Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Fracties in de waterschappen

De fracties in de waterschappen bestaan uit de mensen die gekozen zijn. Zij vertegenwoordigen Water Natuurlijk in het algemeen bestuur van de waterschappen. De grootte van een fractie is afhankelijk van het aantal behaalde zetels dat Water Natuurlijk. Als Water Natuurlijk in een waterschap zes zetels haalt bij de verkiezingen dan komen er zes mensen voor Water Natuurlijk in het algemeen bestuur van het betreffende waterschap. Wie de mensen in de fractie van het waterschap in jouw regio zijn, staat op de pagina van het betreffende waterschap. Hieronder staat een korte uitleg over de organisatiestructuur van de waterschappen.

Waterschapsorganisatie
De organisatiestructuur van een waterschap, soms ook hoogheemraadschap genoemd, lijkt veel op die van een gemeente. Aan het hoofd ervan staat de dijkgraaf, ook wel watergraaf in een gebied waar weinig belangrijke dijken zijn. De dijkgraaf wordt net als een burgemeester benoemd door de Kroon. De verenigde vergadering is het gekozen algemeen bestuur, dat vergelijkbaar is met een gemeenteraad. De leden van dit algemeen bestuur worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij kiezen uit eigen kring een aantal bestuursleden om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. Dit college van dijkgraaf en (hoog)heemraden is te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur. Op de sites van de afzonderlijke waterschappen vind je hierover meer informatie.