Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Politici gaan eigen vrienden kiezen in waterschapsbestuur

Persbericht van Water Natuurlijk naar aanleiding van het op 18 november 2011 naar de Kamer gestuurde wetsvoorstel dat indirecte waterschapsverkiezingen regelt.

Ondanks kritische kanttekeningen van de Raad van State heeft de ministerraad vorige week  besloten de Nederlandse kiezer buiten spel te zetten. Vandaag is een wetsvoorstel daarover naar de Tweede Kamer gestuurd. De waterschappen vragen wel steeds meer geld aan de burger voor veiligheid en schoon water, maar hoe dat besteed wordt en of het niet met minder kan, wordt niet in een direct gekozen bestuur besloten. De waterschappen krijgen een bestuur waar politici gekozen worden door politici. Ze worden ondoorzichtige bolwerken van partijpolitiek in plaats van de effectieve bestuurslaag die het nu is.

Sinds 2008 zijn er eindelijk directe verkiezingen voor de waterschappen, met lijsten in plaats van personen Je moest per post stemmen en wat er op het spel stond was lang niet voor iedereen duidelijk. Daarom was de opkomst laag (29%). Dat moet dus beter en efficiënter, vindt iedereen. Laat de verkiezingen voor de waterschapsbesturen gelijktijdig plaatsvinden met die voor de gemeenteraad, zodat kiezers twee stembiljetten invullen op dezelfde dag!

Voor de waterschappen zijn groeperingen ontstaan die zich helemaal richten op een waterprogramma, waaronder Water Natuurlijk, dat veiligheid en schoon water zoveel mogelijk wil samen laten gaan met verbetering van de natuur en recreatie.

Geen sociaaldemocratische of liberale dijk, maar een groene of een stenen dijk, dat zijn de keuzes. Bij christendemocratische beken kunnen we ons niks voorstellen, maar wel bij het verschil tussen rechte kanalen of meanderende beken. Dat zijn de keuzes, en de kiezers spraken klare taal: Water Natuurlijk kreeg de meest stemmen.

Dat beviel de gevestigde politieke elite kennelijk niet. De regering stelt daarom nu voor om de waterschapsbesturen door gemeenteraadsleden te laten kiezen, indirecte verkiezingen dus zoals voor de Eerste Kamer. Een achterhaald systeem. Terwijl iedereen grote moeite heeft met die constructie op landelijk niveau, zou dat voor de waterschappen in 2011 moeten worden ingevoerd?!!

Bij de Eerste Kamerverkiezing sloten partijen dealtjes om op elkaar te stemmen en werden zelfs individuele statenleden bewerkt. De burger kwam er niet aan te pas. Dat zal bij waterschappen niet anders gaan. Nog een stuk ingewikkelder en ondoorzichtiger trouwens, want er zijn 25 waterschappen en in sommige gemeenten zijn er 2 of zelfs 3 waterschappen binnen de grenzen. Tel uit je winst. En jonge frisse bewegingen als Water Natuurlijk worden buiten spel gezet, want die zitten niet in de gemeenteraden. Burgers mogen wel betalen, maar zelf geen invloed uitoefenen. Over vernieuwing gesproken.

Deel met Social Media