordelijk is. De verbetering van de vispassage bij het Sterrebos is daarin een grote stap voorwaarts. Door een ‘bypass’ te maken naast de bestaande vistrap, wordt de stroomsnelheid flink verlaagd. Het water stroomt straks gedeeltelijk via een lange lus met 13 stapjes naar het lagere niveau (zie schets). Zo kunnen ook kleinere vissoorten het bovenstroomse gebied bereiken.

De omgeving van de vistrap bij het Sterrebos wordt door grote aantallen recreanten bezocht. Veel mensen staan graag op de betonnen brug over de vistrap te kijken naar het mooi slingerende Lieverense Diep en het klaterende water dat over de traptreden stroomt. Om de toegankelijkheid van deze ontspanningsplek te behouden wordt een nieuwe brug over de bypass aangelegd. Zo kunnen zowel vissen als mensen straks optimaal gebruik maken van deze mooie plek.vistrap sterrebos

Carla Alma kan door.

23 april 2015
Op 22 april is onze Lijsttrekker Carla Alma tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest gekozen als één van de vier leden van het nieuwe Dagelijks Bestuur. Carla heeft opnieuw de uitvoering van de KRW maatregelen in haar portefeuille en daarnaast de watersystemen in het zuiden en westen van het waterschapsgebied en het … Continue reading "Carla Alma kan door."

Carla AlmaOp 22 april is onze Lijsttrekker Carla Alma tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest gekozen als één van de vier leden van het nieuwe Dagelijks Bestuur. Carla heeft opnieuw de uitvoering van de KRW maatregelen in haar portefeuille en daarnaast de watersystemen in het zuiden en westen van het waterschapsgebied en het stedelijk oppervlaktewater. Daarmee is Carla onder andere verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, de vismigratiemaatregelen en de aanleg van waterbergingen in combinatie met natuurontwikkeling. Carla kan dus weer vier jaar doorgaan met werken aan goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem.

De Water Natuurlijk fractie is zeer tevreden met het bestuursakkoord dat gesloten is met de gecombineerde CDA-CU-VVD fractie en de fractie geborgd-ongebouwd. We gaan er vanuit dat we ook deze bestuursperiode weer goed zullen samenwerken met deze partijen.

Het hele bestuursakkoord is te lezen op de website van waterschap Noorderzijlvest.

Water Natuurlijk weer grootste!

19 maart 2015
“We hadden er uiteraard op gehoopt, maar toch zijn we blij verrast dat Water Natuurlijk in waterschap Noorderzijlvest weer vier zetels in het bestuur krijgt”. Aldus Carla Alma, lijsttrekker van Water Natuurlijk in dit waterschap. “Er deden bij deze verkiezingen meer partijen mee dan de vorige keer en bovendien was de manier van stemmen totaal … Continue reading "Water Natuurlijk weer grootste!"

“We hadden er uiteraard op gehoopt, maar toch zijn we blij verrast dat Water Natuurlijk in waterschap Noorderzijlvest weer vier zetels in het bestuur krijgt”. Aldus Carla Alma, lijsttrekker van Water Natuurlijk in dit waterschap. “Er deden bij deze verkiezingen meer partijen mee dan de vorige keer en bovendien was de manier van stemmen totaal anders. Het was daardoor niet te voorspellen hoe de uitslag zou worden.”Carla Alma

Met de vier zetels is Water Natuurlijk opnieuw veruit de grootste democratisch gekozen partij in het bestuur. Vijf andere partijen haalden elk twee zetels en nog eens twee partijen kregen één zetel. Naast deze 16 democratisch gekozen zetels is er in het bestuur plaats voor 7 zogenaamde geborgde zetels, die bezet worden door belangengroepen.

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen was bij Noorderzijlvest hoog. Bijna 50% van de kiezers bracht een stem uit. Dat is bijna twee keer zoveel als bij de verkiezingen in 2008.

“We zijn ook daarmee erg blij. Een groot deel van de inwoners van Noorderzijlvest steunt onze groene inbreng in het waterschapsbestuur. Veel mensen zien blijkbaar in hun omgeving dat het water mooier en schoner wordt.” Alma gaat er vanuit dat Water Natuurlijk ook de komende vier jaar weer nadrukkelijk medebepalend is voor het beleid van waterschap Noorderzijlvest.

Otter in Stad!

6 maart 2015
Op vrijdagmiddag 6 maart zwom een reusachtige Otter door de diepen in de Groningse binnenstad. Het reusachtige dier trok veel bekijks, want een Otter in Stad, dat zie je niet elke dag. De Otter was duidelijk op zoek naar schoon water, maar dat was geen makkelijke opgave. De Otter is niet voor niets het symbool … Continue reading "Otter in Stad!"

Op vrijdagmiddag 6 maart zwom een reusachtige Otter door de diepen in de Groningse binnenstad. Het reusachtige dier trok veel bekijks, want een Otter in Stad, dat zie je niet elke dag. De Otter was duidelijk op zoek naar schoon water, maar dat was geen makkelijke opgave.

De reuzenOtter, gemaakt van afvalplastic door Maria Koijck, in actie in Groningen
De reuzenOtter, gemaakt van afvalplastic door Maria Koijck, in actie in Groningen

De Otter is niet voor niets het symbool dat Water Natuurlijk in de verkiezingscampagne gebruikt. Zonder goede waterkwaliteit en een gezond waterleven komen Otters niet terug in een gebied. In waterschap Noorderzijlvest zijn we dan ook heel blij dat inmiddels weer Otters leven in De Onlanden, het Fochteloërveen en het Lauwersmeer. Het gaat hier duidelijk de goede kant op met de waterkwaliteit en het natuurlijker maken van het  watersysteem.

