Laat dijken bloeien

5 november 2021

Water Natuurlijk zet biodiversiteit op de agenda van het waterschap. In het beleid voor beheer en onderhoud is hier nadrukkelijk aandacht voor. Ook heeft het waterschap een visie voor biodiversiteit opgesteld. En bevat de Blauwe Omgevingsvisie een mooie stip op de horizon, waarin water en natuur samenkomen.

Naast de zorg voor het veranderend klimaat baart de ernstige achteruitgang van de biodiversiteit ons zorgen. Beide ontwikkelingen hebben voor een belangrijk deel dezelfde oorzaken, maar wie neemt daarvoor de verantwoordelijkheid? Die moeten we allemaal nemen, vindt WN. Er ligt daarom zeker een opdracht, ook, of misschien wel juist bij het waterschap. Als beheerder van water, oevers, paden en dijken gaat het waterschap over een enorm areaal dat ingezet kan worden om de biodiversiteit te versterken. Dan gaat het om aangepast beheer en om het anders omgaan met eigendommen. Door eenzijdig sloten en watergangen te maaien en door het stroombaanmaaien in onze beken zetten we al de eerste stappen. Nu de rest nog.

Bijgaande foto van de vernieuwde dijk bij Delfzijl laat zien dat veiligheid en biodiversiteit heel goed samen kunnen gaan. De bloei eind oktober is een voorzichtig begin. In Duitsland zijn bloeiende dijken meer regel dan uitzondering. Een voorbeeld dat wij willen volgen!

Restauratie waterinlaat bij molen De Goliath van start


Met het droogzetten van de oude sluis bij poldermolen De Goliath nabij de Eemshaven is vandaag het startsein gegeven voor de restauratie van deze waterinlaat. De starthandeling is verricht door portefeuillehouder Jeroen Niezen (Water Natuurlijk) en gedeputeerde Henk Staghouwer. Het herstel van dit cultuurhistorisch erfgoed van het waterschap is onderdeel van de uitvoering van het landschapsprogramma. Dit zijn landschapsmaatregelen om de gevolgen van de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn 380 kilovolt door TenneT te compenseren.

De oude waterinlaat bij molen De Goliath is in 1878 na aanleg van de Emmapolder gebouwd. De sluis zelf is geen actief onderdeel meer van het watersysteem en door de jaren heen in verval geraakt. Vanuit het belang dat het waterschap hecht aan behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, is besloten om het complex in ere te herstellen. Naast restauratie van de sluis zelf worden de oorspronkelijke houten deuren in de sluis teruggebracht. Deze zijn in de jaren ’60 destijds vervangen door een stalen hefdeur. Ook een deel van de goot waar molen De Goliath op spuit, wordt verfraaid met kubbestijlen. De restauratiewerkzaamheden vinden plaats tussen oktober 2021 en het voorjaar van 2022.

Grindbedden voor paaiende vissen in het Grote Diep

24 oktober 2021

Begin oktober 2021 is een grindbed aangelegd in het Grote Diep bij Alteveer. Na het opnieuw laten meanderen van deze gekanaliseerde beek worden nu ook soorten beekvissen uitgezet, om de biodiversiteit te herstellen. Noorderzijlvest werkt hiertoe samen met verschillende organisaties in het project Vissen voor Verbinding.

Naast herstel van paaiplaatsen voor vissen zoals de zeeforel en de rivierprik, zorgt het project ook voor  betere verbinding. Hierdoor kunnen trekvissen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.

Onderzoek naar paai- en opgroeigebieden

De zeeforel stelt hoge eisen aan zijn paai- en opgroeigebieden en migreert tussen zee en beken. Dit maakt de zeeforel een ideaal voorbeeld voor gezonde beken en de verbinding tussen zee en beek. Binnen de minor International Wildlife Management van Hogeschool Van Hall Larenstein zoeken vijf studenten uit welke eisen de zeeforel stelt aan paai- en opgroeigebieden en of de Drentse beken bij Lieveren hieraan voldoen.

De zeeforel geeft de voorkeur aan ondiep water dat stroomt, helder is, schaduwrijk is en grindbeden heeft om eieren op af te zetten. Ook moet de route van de zee naar de beken goed bereikbaar zijn. Binnen het project Vissen voor Verbinding zijn al maatregelen genomen om de obstakels op de trekroute te verzachten en het leefgebied te herstellen.

Schoon water

Vissen zijn de ambassadeurs van schoon water. Daarom streeft Water Natuurlijk naar een gezonde, rijks visstand en moet het huis van de vis op orde zijn. Dat vraagt natuurlijk om een goede waterkwaliteit, voldoende voedsel, en een rijk aquatisch milieu.

