Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Bestuur

Het landelijk bestuur van Water Natuurlijk is verantwoordelijk voor het het besturen van de vereniging/stichting Water Natuurlijk. (Klik op de foto voor persoonlijke informatie)

WN-landelijkbestuur-John-Steegh-voorzitter

John Steegh,
voorzitter

John Steegh vzWN

John Steegh, voorzitter

“Sinds 2013 ben ik voorzitter van Water Natuurlijk. Daarvoor heb ik onder andere 11 jaar in het bestuur gezeten van het hoogheemraadschap van Rijnland, als ‘groene’ waterschapper, met een stedelijke achtergrond (Leiden). Ik zet mij in voor Water Natuurlijk, omdat de boerenrepublieken die waterschappen vaak nog zijn meer rekening moeten houden met de idealen, wensen en ideeën van stedelingen: schoon zwemwater, robuuste natuur, wandelen op kades en sportvissen. Dáár wil ik best voor betalen! Ik sta en ga voor Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw.”

WN-landelijkbestuur-Elly-van-Geest-secretaris

Elly van Geest,
secretaris

Elly van geest nr 7

Elly van Geest, secretaris

Ik ben Elly van Geest en sinds 11 april mag ik mij secretaris van Water Natuurlijk noemen. Mijn woonplaats is Putten, midden in het gebied van Vallei en Veluwe en het zwaartepunt van Nederland. Van oorsprong ben ik bioloog en dat combineer ik met het geregel van groene en culturele evenementen. Mijn bijdrage aan Water Natuurlijk zal op termijn zichtbaar zijn in de organisatie en communicatie.
Zijn er opmerkingen secretaris@waternatuurlijk.nl

WN-landelijkbestuur-robert-linnekamp-penningmeester

Robert Linnekamp,
penningmeester

WN-landelijkbestuur-robert-linnekamp-penningmeester-groot

Robert Linnekamp, penningmeester

WN-landelijkbestuur-TonvdSpiegel-algemeenlid

Ton vd Spiegel,
algemeen lid

Foto TonvdSpiegel

Ton vd Spiegel, algemeen lid

“Als visbioloog weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met water. Water dat ecologische gezond is, dat een passende visstand heeft en ruime mogelijkheden biedt voor recreatief gebruik, waaronder sportvissen. Met Water Natuurlijk kunnen we dat bereiken en behouden! Daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen.”

WN-landelijkbestuur-job-van-amerom-communicatie

Job van Amerom,
communicatie

job van amerom

Job van Amerom, communicatie

“Sinds 2008 ben ik betrokken bij Water Natuurlijk. Een partij die zich inzet voor de kwaliteit en beleefbaarheid van het water. We werken intensief met anderen samen om gezond water te realiseren. Een kanteling in het denken en doen van de waterschappen hebben we geïnitieerd. We maken grote stappen en we hebben nog een weg te gaan!”

WN-landelijkbestuur-Bart-Vink-algemeenlid

Bart Vink,
algemeen lid

bart-vink

Bart Vink, algemeen lid

WN-landelijkbestuur-Edie-Brouwer-algemeenlid

Edie Brouwer,
algemeen lid

Edie Brouwer

Edie Brouwer

Voor ons in Nederland is waterveiligheid en –kwaliteit vanzelfsprekend. Terwijl de meesten van ons leven onder ‘Nieuw Amsterdams Peil’, terwijl de bodem steeds verder daalt en terwijl het water steeds meer zal stijgen, is het zaak die vanzelfsprekende waterveiligheid te handhaven en worden daar nu enorme investeringen in gedaan. Als directeur Bedrijfsvoering acteer ik sinds 10 jaar bij achtereenvolgens Ruimte voor de Rivier en nu bij de Hoogwaterbeschermingsprogramma’s (HWBP’s) – het laatste is een alliantie van waterschappen en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Bij het nieuwe HWBP is werk aan de winkel tot ongeveer 2050 (!) vooral ook door nieuwe normen die per 2017 zijn ingegaan. Die kennis en ervaring komt goed van pas in het landelijk bestuur van deze waterschapsbeweging –natuurlijk met scherp onderscheid op rollen. De portefeuille professionalisering heb ik in het Landelijk Bestuur. De keus voor Water Natuurlijk is dat, sinds we vanaf 1926 van de Russische geoloog Vladimir Vernadski weten dat de mens de biosfeer / het leefgebied ingrijpend beïnvloedt, we zo zorgvuldig mogelijk met de keuzes moeten omgaan. Water in al zijn aspecten staat daar in centraal.

 

Het landelijk bestuur heeft tien regionale afdelingen ingesteld. Het landelijk bestuur heeft voor deze regionale afdelingen regiobesturen benoemd. Wanneer voor een regio geen regiobestuur is benoemd, neemt het landelijk bestuur de bevoegdheden waar.
Met financiële afdrachten door de voor Water Natuurlijk gekozen algemene en dagelijkse bestuursleden van de waterschappen wordt de vereniging/ stichting draaiende gehouden en worden de landelijke campagnes voor de verkiezingen bekostigd.
Het bestuur heeft in april 2014 een landelijk verkiezingsprogramma vastgesteld dat ruimte laat voor regionale differentiatie. Verder zorgt het bestuur voor de landelijke contacten met de ons ondersteunende organisaties.