Maar in steden en dorpen kan nog veel gedaan worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van meer open water in de bebouwde kom, met groene zones eromheen. Hier kunnen mensen ook komen genieten van de stadsnatuur en tegelijkertijd zijn dit plekken waar extreme hoeveelheden regenwater opgevangen kunnen worden. Water Natuurlijk heeft de afgelopen zes jaar al veel aandacht gevraagd voor dit stedelijk waterbeheer. De recent gestarte werkzaamheden voor de verbetering van het watersysteem in de noordelijke stadswijken van Groningen zijn een voorbeeld van wat we al bereikt hebben. Maar, zoals gezegd, er kan (en moet) nog veel meer gebeuren. Daar willen wij graag verder aan werken.

De boot met Water Natuurlijk kandidaten wees de Otter de weg naar schoon water.
De boot met Water Natuurlijk kandidaten wees de Otter de weg naar schoon water.

Goede reis, Zeeforel!

Op vrijdag 6 maart zijn 1000 Zeeforellen uitgezet in het Lauwersmeer. Deze vissen zijn het begin van een hopelijk snel groeiende populatie van deze mooie vissoort in het gebied tussen Waddenzee en Fochteloërveen. Dankzij het beekherstel, dat de afgelopen jaren voortvarend is uitgevoerd, kunnen de Zeeforellen nu weer net als vroeger migreren tussen de zee … Continue reading "Goede reis, Zeeforel!"

Op vrijdag 6 maart zijn 1000 Zeeforellen uitgezet in het Lauwersmeer. Deze vissen zijn het begin van een hopelijk snel groeiende populatie van deze mooie vissoort in het gebied tussen Waddenzee en Fochteloërveen. Dankzij het beekherstel, dat de afgelopen jaren voortvarend is uitgevoerd, kunnen de Zeeforellen nu weer net als vroeger migreren tussen de zee en hun paaigebieden in de bovenlopen van de Drentse beken.

Het beekherstel is mogelijk geworden door de nadruk die Water Natuurlijk in het bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft kunnen leggen op de noodzaak van hermeandering van beken, het verbeteren van de waterkwaliteit en het wegnemen van obstakels voor vissen op de route tussen brongebieden en de Waddenzee.

Onze Carla Alma heeft, als lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap, dit beekherstel zelf bestuurlijk begeleid. In het Algemeen Bestuur heeft onze Sjoerd Schoonhoven vanuit zijn hengelsport achtergrond de noodzaak van goed werkende vispassages en van goede waterkwaliteit steeds opnieuw onder de aandacht gebracht. Wij kunnen dan ook met recht trots zijn op deze mijlpaal in het natuurlijk maken van ons watersysteem.

Bekijk de reportage over het uitzetten van de Zeeforel op:
https://www.rtvnoord.nl/gemist/videogemist.asp?v=33643&size=groot

Veel belangstelling van de media bij uitzetten van de Zeeforel.
Veel belangstelling van de media bij het uitzetten van de Zeeforel door o.a. Carla Alma.

Kennis delen is ook belangrijk!

21 januari 2015
Onze Carla Alma is momenteel als verantwoordelijk DB-lid van waterschap Noorderzijlvest in Nicaragua om daar enkele projecten te bezoeken die het waterschap helpt met haar kennis van goed (afval)waterbeheer. Het gaat onder andere om het installeren van goede wastafels, toiletvoorzieningen en rioolwaterafvoeren in een groot aantal huizen. Ook onze grote ervaring met goede rioolwaterzuivering komt in Nicaragua zeker van pas. Daarnaast wordt … Continue reading "Kennis delen is ook belangrijk!"

Onze Carla Alma is momenteel als verantwoordelijk DB-lid van waterschap Noorderzijlvest in Nicaragua om daar enkele projecten te bezoeken die het waterschap helpt met haar kennis van goed (afval)waterbeheer. Het gaat onder andere om het installeren van goede wastafels, toiletvoorzieningen en rioolwaterafvoeren in een groot aantal huizen. Ook onze grote ervaring met goede rioolwaterzuivering komt in Nicaragua zeker van pas.

Goede toiletvoorzieningen zorgen voor betere hygiëne.
Goede toiletvoorzieningen zorgen voor betere hygiëne in huis.

Daarnaast wordt onder andere een project bezocht waar fruit geteeld wordt zonder gebruik van chemicaliën en zonder dat roofbouw op de grond gepleegd wordt. Ook goed waterbeheer is hierbij uiteraard belangrijk. Carla Alma is de afgelopen zes jaar enkele keren in Nicaragua geweest en heeft gezien dat er flinke vooruitgang geboekt is. “Het is goed dat de Nederlandse waterschappen hun kennis gebruiken om projecten in deze landen te laten slagen”, zegt Carla. “De investeringen in projecten leveren zo een veel hoger rendement en de opgedane ervaringen kunnen elders in het land weer gebruikt worden”.

Uitleg over verantwoorde teelt van fruit in Nicaragua
Uitleg over verantwoorde teelt van fruit in Nicaragua
12