Vissen voor Verbinding

In Vissen voor Verbinding¬†werkt waterschap Noorderzijlvest samen met Provincie Groningen, Sportvisserij Groningen Drenthe, Hogeschool Van Hall Larenstein, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Frysl√Ęn, Staatsbosbeheer en de Waddenvereniging.

 

Onthulling tarievenbord Oosterdijkshornerverlaat


De Historische Vereniging Ten Post schonk een oud tarievenbord aan het waterschap. Het waterschap op zijn beurt maakte een kopie van dit bord, dat op 20 oktober is onthuld door waterschapbestuurder Jeroen Niezen samen met Tije Penninga ven de Historische Vereniging.

Rijksmonument

Het Oosterdijkshornerverlaat is een rijksmonument in het bezit van waterschap Noorderzijlvest. De sluis is gebouwd in 1839, de heftoren in 1928 en het huisje stamt uit het jaar 1986. Het huisje is vervangt het oude sluiswachtershuisje, dat voordien is gesloopt. Voor de sloop werd het oude tarievenbord uit 1941 gevonden op de zolder van het huisje en door de laatste bewoner geschonken aan de Historische Vereniging.

Het originele tarievenbord hing vroeger bij de schutsluis. De sluis werd bediend door sluiswachters. Iedereen die wilde passeren diende geld te betalen voor de passage. Het bedrag was afhankelijk van het type schip. De originele tarieven stonden op dit tarievenbord. Het tarievenbord is in de loop der tijd vervaagd en uiteindelijk verwijderd. Het bord was in bezit van de Historische Vereniging Ten Post en is in 2020 aan Waterschap Noorderzijlvest geschonken.

Behoud van erfgoed

Van het tarievenbord is nu een replica gemaakt. Deze hangt nu aan het gebouw bij de Oosterdijkshornerverlaat. Het waterschap heeft het originele tarievenbord gerestaureerd, dit krijgt een plekje op het hoofdkantoor. Het maken van een replica en restaureren van het originele tarievenbord is gebeurd in het kader van het programma Erfgoed: het behouden van en zorgen voor ons watererfgoed.

Water Natuurlijk roept op: Maak meer natuur in je sloot

3 oktober 2021
Elk jaar moeten in de herfst de sloten geschoond worden. Liefst voor er in het najaar en winter weer grote hoeveelheden regen valt. Als de sloot wordt geschoond, dan kan het water goed wegstromen. Maar hoe schoon is schoon, mag er dan ook wat riet blijven staan? Onlangs heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest … Lees "Water Natuurlijk roept op: Maak meer natuur in je sloot" verder

Elk jaar moeten in de herfst de sloten geschoond worden. Liefst voor er in het najaar en winter weer grote hoeveelheden regen valt. Als de sloot wordt geschoond, dan kan het water goed wegstromen. Maar hoe schoon is schoon, mag er dan ook wat riet blijven staan?

Onlangs heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest een nieuw plan voor het beheer en onderhoud vastgesteld. Op verschillende vlakken wordt vanuit dit plan aandacht besteed aan de bevordering van de biodiversiteit.  Onder andere door het gedeeltelijk maaien en schonen van watergangen Ons AB-lid Paul Tameling publiceerde hierover een oproep in het Dagblad van het Noorden, mede namens de fracties PvdA en VNBE. Lees het artikel hier.

Waarom niet alles er uit?

Vaak wordt alle groen verwijderd uit de watergang, maar is dat nodig? Of kan er toch best een deel van het riet blijven staan. Dat kan zeker. In sommige watergangen kan het riet aan één kant blijven staan, in wat bredere watergangen hoeft soms alleen maar het middengedeelte van de watergang geschoond te worden.

Door het laten staan van riet behoudt je de biodiversiteit in de sloot. Rietvogels kunnen een plek zoeken, vissen kunnen rustig paaien tussen het riet en andere flora en fauna heeft ruimte om zich te ontwikkelen. Het landschap wordt minder kaal en er hoeft minder groenafval afgevoerd te worden.

Een win-win situatie voor eigenaar, maar ook voor wie van natuur en landschap houdt.

Door samen te werken kunnen we de biodiversiteit bevorderen

Water Natuurlijk roept dan ook de eigenaren van sloten die onder de schouw vallen op om te overleggen met het waterschap hoeveel groen zij kunnen behouden. De doorstroming moet natuurlijk worden behouden. Wandelen langs de watergangen kan nu al op heel veel plaatsen, maar wel met aandacht voor de natuur.

World Cleanup Day, doe je mee?

13 september 2021

Op 18 september ‚ÄėScheppen voor schoon water‚Äô

Op je sup, in je kano of wandelend langs de waterkant… helaas kom je overal zwerfafval tegen. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en voor planten en dieren die in en om het water leven. Steeds meer mensen rapen zwerfafval rond het water op en daar zijn de waterschappen erg blij mee. Daarom lanceren de waterschappen de actie Scheppen voor schoon water!

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s komen in actie! Bestuurders Jeroen Niezen en Inge Eshuis gaan om 13 uur samen met Groningse kinderen zwerfafval scheppen in Reitdiepshaven in Groningen. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Groningen.

Hoe kun jij een Waterbaas worden

Wil jij ook bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt! Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel bereiken. Denk aan plastic afval langs de waterkant weghalen, of regenwater opvangen met een geveltuintje, regenton of groen dak. Of door geen frituurvet door de wc te spoelen. Benieuwd wat jij kunt doen? Bekijk dan onderstaande tips:

  • Tegels eruit, planten er in: tegels door groen vervangen. Hierdoor kan regenwater direct in de bodem wegzakken en gaat het niet naar het riool. En de planten zijn blij met het water.
  • Regenwatervijvers: vijvers aanleggen zodat regenwater opgevangen wordt. Zo zakt het langzaam weg in de ondergrond.
  • Grindstroken: grindstroken aanleggen zodat regenwater tijdelijk wordt opgevangen. Het zakt dan langzaam in de bodem weg.
  • Open voegen: klinkers en tegels met een open voeg gebruiken. Hierdoor kan het regenwater in de grond wegzakken en blijft het niet liggen.
  • Open goten: open goten aanleggen zodat regenwater kan worden afgevoerd. Bijvoorbeeld naar een onverhard of lager gelegen deel van de tuin.
  • Infiltratiekratten: infiltratiekratten gebruiken. Deze zorgen ervoor dat het opgevangen regenwater langzamer naar de bodem zakt.
  • Regenton: een regenton of regenwaterschutting gebruiken. Hiermee kun je het water opvangen en later gebruiken, bijvoorbeeld om je planten water te geven.
  • Hoogteverschillen: hoogteverschillen in de tuin aanbrengen. Hierdoor loopt het regenwater naar lager gelegen delen in de tuin en zakt het daar in de grond.
  • Dakgoot schoon houden: houd je dakgoot schoon. Dan raakt de regenwaterafvoer niet verstopt en loopt het water niet over de dakgootrand.
  • Groene daken: leg een groen dak aan. Groen is goed en je bespaart ook nog eens energie. In de zomer zorgt het voor isolatie, dan is het tot 30% koeler en in de winter tot 10% warmer.

Word je Waterbaas en doe je mee?

Laat zien wat je gedaan hebt door op social media een foto te plaatsen met de hashtags #ScheppenVoorSchoonWater en #WatEenWaterbaas.

Jeroen Niezen benoemd als dagelijks bestuurder

3 juni 2021

Gisteravond, op woensdag 2 juni 2021, is Jeroen Niezen door het AB verkozen en benoemd als lid van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest. Jeroen is namens onze fractie de opvolger van Wilma Jongsma. Hij zal ook haar portefeuille overnemen.

Als fractie zijn wij erg blij met Jeroen als nieuwe dagelijks bestuurder. Jeroen heeft veel bestuurlijke ervaring en bovendien kent hij de waterwereld van binnen en buiten.

Even voorstellen.

Mijn naam is Jeroen Niezen, 59 jaar en ik heb al heel lang iets met water. Ik zie water als bron van leven, iets waar we zuinig op moeten zijn en wat heel erg bepalend is voor de kwaliteit van alles om ons heen. Voor mij is dat in de eerst plaats onze natuurlijke omgeving. Water en natuur zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat eigenlijk alles wat een waterschap doet daarop van invloed is. Daarom is het waterschap zo belangrijk voor mij.

Ik ben rond 1990 begonnen met wat toen nog ecologisch bouwen heette, het ontwikkelen van de nieuwbouwwijk Drielanden in Groningen. Het watersysteem speelt een centrale rol in de wijk, waar we al een zuiveringssysteem voor grijs afvalwater toepasten. Ik ben me bij de gemeente Groningen verder gaan verdiepen in riolering en stedelijk water en was onder ander projectleider voor het ontwikkelen van waterstructuurplannen.

Mijn bestuurlijke carri√®re is gestart in het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s, toen er nog een personenstelsel was. Ook toen al hadden we een groene samenwerking, een soort Water Natuurlijk avant la lettre. In 2005 heb ik de overstap gemaakt naar de politiek en ben ik wethouder in Haren geworden, met (wederom) o.a. water in portefeuille.

Vanaf 2010 ben ik als ZZP-er weer teruggekeerd bij mijn roots, en heb ik mij als freelance wateradviseur met allerlei projecten in de samenwerking in de waterketen bezig gehouden. Tot deze mooie nieuwe baan op mijn weg kwam. Het verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering brengen grote uitdagingen voor de waterschappen met zich mee. Voor mij is het een mooie kans om daar mijn steentje aan te mogen bijdragen. Samen met goede collega’s en een fijne Water Natuurlijk fractie moet dat zeker gaan lukken!

Jeroen Niezen is benoemd als extern-lid van het DB

Omdat onze fractie na het vertrek van Wilma vanuit het AB geen kandidaat beschikbaar kon stellen voor het dagelijks bestuur is Jeroen benoemd als extern-lid. Dit houdt in dat Jeroen is benoemd van buiten het AB. Dit is gedaan in overleg met de coalitie, waarbinnen een meerderheid kon instemmen met deze uitzondering. Vervolgens is door de Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe een ontheffing verleend.

Een extern-lid heeft alleen stemrecht in het DB. Niet in het AB. Binnen het AB heeft onze fractie daarom onze 5 zetels behouden.

Aparte vergadering

Voor de stemming en benoeming werd een aparte AB vergadering ingelast. In de voorgaande AB vergadering is door het AB gestemd over een initiatiefvoorstel dat de externe benoeming mogelijk maakte.

Omdat de stemming over een kandidaat anoniem is, moesten de stembriefjes thuis bij alle AB-leden worden opgehaald. En kon Jeroen dus pas op een later moment worden benoemd.

 

 

 

Arie van Wijk be√ędigd als lid Algemeen Bestuur Noorderzijlvest

29 april 2021

In de AB vergadering van 21 april 2021 is Arie van Wijk be√ędigd als lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Vanuit Water Natuurlijk is hij is de opvolger van Wilma Jongsma. Zij stopte op 1 april¬†als bestuurslid.

Arie is al enige tijd lid van Water Natuurlijk en heeft al verschillende politieke functies bekleed. Ook was hij actief in de steunfractie van GroenLinks bij de Provincie Groningen. Bij de verkiezingen in 2019 is hij op de kieslijst van Water Natuurlijk Noorderzijlvest gekomen.

In het dagelijks leven is Arie biologisch melkveehouder. Ook is hij voorzitter van GroenLinks Westerkwartier.

Als fractie zijn wij blij Arie te mogen verwelkomen in het Algemeen Bestuur. Het is fijn om het perspectief van een agrari√ęr in ons midden te hebben.

 

Doede de Vries be√ędigd als lid Algemeen Bestuur Noorderzijlvest

25 maart 2021

Gisteravond is Doede de Vries be√ędigd als lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Vanuit Water Natuurlijk is hij is de opvolger van Hiltje Hof. Zij stopte op 1 maart als bestuurslid.

Doede was lid van de steunfractie van Water Natuurlijk Noorderzijlvest vanaf de verkiezingen in 2015. In 2019 kwam hij na de verkiezingen door voorkeursstemmen niet in aanmerking voor een plek in het bestuur.

De fractie is blij Doede te mogen verwelkomen in het Algemeen Bestuur. Hij is al zeker zes jaar actief binnen de fractie en heeft nagenoeg alle bestuursvergaderingen bijgewoond vanaf de publieke tribune. Wij zijn erg  blij dat hij zijn kennis en expertise nu als AB-lid direct kan toepassen.

Wilma Jongsma stopt als dagelijks bestuurslid bij Noorderzijlvest

24 maart 2021
Wilma Jongsma heeft aangegeven tot haar grote spijt maar niet anders te kunnen wegens persoonlijke redenen haar functie als dagelijks bestuurslid per 1 april 2021 neer te leggen. Om dezelfde redenen keert zij ook niet terug in het algemeen bestuur. Als fractie willen wij Wilma bedanken voor haar inzet in zowel het algemeen bestuur en … Lees "Wilma Jongsma stopt als dagelijks bestuurslid bij Noorderzijlvest" verder

Wilma Jongsma heeft aangegeven tot haar grote spijt maar niet anders te kunnen wegens persoonlijke redenen haar functie als dagelijks bestuurslid per 1 april 2021 neer te leggen. Om dezelfde redenen keert zij ook niet terug in het algemeen bestuur.

Als fractie willen wij Wilma bedanken voor haar inzet in zowel het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Ook willen we haar bedanken voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van onze fractie in het politiek bestuurlijke bestel. Wilma Jongsma is politiek bestuurlijk sensitief. Zo was zij onder meer binnen onze fractie de drijvende kracht achter het voorstel voor een rekenkamercommissie functie. Ook heeft zij vanuit het DB actief gewerkt aan het thema biodiversiteit. De visie op biodiversiteit is op 24-03-2021 behandeld in het algemeen bestuur van Noorderzijlvest.

Wilma werd lid van het algemeen bestuur van Noorderzijlvest na de verkiezingen van 2019. Eind 2020 nam zij het stokje over van Paul Tameling, als DB lid namens Water Natuurlijk.

Wij respecteren Wilma haar keuze en wensen haar veel succes met het vervolg van haar professionele carrière.

Wilma blijft als lid actief binnen Water Natuurlijk.

12345